Lipsa evaluarii garantiilor. Consecinta neindeplinirii conditiilor cumulative prevazute de art. 139 alin. 2 din Legea 85/2017 pentru confirmarea planului de reorganizare.

Lipsa evaluarii garantiilor. Consecinta  neindeplinirii conditiilor  cumulative prevazute de art. 139 alin. 2 din Legea 85/2017 pentru confirmarea planului de reorganizare.

 

Administratorul judiciar avea  obligatia, potrivit art. 103 din Legea 85/2014, sa desemneze,  potrivit art. 61, un evaluator care sa stabileasca valoarea de piata a garantiilor. In raport de aceste considerente, Curtea constata ca nu sunt indeplinite conditiile  cumulative prevazute de art. 139 alin. 2 din Legea 85/2017 pentru confirmarea planului de reorganizare

Cod ECLI    ECLI:RO:CACRV:2017:104.xxxxxx

R O M A N I A

CURTEA DE APEL C______

SECTIA A II-A CIVILA

 

DECIZIE Nr. 406/2017

Sedinta publica de la 17 Mai 2017

PRESEDINTE S____ L____

Judecator C_________ P______

      Grefier V___ S_____

Pe rol pronuntarea asupra apelului declarat de contestatoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ impotriva sentintei nr.28/30.01.2017 pronuntate de Tribunalul Gorj –Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata M_______ SRL R____, intimatul administrator judiciar M_________ C______ I____ D_______ SA A___________ P________ INSOLVENTEI DEBITOAREI ______________ si intimata debitoare ______________, avand ca obiect procedura insolventei contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor si a procesului verbal al adunarii creditorilor din 11.11.2016.

Dezbaterile au  avut loc in sedinta publica din data de 10 mai 2017, consemnate in incheierea redactata la acea data – parte integranta din prezenta  decizie, cand instanta a amanat pronuntarea asupra cauzei  la data de   17 mai 2017.

CURTEA

Asupra apelului de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta nr..28/30.01.2017 pronuntata de Tribunalul Gorj –Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXXX, s-a respins contestatia formulata  de contestatorul B__ G_____ SOCIETATE G_______ SA, impotriva hotararii adunarii creditorilor din 11.11.2016 si a procesului verbal al adunarii creditorilor, intocmit de administratorul judiciar M_________ C______ I____, desemnat sa administreze procedura de insolventa a debitoarei A______ SRL  si a fost  confirmat planul de reorganizare judiciara propus de debitoare.

In considerentele sentintei , judecatorul sindic a retinut ca primul motiv al contestatiei potrivit caruia ,,rezultatul votului exprimat in Adunarea creditorilor a fost nelegal consemnat”, este  neintemeiat, in speta nefiind  situatia speciala a unor categorii de creante prevazute de art. 138 alin. 5) din Legea nr. 85/2014.

Potrivit dispozitiei legale, creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul pot vota cu privire  la planul de reorganizare, sub conditia ca programul de plati sa nu le ofere nici o suma sau sa le ofere mai putin decat ar primi in cazul falimentului si ca orice astfel de plati sa le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate prevazute la art. 161 pct.10 lit. a) – ori in speta nu ne aflam in situatia speciala prevazuta de legiuitor, deoarece M_______ SRL nu controleaza, nu este controlata si nici nu se afla sub control comun cu debitorul. Contestatoarea nu a furnizat nici o proba din care sa rezulte ca M_______ SRL are actionariatul, conducerea ori administrarea comune cu A______ SRL, unicul asociat si administrator fiind I____ L____. In mod gresit se coreleaza acceptiunea de grup de firme in sensul legislatiei pietei de capital cu notiunea de grup de societati, in sensul legii insolventei.

Potrivit art. 5 pct. 35 din Legea nr. 85/2014, grupul de societati reprezinta doua sau mai multe societati interconectate prin control si/sau detinerea participatiilor calificate, ori . creditorul M_______ SRL, nu prezinta elemente de interconectivitate cu debitoarea in procedura nici prin control – pentru ca are un actionariat si o administrare distincta, nici prin detinere de participatii calificate – in speta fiind vorba de doua societatii separate, fiecare avand un asociat unic si administrator diferit.

