Tutela. Cazurile de instituire

Deschiderea tutelei Art. 110: Cazurile de instituire

Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat o pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, sunt disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele. Dispozitiile art. 503 alin. (11) raman aplicabile.

Art. 111: Persoanele obligate sa instiinteze instanta de tutela

Au obligatia ca, de indata ce afla de existenta unui minor lipsit de ingrijire parinteasca in cazurile prevazute la art. 110, sa instiinteze instanta de tutela:

a)persoanele apropiate minorului, precum si administratorii si locatarii casei in care locuieste minorul;

b)serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;

c)instantele judecatoresti, cu prilejul condamnarii la pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti;

d)procurorul, autoritatile administratiei publice locale, institutiile de ocrotire, precum si orice alta persoana.

 Tutorele Art. 112: Persoana care poate fi numita tutore

(1)Poate fi tutore o persoana fizica sau sotul si sotia, impreuna, daca nu se afla in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul cod.

(2)In cazul in care in situatia prevazuta la art. 110 se afla mai multi minori care sunt frati sau surori, se numeste, de regula, un singur tutore.

Art. 113: Persoanele care nu pot fi numite tutore

(1)Nu poate fi tutore:

a)minorul, persoana care beneficiaza de tutela speciala ori consiliere judiciara, cel cu privire la care a fost instituita masura asistentei pentru incheierea actelor juridice, persoana cu privire la care a fost incuviintat un mandat de ocrotire ori cel pus sub curatela;

b)cel decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore;

c)cel caruia i s-a restrans exercitiul unor drepturi civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarare judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari retinute ca atare de catre o instanta judecatoreasca;

d)cel care, exercitand o tutela, a fost indepartat din aceasta in conditiile art. 158;

e)cel aflat in stare de insolvabilitate;

f)cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea indeplini sarcina tutelei;

g)cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parintele care exercita singur, in momentul mortii, autoritatea parinteasca.

(2)Daca una dintre imprejurarile prevazute la alin. (1) survine sau este descoperita in timpul tutelei, tutorele va fi indepartat, respectandu-se aceeasi procedura ca si la numirea lui.

Art. 114: Desemnarea tutorelui

(1)Parintele poate desemna, prin act unilateral sau prin conventie, incheiate in forma autentica, ori, dupa caz, prin testament, persoana care urmeaza a fi numita tutore al copiilor sai.

(2)Desemnarea facuta de parintele care in momentul mortii era decazut din drepturile parintesti este lipsita de efecte.

(3)Desemnarea facuta in conditiile alin. (1) poate fi revocata oricand de catre parinte, chiar si printr-un inscris sub semnatura privata.

(4)Inscrisul prin care se revoca persoana desemnata pentru a fi numita tutore se va inscrie in registrul prevazut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dupa caz.

(5)Notarul public sau instanta de tutela, dupa caz, are obligatia sa verifice la registrele prevazute la alin. (4) daca persoana desemnata pentru a fi tutore nu a fost revocata.

(6)Parintele cu capacitate de exercitiu deplina, care exercita autoritatea parinteasca asupra copilului sau minor sau care este tutorele copilului sau major cu privire la care a fost instituita tutela speciala, poate sa incheie un contract de mandat de ocrotire cu privire la ingrijirea acestuia, pentru situatia in care mandantul decedeaza sau nu isi mai poate indeplini sarcina tutelei. Dispozitiile prezentului alineat se aplica si rudelor de pana la gradul al doilea inclusiv care sunt tutori ai minorului sau ai majorului care beneficiaza de tutela speciala.

Art. 115: Desemnarea mai multor tutori

In cazul in care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fara vreo preferinta, ori exista mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului in stare sa indeplineasca sarcinile tutelei si care isi exprima dorinta de a fi tutore, instanta de tutela va hotari tinand seama de conditiile lor materiale, precum si de garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a minorului.

Art. 116: Masuri provizorii

(1)Cel chemat la tutela in conformitate cu dispozitiile art. 114 nu poate fi inlaturat de catre instanta fara acordul sau decat daca se afla in vreunul dintre cazurile prevazute la art. 113 sau daca prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate.

