Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante. Valoarea exacta si prioritatea creantei solicitate de acest creditor

Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante.  Valoarea exacta si prioritatea creantei solicitate de acest creditor

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/insolventa/

Cand judecatorul-sindic este sesizat cu solicitarea titularului unei declaratii de creanta si ulterior a contestatiei de a fi inscris in tabelul preliminar de creante al debitoarei cu o anumita suma, acesta trebuie sa verifice valoarea exacta si prioritatea creantei solicitate de acest creditor, in functie de documentele depuse la dosar

R O M A N I A

CURTEA DE APEL TIMISOARA

SECTIA a II-a CIVILA

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXXX

DECIZIA Nr. 565/A

Sedinta publica din 29.06.2016

     PRESEDINTE : L_____ C_____

JUDECATOR :  D____ I___ T_____

   GREFIER :  A_______ T_____

S-a luat in examinare apelul declarat de creditoarea __________________ A___ impotriva sentintei civile nr. 384/09.05.2016 pronuntata de Tribunalul A___ in dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu debitoarea ______________ prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa K_____ S_____ IOZEFINA A___, avand ca obiect contestatie.

La apelul nominal facut in sedinta publica administrator D__ M____ C______ asistata de avocat M_____ O____ G____ pentru creditoarea apelanta __________________ A___, lipsa fiind debitoarea intimata ______________ prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa K_____ S_____ IOZEFINA A___.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se constata ca prin registratura instantei, Cabinet Individual de Insolventa K_____ S_____ IOZEFINA A___ in calitate de lichidator judiciar al ______________ A___ a depus concluzii scrise.

Reprezentanta creditoarei apelante invedereaza ca, desi nu-si insuseste solicitarea partii pe care o reprezinta, doreste sa invedereze instantei aceasta solicitare, in sensul de a fi audiati martori in sprijinul identificarii unor elemente de fapt cu privire la derularea contractelor.

Curtea, in deliberare, respinge cererea privind audierea de martori, avand in vedere ca aceasta proba nu este utila si concludenta in cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat si exceptii de invocat, Curtea constata incheiata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul asupra apelului.

Reprezentanta creditoarei apelante solicita admiterea apelului,modificarea in tot a sentintei apelate in sensul admiterii contestatiei ormulate impotriva tabelului preliminar de creante al debitoarei  si sa se dispuna lichidatorului judiciar sa procedeze la inscrierea in tabelul preliminar a sumei de 102.041,91 lei reprezentand debitul ______________ fata de __________________ A___, cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat conform inscrisurilor pe care le depune la dosar.

CURTEA

In deliberare constata urmatoarele:

P___ sentinta civila nr. 384/09.05.2016 pronuntata de Tribunalul A___ in dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXXX, s-a respins contestatia formulata de contestatoarea __________________ A___ impotriva tabelului preliminar de creante al debitoarei ______________ intocmit de lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa K_____ S_____ IOZEFINA A___.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a constatat ca la data de 08.12.2014, prin Incheierea civila nr. 385/CC pronuntata in dosarul civil nr. XXXXXXXXXXX14 al Tribunalului A___, Sectia a II-a Civila, a fost deschisa procedura simplificata a insolventei debitoarei ______________ A___, prin aceasta incheiere fiind ridicat dreptul de administrare al debitoarei si fiind stabilite termenele procedurale prevazute de lege. Totodata a fost desemnat lichidator provizoriu Cabinetul Individual de Insolventa K_____ S_____ pentru administrarea acestei proceduri.

In baza declaratiilor de creanta formulate a fost intocmit tabelul preliminar de creante care a fost publicat la BPI si depus la dosarul cauzei.

Ulterior, contestatoarea din cauza de fata a formulat o cerere de repunere in termenul de formulare al creantelor care a fost admisa de lichidator dupa ce fusese respinsa de catre judecatorul sindic.

In legatura cu repunerea in termen, trebuie subliniat ca cererea a fost respinsa ca ramasa fara obiect potrivit Sentintei civile nr. 846/21.09.2015 pronuntata in dosarul civil nr.  XXXXXXXXXXX14/a1 cu motivarea ca lichidatorul nu a fost in posesia listei creditorilor debitoarei insolvente, dar ca a publicat la BPI notificarea prevazuta de lege cu privire la deschiderea procedurii si in considerarea prevederilor art. 42, alin. 3 din Legea nr. 85/2014 potrivit careia creditorii care nu au fost notificati sunt considerati de drept repusi in termenul de depunere al declaratiilor de creanta prin simpla depunere la dosar a unei cereri.

