Sa se constate deschisa succesiunea defunctului cu unic mostenitor legatar universal conform testamentului autentificat. Nedemnitate

Sa se constate deschisa succesiunea defunctului cu unic mostenitor legatar universal conform testamentului autentificat. Nedemnitate

Prin cererea de chemare in judecata reclamantele au solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate deschisa succesiunea defunctului N______ D______, decedat la data de 09.03.2010, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, ___. 293, sector 3, cu unic mostenitor N______ D_____ C______ , legatar universal conform testamentului autentificat sub nr. 1383/23.05.1996, de BNP;

Vezi si: https://avocatalinpaidiu.ro/category/mosteniri/

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILA NR. 1431 A

Sedinta publica din data de 21 decembrie 2018

Curtea constituita din:

PRESEDINTE – A______ MIHAELA G_______

JUDECATOR – A____ C____

GREFIER – F______ C______ M______

Pe rol se afla solutionarea apelului formulat de apelanta parata D_____ G_______ impotriva sentintei civile nr. 289/16.02.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civila pronuntata in dosarul nr. xxxxx/3/2015, in contradictoriu cu intimatii reclamanti N______ Z___, V_____ M____, O_______ G_______, C_______ I____ si P_________ L_____, avand ca obiect – succesiune.

Dezbaterile pe apel au avut loc in sedinta publica din 14 decembrie 2018 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta decizie. Avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a se depune concluzii scrise, Curtea a amanat pronuntarea la data de 21 decembrie 2018 si a decis urmatoarele:

CURTEA,

deliberand asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele:

Judecata la fond. Sentinta civila apelata

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a III a Civila , su b nr. xxxxx/3/2015 , reclamantele N______ Z___, V_____ M____, O_______ G_______, C_______ I____, P_________ L_____ si O_______ E____, prin tutore V_____ M____ , au chemat in judecata pe parata D_____ G_______, solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care:

– sa se constate deschisa succesiunea defunctului N______ D______, decedat la data de 09.03.2010, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, ___. 293, sector 3, cu unic mostenitor N______ D_____ C______ , legatar universal conform testamentului autentificat sub nr. 1383/23.05.1996, de BNP M______ D______ ;

– sa se constate deschisa succesiunea defunctei N______ D_____ C______ , decedata la data de 16.11.2014, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, ____. 293, Sector 3 si calita tea reclamantilor de mostenitori legali ai acesteia, dupa cum urmeaza: O_______ E____ – in calitate de mama, ascendent privilegiat, cu o cota de 1/4 din masa succesorala ( altfel exprimat 5/20); N______ Z___ – in calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; Vernian M____ – in calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; O_______ G_______ – in calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; C___ I____ – in calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala si P___ L_____ – in calitate de sora-colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala.

In motivarea actiunii, s-a aratat ca la data de 09.03.2010 a decedat N______ D______, cu ultim domiciliu in Bucuresti, ___. 293, Sector 3.

La data decesului , D______ N______ era casatorit cu N______ D_____ C______ (casatorie incheiata la data de 27.07.1979) nu avea copii, nici din casatorie si nici din afara casatoriei si avea un singur parinte in viata, respectiv pe mama sa N______ M_____, decedata ulterior. Prin testamentul autentificat sub nr. 1383/23.05.1996 de BNP M______ D______, N______ D______ a instituit-o pe sotia sa, N______ D_____ C______, legatar universal, conform art. 841 Cod Civil din 1864.

Aceasta a acceptat in mod tacit succesiunea sotului sau predecedat, in calitate de sotie supravietuitoare si legatar universal, astfel cum rezulta si din declaratia numitei N______ Z___, autentificata sub nr. 3422/07.09.2015 de Biroul Notarial M______ D______.

In urma cererii reclamantei N______ Z___, Biroul Notarial M______ D______ – Societate Profesionala Notariala a eliberat incheierea nr. 15/07.09.2015 privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei Notarilor Publici Bucuresti si ale UNNPR, di n cuprinsul acesteia rezultand ca in Registrul N_______ Notarial de Evidenta a Optiunilor Succesorale apare o declaratie de optiune succesorala a paratei D_____ G_______, declaratie autentificata sub nr. 575/20.02.2015 de BNP I___ D_____ din Mun. Pitesti , tardiva in raport cu termenul de optiune succesorala de 6 luni de data decesului lui N______ D______ ( 09.03.2010).

Se arata si ca parata , ca si colateral privilegiat ( sora defunctului N______ D______), nefiind mostenitor rezervatar, este inlaturata de la succesiunea acestuia in conditiile in care N______ D______ a instituit-o ca legatar universal pe sotia sa , Negoita D_____ C______ si se sustine ca N______ M_____ , mama lui N______ D______, in viata la data decesului acestuia , nu a efectuat niciun act de acceptare a succesiunii fiului sau in termenul de optiune succesorala prevazut de lege, acela de 6 luni, ramanand in pasivitate.

In justificarea calitatii procesuale pasive a paratei D____ u G_______, reclamantele au aratat ca aceasta este unica mostenitoare a mamei sale , N______ M_____.

