Executare silita. Actualizarea in cadrul executarii silite a cheltuielilor de judecata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca

Executare silita. Actualizarea in cadrul executarii silite a cheltuielilor de judecata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca

DECIZIE nr.34 din 16 noiembrie 2015 referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, privind posibilitatea actualizarii in cadrul executarii silite a cheltuielilor de judecata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca si stabileste ca: in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, cheltuielile de judecata se circumscriu notiunii de obligatie principala in titlul executoriu si pot fi supuse actualizarii in cadrul executarii silite

Dosar nr. 2.780/1/2015

Iulia Cristina Tarcea                     – vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie – presedintele completului

Lavinia Curelea                            – presedintele Sectiei I civile

Roxana Popa                               – presedintele delegat al Sectiei a II-a civile

Ionel Barba                                 – presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Andreia Liana Constanda               – judecator la Sectia I civila

Simona Lala Cristescu                   – judecator la Sectia I civila

Elena Floarea                               – judecator la Sectia I civila

Laura-Mihaela Ivanovici                – judecator la Sectia I civila – judecator-raportor

Paula C. Pantea                            – judecator la Sectia I civila

Constantin Branzan                      – judecator la Sectia a II-a civila – judecator-raportor

Lucia Paulina Brehar                     – judecator la Sectia a II-a civila

Veronica Magdalena Danaila          – judecator la Sectia a II-a civila

Ileana Izabela Dolache                 – judecator la Sectia a II-a civila

Mirela Politeanu                            – judecator la Sectia a II-a civila

Adriana Elena Gherasim                – judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cristian Daniel Oana                     – judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal – judecator-raportor

Emilia Claudia Visoiu                     – judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Eugenia Ion                                 – judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Rodica Florica Voicu                      – judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formeaza obiectul Dosarului nr. 2.780/1/2015 a fost constituit conform dispozitiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta este prezidata de doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

La sedinta de judecata participa doamna Mihaela Lorena Mitroi, magistrat-asistent desemnat in conformitate cu dispozitiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea formulata de Tribunalul Constanta – Sectia a II-a civila in Dosarul nr. 33.499/212/2013*, privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, privind posibilitatea actualizarii in cadrul executarii silite a cheltuielilor de judecata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca.

Magistratul-asistent prezinta referatul cauzei, aratand ca la dosar a fost depus raportul intocmit de judecatorii-raportori, care a fost comunicat partilor, in conformitate cu dispozitiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedura civila, fiind formulat un punct de vedere privind chestiunea de drept supusa judecatii de catre apelanta-intimata O.F.M,

Doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele completului de judecata, constata ca nu exista chestiuni prealabile sau exceptii, iar completul de judecata ramane in pronuntare asupra sesizarii privind pronuntarea unei hotarari prealabile.

INALTA CURTE,

deliberand asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizata, constata urmatoarele:

 1. Titularul si obiectul sesizarii
 2. Tribunalul Constanta – Sectia a II-a civila a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin Incheierea din 4 iunie 2015, data in Dosarul nr. 33.499/212/2013*, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile vizand aplicarea dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila relativ la cheltuielile de judecata.
 3. Expunerea succinta a procesului
 4. Instanta de fond, Judecatoria Constanta – Sectia civila a fost investita cu judecarea unei contestatii la executarea unor titluri, constand in hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in procese civile vizand plangeri contraventionale si contestatii la executare, in cadrul carora au fost acordate cheltuieli de judecata.
 5. In temeiul acestor titluri executorii, Cabinetul de avocat O.F.N. s-a adresat Biroului Executorului Judecatoresc B.I. pentru executarea cheltuielilor de judecata impotriva Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Constanta, iar in cadrul dosarelor de executare, executorul judecatoresc a procedat la actualizarea cheltuielilor de judecata acordate de instanta prin hotararile pronuntate.
 6. Prin cererea introductiva de instanta, contestatoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, a solicitat anularea actelor de executare efectuate de Biroul Executorului Judecatoresc B.I. in dosarele de executare silita nr. 842/2013 si 843/2013, cu motivarea ca executarea silita priveste exclusiv cheltuielile de judecata acordate prin mai multe sentinte civile irevocabile. Aceste cheltuieli nu pot fi actualizate de catre executorul judecatoresc, prin prisma dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, deoarece au caracter accesoriu si nu pot constitui obligatii principale in cadrul procesului.
 7. Prin Sentinta civila nr. 3.544 din 31 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 33.499/212/2013, Judecatoria Constanta – Sectia civila a respins ca fiind tardiv promovata contestatia la executare formulata impotriva Somatiei mobiliare nr. 5 din 17 octombrie 2013 si a incheierilor nr. 3 din 17 octombrie 2013 si 4 din 17 octombrie 2013 emise de Biroul Executorului Judecatoresc B.I. in Dosarul de executare silita nr. 842/2013, precum si contestatia la executare formulata impotriva incheierilor nr. 7 din 10 ianuarie 2014 si 8 din 10 ianuarie 2014 emise de Biroul Executorului Judecatoresc B.I. in Dosarul de executare silita nr. 843/2013.