S-a apreciat ca nu sunt  indeplinite conditiile pentru existenta grupului de societati ori creditor care direct sau indirect controleaza, este controlat sau se afla sub control comun cu debitorul, in speta nu sunt incidente dispozitiile art. 138 alin. 5) din Legea 85/2014, ce conditioneaza votul unui astfel de creditor cu privire la planul de reorganizare, votul creditorului M_______ SRL, ce detine un procent de 29,1244% din totalul masei credale, putandu-si produce efectele recunoscute de lege. Creditoarea M_______ prin planul supus votului creditorilor, primeste prin plan aceeasi suma pe care ar primi-o in ipoteza falimentului, asa cum este detaliat la punctul  4.6.3.1. din Plan, intitulat Simulatia efectuarii platilor datorate in cazul falimentului. 

Nu a fost retinuta nici critica referitoare la aspectul ca M_______ SRL nu are drept de vot si ca in aceasta situatie categoria creditorilor chirografari nu ar fi votat planul dat fiind faptul ca votul creditorilor Banca Transilvania, ACATREX SRL, TRIVOLI IMPEX SRL si EDEN TRUST SRL, care au votat in sensul aprobarii planului de reorganizare, insumeaza un procent total de 69,71% din categoria creditorilor chirografari cu drept de vot;

In atare imprejurare, judecatorul sindic a constatat ca planul de reorganizare judiciara nu a fost respins de categoria creditorilor chirografari, dimpotriva, acesta a fost aprobat cu respectarea dispozitiilor legale atat prin prisma voturilor exprimate cat si prin prisma procentului de creditori ce si-au exprimat votul.

Sustinerea B__ si in ceea ce priveste aspectul ca planul de reorganizare nu a fost acceptat, raportat la voturile exprimate de categoria creantelor bugetare, respectiv AJFP GORJ si Consiliul Local Targu J__ – Directia Publica de Venituri Targu J__, deoarece acesti creditori ar fi dat un vot sub conditie a fost apreciata ca neintemeiata.

Din examinarea continutului votului dat de cele doua creditoare, s-a retinut ca atat AJFP Gorj – a carui creanta reprezinta un procent de 98,25% din categoria creditorilor bugetari, cat si Directia Publica de Venituri Targu J__ – a carui creanta reprezinta un procent de 0,23% din categoria bugetarilor, si-au exprimat votul in sensul aprobarii planului, fara a conditiona in vreun fel aceasta optiune. Mentiunile ulterioare nu constituie conditionari ale votului dat, fiind preluari ale unor prevederi clare din cuprinsul Legii nr. 85/2014 referitoare  la creantele ce urmeaza sa se nasca pe fondul derularii planului de reorganizare judiciara – art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014, potrivit cu care “Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala”.

Astfel, AJFP Gorj acorda vot favorabil planului de reorganizare prin care este cuprins in programul de plati cu suma de 532.990 lei si solicita ,,ca si debitele curente constituite pe perioada derularii planului de reorganizare, sa fie achitate la termenele scadente, conform titlurilor din care rezulta’’ iar Directia Publica de Venituri Targu J__, in calitate de creditoare, ,,acorda vot favorabil planului de reorganizare propus, cu urmatoarele precizari: sa achite cu prioritate obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii (…), obligatie asumata de altfel prin planul de reorganizare propus; sa achite atat ratele prevazute in plan, conform programului de plati asumat, cat si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii’’.

Conchizand, creditorii bugetari au exprimat un vot valabil prin care aproba planul de reorganizare judiciara a debitoarei.

             In ceea ce priveste sustinerea potrivit careia planul de reorganizare judiciara nu indeplineste conditiile prevazute de art. 139 alin. 2) lit. c) si d) din Legea nr. 85/2014, nici s-a apreciat ca atat creanta B__ SA, in suma de 264.490,80 lei cat si creanta Bancii Transilvania urmeaza sa fie achitate potrivit mentiunilor de la punctul 4.6.3.1. din Plan (Simulatia efectuarii platilor datorate in cazul falimentului), din valoarea totala a sumelor obtinute in ipoteza lichidarii patrimoniului societatii, catre creditorii din categoria creantelor garantate – suma de 119.250 lei aferenta creantei garantate apartinand creditorului B__ SG SA, raportata la contravaloarea bunului garantat catre acest creditor – teren si spatiu comercial – showroom situat in  Targu J__, judetul Gorj; suma de 18.504,87 lei aferenta creantei garantate apartinand creditorului Banca Transilvania SA, raportata la contravaloarea bunului garantat catre acest creditor – autoturism marca BMW ________. Avand in vedere ca bunul asupra caruia creanta creditorului B__ SA poarta o garantie de o valoare inferioara creantei cu care acest creditor apare inscris la masa credala, in mod corect diferenta ramasa pana la concurenta sumelor datorate acestuia din urma, va fi platita din contul sumelor de bani aferente creditorilor chirografari, garantatii devenind chirografari in ceea ce priveste sumele ramase neachitate;