Judecatorul sindic a constatat ca legea ii confera atributii cu privire la solutionarea cererilor de repunere in termen, dar atributiile de verificare a creantelor revine practicianului in insolventa, potrivit dispozitiilor art.  106 din Legea nr. 85/2014, prin urmare, repunerea in termen si verificarea creantelor sunt doua chestiuni distincte care nu trebuie confundate.

Chiar daca judecatorul sindic admite o cerere de repunere in termen, nu inseamna ca cererea este si intemeiata, chestiuni pe care contestatoarea le confunda.

Ca urmare a pronuntarii sentintei de mai sus privind repunerea de drept in termenul legal de formulare a declaratiei de creanta, lichidatorul a intocmit un nou tabel de creante pe care l-a publicat la BPI nr. 3687/22.02.2016 prin care a fost respinsa declaratia de creanta a creditoarei __________________.

Potrivit art. 111, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, contestatiile la tabelul preliminar de creante se formuleaza in termen de 7 zile de la publicarea la BPI a tabelului preliminar de creante.

Cum tabelul de creante a fost publicat la BPI la data de 22.02.2016, iar prezenta contestatie a fost formulata la data de 29.02.2016, iar termenul pe zile se calculeaza doar pe zile libere, in calcul neintrand ziua in care incepe sa curga termenul, nici ziua in care acesta se implineste, potrivit art. 181, alin. 1, punctul 2 noul Cod de procedura civila, rezulta ca prezenta contestatie a fost formulata in termenul legal prevazut de lege.

Analizand fondul cauzei, judecatorul sindic a constatat ca, intr-adevar, se confirma faptul incheierii celor trei contracte mentionate de catre contestatoare, acestea fiind depuse la dosar la filele 26-36 dosar.

De asemenea, s-a constatat ca a fost alimentat contul  contestatoarei cu suma de 27.650 euro la 13.12.2013 si ca a fost efectuata o plata de 20.414 euro catre ______________.OO la aceeasi data, plata fiind confirmata de beneficiarul Rafood S.P.Z.OO (fila 38).

S-a constatat ca a mai fost efectuata o plata catre ___________ la 27.12.2013 si una la 17.12.2013, urmand plati ulterioare la 16.01.2014, la 30.01.2014 catre aceeasi entitate.

S-a mai constatat si ca a fost introdus la plata un Bilet la Ordin la 26.06.2015, ulterior deschiderii procedurii insolventei simplificate, insa acesta a fost refuzat la plata de catre banca, deoarece nu continea nici o semnatura la rubrica „emitent”, instrumentul de plata fiind predat catre contestatoare la data de 10.12.2013, potrivit sustinerilor acesteia, in vederea garantarii restituirii unor sume de bani de catre debitoarea insolventa in cazul nelivrarii de bunuri catre __________________.

Nu se cunoaste identitatea partii care a completat biletul la ordin, singura semnatura fiind cea a avalistului T____ D______ – A______ SRL.

Analizand documentele dosarului, judecatorul sindic a constatat ca la dosar a fost depus contractul incheiat intre Rafood SP Z.O.O. si ______________, pe de o parte si __________________ pe de alta parte netradus in limba romana, astfel ca judecatorul sindic a omis studierea acestuia.

Contractul nr. 2 din 10.12.2013 dintre ______________ in calitate de vanzator si __________________ in calitate de cumparator s-a incheiat in considerarea contractului tripartit al contractului mai sus mentionat.

Potrivit acestuia, T____ F____ SRL se obliga sa cumpere, iar vanzatorul A______ sa vanda „bunuri ce urmeaza a fi identificate (numarul sau cantitatea, tipul si calitatea sau alte caracteristici de individualizare a bunurilor) in anexa care va insoti fiecare comanda in parte si care vor constitui parte integranta a contractului „.

Judecatorul sindic a constatat ca la dosarul cauzei nu a fost depusa nici o comanda si nici o anexa continand elementele mai sus descrise.

Potrivit alin. 1 al art. IV din contract, vanzatorul se obliga sa livreze bunurile comandate de catre cumparator conform comenzilor la sediul cumparatorului, cu respectarea conditiilor de livrare agreate de ambele parti, prin confirmarea comenzii de catre vanzator.