La data de 16.11.2014 a decedat N______ D_____ C______ la data decesului aceasta fiind vaduva, fara descendenti , cu un singur parinte in viata, respectiv mama O_______ E____ si 5 surori – colaterali privilegiati, respectiv reclamantele N______ Z___, V_____ M____, O_______ G_______, C_______ I____ si P_________ L_____ , toate cele 5 surori acceptand expres succesiunea, astfel cum rezulta din declaratiile autentificate sub nr. 3421/07.09.2015 de BNP M______ D______, 4172/15.12.2014 de BNP T_______ D___ C_______ din Mun. Calarasi, 4171/15.12.2014 de BNP T_______ D___ C_______ din Mun. Calarasi 4170/15.12.2014 de BNP T_______ D___ C_______ din Mun. Calarasi si nr. 2130/25.11.2014 de BNP A________ si Asociatii din Bucuresti.

In drept, s-au invocat prevederile art. 856, 860, 888, 689 din Codul Civil din 1864 pentru succesiunea defunctului N______ D______ (tinand seama de data decesului acestuia 09.03.2010), iar pentru succesiunea defunctei N______ D_____ C______ au fost invocate dispozitiile art. 963, 965, 976, 978 din Noul Cod Civil, art. 193 alin. 3 C.proc.civ.

Parata D_____ G_______ a formulat intampinare si cerere reconventionala prin care (intr-o maniera nestructurata juridic) a invocat nulitatea testamentului „din 1996”, contestand semnatura lui N______ D______ acestuia si a solicitat ca in dezbaterea succesiunii acestuia sa se constate calitatea sa si a mamei N______ M_____ de mostenitori legali ai defunctului. Totodata, s-a solicitat a se constata „starea de nedemnitate juridica a surorilor decedatei N______ D_____, in conformitate cu dispozitiile art.959 alin.1, lit b si c” si „admiterea actiunii de revendicare a mostenirii defunctilor N______ D______ si N______ M_____”.

A solicitat instantei de judecata sa puna in vedere reclamantelor sa indice valoarea bunurilor succesorale pentru a se verifica competenta tribunalului ca prima instanta in solutionarea cauzei si sa precizeze daca au formulat o actiune in constatare sau in realizarea dreptului, intelegand sa invoce „exceptiile nulitatii conditionate si neconditionate, a nulitatii absolute si relative, in conformitate cu dispozitiile art.175, art.176 pct.1,2 si 3, art.246 alin.1 si 2, art.247 – art.248 Cod procedura civila; regimul duplicatelor si copiilor, confruntarea lor cu originalul si nedemnitatea judiciara, in conformitate cu art.959 alin.1 lit.b si c”

Din situatia de fapt descrisa de parata reclamanta se poate retine, in esenta, ca la data de 5 martie 2015 aceasta a transmis reclamantelor invitatia de a se prezenta la notariatul Argentin A________ pentru dezbaterea succesiunii defunctului N______ D______, insa aceasta intalnire nu a avut loc din cauza reclamantelor care au refuzat ca dezbaterea succesiunii sa se realizeze pe cale amiabila, au refuzat sa ii puna la dispozitie documentele necesare dezbaterii succesiunii si au sustinut ca ea si N______ M_____ nu au vreun drept la mostenirea lui N______ D______.

Aceasta atitudine a determinat-o sa se adreseze organelor de politie si parchetului B_____ reclamand savarsirea infractiunilor de abuz in dauna intereselor private-art. 238 Cod penal; sustragerea de acte si inscrisuri, art. 259-275 Cod penal; inselaciune, art.243, art. 244-248 Cod penal; violare de domici liu, art.244 Cod penal si obstructionarea justitiei, art. 271 Cod penal.

Precizeaza parata reclamanta ca reclamantele parate au incercat sa realizeze o dezbatere unilaterala a succesiunii la un alt notariat si abia dupa ce s-a adresat Camerei Notarilor P__ lici din Bucuresti , la 10 septembrie 2015 , pentru blocarea oricarei dezbateri fara prezenta sa si a mamei sale , a aflat de depunerea actelor la notariatul D______ M______ unde se afla dosarul din mai 1996 si noul dosar , din septembrie 2015.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 175 – 176 pct. 1, 2 si 3 C.proc.civ., art. 224-227, art. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-331, art. 246 alin. 1 si 2 C.proc.civ., art. 247-248 C.proc.civ., art. 201 si urm. C.proc.civ., art. 953 si urm., art. 959 alin 1, lit. b si c C.civ., art. 951 si urm. C.proc.civ.

Reclamantele au formulat intampinare la cererea reconventionala a paratei D_____ G_______, solicitand instantei de judecata sa oblige parata sa isi precizeze petitul cererii reconventionale intrucat modalitatea in care a fost redactata impiedica solutionarea sa.

Se arata ca nu sunt mentionate numarul si data testamentului a carui nulitate se solicita a fi constatata si ca nu poate fi luata in considerare o „actiune de revendicare a mostenirii defunctilor N______ D______ si N______ M_____” , deoarece actiune a principala poarta asupra constatarii ca deschise a succesiunilor defunctilor N______ D______ si N______ D_____ C______, neexistand nici o referire cu privire la dezbaterea succesiunii defunctei N______ M_____, a carei succesiune a fost, de altfel, dezbatuta, dupa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 77/19.04.2012 eliberat de BNP A_______ D_____ C_____ , depus la dosar de parata .