Asadar, tratamentul aplicat diferentei de creanta negarantata apartinand B__ SA, care,  se incadreaza in categoria creantelor chirografare, iar nu garantate, este unul corect, in speta nu poate fi vorba de plata unor creante de rang inferior, respectiv creante bugetare si salariale, in defavoarea unor creante de rang superior, respectiv creante garantate, intrucat B__ SA, pentru diferenta de suma negarantata, nu mai face parte din aceasta din urma categorie, devenind o creanta parte din categoria creditorilor chirografari.

Planul si Programul de plati aferent nu putea sa prevada plati catre creditorul B__ SA pentru diferenta de creanta negarantata inaintea indestularii creantelor de rang superior, respectiv catre creditorii salariati si bugetari, insa, devenind creditor chirografar pentru diferenta negarantata, B__ va primi acelasi procent la distribuiri ca si creditorii chirografari, respectiv, procentul de 46,40%.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel la data de  17 martie 2017 creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__.

In motivare s-a aratat ca hotararea instantei de fond  este data cu incalcarea  dispozitiile art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014, in sensul ca rezultatul votului in adunarea generala a creditorilor debitoarei ______________ din 11.11.2016 este nelegal deoarece a fost consemnat votul exprimat de creditorul chirografar _______________ R____ reprezentand 29,1244 % din totalul masei credale, acesta fiind client din grup cu debitorul si care, prin planul de reorganizare primeste 46 % din creanta cu care a fost inscris in tabelul definitive al creantelor, ceea ce nu s-ar intampla in cazul falimentului.

In consecinta, mentiunea prevazuta in procesul verbal al adunarii creditorilor privind votul favorabil  al creantelor chirografare in procent de 85,04 % din totalul acestora nu este cea reala si legala, intrucat creditoarea _______________ R____ nu avea drept de vot, conform  art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014.

Hotararea  instantei de fond este data cu gresita aplicare a dispozitiilor art. 49 alin. 1 din Legea 85/2014 si art. 133 alin. 4 lit. e  din Legea 85/2014.

Astfel, s-a sustinut ca votul creditorilor bugetari -AJFP Gorj si Consiliul Local Tg. J__-Directia Publica de Venituri Tg. J__  au votat sub conditia  achitarii altor sume , neinscrise in plan, respectiv debitele curente constituite pe perioada derularii planului de reorganizare  si de plata cu prioritate a obligatiilor fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii  si obligatiile accesorii acestora, in timp ce Primaria  comunei R____ a transmis un vot negativ.

Ca urmare, se impune anularea procesului verbal al Adunarii creditorilor  debitoarei ______________ din 11.11.2016.

Apelanta a mai sustinut si ca hotararea  instantei de fond este data cu incalcarea dispozitiile art. 139 alin. 1 lit. C si D si alin. 2 lit. a,c si d din Legea 85/2014 in sensul ca planul nu respecta tratamentul corect si echitabil  si nu a fost votat de cel putin jumatate din categorii.

S-a aratat ca prin sentinta pronuntata de instanta de fond in mod gresit  se retine faptul ca prin Planul de reorganizare creditorul B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ primeste cat ar primi  in cazul falimentului.

Astfel, desi in tabelul definitiv al creantelor  a fost inscrisa cu o creanta garantata  in cuantum de 264.490,8 lei, in Planul de reorganizare a fost inscrisa  in calitate de creditor garantat doar cu suma de 119.250 lei, iar diferenta a fost inscrisa ca creanta negarantata in valoare de 145.240, 80 lei, nefiind prins in programul de plati nici cu calitatea de creditor garantat, nici cu cea de creditor chirografar.