O referire la comanda exista si in art. VII din contract, punctul 1, deoarece conditiile de vanzare urmau sa fie stabilite in comanda, singura mentiune facuta fiind aceea ca pretul marfii tranzactionate urma sa se achite direct furnizorului extern.

Judecatorul sindic a constatat ca la dosarul cauzei nu doar nu a fost depusa nici o comanda scrisa, potrivit contractului, mai mult, pe parcursul solutionarii contestatiei s-a afirmat de catre reprezentanta __________________ ca o astfel de comanda a fost facuta verbal.

S-a mai constatat ca, potrivit aceluiasi contract, plata pretului urma sa se efectueze in avans in baza unei facturi proforma si nu a unei facturi fiscale, singura care, potrivit Codului fiscal, produce efecte in Romania, factura fiscala nefiind prevazuta in contractul analizat.

Factura pro forma, potrivit literaturii de specialitate, a doctrinei si jurisprudentei, este doar o propunere contractuala, fiind lipsita de efecte fiscale, nefiind izvor de nastere a obligatiilor nici fata de parti, nici fata de autoritatile fiscale.

Judecatorul sindic a mai constatat ca, potrivit aceluiasi contract, art. V, punctul 1, refuzul unor bunuri nu il scuteste pe cumparator de obligatia platii bunurilor sau de a executa alte obligatii in conformitate cu contractul, prin urmare, cumparatorul nu era scutit de emiterea comenzii continand toate datele de identificare mentionate in contract si care au fost aratate mai sus.

Cum comenzile nu au fost dovedite, ba chiar s-a recunoscut ca nu au fost intocmite, iar plata a fost efectuata direct catre Rafood S.P.Z.O.O., astfel cum era prevazut in contract, rezulta ca nu a fost facuta nici o dovada nici cu privire la livrarea bunului, dar nu exista nici o dovada ca A______ era datoare sa achite contestatoarei vreo suma de bani.

Potrivit celuilalt contract, ________________-a obligat sa achite in numele si pe seama ______________________ sume mentionate in contractul din 13.12.2013.

__________________ si ___________ se obliga sa incheie un contract de cont curent escrow la Banca Transilvania, cont care este dovedit ca deschis.

Acest cont urma sa se deschida pentru o perioada cuprinsa intre 13.12.xxxxxxxxxxxxx14, plata urmand sa stinga debitul fata de ___________.

La ultimul alineat _________________ subroga in mod expres in drepturile Luar fata de A______, insa nu a fost facuta nici o dovada privind emiterea unei facturi fiscale de catre __________________ care sa o indatoreze la plata cu aceeasi suma achitata catre ___________ pe ______________. De asemenea, nu exista dovada inregistrarii contractului  in Registrul de intrari al vreuneia dintre cele doua societati.

Singurele obligatii asumate de ______________ erau cele din contractul nr. 2/2013, respectiv de vanzare a unui bun si emiterea unui bilet la ordin in alb care sa garanteze plata.

Dupa cum se poate observa, suma din contractul cu ___________ este de 27.650,44 euro si cea din Contractul nr. 2/2013 este de 20.414,00 euro, prin urmare, cele doua plati nu sunt identice.

Judecatorul sindic a mai constatat ca in contractul din data de 10.12.2013 este mentionat contul deschis la 13.12.2013, fapt care pune serioase semne de intrebare cu privire la data contractarii.

S-a mai constatat ca nu exista nici un fel de informatii cu privire la tranzactia prevazuta de contractul nr. 2/2013 in lipsa comenzilor, iar plata efectiv efectuata furnizorului polonez dateaza tot din 13.12.2013, desi se sustine ca factura pro forma este din data de 17.12.2013, desi din contractul partilor mai sus analizat, rezulta cu totul altceva, iar comenzile anterioare acestei date nu au fost dovedite.

Platile sunt efectuate la dati diferite fata de cele mentionate in contract, comenzile nu au fost dovedite, nici bunurile livrate nu au fost mentionate, nici celelalte elemente, prin urmare, nu se poate conchide nici ca marfa pe care trebuia sa o livreze furnizorul polonez ar fi fost expediata, neexistand dovezi privind expeditia ce trebuia insotita de scrisori de trasura, nici ca bunurile din factura din data de 17.12.2013 sunt aceleasi cu cele ce ar fi trebuit livrate in baza contractului nr. 2/2013, neexistand nici dovezi ca ______________ datora contestatoarei vreo suma, ba din extrasele de cont rezulta neplata de catre contestatoare a intregii sume datorate de T____ F____ SRL debitoarei.