A fost admisa contestatia la executare formulata de contestatoarea Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, in contradictoriu cu Cabinetul de avocat O.F.N. si O.F.N., impotriva incheierilor nr. 4 din 12 noiembrie 2013 si 5 din 12 noiembrie 2013, a somatiei mobiliare nr. 6 din 12 noiembrie 2013, a Adresei de infiintare a popririi nr. 9 din 10 ianuarie 2014 emise de Biroul Executorului Judecatoresc B.I. in Dosarul de executare silita nr. 843/2013.

S-a dispus anularea incheierii nr. 4 din 12 noiembrie 2013 emisa de Biroul Executorului Judecatoresc B.I. in Dosarul de executare silita nr. 843/2013 si anularea in parte a incheierii nr. 5 din 12 noiembrie 2013, a Somatiei imobiliare nr. 6 din 12 noiembrie 2013 si a Adresei de infiintare a popririi nr. 9 din 10 ianuarie 2014, respectiv pentru suma executata cu titlu de onorariu executor ce depaseste suma de 112,66 lei.

 1. Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca obligatia de plata a cheltuielilor de judecata, stabilita printr-o hotarare judecatoreasca in cadrul unor litigii anterioare, nu constituie o obligatie principala si nu poate fi actualizata potrivit dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila.
 2. In faza procesuala a apelului, apelantii-intimati Cabinet de avocat O.F.N. si O.F.N au solicitat sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile vizand aplicarea dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, respectiv daca cheltuielile de judecata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca pot fi actualizate de catre organul de executare.