Se solicita a se constata ca parata nu dezvolta in nici un fel motivele de nulitate pe care le invoca cu privire la testamentul din 1996 si se precizeaza ca sotii N______ D______ si N______ D_____ C______ si-au facut testamente reciproce, fiecare dintre acestia instituindu-1 legatar universal pe celalalt sot . Aceste testamente au fost autentificate de BNP M______ D______ sub nr. 1383/23.05.1996 (testamentul prin care N______ D______ a instituit-o pe sotia sa, N______ D_____ C______, legatar universal, conform art. 841, Cod Civil din 1864 ) si nr. 1384/23.05.1996 (testamentul prin care N______ D_____ C______ a testat in favoarea sotului sau, instituindu-l legatar universal ), testamentul autentificat sub nr. 1383/23.05.1996 fiind un act valabil , ale carui efecte juridice nu pot fi inlaturate.

Cu privire la competenta instantei, reclamntele au solicitat sa se constate ca cererile avand ca obiect constatarea deschiderii succesiunii, a calitatii de mostenitor si a cotelor succesorale, ca cereri in constatare neevaluabile in bani, sunt de competenta tribunalului ca instanta de fond de drept comun, astfel cum rezulta din coroborarea art. 94 cu art. 95 alin 1, pct. 1 C.proc.civ. , astfel ca exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti (confuz formulata) , este neintemeiata.

Referitor la „ exceptiile nulitatii conditionate si neconditionate a nulitatii absolute si relative in conformitate dispozitiile art. 175, 176, pct. 1, 2 si 3, art. 246, alin. 1 si 2, art. 247 — 248 C.proc.civ.” s-a aratat ca parata nu dezvolta aceste exceptii, marginindu-se la redarea unor prevederi ale Codului de procedura civila , astfel ca nu se poate intelege la ce se refera, dupa cum nu se poate intelege ce anume se invoca in legatura cu „ regimul duplicatelor si copiilor, confruntarea cu originalul, art. 285, 286 C.proc.civ.”

Cu privire la pretinsa „nedemnitate judiciara, in conformitate cu art. 959, alin. 1, lit. b si c” reclamantele arata ca parata nu indica actul normativ pe care il invoca, dar reglementarea nedemnitatii judiciare se regaseste la art.959 din Noul cod civil, din prevederile caruia rezulta ca nedemnitatea judiciara nu poate fi formulata sub forma unei exceptii, ci doar sub forma unei cereri in justitie ce poate fi formulata in termen de 1 an de la data deschiderii mostenirii , astfel ca, in conditiile in care N______ D______ a decedat la 09.03.2010, parata este decazuta din dreptul de a formula o astfel de cerere.

Arata reclamantele parate si ca in cauza nu se regaseste niciuna dintre ipotezele prevazute de lit. a-c ale art. 959 alin. 1 din Codul civil pentru ca o persoana sa poata fi declarata nedemna de a mosteni si reitereaza sustinerile din actiune privind faptul ca N______ M_____, mama defunctului N______ D______, in viata la data decesului acestuia, nu a efectuat nici un act de acceptare a succesiunii fiului sau in termenul de optiune succesorala prevazut de lege, acela de 6 luni, ramanand in pasivitate. Prin urmare, este neintemeiata solicitarea paratei reclamante privind „constatarea starii de mostenitor legal al mamei si surorii defunctului, N______ M_____, decedata, si D_____ G_______, domiciliata in Pitesti, fiica acesteia si sora decedatului N______ D______”.

Prin sentinta civila nr. 393/01.04.2016 , Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti si a declinat competenta solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Prin sentinta civila nr. xxxxx/14 oct. 2016 , Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis exceptia necompetentei sale teritoriale, a declinat cauza la Tribunalul Bucuresti si, constatand ivit conflict negativ de competenta , a inaintat cauza la Curtea de Apel Bucuresti pentru solutionarea acestuia.

Prin decizia civila nr. 165F/09.12.2016 , Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a I V-a Civila a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, cauza fiind reinregistrata pe rolul Sectiei a III-a Civile la data de 12.01.2017.

La termenul din 24.03.2017 (fila nr. 14, dos Tb), instanta a pus in vedere paratei reclamante sa precizeze si sa motiveze, in fapt si in drept, cererea reconventionala prin indicarea numarului testamentului a carui nulitate o solicita; a obiectului material al acestuia, in sensul precizarii bunurilor aflate in patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii, valoarea acestor bunuri si modul de calcul al valorii; a cauzei de nulitate pe care o invoca, precizand temeiul de drept aferent precum si prin precizarea, in fapt si in drept, a ceea ce se doreste prin capatul de cerere „actiune revendicare mostenire defunct”.

La data de 07.04.2017, parata reclamanta a depus la dosar o completare a cererii reconventionale (file 16 – 25 dosar fond), aratand urmatoarele:

– scopul cererii reconventionale este dezbaterea, de catre instanta de judecata, a succesiunii defunctilor N______ D______ si N______ D_____ C______;

– obiectul cererii il constituie stabilirea calitatii de mostenitor al defunctului sau frate, N______ D______, activul succesoral fiind reprezentat de apartamentul nr.40 din Soseaua M____ B____ nr.293, sector 3, Bucuresti si suma totala de 21.574 lei , incasata de N______ D______ la trecerea in rezerva, in pasiv fiind cuprinsa suma de 21.574 lei, reprezentand cheltuielile efectuate cu inmormantarea defunctului N______ D______, pomeni, parastase si monumentul funerar;

