Succesiune. Masa succesorala. Stabilirea competentei materiale dupa valoarea obiectului

Succesiune. Masa succesorala. Stabilirea competentei materiale dupa valoarea obiectului  

Pentru stabilirea competentei materiale a instantei dupa valoarea obiectului, are prioritate valoarea mentionata prin cererea introductiva, respectiv prin cererea de precizare a valorii formulate la primul termen acordat.

In speta, cererea de stabilire a masei succesorale este o cerere evaluabila in bani, iar stabilirea competentei materiale se va face dupa valoarea obiectului cererii aratata de reclamant, chiar daca aceasta precizare se face la primul termen de judecata. Faptul ca ulterior acestui moment, reclamantul face o noua precizare sau completare din care reiese o alta valoare pentru stabilirea competentei, nu are relevanta, fiind prioritara valoarea din cererea introductiva.

 

Cod ECLI    ECLI:RO:CABUC:2018:032.xxxxxx

DOSAR NR. XXXXXXXXXXX

R O M A N I A

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A IV-A CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 123 F/2018

Sedinta din Camera de Consiliu din data de 13.09.2018

Curtea constituita din:

P_________: G_______ S IRBU

GREFIER: D___ M________

Pe rol se afla solutionarea conflictului negativ de competenta ivit intre Tribunalul Bucuresti si Judecatoria sectorului 6 Bucuresti, in cauza avand ca obiect cererea de chemare in judecata formulata reclamantul I____ E______ , cu domiciliul in Bucuresti, _____________________. 190, ___________. 3, ______________, sector 6, in contradictoriu cu paratul I____ G______ , domiciliat in Bucuresti, ___________________, ____________. 4, _______________________.

Fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care Curtea constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

 

C U R T E A

 

Deliberand asupra conflictului negativ de competenta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la data de 12.05.2017, sub nr. XXXXXXXXXXXXX,  reclamantul I____ E______ a solicitat, in contradictoriu cu paratul I____ G______, ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se constate deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctilor I____ M____, decedata la data de 31.03.2001, conform certificatului de deces ________ nr. xxxxxx eliberat de Primaria Sectorului 6 la data de 01.04.2001, cu ultimul domiciliu in Bulevardul I____ M____ nr. 67, ________________, etaj 6, apartament 261, sector 6, Bucuresti si I____ D______, decedat la data de 20.03.2013, conform certificatului de deces ________ nr. xxxxxx din data de 22.03.2013 eliberat de Primaria Sectorului 5, cu ultimul domiciliu in Bulevardul I____ M____ nr. 67, ________________, etaj 6, apartament 261, sector 6, Bucuresti, sa se constate ca de pe urma defunctilor au ramas ca succesori I____ E______ (fiu) si I____ G______ (fiu), sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor se compune din: apartament cu 3 camere situat in Bucuresti, Bulevardul I____ M____ nr.67, ________________, etaj 6, apartament 261, sector 6; teren intravilan in suprafata totala de 400 mp (cota parte) situat in Bucuresti, _______________________, sector 6, din care 111,55 mp ocupat cu imobil in suprafata desfa s urata de 44,25 mp, pivnita 4,00 mp, anexe 67,30 mp si 288,45 mp neocupat; loc de veci situat in Bucuresti, cimitirul „Adormirea Maicii Domnului” (cota parte) format din 2 (doua) morminte in suprafata de 6,25 mp; actiuni in numar de 222 in valoare nominala de 1.000 lei de t inute la Sicomed Bucuresti de defuncta I____ M____, cu numerele de ordine de la xxxxxxxx la xxxxxxxx conform certificatului de actionar nr. xxxxxxx/13.08.1996 in valoare totala de 1.000.000 lei; actiuni in numar de 222 in valoare nominala de 1.000 lei fiecare de t inute la Sicomed Bucuresti de defunctul I____ D______, cu numerele de ordine de la xxxxxxxx la xxxxxxxx conform certificatului de actionar nr. xxxxxxx/13.08.1996 in valoare totala de 1.000.000 lei; in judetul O__, ________________________ de locuit din boltari in suprafata de 38 mp construita in anul 2010 si nefinalizata, conform autorizatiei de construire nr.10/15.11.2010 si certificatului fiscal; in judetul O__, ______________________________ totala de 1 ha , 1550 mp conform titlului de proprietate nr.xxxxx/40 si certificatului fiscal, compus din: teren intravilan curti constructii in suprafata de 230 mp in T37, P57, teren intravilan arabil in suprafata de 1320 mp in T37, P56, teren extravilan livezi in suprafata de 1 ha in T118/1, P19; in judetul O__, ___________________________________ pasuni (cota parte) in suprafata de 1.200 mp, in T23/IV, P1, conform titlului de proprietate nr.4396/25.02.2008 si certificatului fiscal;  in judetul O__, ___________________________________ paduri (cota parte) in suprafata de 6.800 mp in T19/II, P10 conform titlului de proprietate nr. 7947/59/17.01.2002. Cu compensarea cheltuielilor de judecata ce vor fi ocazionate de acest proces.