III. Motivele de admisibilitate retinute de titularul sesizarii

 1. In conformitate cu dispozitiile art. 519 din Codul de procedura civila, Tribunalul Constanta – Sectia a II-a civila a retinut ca cerintele acestui text de lege sunt indeplinite, deoarece: litigiul in legatura cu care s-a formulat sesizarea este in curs de judecata in fata unui complet legal investit; tribunalul investit cu solutionarea apelului urmeaza sa solutioneze cauza in ultima instanta; solutia ce se va pronunta pe fondul cauzei depinde in mod direct de chestiunea de drept a carei lamurire se cere, in sensul ca solutionarea apelului si, implicit, a contestatiei la executare este indisolubil legata de interpretarea notiunii de obligatie principala, in acceptiunea art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, respectiv, in raport cu lamurirea acestui aspect, se poate stabili daca executorul judecatoresc poate actualiza cheltuielile de judecata in functie de rata inflatiei.
 2. De asemenea, instanta de trimitere a retinut ca aspectul incidentei dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila la creantele reprezentand cheltuieli de judecata nu a fost analizat in doctrina si decurge dintr-un act normativ intrat in vigoare relativ recent, prin raportare la momentul sesizarii. Totodata, problema de drept poate fi considerata noua si din perspectiva faptului ca nu a mai fost dedusa judecatii anterior, cat timp Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat asupra chestiunii de drept respective, fie printr-o decizie de speta, fie printr-o decizie in interesul legii.
 3. Punctul de vedere al partilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept
 4. Asa cum s-a retinut prin incheierea de sesizare, apelantii-intimati Cabinet de avocat O.F.N. si O.F.N au avut un punct de vedere comun, apreciind ca sesizarea este admisibila. Pe fondul cauzei au invederat ca obligatia de plata a cheltuielilor de judecata intr-un proces civil, chiar daca are din punct de vedere procesual un caracter accesoriu, totusi obligatia de plata este principala, decurgand din raspunderea civila delictuala. Aceasta, deoarece textul din art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila stabileste caracterul principal al obligatiei de plata raportat la dobanzi si penalitati, nu raportat la alte obligatii existente in titlul executoriu.
 5. Apelanta-contestatoare Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, nu si-a exprimat punctul de vedere asupra chestiunii de drept.
 6. Dupa comunicarea raportului, potrivit dispozitiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedura civila, a fost formulat un punct de vedere de catre apelanta-intimata O.F.N., potrivit caruia, indiferent de maniera in care au fost acordate, pe calea unei cereri accesorii formulate in procesul civil sau pe cale separata principala, cheltuielile de judecata reprezinta intotdeauna o obligatie principala de plata in acceptiunea art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, iar creditorul acesteia este indreptatit sa obtina, la cererea sa, actualizarea lor in functie de indicele de inflatie.
 7. Jurisprudenta instantelor nationale in materie
 8. In urma solicitarii adresate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, instantele de judecata de la nivel national nu au identificat hotarari judecatoresti care sa vizeze problema de drept in discutie, insa, din raspunsurile comunicate, se prefigureaza aparitia unei practici neunitare, avand in vedere parerile divergente exprimate.
 9. Prin Adresa nr. 1.889/C/3669/III-5/2015 din 10 august 2015 Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca, la nivelul Sectiei Judiciare – Serviciul Judiciar Civil, nu s-a verificat si nu se verifica, in prezent, practica judiciara, in vederea promovarii unui eventual recurs in interesul legii in aceasta problema de drept.
 10. Raportul asupra chestiunii de drept
 11. Prin raportul intocmit in cauza, in conformitate cu dispozitiile art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, s-a apreciat ca sunt indeplinite cumulativ conditiile de admisibilitate pentru pronuntarea unei hotarari prealabile, potrivit dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila.
 12. Asupra rezolvarii de principiu a chestiunii de drept sesizate, opinia judecatorilor-raportori a fost in sensul ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, cheltuielile de judecata se circumscriu notiunii de obligatie principala in titlul executoriu si pot fi supuse actualizarii in cadrul executarii silite.

VII. Inalta Curte de Casatie si Justitie

 1. Examinand sesizarea in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, raportul intocmit de judecatorii raportori, punctele de vedere formulate de parti si chestiunea de drept ce se solicita a fi dezlegata, constata urmatoarele:
 2. Prin dispozitiile art. 519 din Codul de procedura civila, legiuitorul a instituit o serie de conditii de admisibilitate pentru declansarea procedurii de sesizare in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, conditii care trebuie sa fie intrunite in mod cumulativ.
 3. Procedand, in prealabil, la o analiza asupra admisibilitatii sesizarii, se constata ca sunt indeplinite cerintele legale, avand in vedere ca Tribunalul Constanta – Sectia a II-a civila este investit cu solutionarea cauzei in ultima instanta, litigiul avand ca obiect o contestatie la executare, in apel. Potrivit dispozitiilor art. 651 alin. (4) din Codul de procedura civila, hotararile pronuntate de instanta de executare sunt executorii si pot fi atacate numai cu apel, ceea ce inseamna ca exista doua grade de jurisdictie, fond la judecatorie si apel la tribunal.
 4. Prezenta sesizare pune in discutie o chestiune de drept constand in necesitatea de a se stabili in ce masura obligatia de plata a cheltuielilor de judecata se circumscrie notiunii de obligatie principala, in acceptiunea art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, cu consecinta actualizarii acestora in cursul executarii silite de catre executorul judecatoresc. Asadar, de lamurirea acestui aspect depinde solutionarea pe fond a cauzei, adica a contestatiei la executare, prin care se solicita instantei a statua asupra posibilitatii executorului de a actualiza cheltuielile de judecata.
 5. Chestiunea de drept este noua, in sensul ca nu s-a mai cerut interpretarea art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, iar instanta suprema nu s-a pronuntat asupra aplicarii sau interpretarii acestui text de lege si nici nu face obiectul unui recurs in interesul legii.
 6. Dispozitia legala vizata de sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile este urmatoarea:

– art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, conform caruia:

„Art. 628. – (…) (3) De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse in titlul executoriu. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.”