– testamentul atacat este reprezentat de „testamentul reciproc” incheiat la data de 23 mai 1966 „ cu nr. 1383 si 1384 la Notariatul public M______ D______”, care nu respecta cerintele art.860 din Codul civil de la 1864 , intrucat nu a fost inregistrat nici la Judecatoria sectorului 3 Bucuresti si nici in Registrul Notarilor Publici, astfel ca „autenticitatea sa lipseste, fiind mai degraba o conventie-doleanta subiectiva, lipsita de legalitate si temeinicie, nerespectand normele de ordine publica” si, totodata, incalca art.1036 din Noul Cod civ il, text de lege ce interzice testamentul reciproc, dispunand ca „Sub sanctiunea nulitatii absolute, doua sau mai multe persoane nu pot dispune prin acelasi testament, una in favoarea alteia sau in favoarea unui tert.” Se sustine si ca nu au fost respectate cerintele de publicitate prevazute la art.1046 din Noul Cod civil , aratandu-se ca pana in anul 2015 nimeni nu a facut cunoscut testamentul incheiat in anul 1996, sora si mama testatorului fiind, din acest motiv, puse in imposibilitatea de „participare la dezbaterile succesorale, de formularea unor cereri privind acceptarea succesiunii” si se invoca „lipsa de exprimare a consimtamantului testatorului ca ultima sa vointa”, dedusa din aceea ca nu a fost precizata masa succesorala, ceea ce, in opinia paratei – reclamante, contureaza existenta dolului („perceptia de dolosivitate”);

– nedemnitatea juridica este invocata in temeiul art.959 alin.1 lit.b) din Noul Codul civil , potrivit cu care poate fi declarata nedemna de a mosteni „persoana care cu rea-credinta a ascuns testamentul defunctului” si se arata ca reclamantii trebuie exclusi de la succesiune deoarece timp de 19 ani au ascuns „conventia” din 23 mai 1996, dupa cum au ascuns si decesul numitelor N______ D_____ si O_______ E____, atitudine care, combinata cu faptul ca nu au dorit dezbaterea succesiunii pe cale notariala si s-au adresat instantei de judecata cu o cerere de constatare a calitatii de mostenitor, reprezinta „o recunoastere tacita a mijloacelor dolosive folosite, abuzive si ilegale” ;

– in privinta mostenitorilor defunctului N______ D______ se arata ca, in conformitate cu prevederile art.976 alin.1si 2 si art.972 alin.1 lit.b din Noul Codul civil , au aceasta calitate sotia supravietuitoare N______ D_____ C______, decedata la data de 16 noiembrie 2014, cu o cota de 1/3, N______ M_____, ascendent privilegiat si parata-reclamanta D_____ G_______, colateral privilegiat care este si unic mostenitor al mamei sale, N______ M_____, decedata la data de 15.04.2012;

– actiunea in revendicare este intemeiata pe dispozitiile art.563 din Noul Codul civil si vizeaza apartamentul nr.40 din Bucuresti, Soseaua M____ B____ nr.293, etaj 9, scara 3, sector 3, folosit in mod abuziv de catre reclamanti, care au calitatea de posesori de rea-credinta iar scopul urmarit este acela de a i se recunoaste un drept de proprietate asupra acestuia, solicitandu-se instantei de judecata „de a decide culpa sau o eventuala coproprietate asupra apartamentului”. A precizat ca valoarea minima a apartamentului este de 195.000 lei si a aratat ca, desi a platit cheltuielile de intretinere si curent electric o perioada, a intrerupt platile din cauza refuzului reclamantilor de a le pune la dispozitie cheile dar si actele doveditoare ale dreptului de proprietate. In acest context, parata-reclamanta a reiterat (o prima cerere fiind respinsa de instanta de judecata) solicitarea de instituire a sechestrului judiciar asupra imobilului , in temeiul art.2143, 2138 si urmatoarele din Noul Cod civil, art.951 din Noul Cod de procedura civila.

La data de 13.04.2017, parata-reclamanta a depus la dosar si o completare la intampinare , prin care arata ca isi mentine cererile anterioare privind dezbaterea succesiunii fratelui sau, N______ D______ si solicita „admiterea exceptiilor relative privind incalcarea interesului paratei, ca sora a defunctului N______ D______ si admiterea exceptiei absolute privind incalcarea normelor de ordine publica privind nulitatea testamentului reciproc, neinregistrarea testamentului din 23 mai 1996 la judecatorie si Camera Notarilor Publici”, in cuprinsul acestei cereri fiind reluate, in esenta, sustinerile din cererea precizatoare a cererii reconventionale. (file 37 – 41 dosar fond)

Prin incheierea de sedinta din 28.04.2017 ( fila nr. 47 dosar fond, data fiind trecuta eronat ca 15.03.2017) paratei-reclamante i s-a pus din nou in vedere sa precizeze obiectul cererii reconventionale, astfel ca la termenul de judecata din data de 26.05.2017 se depune la dosar o noua cerere de completare a cererii reconventionale, in care se arata ca scopul cererii reconventionale este dezbaterea succesiunii numitilor N______ D______ si N______ D_____ C______, bunurile supuse dezbaterii succesorale sunt reprezentate de imobilul si sumele de bani mentionate anterior, solicitandu-se instantei de judecata constatarea calitatii de mostenitor a reclamantelor si a paratei.