Contrar celor  sustinute prin considerentele sentintei pronuntate de instanta de fond si de administratorul judiciar prin intampinare, creditorul garantat B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ primeste prin programul de plati doar suma de 119.250 lei, iar diferenta de 145.240,80 lei nu este inscrisa- in Plan si programul de plati,  primind  mai putin in reorganizare decat in faliment.

Cat priveste raportul de evaluare  la care se face referire in hotararea instantei de fond, acesta nu a fost intocmit conform art. 78 alin. 4 si art. 133 alin. 4 lit. d din Legea 85/2014, fapt de care instanta de fond nu a tinut cont la pronuntarea sentintei apelate.

Astfel, potrivit Raportului de evaluare  nr. 30/16.01.2015  intocmit de  evaluatorul autorizat C______ E______, bunul imobil ce garanteaza creanta B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ are o valoare de 283.000 lei ( 63.000 EURO) si nu de 119.250 lei creditorul garantat fiind  defavorizat intentionat, primind doar 46,40 % din totalul creantei garantate, fiind cu mult mai tutin decat ar primi in cadrul procedurii falimentului.

Creditorul Banca Transilvania, ce face parte din categoria creantelor garantate , primeste potrivit planului de reorganizare, 100 % din creanta sa, in timp ce B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__, tot creditor garantat, primeste 70,61 %.

Tot potrivit planului, categoria creantelor bugetare urmeaza sa primeasca 100% din creante, iar creditorii chirografari primesc 46,40 %, desii sunt inferioare categoriei creantelor garantate, primind insa mult mai mult decat creditorul B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ si decat ar primi in cadrul falimentului.

Planul de reorganizare nu respecta nici dispozitiile art. 133 alin. 4 lit. e din Legea 85/2014, nefiind indicata modalitatea  de plata a creantelor curente ale creditorilor bugetari, iar pentru creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI nu se prevede modalitatea de plata a dobanzilor si comisioanelor lunare , creanta B__ fiind garantata integral asa cum reiese din tabelul  definitiv al creantelor.

Astfel,  nu sunt respectate nici principiile prevazute la art. 4 pct. 9 din Legea 85/2014, nefiind indeplinite conditiile pentru confirmarea planului de reorganizare.

Din analiza planului rezulta ca nu sunt  sanse de realizare a acestuia si,  desi s-a solicitat  instantei de fond opinia unui practician, nu s-a dat curs cererii B__ – G_____ S______ G_______ SA .

In drept au fost invocate dispozitiile art. 8 pct. 4, art. 46 pct. 1, art. 4 pct. a, art. 133, art. 139 alin. 1 lit. C si D si alin. 2 lit. a, c si d din Legea 85/2014.

La dosar au fost depuse, in probatiune planul de reorganizare al debitoarei, tabel definitiv de creante, proces verbal al adunarii creditorilor nr. 304/10.04.2015, sentinta nr. 28/30.01.2017 a Tribunalului Gorj, certificat de furnizare informatii extinse referitoare la _______________________ emise de ONRC, procura speciala autentificata sub nr. 4610/12.10.2011 de catre  B.N. A____ M________ si procura speciala autentificata sub nr. 1143/02.03.2011.

La 03.04.2017, creditoarea MEILAND SRL a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea apelului ca nefondat.

In motivare s-a aratat ca, prin apel, se fac simple sustineri de natura teoretica, neinsotite de niciun fel de documente sau probe care sa confirme alegatiile din contestatie, in realitate atat procesul verbal, cat si adunarea creditorilor si planul de reorganizare reflectand conditiile de legalitate

Astfel, in cauza nu sunt intrunite conditiile art. 138 alin. 5 in  sensul ca intimata creditoare nu detine controlul, nu este controlata si nu se afla sub control comun cu debitorul, prin raportare la dispozitiile art. 5 pct. 9 lit. a,b,c din Legea 85/2014, intre cele doua societati  neexistand nicio legatura. Chiar daca s-ar retine un eventual  control, asa cum rezulta din plan, in caz de faliment , nu se poate incasa mai putin decat s-a facut prin plan, ceea ce  pe plan juridic, exclude  nulitatea votului.

In acelasi context, nu se poate retine nici critica in sensul ca ______________________ nu are drept de vot si, ca, in aceasta situatie, categoria  creditorilor chirografari nu ar fi votat planul.