In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 669, art. 670 Cod civil si art. 1143 Cod civil.

Prin sentinta civila nr. xxxxx/11.12.2017 pronuntata de catre Judecatoria sectorului 6 Bucuresti, a fost admisa exceptia necompetentei materiale si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoare Tribunalului Bucuresti.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 26.01.2018, sub nr. XXXXXXXXXXX.

Prin sentinta civila nr. 605 din 28.03.2018, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti, invocata din oficiu; a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti; a constatat ivit conflictul negativ de competenta intre Tribunalul Bucuresti si Judecatoria sectorului 6 Bucuresti cu privire la solutionarea prezentei cauze formulate de reclamantul I____ E______, in contradictoriu cu paratul I____ G______; a inaintat dosarul nr. XXXXXXXXXXX catre Curtea de Apel Bucuresti pentru a hotari asupra conflictului negativ de competenta.

Tribunalul, la primul termen de judecata, in conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. 2 Cod procedura civila a solicitat lamuriri reclamantului in acest sens, reclamantul indicand prin precizarile depuse la data de 13.03.2018, valoarea bunurilor care compun in concret masa succesorala a fiecarui defunct, rezultand valori sub 200.000 lei (respectiv 127.882,49 lei in raport de succesiunea defunctei I____ M____ si 130.726,32 lei in raport de succesiunea defunctului I____ D______).

In speta, Curtea retine asupra conflictului negativ de competenta urmatoarele considerente:

Cererea de stabilire a masei succesorale este o cerere evaluabila in bani.

Prin actiunea introductiva, reclamantul nu a indicat valoarea bunurilor din ambele mase succesorale mentionate, insa, urmare a solicitarii instantei, la primul termen de judecata acesta a depus precizarea raportata la aspectul pus in discutie aratand ca valoarea depaseste suma de 200.000 lei.

Faptul ca ulterior acestui moment, dupa ce dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti, reclamantul a facut o noua precizare din care reiese o alta valoare, nu are relevanta in cauza, fiind prioritara valoarea mentionata prin cererea introductiva, respectiv prin cererea de precizare a valorii formulata la primul termen acordat. In functie de aceasta valoare se stabileste competenta materiala de solutionare a cauzei, neavand relevanta precizarile ori completarile ulterioare referitoare la aceasta.

Fata de toate aceste considerente, Curtea, conform art. 135  NCPC va stabili competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti.

 

   PENTRU ACESTE MOTIVE       

IN NUMELE LEGII         

HOTARASTE:

 

Stabileste competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul I____ E______, cu domiciliul in Bucuresti, _____________________. 190, ___________. 3, ______________, sector 6, in contradictoriu cu paratul I____ G______, domiciliat in Bucuresti, ___________________, ____________. 4, _____________, sector 6, in favoarea Tribunalului Bucuresti.

Fara cale de atac.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.09.2018.

 

                 P_________                                                                        GREFIER

                 G_______ S____                                                                    D___ M________  

Red. GS

Tehnored. GC

4 ex./20.09.2018