Ca temei de drept al cererii sunt indicate prevederile art.46 si art.26 din Constitutia Romaniei, art.6 alin.1, 2 si 5 din Legea nr.287/2009; art.2633, art.2636, art.2637, art.1036, art.1044, art.1046, art.959, art.964 si art.972 din Noul Cod civil; art.6, art.26, art.174 si urm., art.209, art.245 si urm. din Codul de procedura civila; Legea nr.319/1944; art.841 si art.860 din Codul civil de la 1864.

Prin sentinta civila nr. 289/16.02.2018 , Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a respins exceptia lipsei calitatii procesual – active a paratei – reclamante reconventional invocata de catre reclamante; a admis cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamantele N______ Z___, Verm an M____, O_______ G_______, C_______ I____ si P_________ L_____ in contradictoriu cu parata D_____ G_______; a constatat deschisa succesiunea defunctului N______ D______, decedat la data de 09 martie 2010, si a defunctei N______ D_____ C______, decedata la data de 16 noiembrie 2014, ambii cu ultimul domiciliu in municipiul Bucuresti, soseaua M____ B____ nr. 293, sectorul 3; a constatat ca, urmare a decesului numitului N______ D______, a ramas ca mostenitor testamentar ( legatar universal ) sotia supravietuitoare N______ D_____ C______ ; a constatat ca, urmare a decesului numitei N______ D_____ C______, au ramas in calitate de mostenitori legali, atat ascendenta privilegiata O_______ E____ (decedata, ulterior, la data de 20.11.2015) beneficiind de o cota legala generala/abstracta de ¼, dar si reclamantele N______ Z___, V_____ M____, O_______ G_______, C_______ I____ si P_________ L_____, in calitate de colaterali privilegiati ai defunctei N______ D_____ C______, ce au venit la mostenire in nume propriu, beneficiind fiecare de o cota legala generala/abstracta de 3/20 (fara raportare la compunerea materiala si juridica a masei succesorale);

A fost respins a cererea reconventionala formulata si modificata de parata –reclamanta reconventional D_____ G_______ si a fost admis a cererea reclamantelor privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata , dispunand obligarea acesteia la plata , cu acest titlu, a sumei de 1590,00 de lei, din care 390 lei reprezinta taxe judiciare de timbru, iar 1200 lei reprezinta onorariu de avocat.

Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut , in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale – active a paratei-reclamante reconventional , ca raportat la dispozitiile art. 36 Cod procedura civila dar, totodata, raportat la obiectul celor 2 capete de cerere ale cererii reconventionale – fila nr. 52 verso/incheierea de sedinta din 26.05.2017 – si, indeose bi, al primului capat de cerere, privind constatarea calitatii de mostenitori legali atat a reclamantelor cat si a paratei, parata-reclamanta (in calitatea sa de sora a defunctului N______ D______, decedat fara copii) a motivat si justificat un minimum de interes legitim necesar si suficient pentru formularea si exercitarea unei asemenea cereri.

In ceea ce priveste fondul cererii de chemare in judecata, raportat la ansamblul probelor administrate, in temeiul art. 954 din C odul civil, tribunalul a constatat deschisa succesiunea defunctului N______ D______, dec edat la data de 09 martie 2010 si a defunctei N______ D_____ C______, decedata la data de 16 noiembrie 2014, ambii cu ultimul domiciliu in municipiul Bucuresti, soseaua M____ B____ nr. 293, sectorul 3.

In ceea ce priveste calitatea de mostenitor, s-a retinut ca, prin testamentele autentificate sub nr. 1383/23.05.1996 si nr. 1384/23.05.1996 , sotii N______ D______ si N______ D_____ C______, neavand descendenti, au dispus asupra bunurilor lor mobile si imobile prin instituirea calitatii lor de legatari universali.

Asa fiind si retinand ca instanta de judecata nu a fost sesizata legal cu vreun capat de cerere privind nulitatea si/sau anularea acestor testamente autentificate si nici nu s-au depus alte inscrisuri autentice contrare si/sau hotarari judecatoresti care sa infirme legalitatea si/sau valabilitatea acestor testamente, in temeiul dispozitiilor art. 955 alin.1 Cod civil ., potrivit carora ,,Patrimoniul defunctului se transmite prin mostenire legala in masura in care cel care lasa mostenirea nu a dispus altfel prin testament”, raportat la dispozitiile art. 1055 C od civil si in conditiile in care sora defunctului N______ D______, respectiv parata-reclamanta-reconventional nu este mostenitor rezervatar, tribunalul a constatat ca, urmare a decesului numitului N______ D______, a ramas ca mostenitor testamentar ( legatar universal ) sotia supravietuitoare , N______ D_____ C______ .

De asemenea, avand in vedere incheierea nr. 16/07.09.2015 UNP – Biroul Notarial M______ D______ , Tribunalul a constatat ca, urmare a decesului numitei N______ D_____ C______, au ramas , in calitate de mostenitori legali, atat ascendenta privilegiata O_______ E____ (decedata, ulterior, la data de 20.11.2015) beneficiind de o cota legala generala/abstracta de ¼, dar si reclamantele N______ Z___, V_____ M____, O_______ G_______, C_______ I____ si P_________ L_____, in calitate de colaterali privilegiati ai defunctei N______ D_____ C______, ce au venit la mostenire in nume propriu, beneficiind fiecare de o cota legala generala/abstracta de 3/20 (fara raportare la compunerea materiala si juridica a masei succesorale).