Mai mult, contractul nr. 2/2013 nu este reziliat, iar potrivit cap. III, el are valabilitate pana la efectuarea livrarii marfii, ori o astfel de formulare duce la concluzia ca acest contract este inca in vigoare.

Cum comenzile nu au fost emise, nu este dovedita nici plata pretului stabilita conform comenzii, potrivit art. VII „Plata”, cumparatorul obligandu-se la plata in avans a pretului inainte de livrarea marfii in baza facturii proforma emisa de vanzator. Adica, dupa lansarea comenzii urma sa fie emisa o factura pro forma, se platea si abia apoi se expedia. Din documentele de la dosar nu rezulta o astfel de procedura, factura pro forma din 17.12.2013 putandu-se referii la o alta operatiune comerciala, ulterioara acestei date.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel creditoarea __________________ A___, solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei apelate in sensul admiterii contestatiei formulate impotriva tabelului preliminar de creante al debitoarei ______________ si sa se dispuna lichidatorului judiciar sa procedeze la inscrierea in tabelul preliminar a sumei de 102.041,91 lei reprezentand debitul ______________ fata de __________________ A___.

In motivare, arata ca  judecatorul sindic a constatat ca se confirma cele sustinute de reclamanta privitor la incheierea celor trei contracte, mentionand faptul ca, contractul de vanzare cumparare nr. 2 (contractul de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare) a fost incheiat la data de 13.12.2013, si nu la data de 10.12.2013, asa cum eronat este mentionat pe acesta).

Din cronologia pe care o va expune mai jos, se va observa ca acest contract, nr. 2, a constituit anexa la contractul tripartit incheiat la data de 13.12.2013, intre: _______________, __________________ si S.C. T____ F____ S.R.L.

In baza incheierii contractului de vanzare cumparare intre: S.C. RAFOOD SP. Z.O.O, __________________ si S.C. T____ F____ S.R.L, la data de 10.12.2013. S.C. T____ F____ S.R.L. in calitate de cumparator, in baza unei comenzi verbale catre __________________, in calitate de revanzator, aceasta din urma a solicitat S.C. RAFOOD SP. Z.O.O. in calitate de vanzator, livrarea unei cantitati de 19.800 kg „pulpe pui intregi congelate (sferturi)”.

Astfel, la data de 10.12.2013. a fost intocmita de catre vanzatoare pe numele revanzatoarei __________________, factura proforma PRO/14/2013/12 in cuantum de 20.414 euro.

La data de 11.12.2013, vanzatoarea S.C. RAFOOD SP Z.OIO. a transmis factura proforma catre __________________., solicitandu-i, conform clauzelor contractuale, sa efectueze plata.

In urma intelegerilor partilor __________________. a transmis factura intocmita de catre vanzatoarea S.C. RAFOOD SP Z.O.O. catre cumparatoarea S.C. T____ F____ S.R.L., care in data de 13.12.2013 a achitat direct in contul vanzatoarei contravaloarea sumei de 20.414 euro – (anexa nr. 1).

Livrarea efectiva a marfii s-a realizat doar in data de 16.12.2013, dupa ce vanzatoarea S.C. RAFOOD SP Z.O.O. a incasat contravaloarea facturii proforma PRO 14/2013/12.

Receptia marfii inscrisa in factura emisa de catre vanzatoare s-a facut in data de 17.12.2013, la adresa mentionata in CMR – _____________________. 1A, aceasta fiind adresa sediului si punctului de lucru al cumparatoarei S.C. T____ F____ S.R.L.

Astfel, la data de 17.12.2013, __________________. a emis pe numele cumparatoarei S.C. T____ F____ S.R.L., factura fiscala ARG 084 in cuantum de 101.250,75 lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de 19.800 kg „pulpe pui intregi congelate (sferturi)” pe care este inserata mentiunea „factura achitata conform contract nr. 10.12.2013” (anexa 2).

