Familie. Divort. Casatorie incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiune de divort introdusa dupa intrarea in vigoare a Noului cod de procedura civila. Competenta de solutionare a cauzei

Familie. Divort. Casatorie incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiune de divort introdusa dupa intrarea in vigoare a Noului cod de procedura civila. Competenta de solutionare a cauzei

 

Dispozitiile art. 3 lit. b) teza I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, determina competenta internationala a instantelor judecatoresti din Romania in solutionarea actiunii de divort prin care partile, cetateni romani, solicita desfacerea casatoriei incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene.

            Iar, in ipoteza in care paratul nu are locuinta in tara, competenta teritoriala de solutionare a actiunii introdusa dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, apartine instantei de la domiciliul reclamantului, potrivit dispozitiilor art. 914 alin. (1).

 

Sectia I civila, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gura Humorului la data de 20.06.2013, reclamanta S.F. a chemat in judecata pe paratul C.R., solicitand desfacerea casatoriei partilor, incheiata la 14.07.2002 la Melzo (Milano), stabilirea la reclamanta a domiciliului minorelor A.H. si V., obligarea paratului la plata unei pensii lunare de intretinere pentru minore si exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre mama.

Prin sentinta civila nr. 858 din 20.09.2013, Judecatoria Gura Humorului a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca ultima locuinta comuna a sotilor a fost in Italia, la Milano, comuna Melzo, ca intre parti nu a intervenit un acord cu privire la instanta care sa solutioneze cererea de divort promovata de reclamanta si ca, in raport de dispozitiile art. 914 C.pr.civ., competenta cu solutionarea cauzei este Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.

Investita prin declinare, Judecatoria sectorului 5 Bucuresti a pronuntat sentinta civila nr. 305 din

16.01.2014, prin care a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat, la randul sau, competenta in favoarea Judecatoriei Gura Humorului; constatand ivit conflictul de competenta, a suspendat judecata si a inaintat dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Instanta a retinut ca, in speta, reclamanta si-a stabilit domiciliul in Gura Humorului din luna iulie a anului 2012, iar de atunci locuieste neintrerupt cu minorele in aceasta localitate, ca in cartea sa de identitate s-a inscris mentiunea stabilirii domiciliului in Gura Humorului in data de 7.06.2013, deci anterior formularii cererii de chemare in judecata, ca in raport de cetatenia partilor si de dispozitiile art. 3 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 rezulta ca instantele romane sunt competente international in solutionarea cererii si ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile tezei finale a art. 914 C.pr.civ., ce atrag competenta Judecatoriei Gura Humorului.

Cu privire la conflictul negativ de competenta, cu a carui judecata a fost legal sesizata in baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C.pr.civ., Inalta Curte a retinut urmatoarele:

Judecatoria Gura Humorului a fost sesizata cu o cerere de divort, prin care s-a solicitat desfacerea casatoriei partilor incheiata in Italia, la Milano, corn, Melzo. Prin actiune s-a precizat ca domiciliul reclamantei este in Gura Humorului, jud. Suceava, iar domiciliul paratului este in com. Hudesti, jud. Botosani.

Prin intampinare paratul a invocat exceptia necompetentei teritoriale, motivat de faptul ca au incheiat casatoria in Italia si ca ultimul domiciliu comun al sotilor a fost in Italia, unde paratul locuieste si in prezent.

Fata de imprejurarea ca partile au incheiat casatoria in Italia, in cauza sunt incidente dispozitiile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, potrivit carora: „Sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul, separarea de corp si anularea casatoriei instantele judecatoresti din statul membru: (a) pe teritoriul caruia se afla resedinta obisnuita a sotilor sau ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau resedinta obisnuita a paratului sau in caz de cerere comuna, resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an imediat inaintea introducerii cererii sau resedinta obisnuita a reclamantului in. cazul in care acesta a locuit acolo cel putin sase luni imediat inaintea introducerii cererii si in cazul in care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, in cazul Regatului Unit si al Irlandei, are „ domiciliul” in acel loc; (b) de cetatenie a celor doi soti sau, in cazul Regatului Unit si al Irlandei, statul „domiciliului” comun. „

Inalta Curte constata ca partile au cetatenie romana, imprejurare ce determina aplicabilitatea dispozitiilor art. 3 lit. b) teza I, respectiv competenta internationala a instantelor judecatoresti din Romania in solutionarea pricinii.

Pentru a determina competenta teritoriala, urmeaza a se observa ca reclamanta a introdus cererea la 20 iunie 2013, asadar dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, motiv pentru care devin incidente prevederile art. 914 din acest act normativ.

Art. 914 C.proc.civ. dispune: „(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul, iar cand paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul.

(2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara, partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania, in lipsa unui asemenea acord, cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 al municipiului Bucuresti.”

Ipoteza in cauza de fata este aceea in care paratul nu are locuinta in tara, iar instantele romane sunt competente international, situatie care determina competenta instantei de la domiciliul reclamantului.

Art. 87 Cod civil stabileste ca „Domiciliul persoanei fizice, in vederea exercitarii drepturilor si libertatilor sale civile, este acolo unde aceasta declara ca isi are locuinta principala”.

Ancheta sociala efectuata de Consiliul Local Gura Humorului – Directia de Asistenta Sociala, la dispozitia Judecatoriei Gura Humorului a stabilit  ca reclamanta a revenit in tara in iulie 2012, moment de la care locuieste impreuna cu minorele in localitatea Gura Humorului. Totodata, la dosar se afla copia cartii de identitate a reclamantei, eliberata la 19.03.2013, care cuprinde   mentiunea   domiciliului   sau   in   aceastalocalitate.

Asadar, constatand ca reclamanta are domiciliul in Gura Humorului, in raport de dispozitiile legale enuntate, competenta de solutionare a cauzei revine Judecatoriei Gura Humorului.

Inalta Curte observa ca partile au depus la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, dupa inchiderea dezbaterilor, un inscris denumit „declaratie” prin care au solicitat, de comun acord, in temeiul dispozitiilor art. 914 alin. (2) C.pr.civ., solutionarea cauzei la aceasta instanta,

Or, legiuitorul a permis acordul partilor cu privire la alegerea instantei competente in solutionarea cererii de divort numai in situatia in care niciuna din parti nu are locuinta in tara, ceea ce in speta nu se verifica.

De asemenea, trebuie observat si ca situatia reglementata de dispozitiile art. 914 alin. (2) C.pr.civ. este diferita de alegerea de competenta prevazuta de art. 126 alin. (1) C.pr.civ., care este posibila numai in cazul proceselor privitoare la bunuri si la alte drepturi de care partile pot sa dispuna.

Pentru aceste considerente, Inalta Curte a stabilit competenta competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Gura Humorului.