 1. Pentru a rezolva problema de drept asupra careia instanta suprema este chemata sa se pronunte, trebuie mai intai lamurita natura juridica de drept procesual a cererii de acordare a cheltuielilor de judecata, in sensul de a se stabili daca aceasta are un caracter principal sau accesoriu, precum si a naturii juridice a obligatiei pe care o contine.
 2. Potrivit dispozitiilor art. 30 din Codul de procedura civila, in functie de calea procedurala aleasa de parte, cererile in justitie se impart in: cereri principale, cereri accesorii, cereri aditionale si cereri incidentale, textul instituind un criteriu procedural de clasificare a cererilor.
 3. Cererea principala este aceea prin care se declanseaza procedura judiciara, iar cererea este accesorie daca rezolvarea ei depinde de solutia data unui capat de cerere principal.
 4. In doctrina sunt enumerate, in mod constant, printre cererile accesorii, solicitarea cheltuielilor de judecata. Astfel, pentru a califica o cerere drept accesorie, este necesar ca partea sa o formuleze in cadrul aceluiasi litigiu cu cererea principala de a carei solutionare depinde.
 5. Potrivit dispozitiilor art. 451 alin. (1) din Codul de procedura civila „cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar, onorariile avocatilor; ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art. 330 alin. (3), (…), precum si orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului”.
 6. Cu alte cuvinte, cheltuielile de judecata sunt acelea efectuate pentru derularea litigiului principal, aflat pe rolul instantei. Asa fiind, este neindoielnic caracterul lor accesoriu, acordarea acestora depinzand de rezultatul capatului de cerere principal. Acest aspect este consacrat in art. 453 din Codul de procedura civila, cu denumirea marginala Acordarea cheltuielilor de judecata. Conform acestui text: „(1) Partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. (2) Cand cererea a fost admisa numai in parte, judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata. Daca este cazul, judecatorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecata”.
 7. Si in reglementarea anterioara, in Codul de procedura civila de la 1865, potrivit art. 17 care reglementa cererile accesorii si incidentale, raportat la art. 274 din acelasi act normativ, cererea de acordare a cheltuielilor de judecata era o cerere accesorie, atunci cand se formula in cadrul procesului care rezolva litigiul dintre parti. De altfel, potrivit dispozitiilor art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 760/C/1999, nu sunt supuse timbrajului cererile accesorii privind cheltuielile de judecata.
 8. Cererea de acordare a cheltuielilor de judecata este o cerere accesorie din punct de vedere procesual, care, insa, atunci cand hotararea judecatoreasca este definitiva, va contine o obligatie de plata, in sarcina celui care a pierdut procesul.
 9. Asadar, trebuie efectuata distinctia conceptuala dintre cererea accesorie si obligatia accesorie/prima avand o natura procesuala, iar cea de-a doua cuprinzand un aspect de drept material.
 10. Natura juridica a cererii de acordare a cheltuielilor de judecata, atunci cand acestea sunt solicitate in cadrul procesului principal, nu este contestata nici in jurisprudenta, nici in doctrina, aceasta avand caracterul unei cereri accesorii.
 11. Totusi, in situatia in care cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat, prin Decizia nr. 19/2013 pronuntata in recurs in interesul legii, ca aceste cereri sunt principale si sunt supuse taxei judiciare de timbru. Cererea de acordare a cheltuielilor de judecata poate fi calificata drept principala, numai daca este formulata pe cale separata si constituie singura obligatie din cuprinsul titlului executoriu, nu si daca se formuleaza in cadrul unui proces ce vizeaza transarea unui litigiu dintre parti.
 12. Pentru a stabili daca obligatia de plata a cheltuielilor de judecata poate fi actualizata, problema ce trebuie lamurita este aceea a naturii obligatiei continute in cererea accesorie.
 13. Or, hotararea judecatoreasca definitiva, prin care una dintre parti este obligata la plata cheltuielilor de judecata, contine o creanta de sine-statatoare care poate fi supusa executarii silite, la fel ca orice alta creanta confirmata prin titlul executoriu. Acest rationament este confirmat, in primul rand, printr-un argument de text, respectiv art. 628 din Codul de procedura civila, a carui denumire marginala se refera la obligatiile susceptibile de executare silita.