P___ urmare, prin plata facturii proforma PRO 14/2013/12 de catre S.C. T____ F____ S.R.L in numele si pentru __________________, s-a stins atat obligatia de plata a __________________. fata S.C. RAFOOD SP. Z.O.O cat si obligatia S.C. T____ F____ S.R.L fata de __________________, reprezentand contravaloarea facturii 84/17.12.2013.

Chiar daca prima instanta a considerat ca plata nu se poate efectua in baza unei facturi „proforma”, aceasta imprejurare a platii este de necontestat fata de inscrisurile depuse la dosar. Plata efectuata in baza unei facturi proforma ar putea atrage eventual sanctiuni aplicate conform normelor de contabilitate, insa nicidecum nu ar putea lipsi de efecte plata propriu-zisa.

In data de 13.12.2013, intre: _______________, __________________ si S.C. T____ F____ S.R.L, s-a incheiat un contact tripartit avand drept scop achitarea debitului in cuantum de 27.650,44 euro, pe care __________________ il detinea fata de _______________.

In urma intelegerii partilor, S.C. T____ F____ S.R.L. s-a obligat sa achite catre _______________, in numele si pe seama __________________., debitul in cuantum de 27.650,44 euro, prin depunerea acestei sumei intr-un cont escrow deschis la Banca Transilvania pe numele beneficiarei _______________.

Conform extraselor de cont depuse la dosar, S.C. T____ F____ S.R.L, a achitat integral catre _______________., debitul detinut fata de aceasta de catre __________________.

P___ urmare, in urma acestor operatiuni, S.C. A______ LUAR S.R.L.si-a stins debitul detinut fata de ___________ inregistrandu-se insa cu suma de 27.650 euro, ca reprezentand suma primita in avans de la S.C. T____ F____ S.R.L.

In urma achitarii de catre S.C T____ F____ S.R.L a debitului detinut de __________________. fata de _______________., partile au inteles sa incheie contractul de vanzare-cumparare inainte de livrare, respectiv contractul nr. 2.

In acest contract la punctul VII. PLATA alin. 2) este mentionat faptul ca, cumparatorul S.C. T____ F____ S.R.L a achitat in avans suma de 27.720 euro, varsamant care a avut ca destinatie finala constituirea unei cont curent escrow deschis la banca Transilvania cu nr. xxxxx in data de 13.12.2013, conform clauzelor acestui contract, precum si ale contractului tripartit incheiat la aceeasi data intre __________________., _______________ si cumparatoarea S.C. T____ F____ S.R.L, (constituind anexa la prezenta conventie).

Conform clauzelor punctului VI GARANTII alin. 2) „In cazul in care Vanzatorul nu isi indeplineste obligatiile de livrare conform clauzelor contractuale, garanteaza  restituirea avansului achitat de catre Cumparator cu emiterea unui bilet la ordin in alb, cu respectarea dispozitiilor legale in materie. Biletul la ordin va fi avalizat de catre d-na T____ D______ C_____, personal, aceasta avand la data semnarii prezentului contract, calitatea de administrator si asociat unic al ______________.”

In urma derularii operatiunilor comerciale izvorate din contractul de vanzare cumparare incheiat intre __________________. si S.C. T____ F____ S.R.L. (denumit contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare nr. 2), din suma achitata in avans de societatea cumparatoare S.C. T____ F____ S.R.L, aceasta a reusit sa recupereze doar suma de 4.758,15 euro, reprezentand contravaloarea unei singure livrari de marfuri, respectiv diferenta facturata de __________________. conform facturii 84/17.12.2013.

Ulterior acestei date, __________________. nu a mai livrat si nici nu a mai restituit vreo suma din avansul incasat de la S.C. T____ F____ S.R.L., inregistrandu-se astfel cu un debit fata de cumparatoarea S.C. T____ F____ S.R.L in cuantum de 22.892,29 euro, contravaloarea in lei a sumei de 102.014,91 lei, suma cu care apelanta creditoare a solicitat inscrierea in tabelul de creante a debitoarei __________________

In ceea ce priveste respectarea dispozitiilor legale in materia emiterii biletului la ordin, administratorul societatii/asociat unic, doamna T____ D______ C_____, a dat dovada de rea credinta, aceasta semnand instrumentul de plata doar la rubrica emitentului pe acesta.

Cu toate acestea insa, instanta in mod nejustificat retine ca din inscrisurile depuse la dosar nu ar rezulta cu certitudine faptul ca __________________ ar fi avut obligatia de a livra marfa si in consecinta in lipsa indeplinirii acestei obligatii, ca ar fi avut indatorirea de a achita contestatoarei vreo suma de bani.