Nu poate fi primita nici critica referitoare la votul  conditional al AJFP Gorj si nici  cea referitoare  la asa zisul tratament inechitabil, asa incat nu sunt  motive de nelegalitate  ale planului.

Nu sunt reale nici  referirile la  nerespectarea dispozitiilor art. 139 alin. 2 lict. C si d din Legea 85/2014, atat creanta B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__, cat si cea a Bancii Transilvania  urmand a fi platite conform mentiunilor de la pct. 4.6.3.1. din Plan.

Astfel, se prevede  plata sumei de 119.250 lei aferenta creantei garantate cu imobilul teren si constructie- in favoarea apelantei,  suma de 18.504 , 87 lei  aferenta creantei garantata cu autoturismul BMW-X % catre creditoarea Banca Transilvania,  iar pentru diferenta pana la concurenta sumei cu care B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ a fost inscrisa in tabelul de creante ca garantata, in plan se prevede plata alaturi de creditori chirografari.

Cat priveste sustinerea referitoare la consultarea unui practician, instanta a intrebat partile, anterior acordarii cuvantului pe fond, daca mai au cereri de formulat, apelanta neformuland  vreo cerere.

La data de 05.04.2017 administratorul judiciar  M_________ C______ I____ a  depus la dosar intampinare solicitand respingerea apelului ca nefondat.

In motivare , dupa o succinta prezentare a starii de fapt,  s-a aratat  ca nu sunt intrunite conditiile art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014, deoarece ______________________  prezinta un actionariat, o conducere si o administrare diferita fata de ______________, al carui unic asociat si administrator este  I_____ L____.

Cele doua societati nu prezinta elementele de intercorectivitate si  control reglementate de art. 5 pct. 35 din Legea 85/2014.

Categoria creditorilor chirografari nu poate fi considerata  ca respingand  planul, acesta fiind in mod vadit aprobat.

S-a mai sustinut, raportat la motivele de apel, ca voturile creditorilor bugetari nu au fost formulate sub conditie, fapt ce rezulta din punctele de vedere  exprimate in acest sens in care au fost  reluate doar dispozitiile legale prev. in art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014.

In plus,  in sectiunea 4.6.1. din Planul de reorganizare este prevazuta plata creantelor curente.

Cat priveste neindpelinirea dispozitiilor art. 139 din Legea 85/2014, administratorul judiciar  a aratat ca, potrivit  pct. 4.6.3.1 din  Plan, creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ primeste suma de 119.250 lei aferenta creantei garantate, raportata la contravaloarea bunului garantat – teren si spatiu comercial-showroom situat in Tg. J__, jud. Gorj. Suma de 18.504,87 lei aferenta creantei garantate a creditoarei banca Transilvania SA  este raportata la contravaloarea bunului garantat, respectiv autoturism marca BMW-________ S 5.

Deoarece  bunul asupra caruia  creanta B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ poarta o garantie inferioara ca valoare  creantei cu care s-a inscris la masa credala, in mod corect diferenta ramasa pana la concurenta sumelor datorate va fi  platita  din contul sumelor de bani aferente creditorilor chirografari, garantati devenind chirografari in ceea ce priveste sumele ramase neachitate.

Faptul ca bunul aferent garantiei creditoarei BANCA TRANSILVANIA depaseste valoarea creantei B__ –G_____ S______ G_______ SA, acoperind in proportie de 100% creanta  garantata a primului, nu poate conduce la concluzia ca planul nu intruneste conditiile art.138. Asadar, tratamentul aplicat creantei B__ –G_____ S______ G_______ SA este corect.

In concluzie, in speta nu poate fi vorba de plata unei creante de rang inferior (bugetare si salariale), in devafoarea unor creante de rang superior (garantat), intrucat B__ –G_____ S______ G_______ SA pentru diferenta de suma, negarantata nu mai face parte din ultima categorie, ci din categoria creditorilor chirografari.

In cauza este intrunit tratamentul corect si echitabil cat timp diferenta de creanta neachitata apelanta primeste, ca si ceilalti chirografari, un procent de 46,40%, respectiv suma de 67.225,12 lei.