 14. Potrivit alin. (1) al art. 628 din Codul de procedura civila: „Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani (…)”, iar potrivit alin. (3) al aceluiasi articol: „De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse in titlul executoriu. (…)”.
 15. In acest context, nu are relevanta calea procesuala prin care cheltuielile sunt solicitate si nici izvorul acestora, obligatia de plata fiind certa, lichida si exigibila, confirmata in sarcina uneia dintre parti prin hotarare judecatoreasca definitiva.
 16. Obligatia accesorie consta in obligatia dependenta, pe toata durata existentei sale, de o alta obligatie, care este principala. De regula, obligatia accesorie se naste concomitent cu obligatia principala, de care este legata juridic. De pilda, in ceea ce priveste dobanzile si penalitatile, la care art. 628 din Codul de procedura civila face referire in mod direct. De altfel, daca s-ar aprecia ca obligatia de plata ar fi o obligatie accesorie, atunci s-ar pune problema identificarii obligatiei principale, lucru dificil de stabilit, in raport cu cauza juridica a nasterii obligatiei la plata cheltuielilor de judecata de catre una dintre parti.
 17. Interpretarea teleologica a dispozitiilor art. 628 din Codul de procedura civila demonstreaza ca norma de drept urmareste sa asigure o reparatie corecta, avand in vedere functia juridica a dobanzilor si penalitatilor, precum si pe cea a actualizarii, in raport cu rata inflatiei.
 18. Asadar, textul de lege nu vizeaza inlaturarea de la executare a unei obligatii, in functie de izvorul sau juridic, ci practic urmareste asigurarea unei corecte executari a dispozitiei din titlul executoriu, cu alte cuvinte, indeplinirea exacta a obligatiei stabilite in sarcina uneia dintre parti.
 19. Asa cum s-a aratat, chestiunea de drept sesizata de Tribunalul Constanta – Sectia a II-a civila necesita a se stabili in ce masura obligatia de plata a cheltuielilor de judecata se circumscrie notiunii de obligatie principala, in acceptiunea art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila.
 20. Se constata ca obligatia de plata a cheltuielilor de judecata cuprinsa intr-un titlu executoriu in care s-a pronuntat o hotarare prin care s-a solutionat litigiul poate fi supusa actualizarii, in raport cu dispozitiile legale mentionate.
 21. Desi in cursul solutionarii litigiului calea procesuala a stabilirii obligatiei de plata a cheltuielilor de judecata este data de o cerere accesorie, atunci cand hotararea judecatoreasca este definitiva, obligatia respectiva devine o creanta de sine-statatoare si poate fi executata ca atare. Cu atat mai mult, acest argument se impune pentru obtinerea cheltuielilor pe cale separata, atunci cand cererea are caracter principal si va constitui singura obligatie stabilita in titlul executoriu. Diferenta de regim juridic dintre cele doua cai procesuale de obtinere a cheltuielilor de judecata impune un moment diferit de la care incepe sa se calculeze rata inflatiei, in functie de momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti (art. 706 din Codul de procedura civila). Astfel, cand cheltuielile se obtin in cadrul procesului principal, termenul curge de la ramanerea definitiva a hotararii care transeaza litigiul, fie pe exceptie, fie pe fond, iar pentru obtinerea pe cale separata, termenul curge de la ramanerea definitiva a hotararii de obligare la plata cheltuielilor de judecata.
 22. In consecinta, dispozitiile art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila trebuie interpretate in sensul ca acestea sunt aplicabile cheltuielilor de judecata din titlul executoriu si pot fi supuse actualizarii in cadrul executarii silite.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 521, cu referire la art. 519 din Codul de procedura civila.

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulata de Tribunalul Constanta – Sectia a II-a civila, in Dosarul nr. 33499/212/2013*, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedura civila, cheltuielile de judecata se circumscriu notiunii de obligatie principala in titlul executoriu si pot fi supuse actualizarii in cadrul executarii silite.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 16 noiembrie 2015.

-****-

VICEPRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,

Mihaela Lorena Mitroi