Pe de alta pate. analizand documentele dosarului, judecatorul sindic a constatat ca la dosarul cauzei a fost depus contractul incheiat intre S.C. RAFOOD SP Z.0.0 si __________________ pe de-o parte si S __________________ pe de alta parte „netradus in limba romana, astfel ca judecatorul sindic va omite studierea acestuia”.

Cu toate acestea judecatorul sindic a analizat in continuare contractul nr. 2 din data de 10.12.2013 incheiat intre _________________ si S.C. T____ F____ S.R.L. in considerarea contractului tripartit pe care acesta l-a inlaturat in totalitate fara sa il analizeze.

Mai mult, in preambulul contractului de vanzare cumparare nr.2 era specificat in mod expres faptul ca, contractul tripartit ignorat reprezinta anexa contractului de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare.

Ignorand clauzele contractului tripartit, instanta a cercetat doar in parte situatia de fapt si de drept, existenta, fiind firesc in aceste conditii sa ajunga la o concluzie eronata bazata pe o realitate trunchiata.

Desi la data la care contractul tripartit a fost depus la dosarul cauzei in limba engleza, instanta nu a inteles sa puna in vedere partii sa depuna si traducerea acestuia in limba romana, ulterior, judecatorul sindic a ignorat obligatiile care ii reveneau in baza exercitarii rolului sau in aflarea adevarului.

Conform art. 22 alin. 2, Cod procedura civila, judecatorul are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. In acest scop cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara sa prezinte explicatii, oral sau inscris, sa puna in dezbaterea acestora orice imprejurari de fapt sau de drept chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare, sa dispuna administrarea probelor pe care le considera necesare, precum si alte masuri prevazute de lege, chiar daca partile se impotrivesc.

Or, judecatorul sindic constatand ca inscrisul tripartit incheiat in limba engleza a stat la baza contractului de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare, reprezentand totodata anexa acestuia si de asemenea ca in acel contract erau stipulate clauze care conturau cadrul raportului juridic dintre partile implicate, a inlaturat cercetarea acestuia fara insa a solicita explicatii partii care l-a depus ori fara a o obliga pe aceasta sa il depuna in limba romana.

In situatia in care instanta ar fi cercetat si continutul acestui contract, nu ar mai fi pus in sarcina ________________ doar existenta unei simple obligatii de a vinde marfa, fiind evident ca in realitate contractul de vanzare cumparare nr. 2, s-a incheiat tocmai pentru a stinge obligatiile pe care _______________.L. le avea fata de S.C RAFOOD SP Z.O.O si respectiv fata de ___________.

Daca situatia de fapt era cea retinuta de catre instanta de judecata, nu se justificau platile efectuate de catre S.C. T____ F____ S.R.L in nunele si pentru ______________, plati pe care insasi  judecatorul sindic le-a considerat ca fiind efectuate.

Instanta a retinut in mod eronat si faptul ca nu s-a putut conchide din probatoriul administrat ca marfa pe care trebuia sa o livreze furnizorul polonez ar fi fost expediata nici ca bunurile din factura din data de 17.12.2013 sunt aceleasi cu cele livrate in baza contractului nr. 2/2013.

De altfel, la dosar se afla corespondenta purtata de catre reprezentantul legal al S.C. RAFOOD SP Z.O.O. din care rezulta cu certitudine faptul ca marfa a fost livrata, ca din partea __________________. a fost primita de catre S.C. RAFOOD SP Z.O.O. o comanda si ca aceasta a fost achitata de catre S.C. T____ F____ S.R.L. (anexa 3).

Rationamentul este rezultatul cercetarii in mod deficitar a probatoriului administrat intrucat in situatia in care instanta s-ar fi aplecat asupra tuturor inscrisurilor depuse in probatiune ar fi constatat faptul ca la dosarul cauzei se regaseste corespondenta purtata intre S.C. T____ F____ S.R.L si S.C. RAFOOD SP Z.O.O din data de 09-03.2016 conform careia S.C. RAFOOD SP Z.O.O. confirma faptul ca S.C. T____ F____ S.R.L. a efectuat o singura plata catre societatea poloneza (ceea ce contravine sustinerilor instantei conform carora nu s-a putut stabili cu exactitate daca plata facuta catre societatea poloneza era aferenta livrarii marfii catre __________________), avand atasat totodata contractul CMR-ul si dovada platii pentru banii care au provenit de la S.C. T____ F____ S.R.L.