In raport de solutia data cererii principale si, totodata, apreciind ca lipsite de relevanta faptica si juridica, ca forma si continut, atat incheierea nr. 15/07.09.2015 a UNP –B iroul Notarial M______ D______ cat si, implicit, ,,declaratia” ce a stat la baza emiteri i acesteia, ce constituie o simpla procura special a /act unilateral autentificat sub nr. 575/20.02.2015 ( fila nr. 59 dosar fond) tribunalul a respins, ca neintemeiate, capetele de cerere ale cererii reconventionale formulata si modificata de parata-reclamanta reconventional D_____ G_______, care, in conditiile de fapt si de drept mai sus retinute, nu mai poate justifica si nu mai poate dovedi vreun interes si calitate de a solicita impartirea bunurilor succesorale ramase de urma celor doi defuncti.

Raportat la solutiile dispuse asupra fondului cererilor, tribunalul a admis cererea reclamantelor privind cheltuielile de judecata si, astfel, in temeiul dispozitiilor art. 453 Cod procedura civila, a obligat parata la plata sumei totale de 1590,00 de lei din care 390,00 lei reprezinta taxe judiciare de timbru iar 1200,00 lei reprezinta onorariu de avocat , respingand in consecinta cererea paratei – reclamanta reconventional D_____ G_______ privind acordarea cheltuielilor de judecata.

Calea de atac.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata-reclamanta D_____ G_______, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie la data de 03.05.2018 .

S olicitand anularea hotararii atacate si, in principal, judecarea pricinii pe fond de catre instanta de apel sau, in subsidiar, retrimiterea cauzei la tribunal pentru o noua judecata, apelanta parata-reclamanta arata urmatoarele:

2.1. Prima instanta a omis sa cerceteze si sa analizeze cererea reconventionala, intampinarea si exceptiile pe care le-a invocat, ignorand argumentatia si motivatia juridica a cererii sale, probele administrate in cauza precum si solicitarea de a preciza daca la solutionarea cauzei vor fi avute in vedere prevederile Noului Cod civil sau cele ale Codului civil de la 1864, precizare necesara in conditiile in care testamentul a fost ascuns timp de 19 ani.

Se sustine ca prin nesolutionarea exceptiilor lipsei de interes si nedemnitatii juridice, exceptii pe care instanta le trece sub tacere, fie prin omisiune, fie ignorand dispozitiile privitoare la regimul liberalitatilor si al testamentului autentic, prima instanta a incalcat dreptul apelantei la un proces echitabil si dreptul la mostenire, incalcare ce rezulta si din modalitatea, apreciata discriminatorie, in care a fost stabilita taxa judiciara de timbru, dar si din limitarea cererii reconventional e la doar doua capete de cerere, in pofida argumentatiei legale , juridica si logica , pe care aceasta a fost intemeiata.

Arata apelanta ca a invederat in repetate randuri dispozitiile legale pe care si-a intemeiat cererea, iar ignorarea acestora dovedeste lipsa de impartialitate a instantei de fond si nerespectarea reglementarii, cuprinse atat in vechiul cod civil cat si in noul cod civil, cu privire la liberalitati si la autenticitatea unui testament, interzicerea testamentului reciproc intre soti , consecinta fiind aceea a respingerii abuziv e a cererii reconventionale, cerere ce a fost completata si precizata la solicitarea instantei, nu modificata, cum se mentioneaza hotararea atacata.

2.2. Criticile de netemeinicie formulate de apelanta parata-reclamanta reprezinta o reiterare a motivarii in fapt si in drept a cererii reconventionale precum si a apararilor opuse cererii formulate de reclamante, apelanta parata aratand si ca materialul probator administrat in cauza nu sustine solutia pronuntata de tribunal.

In drept, au fost invocate dispozitiile Conventiei pentru Apararea Drepturilor Cetateanului, art. 6, 8,14 si 17; art. 46, 44 si 26 din Constitutia Romaniei; art. 466-468, art. 480; art. 6, 13, 14, 20, 22, 247 alin. 2, art. 248 alin. 2 si 4, art. 209 din Codul de procedura civila; Noul cod civil: art. 1036, 1044, 1046, art. 2633, 2636, 959 alin. 1 lit. b, art. 972 alin. 1 lit. b, art. 976-977 alin. 1 Vechiul Cod civil, art. 843, 860 din Legea 319/1944, art. 1 b, art. 2, art. 4; Legea 677/2001.

Apararea opusa de intimatele reclamante

In termen legal, intimatele –reclamante au formulat intampinare, solicitand respingerea apelului si mentinerea hotararii instantei de fond ca legala si temeinica , cu obligarea apelantei parate la plata cheltuielilor de judecata.

Se arata ca , printr-o motivare confuza si nestructurata, ce nu permite un raspuns punctual , apelanta parata critica hotararea instantei de fond, sustinand ca aceasta „ a omis sa cerceteze si sa analizeze atat cererea reconventionala, intampinarile si obiectiile depuse” precum si faptul ca instanta „ ar fi ignorat probe si inscrisuri pertinente si concludente” , insa sustinerile acesteia sunt total nefondate.