Sustinerea creditoarei in sensul ca, potrivit programului de plati, au primit doar 119.250 lei este gresita, nefiind avuta in vedere si diferenta negarantata in valoare de 145.240 lei. Din  Planul de reorganizare si din Graficul de esalonare rezulta ca apelanta B__ –G_____ S______ G_______ SA va primi suma totala de 186.775,12 lei, reprezentand 70,61% din totalul creantei cu care inscrisa la masa credala.

Creantele cuvenite sunt platite conform pct.461 din Plan, astfel incat apelul creditoarei B__ –G_____ S______ G_______ SA este neintemeiat.

La solicitarea instantei, la dosar a fost depus Raportul de evaluare, intocmit de expertul Contoloru E____ M____ in luna iunie 2016, inregistrat  sub nr.113/23.06.2016.

Analizand cauza, prin prisma criticilor formulate, Curtea retine urmatoarele:

Criticile apelantei B__ –G_____ S______ G_______ SA vizeaza atat  solutia instantei  la contestatia impotriva procesului verbal si a hotararii adunarii creditorilor  din 11.11.2016, cat  si confirmarea  planului de reorganizare al debitoarei ______________ de catre judecatorul sindic.

Criticile referitoare  la nelegalitatea hotararii Adunarii  creditorilor si a procesului verbal din 11.11.2016, nu pot fi retinute.

Astfel,  in ceea ce priveste   legalitatea  votului ______________________, creditor  aflat sub controlul debitoarei, Curtea constata ca, in mod eronat prima instanta a apreciat ca cauza,  nu ar fi intrunite cerintele art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014. 

Astfel, potrivit art. 5 pct. 9 din Legea 85/2014: „controlul este capacitatea de a determina sau influenta in mod dominant, direct ori indirect, politica financiara si operationala a unei societati sau deciziile la nivelul organelor societare. O persoana va fi considerata ca detinand controlul atunci cand:

a)      detine in mod direct sau indirect o participatie calificata de cel putin 40% din drepturile de vot ale respectivei societati si niciun alt asociat sau actionar nu detine in mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;

b)     detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a societatii respective;

c)       in calitate de asociat sau actionar al respectivei societati dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere;„ iar potrivit art. 5 pct 35 din Legea nr. 85/2014 grup de societati inseamna doua sau mai multe societati interconectate prin control si/sau detinerea participatiilor calificate. 

Ori, situatia de fapt din cauza  in care I_____ L____ – administratorul social al debitoarei- este imputernicit  de I_____ S______ L______ – asociat unic si administrator al creditorului ______________ – sa efectueze pentru societate actele si operatiunile aratate in procura autentificata sub nr. 1143/02.03.2011 de catre notar public A____ M________ ( depusa in apel), poate fi asimilata situatiilor expres enumerate in art. 5 pct. 9 din Legea 85/2014 raportat la art. 5 pct 35 din acelasi act normativ pentru a atrage nulitatea votului creditoarei ______________________, critica formulata in acest sens de apelanta fiind deci intemeiata.

Cu toate acestea, asa cum a retinut si judecatorul sindic, nu se poate aprecia ca ar fi fost respins planul de catre categoria creditorilor chirografari atat timp cat, chiar si fara votul creditorului ______________, planul de reorganizare ar fi fost aprobat de respectiva categorie cu 69,71% din voturi.

De asemenea este nefondata si critica apelantei referitoare la existenta votului conditionat al AJFP Gorj si Consiliul Local Tg J__.

Potrivit art. 49 alin. 1 din Legea 85/2014 „ Votul conditionat este considerat vot negativ”.

Din adresele de inaintare a optiunilor de vot pentru sedinta adunarii creditorilor din 11.11.2016  ( filele 21 si 22 dosar fond) rezulta ca,  pe langa votul pozitiv in ceea ce priveste planul, cele doua creditoare au solicitat plata datoriilor curente, conform art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014.

In acest context, optiunea de vot este clara  si neconditionata, fiind insotita  si de o cerere de plata a creantelor  curente, pe masura ce acestea se vor naste.

In concluzie, votul creditorilor  bugetari nu a fost unul conditionat, ci a fost exprimat pur si simplu, invocarea unor dispozitii legale referitoare la creantele nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei nereprezentand o conditionare a optiunii de vot.

Fata de aceste considerente, Curtea apreciaza ca hotararea instantei de fond, in ceea ce priveste respingerea contestatiei  creditoarei B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ la hotararea Adunarii creditorilor si a  procesului verbal  din 11.11.2016 este legala si temeinica.