(2)In cazul in care cel chemat la tutela este numai temporar impiedicat in exercitarea atributiilor ce i-au fost conferite, instanta de tutela, dupa incetarea impiedicarii, il numeste tutore la cererea sa, dar nu mai tarziu de 6 luni de la deschiderea tutelei. Pana atunci, instanta desemneaza un tutore provizoriu.

(3)Dupa trecerea celor 6 luni, daca persoana desemnata nu a cerut numirea sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore ramane sa indeplineasca in continuare sarcinile tutelei pana la numirea unui tutore in conditiile art. 118.

Art. 117: Garantii

La numirea sau, dupa caz, in timpul tutelei, instanta de tutela poate hotari, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele sa dea garantii reale sau personale, daca interesele minorului cer o astfel de masura. In acest caz, ea stabileste potrivit cu imprejurarile felul si intinderea garantiilor.

Art. 118: Numirea tutorelui de catre instanta de tutela

(1)In lipsa unui tutore desemnat, instanta de tutela numeste cu prioritate ca tutore, daca nu se opun motive intemeiate, o ruda sau un afin ori un prieten al familiei minorului, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina, tinand seama, dupa caz, de relatiile personale, de apropierea domiciliilor, de conditiile materiale si de garantiile morale pe care le prezinta cel chemat la tutela.

(2)In cazul in care niciuna dintre persoanele prevazute la alin. (1) nu isi poate asuma tutela, instanta de tutela numeste un reprezentant personal care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii speciale.

Art. 119: Procedura de numire

(1)Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de catre instanta de tutela in camera de consiliu, prin incheiere definitiva. Atunci cand desemnarea tutorelui s-a facut prin conventie, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decat pentru motivele prevazute la art. 120 alin. (2).

(2)Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie.

(3)In lipsa unui tutore desemnat, daca instanta de tutela a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consiliului de familie.

(4)Incheierea de numire se comunica in scris tutorelui si se afiseaza la sediul instantei de tutela si la primaria de la domiciliul minorului.

(5)Drepturile si indatoririle tutorelui incep de la data comunicarii incheierii de numire.

(6)Intre timp, instanta de tutela poate lua masuri provizorii cerute de interesele minorului, putand chiar sa numeasca un curator special.

Art. 120: Refuzul continuarii tutelei

(1)Cel numit tutore este dator sa continue indeplinirea sarcinilor tutelei.

(2)Poate refuza continuarea tutelei:

a)cel care are varsta de 60 de ani impliniti;

b)femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de 8 ani;

c)cel care creste si educa 2 sau mai multi copii;

d)cel care, din cauza bolii, a infirmitatii, a felului activitatilor desfasurate, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate, nu ar mai putea sa indeplineasca aceasta sarcina.

Art. 121: Inlocuirea tutorelui

Daca vreuna dintre imprejurarile prevazute la art. 120 alin. (2) survine in timpul tutelei, tutorele poate cere sa fie inlocuit. Cererea de inlocuire se adreseaza instantei de tutela, care va hotari de urgenta. Pana la solutionarea cererii sale de inlocuire, el este obligat sa continue exercitarea atributiilor.

Art. 122: Caracterul personal al tutelei

(1)Tutela este o sarcina personala.

(2)Cu toate acestea, instanta de tutela, cu avizul consiliului de familie, poate, tinand seama de marimea si compunerea patrimoniului minorului, sa decida ca administrarea patrimoniului ori doar a unei parti a acestuia sa fie incredintata, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate.

Art. 123: Gratuitatea tutelei

(1)Tutela este o sarcina gratuita.

(2)Cu toate acestea, tutorele poate fi indreptatit, pe perioada exercitarii sarcinilor tutelei, la o remuneratie al carei cuantum va fi stabilit de instanta de tutela, cu avizul consiliului de familie, tinand seama de munca depusa in administrarea averii si de starea materiala a minorului si a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului. Instanta de tutela, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima aceasta remuneratie, potrivit imprejurarilor.