Se subliniaza faptul ca in considerentele sentintei civile atacate se mentioneaza faptul ca pentru respectarea principiilor procesului civil, exercitarea rolului activ al judecatorului in aflarea adevarului si pentru „stabilirea in mod expres si fara echivoc a cererilor si obiectului cererilor deduse judecatii, prin incheierile de sedinta consecutive din data de 24.03.2017, 28.04.2017” s-a stabilit in sarcina paratei , prin aparatorul sau , obligatia legala si procedurala de a preciza si motiva in fapt si in drept, in mod expres si fara echivoc, cererile si obiectul cererilor formulate in cadrul cererii reconventionale iar „tribunalul, interpeland aparatorul paratei, a luat act de sustinerile si cererile acestuia, cu privire la obiectul final al cererii reconventionale”.

Cu toate acestea, prin motivele de apel, apelanta parata reia sustineri din cererile anterioare ultimei precizari aduse cererii reconventionale si invoca nulitatea testamentului autentificat sub nr. 1383/23.05.1996 , incalcand astfel prevederile procedurale care dispun ca, in apel, partile nu se vor putea folosi de alte motive, mijloace de aparare si dovezi decat cele invocate in prima instanta.

Raspunzand cauzelor de nulitate a testamentului invocate de apelanta, intimatele arata ca sustinerile acesteia sunt neintemeiate, testamentul autentificat sub nr. 1383/23.05.1996 fiind un act valabil , ale carui efecte juridice nu pot fi inlaturate.

Nu pot fi luate in considerare criticile formulate in raport de obligatia de transmitere a testamentelor catre Camera Notarilor Publici , in vederea inscrieri in Registrul N_______ Notaria l de Evidenta a Liberalitatilor, intrucat aceasta obligatie a in trat in vigoare la 01.01.2007 ( interval de timp specificat de altfel si in certificatul nr. xxxxxx/07.09.2015 anexat incheierii nr. 15/2015) , neputand afecta testamentele autentice anterioare datei de 01.01.2007 , care sunt perfecte valabile.

Se arata si ca in cauza nu s-a invocat un testament reciproc, astfel ca nu pot fi primite nici criticile ce se refera la nulitatea unui astfel de act juridic, iar in ceea ce priveste calitatea apelantei – parate de mostenitor al fratelui sau se arata ca aceasta, colateral privilegiat , este inlaturata de la succesiunea defunctului N______ D______ prin existenta testamentului autentic prin care a cesta a instituit-o pe sotia sa N______ D_____ C______ ca legatar universal. In privinta numitei N______ M____, mama lui N______ D______, in viata la data decesului acestuia , se arata ca aceasta nu a acceptat succesiunea fiului sau, nici expres si nici tacit, ramanand in pasivitate si devenind straina de succesiune, conform art. 700Cod Civil din 1864 si prin nesolicitarea reductiunii testamentului autentic lasat de defunct in termenul prescris de lege.

Solutia instantei de apel

Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata, contrar celor retinute de tribunal, ca cererile pe care, urmare a dispozitiilor date de instanta de judecata la termenele din 24 martie 2017 si, respectiv, 24 aprilie 2017, parata-reclamanta le-a depus la dosar in datele de 7 aprilie 2017 si, respectiv, 26 mai 2017 (file 16-25 si 49-50 dosar fond), reprezinta, conform mentiunilor exprese inserate in cuprinsul lor, completari ale cererii reconventionale, motivele de fapt si de drept fiind menite sa lamureasca obiectul acesteia.

Intr-adevar, maniera in care au fost formulate intampinarea, cererea reconventionala si completarile la acestea, nu corespunde exigentelor pe care le impune redactarea unui act de sesizare a instantei de judecata, prezentarea motivarii in fapt a cererii si a apararilor opuse de parata reclamanta nefiind una structurata logic, insa nu s-ar putea considera ca nu permite determinarea obiectului si temeiului juridic al acestora, parata reclamanta solicitand constatarea calitatii sale de mostenitor al defunctului sau frate, N______ D______, si dezbaterea succesiunii acestuia si a sotiei sale, N______ D_____ C______, cu consecinta constatarii calitatii sale de unic proprietar ori, dupa caz, de coproprietar, alaturi de reclamantele parate, al imobilului ce compune masa succesorala.

In sustinerea acestui demers, parata-reclamanta invoca nulitatea celor doua testamente prin care sotii N______ D______ si N______ D_____ C______ au testat unul in favoarea celuilalt, instituindu-se legatari universali, sustinand ca a fost incheiat un testament reciproc, interzis atat de Codul civil de la 1864, prin prevederile art.857, cat si de Noul Cod civil, prin prevederile art.1036; afirma ca vointa testatorului nu a fost liber exprimata, fiind afectata de dol si „constrangere”, fapt ce ar rezulta din aceea ca la varsta de 40 de ani a intocmit un testament in care nu este precizata „ masa succesorala , bunurile supuse succesiunii” ; afirma nulitatea testamentului si prin raportare la nerespectarea prevederilor art.860 din Codul civil de la 1864, sustinand ca nu este un act autentic deoarece nu a fost inregistrat la Judecatoria sectorului 3 Bucuresti; afirma ca reclamantele parate sunt nedemne de a mosteni intrucat au ascuns testamentul defunctului N______ D______ timp de 19 ani, au ascuns decesul sotiei acestuia (sora lor) si a mamei lor (O_______ E____), situatie ce atrage incidenta cazului de nedemnitate judiciara prevazut la art.959 alin.1 lit.b din Noul Cod civil, context in care este invocata si nerespectarea prevederilor art.1046 din Noul Cod civil , ce reglementeaza inregistrarea testamentului autentic.