In ceea ce priveste criticile apelantei referitoare  la  gresita  confirmare  de catre instanta de  fond  a planului de reorganizare  a activitatii debitoarei ______________, Curtea le apreciaza intemeiate.

Potrivit art. 139 alin. 1 si 2 din Legea 85/2014, judecatorul sindic poate confirma planul cu indeplinirea cumulativa a anumitor conditii, intre care :

”D. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan;

2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  a) niciuna dintre categoriile care resping planul si nicio creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;(…)

d)     in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nicio categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 138 alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului;

e)      planul prevede acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii distincte, cu exceptia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinta, precum si in cazul in care detinatorul unei creante consimte la un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.”.

Curtea constata ca, potrivit  tabelului definitiv de creante  publicat in BPI nr. xxxxx/12.09.2016(fila 58), creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA a fost inscrisa cu o creanta garantata in valoarea  de 264.490,8 lei.

Cu toate acestea, in planul de reorganizare si in programul de plati apelanta a fost inscrisa cu o creanta garantata in valoare de  119.250 lei  si  o creanta chirografara de 67.225,12 lei(in total 186.775,12 lei), deci un grad  de recuperare de 70,61 % a creantei inscrise in tabelul definitiv. S-a aratat, totodata, ca, si in caz de faliment, creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA ar obtine aceeasi suma, respectiv 186.775,12 lei, astfel incat  in reorganizare nu ar obtine mai putin decat in cazul falimentului.

Asa cum a precizat administratorul judiciar M_________ C______ I____ si cum rezulta din planul de reorganizare, creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA  a fost inscrisa cu o creanta garantata de numai 119.250 lei in plan ca urmare a evaluarii efectuate de expert Contoloru E____ M____ la 23 iunie 2016, in vederea stabilirii sumelor cuvenite creditorilor conform art. 133 alin. 4 lit. d din Legea 85/2014, dispozitii legale in care se arata ca planul de reorganizare va mentiona: „ d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;”.

Totodata, Curtea constata ca, la momentul declararii creantei garantate de catre B__ – G_____ S______ G_______ SA, in  vederea inscrierii in tabelul de creante  al debitoarei ______________, aceasta si-a precizat creanta garantata  in valoare de 264.490,8 lei, in temeiul Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul Consulting C______ in  ianuarie 2015 (filele 33-46 dosar fond),

In consecinta, Curtea observa ca,  mult inainte de data intocmirii tabelului definitiv de creante -12.09.2016- administratorul judiciar  a fost in posesia ambelor rapoarte de evaluare: atat cel depus de creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA, cat si cel dispus de administratorul judiciar, insa a ales sa dea eficienta primului raport, respectiv cel aflat in posesia creditoarei, potrivit caruia valoarea la care a fost evaluat imobilul  supus garantiei este de 283.000 lei.

In vederea intocmirii tabelului definitiv de creante, administratorul judiciar avea  obligatia, potrivit art. 103 din Legea 85/2014, sa desemneze,  potrivit art. 61, un evaluator care sa stabileasca valoarea de piata a garantiilor: „ Creantele beneficiare ale unei cauze de preferinta se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea de piata a garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuata de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. (…).”.

Ori, in cazul de fata, administratorul judiciar nu a desemnat  un astfel de evaluator,  inscriind in tabelul definitiv  creditoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA cu intreaga creanta solicitata, in valoare de 264.490,8 lei, creanta garantata, dand practic eficienta raportului de evaluare  intocmit de evaluatorul Consulting C______.

De fapt, administratorul judiciar nu a intocmit in niciun moment al procedurii evaluarea  prevazuta de art. 103 din Legea 85/2014, raportul efectuat de expertul Contorolu E____ M____ fiind executat, potrivit precizarii administratorului judiciar de la fila 100, in baza dispozitiilor art. 133 alin. 4 lit. d din Legea 85/2014 si nu in baza art. 103.

In consecinta, nu are nicio justificare reducerea  creantei  garantate a creditoarei B__ – G_____ S______ G_______ SA in cuprinsul Planului de reorganizare, atata timp cat, asa cum s-a precizat anterior, desi Raportul de evaluare  intocmit de expert Contorolu E____ M____ exista la data intocmirii tabelului definitiv, el nu a fost luat in considerare de administratorul judiciar , dandu-se  eficienta doar raportului de evaluare intocmit  de Consulting C______.

Mai mult, la stabilirea valorii imobilului garantie a creditoarei B__ – G_____ S______ G_______ SA in Planul de reorganizare , in realitate, nu a fost avut  in vedere  nici raportul de evaluare al evaluatorului Contorolu E____ M____, cum eronat se arata la capitolul 3.9.1 pct. 2 al Planului.

Astfel, daca prin acest raport de evaluare, imobilul  situat in mun. Tg. J__ , ______________________ (actual nr. 18) compus din teren si constructii a  fost  evaluat la 158.000 lei ( fila 24 a raportului-fila 125 dosar apel), respectiv 45.000 lei valoare teren si 113.000 lei valoare constructii, in planul de reorganizare este inscrisa o valoare garantata a imobilului de numai  119.250 lei, fara nicio  justificare a diferentei pana la valoarea stabilita de expertul evaluator.

Prin planul de reorganizare nu putea fi modificata valoarea din raportul de evaluare intocmit  de Consulting C______, retinuta la intocmirea tabelului definitiv al creantelor, cu atat mai mult cu cat a fost inscrisa o valoare aleatorie, ce nu corespunde nici unei evaluari stabilite prin cele doua expertize.

In aceasta situatie, in care valoarea garantata inscrisa in planul de reorganizare  este mai mica decat valoarea la care a fost evaluat imobilul  in conditiile art. 133 alin. 4 lit. d din Legea 85/2014 si decat valoarea creantei garantate inscrisa in tabelul definitiv al creantelor  in conditiile art. 103 din Legea 85/2014, in mod evident este vorba de o creanta defavorizata careia i-a fost incalcat tratamentul corect si echitabil, creditorul B__ – G_____ S______ G_______ SA primind mai putin decat  ar fi primit in cazul falimentului. Practic, comparatia facuta in plan intre valoarea obtinuta in reorganizare si cea obtinuta in cazul falimentului de creditorul garantat B__ – G_____ S______ G_______ SA nu are suport probator, atata timp cat valorile inscrise nu corespund niciunuia dintre rapoartele de evaluare intocmite in cauza.

In raport de aceste considerente, Curtea constata ca nu sunt indeplinite conditiile  cumulative prevazute de art. 139 alin. 2 din Legea 85/2017 pentru confirmarea planului de reorganizare, solutia instantei de fond  cu privire la acest aspect fiind nelegala.

Nefiind indeplinita una din conditiile cumulative prevazute de art. 139 din Legea 85/2014, respectiv cea prevazuta la alin. 1 lit. D coroborat cu alin. 2 lit. a, nici nu se mai impune cercetarea celorlalte conditii invocate de apelanta referitoare la incalcarea dispozitiilor art. 139 alin. 2 lit c si d din Legea 85/2017. Nerespectarea unei singure cerinte a legii conduce la infirmarea planului de reorganizare.

In consecinta, in temeiul art. 480 C.pr.civ., Curtea va admite  apelul declarat de contestatoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__, si va schimba  in parte sentinta  in sensul ca va infirma  planul de reorganizare judiciara propus de debitoarea ______________ prin administratorul special. Va trimite cauza  judecatorului sindic pentru trecere la faliment.

Vor fi mentinute celelalte dispozitii cuprinse in sentinta apelata.

P_____ ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite  apelul declarat de contestatoarea B__ – G_____ S______ G_______ SA BUCURESTI- R_______ OLTENIA SI SUCURSALA TG.J__ impotriva sentintei nr.28/30.01.2017 pronuntate de Tribunalul Gorj –Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata M_______ SRL R____, intimatul administrator judiciar M_________ C______ I____ D_______ SA A___________ P________ INSOLVENTEI DEBITOAREI ______________ si intimata debitoare ______________, avand ca obiect procedura insolventei contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor si a procesului verbal al adunarii creditorilor din 11.11.2016.

 Schimba  in parte sentinta  in sensul ca infirma  planul de reorganizare judiciara propus de debitoare.

Trimite cauza  judecatorului sindic pentru trecere la faliment.

Mentine celelalte dispozitii.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica de la 17 Mai 2017.

  V.S. 18 Mai 2017

Jud. red.  SL

Tehnored.  SL