Cu toate acestea, instanta retine in motivarea sentintei ca nu poate conchide ca marfa pe care trebuia sa o livreze furnizorul polonez ar fi fost expediata, neexistand dovezi privind expeditia ce trebuia insotita de scrisori de trasura.

P___ concluziile scrise depuse la dosar, Cabinet Individual de Insolventa K_____ S_____ IOZEFINA A___ in calitate de lichidator judiciar al ______________ A___ a solicitat respingerea contestatiei formulata de creditoarea apelanta __________________ A___ si mentinerea ca temeinica si legala a hotararii atacate.

Considera ca judecatorul sindic a explicat foarte clar relatiile contractuale dintre parti pe baza documentelor depuse la dosar, fara sa faca presupuneri si sa completeze starea de fapt care rezulta din documente cu alte informatii pe care contestatoarea – apelanta le furnizeaza prin apelul formulat, ca de exemplu: contractul de vanzare cumparare nr.2 a fost incheiat in 13.12.2013 si nu in 10.12.2013 asa cum este mentionat in documentul respectiv.

Faptul ca plata facuta de contestatoare a fost facuta in baza unei facturi pro forma nu este singurul argument pentru care instanta de judecata a considerat ca din documentele depuse la dosar ______________ nu a avut vreo obligatie de plata catre __________________.

Examinand calea de atac a contestatoarei conform cu motivele invocate de parte, starea de fapt dedusa judecatii, inscrisurile depuse la instanta de fond si la cea de control judiciar, Curtea retine ca intemeiat apelul pentru urmatoarele considerente:

Judecatorul sindic a fost sesizat cu solicitarea titularului unei declaratii de creanta si ulterior a contestatiei de a fi inscris in tabelul preliminar de creante al debitoarei cu suma de 102.041,91 lei, sens in care, in raport de documentele depuse, se impunea a se efectua o cercetare pentru a se stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea creantei solicitate de acest creditor, astfel ca in mod gresit a respins judecatorul sindic inscrierea apelantei in tabelul de creante, fara a tine seama de starea de fapt reala din dosar si raporturile juridice dintre parti ce au generat drepturi si obligatii reciproce ale acestora.

Astfel, se observa ca s-a incheiat in primul rand contractul de vanzare cumparare in data de 10.12.2013 intre S.C. RAFOOD SP Z.0.0 , __________________ si S.C T____ F____ S.R.L, urmat de contractul de vanzare cumparare nr. 2/2013 cu plata pretului inainte de livrare, incheiat intre __________________ si S.C. T____ F____ S.R.L, in virtutea carora  societatea din Polonia s-a obligat sa livreze debitoarei o cantitate de marfa constand in 19.800 kg. pulpe pui congelate, debitoarea s-a obligat sa vanda aceeasi marfa contestatoarei, acest din urma beneficiar obligandu-se la randul sau sa achite pretul marfii direct la firma producatoare S.C. RAFOOD SP Z.0.0.

Societatea din Polonia a livrat intreaga cantitate de marfa care a ajuns la beneficiara contestatoare si se emite factura proforma, iar debitoarea transmite factura la contestatoare care la data de 13.12.2013 achita direct catre societatea din Polonia suma de 20.414 euro reprezentand contravaloarea marfii si corespunzator acestei facturi, toate operatiunile fiind conform intelegerii partilor; receptia marfii inscrisa in factura s-a facut la data de 17.12.2013 la adresa mentionata in CMR ce apartine cumparatoarei finale, in speta contestatoarea, astfel ca raporturile juridice s-au derulat integral conform contractelor, obligatiile partilor au fost executate, fiind stinse toate datoriile ce s-au nascut in virtutea acestor doua contracte (livrare marfa, relivrare marfa, plata pret etc.).

Aspectele mentionate mai sus rezulta din cuprinsul contractelor depuse si in faza de control judiciar, a facturilor aflate in copie, a dovezilor de plata anexate in  cauza, corespondenta transmisa intre societatea care a livrat marfa si contestatoare, fara a exista elemente controversate sau de contestat de catre parti cu privire la aceste etape prin care s-au executat contractele. Plata efectuata de contestatoare a fost recunoscuta ca atare de societatea ce a livrat marfa, debitoarea fiind doar un intermediar in sarcina caruia nu au ramas obligatii de a face sau de plata  fata de societatea din Polonia sau fata de contestatoare, prin raportare la cele doua contracte analizate.

Cu toate acestea, la data de 13.12.2013, independent de celelalte doua contracte mentionate anterior, s-a mai incheiat contractul tripartit in data de 13.12.2013 intre _______________, __________________ si S.C. T____ F____ S.R.L. avand ca obiect achitarea de catre contestatoare a unui debit pe care debitoarea il avea fata de ___________ in suma de 27.650,44 euro, prin depunerea acestei sume intr-un cont escrow la Banca Transilvania pe numele beneficiarului creditor.

Societatea contestatoare __________________ A___  a depus aceasta suma in contul mentionat, astfel incat debitoarea si-a stins datoria pe care o avea fata de  ___________, insa contestatoarea a devenit creditorul ______________ cu suma achitata in numele acesteia, din care a recuperat conform recunoasterii apelantei suma de 4.758,15 euro ca urmare a unei livrari de marfa si, astfel, ramanand un rest de 22.892,29 euro echivalent in lei 102.014,91 lei ce nu a mai fost achitat de debitoare nici prin livrarea de marfa sau prin plata efectiva a sumei.

Din inscrisul depus la fila 15 dosar apel emis de Banca Transilvania, reiese ca la data de 13.12.2013 s-a alimentat contul escrow cu suma de 27.650.44 euro, ceea ce corespunde contractului de cont curent nr. 41.805/13.12.2013 incheiat in acest scop intre banca si contestatoare si aflat la filele 45-48 dosar apel precum si anexelor la acest contract, din lista creditorilor aflata la fila 57 dosar reiese ca ___________ nu mai figureaza pe aceasta lista ca urmare a achitarii sumei de catre contestatoare iar din Contractul tripartit aflat la filele 63-64 dosar reiese ca  plata sumei de mai sus reprezinta debitul pe care ______________ il avea in raport cu ___________ , ca acest debit s-a stins prin plata iar conform art. 5 din contract, prin plata debitului __________________ se subroga in mod expres in drepturile ___________ fata de debitoare.

In acest context, debitoarea nu face dovada achitarii creantei actuale pe care o detine contestatoarea si astfel este intemeiata solicitarea apelantei de a fi inscrisa in tabelul de creante cu suma mentionata, fiind contrara starii de fapt si dovezilor administrate sustinerea lichidatorului judiciar in sensul in care nu s-ar fi achitat de catre contestatoare contravaloarea marfii livrate de S.C. RAFOOD SP Z.0.0, aceasta ultima societate fiind cea care a si recunoscut expres incasarea integrala a pretului, exclusiv de la beneficiarul __________________; nu are nici o relevanta faptul ca nu s-a putut incasa biletul la ordin datorita culpei emitentului care nu a completat rubrica corespunzatoare in care sa se includa numele acestui emitent si semnatura, fiind doar semnat in calitate de avalist, de reprezentant al debitoarei si chiar, mai mult, emiterea acestui bilet la ordin nu poate decat sa confirme creanta pe care contestatoarea o are.

Pe cale de consecinta si conform art. 481 alin.1 Cl.proc.civ., se va admite apelul contestatoarei, e va schimba in tot sentinta atacata in sensul ca se va admite contestatia formulata de S.C. T____ F____ S.R.L. A___ si se va dispune inscrierea acesteia cu suma de 102.041,91 lei in tabelul preliminar de creante al debitoarei __________________.

In temeiul art. 452 C.proc.civ., va stabili obligatia la plata catre contestatoare a sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in apel, ce se va plati din averea debitoarei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de contestatoarea S.C. T____ F____ S.R.L. A___ impotriva sentintei civile nr. 384/09.05.2016 pronuntata in sedinta publica din 09.05.2016 de Tribunalul A___ in dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXXX, schimba in tot sentinta atacata in sensul ca admite contestatia formulata de S.C. T____ F____ S.R.L. A___ si dispune inscrierea acesteia cu suma de 102.041,91 lei in tabelul preliminar de creante al debitoarei __________________.

Obliga la plata catre contestatoare a sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in apel, de plata din averea debitoarei.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din 29.06.2016.