Consecinta a nulitatii testamentului, la succesiunea defunctului N______ D______ vin, conform art.972 alin.1 lit.b (n.n. Noul Cod civil) , sotia supravietuitoare, N______ D_____ C______, cu o cota de 1/3; mama acestuia, N______ M_____ si parata reclamanta, colateral privilegiat.

D_____ G_______ este unic mostenitor al mamei sale, N______ M_____, decedata la data de 15.04.2012, iar reclamantele parate au acceptat mostenirea surorii lor N______ D_____, decedata la data de 16.11.2014, imprejurare pe care au ascuns-o paratei reclamante „in scop dolosiv” , astfel ca masa succesorala revine in integralitate paratei reclamante D_____ G_______ in situatia in care se va declara nedemnitatea judiciara a reclamantelor parate, ori atat acesteia cat si reclamantelor parate, care pot pretinde numai cota de 1/3 la care, data fiind nulitatea testamentului lasat de N______ D______, ar fi avut dreptul autoarea lor, in aceasta ipoteza urmand a se proceda la partajarea bunurilor succesorale (apartamentul nr.40 din ___.293, ____ de 21.574 lei) conform cotelor legale de drept succesoral.

Acestea sunt petitele cererii reconventionale si argumentele invocate in sustinerea lor, iar ultima precizare (file 49 -50 dosar fond), nu reprezinta o renuntare la cererile de constatare a nulitatii testamentului si de constatare a nedemnitatii judiciare, aspect ce rezulta atat din mentionarea faptului ca reprezinta „COMPLETARE” la cererea reconventionala, dar si din prevederile legale pe care este intemeiata, fiind invocate, pe langa temeiuri de drept ce nu au legatura cu cauza (art.2633, art.2636, art.2637, dispozitii de drept international privat): art.1036, art.1046, art.959, art.964 si art.972 din Noul Cod civil; art.860 din Codul civil de la 1864.

Pe de alta parte, chiar daca (desi prin motivele de apel se contesta acest fapt) sustinerile domnului avocat N______ F_____ de la termenul de judecata din data de 26.05.2017 au fost in sensul ca singurele capete de cerere din cuprinsul cererii reconventionale sunt acela privind constatarea calitatii de mostenitori legali ai partilor de pe urma defunctilor N______ D______ si N______ D_____ C______ si acela privind impartirea bunurilor din masa succesorala, aceasta modificare a cererii reconventionale reprezinta o restrangere a obiectului sau prin renuntarea la doua dintre petitele initiale, renuntare de care instanta de judecata nu putea lua act in mod legal atata vreme cat nu i-a fost prezentat un mandat special. In conformitate cu art.406 alin.1 si 2 din Codul de procedura civila, se poate renunta la judecata, in tot sau in parte, fie verbal, in sedinta publica, fie prin cerere scrisa, declaratia de renuntare facandu-se personal sau prin mandatar cu procura speciala.

Or’, mandatul acordat de parata reclamanta domnului avocat N______ F_____ se regaseste la fila 157 din primul dosar al tribunalului si din cuprinsul sau nu rezulta ca a fost imputernicit sa renunte la judecata, astfel ca in mod gresit prima instanta a apreciat ca „nu a fost sesizata legal cu vreun capat de cerere privind nulitatea si/sau anularea acestor testamente autentificate (…)” si a solutionat cauza pornind de la premisa valabilitatii lor, fara a ____ cererii reconventionale, ceea ce atrage incidenta in cauza a prevederilor art.480 alin.3 din Codul de procedura civila, cu consecinta admiterii apelului declarat de parata reclamanta, anularii sentintei atacate si trimiterii cauzei spre rejudecare, instanta de fond urmand a proceda la un examen efectiv, real si consistent al argumentelor si elementelor de proba invocate de parti in sustinerea cererilor cu care a fost investita, avand in vedere si dispozitiile art. 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cu care „Mostenirile deschise inainte de intrare in vigoare a Codului civil sunt supuse legii in vigoare la data deschiderii succesiunii ”.

In consecinta,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de apelanta-parata D_____ G_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in localitatea Pitesti, _______ nr. 3, _____, impotriva sentintei civile nr. 289/16.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, in dosarul nr. xxxxx/3/2015, in contradictoriu cu intimatii-reclamanti N______ Z___, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in orasul Popesti-Leordeni, ____. 19A, judetul I____; V_____ M____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in Bucuresti, ___. 15, _____; O_______ G_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in municipiul B_____, ____, __. A, _____; C_______ I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in municipiul T____-M_______, _____. PG2, ___, ___ si P_________ L_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in municipiul Calarasi, ____, __, ___, judetul Calarasi.

Anuleaza sentinta apelata si trimite cauza spre rejudecare la acelasi tribunal.

Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmand a fi depusa la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie.

Pronuntata azi, 21.12.2018 si pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

PRESEDINTE JUDECATOR,

A______ M______ G_______ A____ C____

GREFIER,

F______ C______ M______

Red. AMG /24.01.2019

Thred. PI/ 7 ex

  1. B. – Sectia a III-a Civila – jud. N_______ –M_____ B____

Acest document este preluat si procesat de o aplicatie realizata gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Continutul sau poate fi preluat si utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro