Solutia pronuntata in cadrul unei ordonante presedintiale are autoritate de lucru judecat daca nu sunt invocate imprejurari noi

Solutia pronuntata in cadrul unei ordonante presedintiale are autoritate de lucru judecat daca nu sunt invocate imprejurari noi

Solutia pronuntata in cadrul unei ordonante presedintiale are autoritate de lucru judecat daca nu sunt invocate imprejurari noi in sustinerea noii cererii de ordonanta presedintiala. Incheierea unui contract de fiducie nu este in sine ilicita.

 

R O M A N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VI-A CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 1081 Sedinta publica de la 11.03.2014

Tribunalul constituit din:

PRESEDINTE – 

GREFIER – 

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect ordonanta presedintiala, privind pe reclamantii _____________________ SRL si Z____ A_____ in contradictoriu cu parata S.C. A________ SA.

La apelul nominal facut in sedinta publica la prima strigare a cauzei, pe lista de amanari fara discutii, au raspuns reclamantii prin avocat P____ L____ N_____ si avocat R________ I__ A_____, cu delegatie la fila 510-511, parata prin reprezentant si avocat D____ M____ F_____, cu delegatie la fila 512.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei obiectul cauzei, stadiul judecatii si modalitatea de indeplinire a procedurii de citare, precum si faptul ca s-a depus la dosar, de catre parata, prin registratura instantei, un set de inscrisuri intr-un singur exemplar.

Aparatorul paratei arata ca a depus inscrisurile _______________________ avand in vedere ca instanta la termenul anterior a pus in vedere reclamantilor sa ia cunostinta de inscrisuri de la dosarul cauzei.

Aparatorii reclamantilor, avand cuvantul, solicita lasarea dosarului la ordine pentru a avea posibilitate sa ia cunostinta de inscrisurile ce au fost depuse la dosar.

Se inmaneaza aparatorilor reclamantilor inscrisurile depuse la dosar in vederea studierii acestora si se dispune lasarea dosarului la ordine pentru a da posibilitatea acestora sa ia cunostinta de continutul inscrisurilor depuse la dosar.

La a doua strigare a cauzei, la apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantii prin avocat P____ L____ N_____ si avocat R________ I__ A_____, cu delegatie la fila 510-511, parata prin avocat D____ M____ F_____, cu delegatie la fila 512.

Aparatorul reclamantului arata ca desi parata a invederat ca a depus inscrisurile ________________________ de faptul ca instanta la termenul anterior a dispus ca reclamantii sa ia cunostinta de aceste inscrisuri de la dosar, dispozitiile codului de procedura sunt clare. Orice inscris ce se depune la dosar fiind necesar a fi depus in 2 exemplare si comunicat partii adverse. Solicita in dovedirea cererii incuviintarea probei cu inscrisuri, respectiv inscrisurile depuse la dosar.

Parata prin aparator solicita in combaterea actiunii incuviintarea probei cu inscrisuri, respectiv cele aflate la dosar.

In temeiul art. 258 rap. la art. 255 NCPC, tribunalul incuviinteaza pentru toate partile proba cu inscrisuri, constand in actele existente la dosarul cauzei, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente si concludente solutionarii cauzei de fata si, nemaifiind alte cereri de formulat, acorda partilor cuvantul asupra exceptiilor invocate precum si asupra fondului cauzei.

In ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat, parata, prin aparator solicita a se observa ca reclamantul Z____ A_____ a mai formulat doua cereri de ordonanta presedintiala. Este adevarat ca prima cerere s-a perimat, datorita imprejurarii ca instanta i-a pus in vedere reclamantului Z____ A_____ sa faca dovada calitatii de reprezentant si intrucat nu a avut cum sa faca acesta dovada, a renuntat la aceasta cerere si a formulat o a doua cerere de ordonanta presedintiala ce face obiectul dosarului nr. 75.XXXXXXXXXX, prin care a solicitat suspendarea aceleiasi A__ ce face si obiectul prezentei cauze. Chiar daca, potrivit normelor procedurale, ordonantele presedintiale nu au autoritate de lucru judecat, parata subliniaza faptul ca nu au autoritate de lucru judecat in privinta fondului litigiului dintre parti, insa intre doua ordonante presedintiale avand acelasi obiect exista autoritate de lucru judecat. Singura imprejurare care ar justifica formularea unei noi ordonante presedintiale este atunci cand se invoca imprejurari de fapt noi, fata de prima ordonanta presedintiala. Solicita a se observa ca si in prezenta ordonanta presedintiala si in cea anterioara s-au invocat aceleasi prejudicii pe care se presupune ca le-ar fi facut G_______ A_____ societatii, in special prejudicii din perioada 2005, 2007 si mai vechi. Din aceasta perspectiva, apreciaza ca exista autoritate de lucru judecat fata de prezenta ordonanta, a ordonantei anterioare.

Reclamantii, prin avocat R________ I__, solicita respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat. Precizeaza ca asa cum s-a mentionat si in concluziile paratei asa cum s-a stabilit procedural nu exista autoritate de lucru judecat intre doua proceduri pe calea speciala. S-a mai spus un lucru si anume ca, daca ar fi fost motive de fapt noi, atunci nu s-ar mai fi discutat despre o autoritate de lucru judecat. Un singur aspect de fapt pe care il mentioneaza este ca primul act, prima chestiune de fapt pe care o face G_______ cand intra in A________ si incepe sa dea de bani, in 31.mai 2012 se duce si ia 10.000 lei din contabilitatea A________, se duce la DNA si plateste onorariul de expert contabil pentru Eden LLC. Prima chestiune flagranta. Vorbim de prejudicii pe care le-a adus G_______ A_____ lui A________ SA prin exercitarea functiei sale de administrator.

Reclamantii prin avocat P____ L____ arata ca o imprejurare esentiala care a intervenit ulterior primei ordonante este aceea ca s-a dovedit in final cine este titularul pachetului majoritar de actiuni emise de _______________________ conditii si date fiind si niste tranzactii facute cu active detinute initial de catre Z____, sunt inca doua imprejurari care s-au modificat. Esentiala nu este aceea cu tranzactiile nr. de actiuni. Esential este ca astazi B__ I_____ Energie SRL al carui administrator este tot Z____ A_____, detine 75,5 % din pachetul de actiuni. Creeaza o alta aparenta de drept decat in conditiile anterioare. Sunt cel putin doua imprejurari de fapt care schimba datele problemei.

In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Z____ A_____, aparatorul paratei pune concluzii de admitere a exceptiei. Solicita a se avea in vedere faptul ca, potrivit actului constitutiv valabil, neatacat, nedesfiintat, asa cum este acesta inregistrat la registrul comertului si in vigoare in prezent, se prevede expres la art. 8 din actul constitutiv ca registrul actionarilor se pastreaza la Depozitarul Central. Acest registru al actionarilor societatii, in forma ultima, inregistrata la Depozitarul Central, a fost ridicat de catre DNA si s-a depus in acest sens proces verbal de ridicare intocmit de DNA, si se afla in original la aceasta institutie. C____ legalizata al acestui Registru al Actionarilor, inainte de a fi predat a fost facuta la un notar public, a fost depusa la dosar, din care reiese ca Z____ A_____ nu figureaza in calitatea de actionar in societatea A________. In sustinerea afirmatiilor ca ar detine calitate de actionar, acesta a depus o ________ documente. Un contract de cesiune cu nr. 439/26.10.2010 aflat la fila 62 din dosar, apoi un certificat cu titlu de confirmare a calitatatii de actionar, in care se spune ca ar fi dobandit calitatea de actionar in baza unui contract de cesiune nr. 91/26.10.2011, apoi un extras chipurile din registrul actionarilor, pe care si l-a facut singur acasa, pentru ca asa cum s-a spus registrul actionarilor societatii se afla la DNA, prin care se mentioneaza ca contractul de cesiune este nr. 438. Deci dupa imprejurari, in aceeasi zi, este fie contractul nr. 439, contractul nr. 61 sau contractul nr. 438 din 26.10.2010. Pe de alta parte, in multele cauze aflate pe rolul instantelor, Z____ A_____ a incercat in numeroase randuri sa-si invoce calitatea de actionar. In dosarul nr. xxxxx/3/2008, instanta a constatat ca Z____ A_____ nu figureaza in registrul actionarilor si ca simplul certificat de actionar emis de un pretins administrator, nu echivaleaza cu o calitate de actionar, si actionarul trebuie sa figureze in registrul comertului. De asemenea atunci cand a suspendat hotararile A__ privind B__ si gruparea din care face parte C________ D____, Curtea de Apel Bucuresti a constatat ca Z____ A_____ nu figureaza in registrul actionarilor societatii si de asemenea a specificat ca ,,avand in vedere faptul ca singurul fapt verificabil, palpabil, ______________________________ este registrul actionarilor, necontestat, si in acel registrul al actionarilor necontestat Z____ A_____ nu figureaza ca actionar” atunci si Curtea de Apel Bucuresti a constatat nu ii poate conferi si recunoaste calitatea de actionar al lui Z____ A_____ si i-a respins cererea de interventie. De asemenea, chiar daca, prin absurd, la un moment dat Z____ A_____ ar fi dobandit calitatea de actionar, tot el, intr-o alta cauza, a venit si spus ca nu mai are calitate de actionar, pentru ca si-a cesionat toate partile sociale catre Pengana, care la randul ei a cesionat catre B__. Deci, fata de aceste imprejurari, intrucat Z____ A_____ nu figureaza in registrul de actionari, apreciaza ca la nivel de ordonanta presedintiala acesta nu justifica o calitate pentru formularea prezentei actiuni.

Reclamantii prin avocat R________ I__ arata ca, dupa 7 ani, in sfarsit exista o hotarare care spune ca ,, in 2007 Formby a vandut, Pangana LLC a cumparat „ si de aici intervin o ________ probleme. S-a spus ca in conformitate cu art. 8 din statutul A________, calitatea de actionar se face doar cu extras din registrul actionarilor, extras eliberat de Depozitarul Central. Exista mai multe chestiuni facute in mod samavolnic, de rea credinta. Pentru ca acea modificare este din 12.11.2007, Hotararea A__ tinuta de Eden LLC, si constatam ca dupa 7 ani de zile Eden LLC nu avea nicio calitate. Se spune despre registrul actionarilor care este la DNA, dar nu se spune ca sunt doua registre ale actionarilor ridicate in original. Unul, refacut _______________________ de B__ si exista dovada in dosarul nr. XXXXXXXXXX ca este actionarul majoritar, cel legal, si un registru al actionarilor ridicat de la G_______ A_____ de acasa. Dar ce uita partea adversa sa spuna este ca s-a inceput urmarirea penala pentru falsificarea registrului actionarilor, impotriva lui G_______ A_____, pe acel registru al actionarilor si fapta este ca l-au inlaturat in mod nelegal pe Z____ A_____ din registrul actionarilor. Se vine si se spune ca Z____ A_____ in 26.10.2011 invoca mai multe contracte de cesiune prin care el a devenit actionar in _____________________________ si de asemenea chiar parata a recunoscut in mod tacit, ca Z____ A_____ a cumparat la un moment dat de la micii cuponari 42.000 de actiuni sau chiar mai mult. Evident ca a cumparat de la mai multe persoane si evident ca din acest motiv sunt mai multe numere de contracte cesiuni parti de actiuni din cadrul ____________________ actuala nu s-au scos toate contractele de cesiune. Se mai vorbeste despre dosarul de la Judecatoria Sector 5 nr. 4723. Arata ca reclamantii in raspunsul la intampinare au spus in mod clar ca este o eroare. Reclamantii au invocat atunci lipsa calitatii lui Formby de a mai veni si a mai solicita anularea contractelor de cesiune pentru ca vanduse tot pachetul si instanta probabil a retinut in mod gresit. Dar sustinerile reclamantilor sunt cele din intampinare si sunt clare. De aceea retinerea dintr-o incheiere care nu a avut niciun efect nu pot fi luate in considerare. Se mai vorbeste ca Depozitarul Central a emis calitati de actionar pentru alte persoane si nu pentru Z____ A_____. Exista inceputa si o urmarire penala pentru angajatii Depozitarului Central pe aceste aspecte. S-a mai vorbit ca la registrul comertului Z____ A_____ nu este trecut. Sa se inteleaga ca parata este de acord si recunoaste pretentiile reclamantului, ca tot timpul acesta a fost actionar majoritar si nu ea? Se mai vorbeste de decizia Curtii de Apel, s-a facut referire la asa ceva. Se incerca intoxicarea instantei de judecata dar instantele de judecata au mai spus ca nu se pronunta direct pe calitatea de actionar, ci se verifica ce s-a pus in discutie si pe mici aparente. Niciodata o instanta de fond nu a constatat ca Z____ A_____ nu ar avea calitatea de actionar al ___________________________ aspecte solicita respingerea exceptiei. Se spune ca Z____ A_____ nu este actionar pentru ca nu apare in registrul actionarilor, cel depus de G_______. Solicita ca reprezentantul paratei sa spuna daca intelege sa se foloseasca de acel registru al actionarilor, pe care l-a depus si in acest dosar si care este acelasi cu cel de la DNA. Sa spuna daca da sau nu pentru a se vedea daca este o infractiune in forma continuata sau nu.

Reclamantii, prin avocat P____ N_____, solicita a se constata ca si in solutionarea aceste exceptii se incearca de catre parata a conduce instanta catre solutionarea unor chestiuni de fond. Daca Z____ A_____ este sau nu este titular al unui drept de proprietate, al carei dovada ___________________________ de formala a Legii nr. 31/1990 reclamantii sunt pusi in imposibilitate de a o face tocmai datorita actiunilor frauduloase constatate la nivel de indicii si probe de catre procurorul care a inceput urmarirea penala a lui G_______. Nu exista o hotarare definitiva, nici de achitare, nici de condamnare, dar au fost suficiente indicii si probe din care a rezultat, cel putin pentru procurorul anchetator, ca Registrul Actionarilor, acela initial, a fost distrus. Instanta este pusa, in opinia sa, in fata unei mici dileme, extrem de importante. Sa se pronunte in legatura cu calitatea de actionar a lui Z____ A_____, printr-o hotarare la nivelul aparentelor in procedura ordonantei presedintiale, inclusiv cu privire la calitatea procesuala, sau sa se pronunte dupa ce cu certitudine va sti daca are sau nu are calitate procesuala. In opinia sa, nu se poate accepta punctul de vedere promovat de catre parata, cu acea verificare diabolica, in favoare, datorita conditiilor concrete de distrugere a registrului actionarilor, inexistentei unei obligatii de mentionare, de notare, ____________________ publica. Inclusiv inregistrarile de la Depozitarul Central au fost falsificate si exista ordonanta in acest sens. Solicita a se observa ca atunci cand s-a pronuntat sentinta civila in dosarul nr. xxxxx/3/2008 nu s-a avut in vedere decizia Curtii de Apel Bucuresti, pronuntata la 4.04.2008, care decisese in ultima instanta ca Z____ A_____ detine calitatea de actionar.

In replica, parata, prin aparator, arata ca a solicitat instantei doar la nivel de verificari formale si nicidecum o analiza profunda a titlurilor de proprietate. Solicita a se avea in vedere ca certificatul de actionar de care se prevaleaza in a-si justifica calitatea in prezent in 2014 este un certificat de actionar din anul 2011. Nu face dovada prezenta, actuala, a calitatii de actionar cu un certificat de actionar.

Reclamantii prin avocat R________ A_____ arata ca aceeasi dovada a fost depusa si in dosarul de baza nr.xxxxx si a fost normal sa se depuna aceeasi dovada.

In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei B__ I_____ Energie SRL, parata, prin aparator, arata ca la fel ca si in cazul lui Z____ A_____, nici B__ I_____ Energie SRL nu figureaza in Registrul Actionarilor societatii. Arata ca aceasta societate a incercat prin patru cereri succesive la registrul comertului sa-si inregistreze calitatea de actionar. S-au depus toate cele patru hotarari si in toate patru s-a retinut acelasi aspect, faptul ca nu dovedeste succesiunea transmiterilor. La nivel de verificari formale, judecatorii investiti cu solutionarea acestei cereri au constatat ca aceasta societate nu indeplineste acele conditii formale impuse de legislatia registrului comertului pentru inregistrarea acestui actionar in registrul actionarilor. Se sustine si se insista foarte mult in aceasta cauza pe hotararea Inaltei Curti prin care paratei i s-a respins actiunea prin care a solicitat anularea contractului dintre Formby si Pengana. Insa, indiferent de solutia din acea cauza, acel contract viza transmisiunile intre Formby si Pangana si mai departe catre F___ Forjat, nici macar nu se vorbeste de pretinsa autoare a B__ I_____ Energie SRL din prezenta cauza. Cu atat mai mult, prin acea hotarare se consolideaza hotararile judecatorilor delegati de la registrul comertului, care au constatat ca nu se dovedeste succesiunea transmiterii pachetelor de actiuni prin Pafia si apoi catre B__. Deci argumentele acelea se mentin si B__ I_____ Energie SRL nu dovedeste calitatea de actionar in prezenta cauza. Se invoca faptul ca Pengana ar fi dobandit pachetul de actiuni nu prin acel contract, care era un inscris sub semnatura privata, ci printr-o procedura executionala, insa acea procedura executionala care a facut obiectul contractului de executare 500/2010 a fost anulata in dosarul nr. xxxxx/301/2010. Solicita a se avea in vedere faptul ca in aceasta societate sunt doi pretinsi actionari majoritari, Eden LLC si actualul B__. Ambii invoca ca ar fi dobandit de la Formby. Pe de o parte Eden LLC are un act autentic, neatacat niciodata, public, inregistrat atat la registrul comertului, cat si in registrul actionarilor la Depozitarul Central. Pe de alta parte, Pengana pretinde ca ar fi dobandit tot in 2007, printr-un inscris prin semnatura privata si pentru ca deja era inscris la registrul comertului, a incercat sa-si dobandeasca posesia si proprietatea acelor actiuni prin acea procedura executionala, care a fost desfiintata. Deci exista un act autentic, neatacat, nedesfiintat niciodata si pe de alta parte un inscris sub semnatura privata, neinregistrat nicaieri si a carei punere in executare a fost desfiintata. Din aceasta perspectiva, intrucat B__ I_____ Energie SRL nu a fost niciodata formal recunoscut ca actionar majoritar al societatii. Considera ca nu face dovada formala nici in acest dosar si nu poate avea calitate procesuala activa.

Reclamantii prin avocat P____ L____ arata ca, in opinia sa, este la limita deontologiei sa invoci existenta unui act autentic pentru ca acesta a fost apostilat printr-o semnatura. Acesta este acordul de care face vorbire parata. Nu este un act autentic, este vorba de un act incheiat undeva in iulie 2007, ulterior contractului initial nr. 61 din iunie 2007, sub semnatura privata, care a dobandit data certa prin inregistrare in arhiva electronica a garantiilor mobiliare si despre care s-a facut vorbire ____________________ Monitorul Oficial pentru convocarea unei adunari. Acestea sunt doua fapte ce trebuie comparate, si succesiunea lor in timp spune totul.

Reclamantii prin avocat R________ A_____ arata ca de fiecare data trebuie transata aceasta chestiune: acordul apostilat, notarizat si autentificat. Daca proprietarul Formby vinde catre Pengana lucrul sau, care nu poate fi contestat de nimeni ca a fost vandut sub semnatura privata, atunci nu putea sa vanda nimic la o luna de zile. Vorbim despre ineficacitatea actului juridic intitulat acord din 23.07.2007. Daca Formby nu a putut vinde nimic, inseamna ca Eden LLC a cumparat la fel, nimic. Cu privire la transmiterea si in baza Legii nr. 99/1999 in dosarul de fond, reclamanta a spus pe de o parte ca avem o transmitere a dreptului de proprietate, Pengana, Pafia, B__ si exista dovezile la dosar si se poate pipai fondul acestui drept de proprietate si a spus,, iata ca in 2010 pentru ca nu s-au respectat niste obligatii in contractul nr. 61,62 si 63 a existat o executare pe Legea nr. 99”. Arata ca a fost avocatul F___ Forjat si pozitia F___ Forjat a fost clara, ca a pierdut in baza pactului comisoriu de grad IV. Cert este ca B__ I_____ Energie SRL face dovada ca are calitate, este detinatorul pachetuluit majoritar de actiuni.

Aparatorul paratei arata ca reclamantii nu justifica un interes, direct, personal si actual in prezenta cauza. In ceea ce priveste actualitatea interesului arata ca se suprapun concluziile cu cele referitoare la lipsa calitatii procesuale. In ce priveste interesul direct solicita a se observa ca toate aspectele invocate sunt prejudicii iminente care s-ar produce in patrimoniul A________ si nu in patrimoniul acestor actionari. Faptul ca acestia pretind ca au calitate de actionari in societate nu reprezinta un interes direct, ci un prejudiciu indirect pentru ca prejudiciul s-ar produce indirect in patrimoniul lor. Pe de alta parte solicita a se observa ca asa cum a constatat instanta in prima ordonanta presedintiala pentru suspendarea acestei A__, nu se constata un interes de a formula acea actiune si o urgenta dupa doi ani de la inregistrarea hotararii A__. In prezent suntem la patru ani de la inregistrarea acelei hotarari A__. Deci cu atat mai mult nu se poate vorbi de un interes pentru suspendarea unei hotarari A__ care si-a produs deja aproape toate efectele. De asemenea daca s-ar suspenda aceasta hotarare A__, care ar fi interesul? Ar exista doi administratori, cel numit de gruparea cercetata penal C________ D____ si pe de alta parte s-ar ajunge si la suspendarea administratorului recunoscut legal de instanta. Ar exista fie doi administratori, fie s-ar reactiva hotararea A__ anterioara care avea ca administrator pe M________ I_____, o persoana pe care de asemenea reclamantii nu o recunosc si nu o vor ca administrator al societatii. Ce se urmareste si care este interesul reclamantilor din aceasta suspendare A__, nu rezulta din actiunea formulata.

Reclamantii prin avocat P____ L____ arata ca interesul reclamantilor Z____ A_____ si B__ este ca societatea in care sunt actionari sa fie condusa de o persoana desemnata de adevaratii actionari, si nu de o persoana care se cramponeaza de functia de administrator obtinuta printr-un act facut de el. In conditiile in care ar fi condusa societatea de o persoana numita de adevaratii actionari sau cel putin de o persoana recunoscuta de ei, acei administratori ar avea posibilitatea sa administreze societatea si in favoarea actionarilor reali, printre care cei doi reclamanti, si de aici dividende, etc., prevenirea unor pagube ale societatii A________ ce se resfrang asupra valorii reale ale actiunilor.

Reclamantii prin avocat R________ A_____ arata ca nu solicita azi numirea unui alt administrator, ci doar suspendarea hotararii A__ prin care G_______ a fost numit ca administrator de catre Eden LLC, dar Eden nu detinea pachetul majoritar de actiuni si in atare situatie societatea nu ramane pe drumuri, intrucat exista numit un curator special in procedura de la DNA Buzarnea G_______. Cu privire la interes arata ca dividendele pe care reclamantii nu le-au cules de ani de zile reprezinta un interes patrimonial, direct urmarit de reclamanti.

Pe fondul cererii, reclamantii prin avocat P____ L____ solicita admiterea actiunii apreciind ca sunt indeplinite conditile prevute de art. 996 NCPC. In legatura cu aparenta de drept s-a facut discutii referitoare la faptul ca exista calitate, ca exista interes, exista aparenta ca cel putin sunt actionari, impreuna detin un pachet de actiuni care le permit a controla inclusiv numirea administratorului. In ce priveste aparenta de drept considera ca s-au facut dovezi in sensul ca nu exista nici macar aparenta de drept ca hotararea a carei suspendare se solicita a fost data de asociati reali ai A________ SA, cel putin din doua considerente, acela ca aceasta vanzare este ulterioara unei vanzari reale, pe acte, cu data certa cat si din alt motiv. Se observa ca nu s-a contestat ca Formby si Eden LLC sunt doua societati controlate de aceleasi persoane, G_______ si sotia sa. In ce priveste urgenta solutionarii cauzei, arata ca din 2007 si pana in prezent exista litigii nenumarate, acuzatii reciproce. S-a dovedit netagaduit ca este valabil contractului de transfer de proprietate asupra actiunilor de la Formby catre Pengana si nu s-au contestat sau cel putin nu sunt hotarari privind transferul actiunilor catre B__. Ce trebuie mai mult decat sa incerce reclamantii, reprezentantii actionarilor, sa obtina un control managerial asupra societatii in interesul actionarilor care isi doresc stoparea unor activitati de frauda.

Reclamantii prin avocat R________ A_____ considera ca ordonanta este admisibila, motiv pentru care solicita admiterea cererii si suspendarea hotararii din 30.08.2010. In sustinere arata ca s-au adus numeroase inscrisuri, din ambele parti, dar toate inscrisurile depuse de parata nu raspund la intrebarea de ce G_______ doreste sa fie administrator ___________________ care nu mai are nimic. Tot in dosarul penal s-a ajuns la ce anume s-a spus in urma cu trei ani, modus operandi. Pentru ca s-au depus niste extrase de la ANAF cu privire la plata TVA dar se uita a se spune un lucru, ca asa a facut G_______ A_____ si pana in 2007, prin interpusi, pe care i-a pus sa semneze. Care este scopul contractului de fiducie cand se solicita audit in cadrul societatii si nu se ia nicio masura? Avem un modus operandi pentru prima data dovedit prin expertiza de la DNA. S-a dovedit ca fraudeaza.

Parata prin aparator solicita respingerea cererii de ordonanta presedintiala. Solicita a se avea in vedere ca G_______ si familia sa au fost proprietarii acestei societati inca din 1990. In anul 2007 au aparut din neant inscrisuri sub semnatura privata, prin care tot patrimoniul lui G_______ A_____ treceau in patrimoniul Pengana. Aceste fapte sunt confirmate prin faptul ca pentru concursul de infractiuni organizat in jurul acestei transmiteri patrimoniale s-a inceput urmarirea penala de catre DNA pentru fals, uz de fals, toate impotriva gruparii din care face parte M____ V_____, Z____ A_____, C________ D____. T___ acestia sunt urmariti penal pentru inselaciune legata de contractele nr. 61, 62, 63 pe care le invoca in dovedirea calitatii lor de actionari. Sunt doar inscrisuri sub semnatura privata, prin care si-au transmis societatea A________. Evident ca G_______ A_____ lupta cu toate armele pentru a-si apara aceasta societate. In scurta perioada in care C________ D____ a fost administratorul acestei societatii la registrul comertului a reusit sa umple societatea de datorii pe care G_______ din anul 2012 incearca sa le plateasca. Din 2012 de cand a devenit administratorul acestei societati si a preluat functia de administrator, deja C________ D____ inregistrase numeroase datorii. Acel contract de fiducie invocat ca si cale de sifonare a bugetului societatii a fost incheiat in urma faptului ca nicio banca nu voia sa deschida cont bancar pentru aceasta societate. Si atunci s-a acceptat incheierea unui cont fiduciar. Dupa cum se poate observa s-au depus dovezi din care rezulta ca din acest cont s-au folosit sumele de bani exclusiv pentru impozite, Apa N___, etc. Se mai sustine de asemenea in argumentarea urgentei ca G_______ A_____ nu ar fi depus declaratiile fiscale. S-a depus extras din evidenta societatii, refacuta, din care rezulta ca s-a facut dovada ca au fost depuse toate aceste declaratii fiscale. S-a mai sustinut ca G_______ prin firma sa de paza si-ar fi facut un contract foarte oneros pentru societate. S-a depus dovada faptului ca Argus are un contract mult mai avantajos cu A________ decat oricare alt furnizor de paza de pe piata. De asemenea s-a mai sustinut ca sotia sa T___ A_____ si-ar lua sume uriase din aceasta societate. O sustinere pe care de altfel partea adversa nu a dovedit-o. S-a depus contractul de munca al doamnei T___ A_____, din care rezulta ca aceasta are un salariu de 1800 lei. S-a mai argumentat in sustinerea urgentei faptul ca in 2007 G_______ ar fi adus prejudicii societatii. In nici un caz niste fapte prejudicioase din anul 2007 nu justifica urgenta. In ceea ce priveste neprejudecarea fondului, solicita a se observa ca referitor la legalitatea hotararii A__ care ar justifica suspendarea, argumentele cu privire la calitatea de actionarului majoritar de a adopta o hotararea A__ sunt aceleasi cu cele privind lipsa interesului. Solicita a se avea in vedere circumstantele speciale in care se desfasoara aceasta speta, ca Conect Real condusa de Z____ A_____ incearca sa execute silit patrimoniul imobiliar al ________________________ incearca sa-l indeparteze pe G_______ A_____ de la conducererea acestei societati. De altfel administratorul C________ s-a prezentat si a incercat sa renunte la judecata si la apararile facute de A________. S-a depus de asemenea dovada ca s-au formulat 12 cereri de insolventa a A________. Deci in niciun caz nu se urmareste protejarea dividendelor acestei societati ci desfiintarea A________ pentru a nu mai avea calitate procesuala activa si a nu-si mai putea apara patrimoniul si interesele.

Tribunalul retine cererea in pronuntare asupra exceptiilor invocate si asupra fondului cauzei.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.01.2014, sub nr. XXXXXXXXXX, reclamantii _____________________ SRL si Z____ A_____ au chemat in judecata pe parata ___________________________ instantei emiterea unei ordonante presedintiale prin care sa dispuna, in temeiul art. 133 din Legea nr. 31/199, suspendarea executarii hotararii A__ din data de 30.08.2010 pana la solutionarea prin hotarare irevocabila a cererii in anulare a aceleiasi hotarari, care face obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2011 al Tribunalului Bucuresti.

In motivare, reclamantii arata in esenta ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 133 din Legea nr. 31/1990, avand calitatea de actionari ai societatii parate, iar hotararea respectiva a fost atacata cu actiune in anulare. Invedereaza ca exista aparenta de drept privind lipsa calitatii de actionar a Eden LLC, exista aparenta de drept ca Z____ A_____ a fost/este actionar la data de 30.08.2010 si ca _____________________ SRL este succesor al unui actionar de la 30.08.2010, iar suspendarea executarii hotararii ar preveni producerea de mari prejudicii __________________ catre administratorul unic G_______ A_____, care nu s-ar mai putea repara deoarece acesta nu mai are avere din care sa se poata indestula societatea.

Arata in continuare reclamantii ca hotararea a fost luata de o adunare generala la care a participat, invocand calitatea de actionar majoritar, Eden LLC, care invoca un acord incheiat la data de 23.07.2007 cu un neproprietar, deoarece la data de 16.06.2007, Formby Trading Ltd vanduse pachetul de actiuni catre Pengana LLC, antecesoarea reclamantilor, cesiune transata irevocabil de catre ICCJ prin decizia civila nr. 3495/24.10.2013 in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, in favoarea Pengana LLC.

Sustin reclamantii ca este necesara suspendarea executarii hotararii A__ intrucat A_____ G_______ a produs si continua sa produca prejudicii importante societatii, astfel cum rezulta din raportul expertizei financiar contabile dispuse de DNA in dosarul nr. 287/P/2010, expertul constatand un prejudiciu de cca 4.000.000 Euro, produs societatii A________ si actionarilor pana in anul 2007 si un prejudiciu produs bugetului de stat de cca 5.000.000 Euro. In opinia reclamantilor, prejudiciul produs bugetului de stat de rasfrange si asupra A________ SA, care poate fi obligata la plata de penalitati.

De asemenea, se invoca continuarea furturilor din A________ folosind tot felul de „inginerii financiare”, precum contractul de fiducie nr. 191/15.02.2013 incheiat cu avocatul P_____ prin care „sifoneaza” toti banii din A________ catre firme si persoane controlate de G_______, incheierea de contracte comerciale cu firma proprie Argus Standard (contractul din 06.05.2012), contracte de munca pentru sotia T___ A_____.

Reclamantii mai invedereaza instantei datoriile enorme de peste 1.200.000 lei pe care societatea parata le are la statul roman si care cresc din cauza lui G_______ A_____. De asemenea, sustin ca printr-o notificare adresata administratorului prin executor judecatoresc au solicitat convocarea A__ prin care sa fie numiti trei cenzori si o firma de audit care sa analizeze validitatea tuturor contractelor incheiate de A________ incepand cu data de 31.05.2012, insa G_______ A_____ nu a dat curs cererii de convocare A__. In plus, arata ca G_______ A_____ este si cetatean canadian iar fuga din tara este o alternativa fezabila sa scape de plata prejudiciului, nefiind cunoscute bunuri ale acestuia pe teritoriul Romaniei.

In drept, au fost invocate prevederile art. 133 din Legea nr. 31/1990 cu referire la art. 996 C__.

In probatiune, au fost depuse inscrisuri.

Parata a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Z____ A_____, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei _____________________ SRL, exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptia lipsei interesului reclamantilor, respingerea cererii de emitere a ordonantei presedintiale ca neintemeiata.

In motivare, parata arata in esenta ca reclamantul Z____ A_____ nu are calitate procesuala activa, intrucat nu figureaza printre actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor si nu face dovada vreunui drept societar, opozabil paratei. Sustine ca lipsa calitatii de actionar a lui Z____ A_____ a fost stabilita cu putere de lucru judecat de catre TMB Sectia a VI-a Comerciala prin sentinta comerciala nr. 8692/03.06.2009 pronuntata in dosarul nr. xxxxx/3/2008.

Sustine parata ca nici B__ I_____ Energie SRL nu are calitate procesuala activa, intrucat acestei societati i-a fost in mod constant respinsa recunoasterea formala a calitatii de actionar.

Referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat, invedereaza ca aceasta se impune fata de sentinta civila nr. 1504/03.02.2012 pronuntata in dosarul nr. xxxxx/3/2011, avand acelasi obiect si cauza. Sustine ca reclamantul Z____ A_____ a formulat, in contradictoriu cu parata, alte doua cereri de emitere a unei ordonante presedintiale, avand acelasi obiect si invocand, generic, aceleasi motive pentru suspendarea hotararii A__ din data de 30.08.2010. Astfel, in dosarul nr. xxxxx/3/2011 cererea a fost perimata. In dosarul nr. xxxxx/3/2011 a fost respinsa cererea de emitere a unei ordonante presedintiale prin decizia nr. xxxxx/03.02.2012, irevocabila prin respingerea recursului. Sustine ca solutia din cadrul unei ordonante presedintiale are autoritate de lucru judecat in raport de o alta ordonanta presedintiala.

Sustine parata ca reclamantii nu au interes in formularea prezentei actiuni, intrucat acestia nu invoca un interes personal si direct, ci prejudicii care ar afecta patrimoniul paratei, ca entitate juridica distincta, apta sa-si formuleze propriile aparari. Mai mult, arata ca reclamanta _____________________ SRL nici macar nu are calitatea de reclamant in actiunea de drept comun. Totodata, sustine ca interesul reclamantilor nu numai ca nu este personal si direct, dar nu este nici macar actual, intrucat, pe de o parte, reclamantul Z____ A_____ a declarat in fata unei instante de judecata faptul ca a instrainat actiunile pe care pretinde ca le-ar fi dobandit in cadrul ____________________ contractul de cesiune din 19.07.2010, deci cu mai bine de o luna inainte de data A__ din 30.08.2010, iar pe de alta parte, reclamanta nu a facut nicicand dovada, nici macar formala, a calitatii sale. Astfel, intrucat reclamantii nu au avut calitatea de actionari nici la data de 30.08.2010, cand a fost adoptata hotararea A__, nici in ianuarie 2014, cand a fost depusa prezenta cerere de ordonanta presedintiala, nici la data de 29.06.2011, cand a fost depusa cererea de anulare pe fond, obiect al dosarului nr. xxxxx/3/2011, parata sustine ca acestia nu pot pretinde nici un interes in legatura cu hotararile actionariale ale paratei.

Pe fondul cauzei, parata arata in esenta ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 996 C__. Astfel, nu este indeplinita conditia urgentei, avand in vedere ca aspectele invocate privind raportul de expertiza intocmit in dosarul penal privesc fapte consumate, un prejudiciu produs pana in anul 2007, nefiind invocat un pericol concret, actual, iminent. Sustine ca din fisa fiscala din 06.02.2014 si instiintarea de plata din 22.01.2013 rezulta ca societatea are impozitele achitate la zi, ca din contul fiduciar s-au facut exclusiv plati catre furnizorii de utilitati si bugetul statului, ca, potrivit contractelor comerciale cu firma proprie Argus Standard, serviciile de paza au fost evaluate sub pretul pietei, iar in contractul de munca al lui T___ A_____ s-a mentionat un salariu brut de 1800 lei/luna.

Cu privire la notificarea invocata de reclamanti, parata arata ca aceasta nu are relevanta, atat timp cat emana de la persoane care nu au nicio calitate in societate. De asemenea simpla presupunere ca se vor savarsi fapte prejudiciabile viitoare nu se incadreaza in notiunea de „paguba iminenta si care nu s-ar putea repara”.

In opinia paratei, nu este indeplinita nici conditia privind neprejudecarea fondului, in contextul in care nu exista nicio hotarare judecatoreasca prin care sa se fi desfiintat titlul actionarial al Eden LLC si nici nu exista pe rolul instantelor de judecata o actiune avand ca obiect anularea acestui titlu. Mai mult, aceasta societate figureaza ca actionar al __________________ Registrul actionarilor societatii, pastrat la Depozitarul Central. Sustine ca este inadmisibil ca pe calea procedurii ordonantei presedintiale sa se analizeze insasi legalitatea unor titluri de proprietate asupra pachetelor de actiuni, intrucat se impune administrarea unui probatoriu elaborat.

Invedereaza ca hotararea A__ contestata a fost adoptata in conditii de legalitate, neexistand nici un motiv de nelegalitate flagranta. Totodata, apreciaza parata ca B__ I_____ Energie SRL limiteaza in timp efectele acestei hotarari pana la judecarea actiunii pe fond, cu toate ca nu este parte in acea actiune pe care o invoca.

Intampinarea nu a fost motivata in drept.

In probatiune, parata a anexat inscrisuri.

Reclamantul Z____ A_____ a depus la dosar raspuns la intampinare, prin care a solicitat respingerea ca nefondate a exceptiilor invocate de parata.

In motivare, reclamantul arata in esenta ca G_______ A_____ este suspectat de distrugerea registrului actionarilor si intocmirea unui nou registru si ca nu doar inregistrarea in registrul actionarilor constituie dovada calitatii de actionar. Cat priveste sentinta comerciala nr. 8692/03.06.2009 a Tribunalului Bucuresti, invedereaza ca la pronuntarea acesteia nu a fost avuta in vedere incheierea pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala la data de 04.04.2008, in dosarul nr. XXXXXXXXXX in care s-a retinut ca A________ nu poate invoca faptul ca Z____ A_____ nu este actionar atat timp cat aceeasi societate confirmase la data de 07.08.2005 calitatea de actionar al acestuia.

In opinia reclamantului, este neintemeiata exceptia autoritatii de lucru judecat, deoarece imprejurarile de fapt s-au schimbat esential in contextul solutionarii irevocabile a litigiului in care s-a discutat valabilitatea contractului prin care Pengana LLC cumparase de la Formby Trading Ltd pachetul majoritar de actiuni. Arata ca prin decizia nr. 3495/2013 pronuntata de ICCJ – Sectia a II-a s-a retinut ca a fost valabil incheiat respectivul contract, astfel incat nu mai exista aparenta de legalitate ca administratorul desemnat cu votul majoritar al Eden LLC ar fi administratorul legal.

Reclamantul mai arata ca justifica un interes, incercand sa obtina ca societatea la care detine actiuni sa fie administrata de o persoana legal desemnata si care sa nu aduca prejudicii grave patrimoniului acesteia.

Referitor la conditia urgentei arata ca este evident ca o societate pe actiuni poate si trebuie sa fie administrata de cel care are un interes in conservarea si dezvoltarea patrimoniului ei, iar nu o persoana care este acuzata de evaziune fiscala si care nu reprezinta interesele niciunui actionar.

Cat priveste apararile referitoare la aparenta bunei gestionari a societatii de catre G_______ A_____, arata ca partea din fisa sintetica pe care a depus-o este irelevanta, mentiunile din paginile depuse se fac in temeiul declaratiilor fiscale depuse la autoritatea fiscala competenta, iar in paginile care nu au fost depuse la dosar de catre parata s-ar fi observat mentiunile privind declaratiile fiscale ce nu au fost intocmite si depuse. Arata ca mentiunile privind lipsa datoriilor fiscale sunt generate de nedepunerea declaratiilor fiscale.

Invedereaza in continuare reclamantul ca, prin grija pretinsului actionar majoritar Eden LLC si a lui G_______ A_____, __________________ a desemnat un cenzor, organ obligatoriu pentru societatile pe actiuni, care are obligatia si posibilitatea de a cenzura modul de folosire a fondurilor banesti.

A depus raspuns la intampinare si reclamanta _____________________ SRL, solicitand respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a sa, invederand in esenta ca are calitatea de actionar si ca lipsa calitatii de reclamant in actiunea in anularea hotararii A__ nu impiedica exercitarea dreptului de a cere suspendarea executarii acestei hotarari.

In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 30.08.2010 a fost adoptata o hotarare a adunarii generale a actionarilor A________ SA (f. 35-38 vol. I), cu votul Eden LLC, M________ I_____ si T___ A_____, in calitate de actionari, prin care a fost numit in functia de administrator G_______ A_____, pentru un mandat de 4 ani, pana la data de 30 august 2014.

Astfel cum reiese din certificatul de grefa si extrasul de pe portalul instantelor, aflate la dosar (f. 25-28 vol. I), numitii _____________________ si Z____ A_____ au solicitat, in contradictoriu cu parata _________________________ hotararii adunarii generale din 30.08.2010 mai sus mentionate. Actiunea formeaza obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Civila.

Prin actiunea care face obiectul prezentului dosar, reclamantii Z____ A_____ si _____________________ SRL au solicitat suspendarea executarii hotararii A__ din data de 30.08.2010, pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. xxxxx/3/2011. In petitul cererii de ordonanta presedintiala, reclamantii au invederat ca solicita suspendarea executarii hotararii in temeiul art. 133 din Legea nr. 31/1990, iar la finalul cererii au indicat ca si temei de drept al actiunii art. 133 din Legea nr. 31/1990 cu referire la art. 996 Cod civil.

Conform art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, odata cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate.

Aceste dispozitii legale instituie un caz special de ordonanta presedintiala, avand ca obiect suspendarea executarii unei hotarari a adunarii generale a actionarilor, care poate fi exercitata de reclamantul din cadrul unei actiuni in anulare hotarare A__, restul conditiilor ce se impun a fi indeplinite fiind cele de drept comun, prevazute in cazul ordonantei presedintiale.

Avand in vedere indicarea expresa in cuprinsul actiunii a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, precum si faptul ca mentionarea art. 996 C__ a fost efectuata doar in corelare cu dispozitiile legii societatilor comerciale, instanta retine, inainte de toate, ca temeiul actiunii, astfel cum a fost stabilit de catre reclamanti, il constituie art. 133 din Legea nr. 31/1990, iar nu dreptul comun. Dispozitiile art. 996 C__ (dreptul comun in materia ordonantei presedintiale) vin doar sa completeze prevederile speciale ale art. 133 din Legea nr. 31/1990.

Asadar, cererea reclamantilor, atat sub aspectul exceptiilor invocate, cat si sub aspectul fondului, urmeaza a fi analizata din prisma prevederilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, completate cu dreptul comun, in masura compatibilitatii.

1. Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat, instanta constata ca, referitor la hotararea A__ din data de 30.08.2010, au mai existat doua procese, fara insa ca solutia din acestea sa se impuna in prezenta cauza cu autoritate de lucru judecat. Astfel, in dosarul nr. xxxxx/3/2011 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Civila s-a constatat, prin sentinta civila nr. 809/06.02.2013 (f. 104-106 vol. II), perimarea cererii de emitere a ordonantei presedintiale, iar o solutie de perimare, avand caracter formal, nu intra in puterea de lucru judecat.

Pe de alta parte, in dosarul nr. xxxxx/3/2011 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Civila s-a pronuntat sentinta civila nr. 1504/03.02.2012 (f. 107-115 vol. II), prin care a fost respinsa exceptia lipsei de interes, a fost anulata cererea formulata de reclamanta _____________________ ca fiind introdusa de o persoana care nu a facut dovada calitatii de reprezentant, iar cererea de emitere a ordonantei presedintiale, formulata de reclamantul Z____ A_____ impotriva paratei __________________ fost respinsa ca neintemeiata.

Conform art. 1001 alin. 1 NCPC, ordonanta presedintiala are autoritate de lucru judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala numai daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt care au justificat-o.

Vazand aceste dispozitii legale, instanta constata ca solutia pronuntata in dosarul nr. xxxxx/3/2011 nu are autoritate de lucru judecat in prezenta cauza, intrucat au fost invocate imprejurari noi in sustinerea cererii de ordonanta presedintiala, intervenite dupa pronuntarea sentintei anterioare, respectiv incheierea de catre actualul administrator al paratei a unor contracte paguboase, precum contractul de fiducie nr. 191/15.02.2013, contractul cu firma Argus Standard din data de 06.05.2012, contractul de munca nr. 6/05.06.2012, precum si refuzul actualului administrator de a convoca adunarea A__.

Asadar, fiind vorba de imprejurari noi invocate in sustinerea cererii de ordonanta presedintiala, sentinta anterior pronuntata in dosarul nr. xxxxx/3/2011 nu se impune cu autoritate de lucru judecat, astfel incat aceasta exceptie urmeaza a fi respinsa.

2. Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, instanta retine ca, potrivit art. 36 NCPC, calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.

In analiza aspectului calitatii procesuale active a reclamantilor instanta va porni de la obiectul si cauza cererii de chemare in judecata, si anume suspendarea hotararii A__, in temeiul art. 133 din Legea nr. 31/1990. Conform acestui din urma text de lege, poate exercita cererea de suspendare a executarii unei hotarari A__, pe calea ordonantei presedintiale, reclamantul dintr-o actiune in anulare hotarare A__. Astfel, pentru existenta calitatii procesuale active in cadrul ordonantei presedintiale este absolut necesara existenta calitatii de reclamant intr-o actiune in anulare hotarare A__. Acest lucru rezulta in mod evident din cuprinsul dispozitiilor art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, care prevad expres ca cererea de ordonanta presedintiala se exercita „odata cu intentarea actiunii in anulare”, iar calitate procesuala activa are „reclamantul” din actiunea in anulare. De altfel, aceasta dispozitie legala este fireasca, avand in vedere ca o suspendare a executarii hotararii A__ are caracter provizoriu, fiind absolut necesara existenta pe rol a unei actiuni in anulare, care urmeaza sa transeze fondul raporturilor juridice dintre parti.

Prin urmare, in contextul dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, are relevanta, sub aspectul calitatii procesuale active, mai mult calitatea de reclamant din cadrul unei actiuni in anulare hotarare A__ (calitate care poate apartine nu doar actionarilor, ci si oricarei persoane interesate, in cazul in care se invoca motive de nulitate absoluta), iar nu atat calitate de actionar. Din aceasta perspectiva, avand in vedere actele depuse la dosar (f. 25-34 vol. I), instanta constata ca Z____ A_____ are calitatea de reclamant in actiunea avand ca obiect anularea hotararii A__ din data de 30.08.2010, care formeaza obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2011, fara ca o astfel de calitate sa revina si _____________________ SRL. De asemenea, nu s-a facut in niciun mod dovada unei eventuale transmiteri a calitatii procesuale active in cadrul dosarului de fond.

Prin urmare, raportat la dispozitiile legale speciale aplicabile in cauza, avand in vedere cadrul procesual activ din actiunea in anulare, care confera legitimitate procesuala activa si in procedura ordonantei presedintiale, retinand ca, in cadrul actiunii pe fond, are calitatea de reclamant doar Z____ A_____, nu si ______________________ SRL, instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Z____ A_____ si va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei ______________________ SRL, urmand ca cererea formulata de aceasta din urma reclamanta sa fie respinsa ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

3. Cu privire la exceptia lipsei interesului reclamantilor, instanta are in vedere dispozitiile art. 33 NCPC, conform carora interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual.

Avand in vedere faptul ca, in privinta reclamantei ______________________ SRL instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active, nu se mai impune pronuntarea, in ce priveste aceasta reclamanta, si asupra exceptiei lipsei de interes.

In privinta reclamantului Z____ A_____, instanta apreciaza neintemeiata exceptia lipsei de interes. Astfel, se constata ca reclamantul invoca in sustinerea interesului sau calitatea de actionar al societatii parate. Din aceasta perspectiva, instanta constata ca reclamantul a depus la dosar o ________ inscrisuri, care justifica aparenta acestui drept, respectiv hotarari A__ in care reclamantul figureaza in calitate de actionar (f. 105-107 vol. I). Este de retinut, totodata, ca disputa esentiala dintre parti vizeaza chiar calitatea de actionar in cadrul societatii parate, iar acest aspect nu poate fi transat in cadrul prezentei proceduri sumare, avand ca obiect ordonanta presedintiala. In acest context, avand in vedere ca reclamantul a produs probe din care rezulta aparenta calitatii sale de actionar, instanta retine ca acesta justifica un interes in promovarea actiunii avand ca obiect suspendare executare hotarare A__ pe calea ordonantei presedintiale.

Odata ce s-a retinut aparenta calitatii de actionar a reclamantului Z____ A_____, in mod evident acesta justifica un interes in promovarea unei actiuni privind suspendarea executarii unei hotarari A__. Interesul sau este unul patrimonial, respectiv prezervarea valorii actiunilor sale, direct dependenta de modul in care este administrata societatea comerciala. Astfel, nu pot fi retinute sustinerile paratei conform carora interesul este al societatii. Chiar daca si societatea are un interes in acest sens, acesta nu exclude interesul actionarilor de a solicita anularea unei hotarari A__, respectiv suspendarea executarii ei. De altfel, este de retinut si faptul ca, atat in cadrul unei actiuni in anulare hotarare A__, cat si al unei ordonante presedintiale privind suspendarea executarii respectivei hotarari, societatea comerciala are calitate procesuala pasiva, astfel incat interesul sau, manifestat prin organele de conducere, nu se suprapune cu interesul actionarilor reclamanti.

Pe cale de consecinta, instanta va respinge exceptia lipsei de interes a reclamantului Z____ A_____ in promovarea prezentei actiuni.

4. Asupra fondului cererii de emitere a ordonantei presedintiale, instanta retine ca art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 face trimitere la „ordonanta presedintiala”, institutie reglementata de dispozitiile art. 996-1001 NCPC.

Conform art. 996 alin. 1 NCPC, instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta unui drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Din aceste dispozitii legale rezulta conditiile ce se cer a fi intrunite pentru emiterea unei ordonante presedintiale: existenta aparentei unui drept, caracterul provizoriu, urgenta, neprejudecarea fondului. Instanta retine ca aceste conditii trebuie sa fie intrunite in mod cumulativ, astfel incat absenta oricareia dintre ele determina caracterul nefondat al ordonantei presedintiale.

Analizand probatoriul administrat in cauza prin raportare la sustinerile partilor, instanta apreciaza ca reclamantul Z____ A_____ nu a justificat urgenta masurii solicitate. Astfel, prejudiciul invocat, care ar rezulta din expertiza contabila efectuata in dosarul penal (f. 202-336 vol. I) este aferent unei alte perioade, pana in anul 2007, astfel cum reiese din chiar cuprinsul actiunii formulate. Cat priveste neplata taxelor si impozitelor catre stat, instanta constata ca parata a depus la dosar inscrisuri din care reiese ca nu are datorii considerabile la bugetul de stat (f. 482-497).

Referitor la contractul de fiducie incheiat cu P_____ I___ C_____, in calitate de avocat (f. 181-184 vol. I), instanta retine ca incheierea unui astfel de contract nu este in sine ilicita, iar din actele depuse la dosar de catre parata (f. 442-454 vol. II) reiese ca din acel cont s-au efectuat plati catre furnizorii de utilitati si bugetul de stat consolidat.

Referitor la contractul incheiat cu _____________________ la data de 22.05.2012 (f. 498-499 vol. II), instanta constata ca, astfel cum reiese din actele depuse la dosar de catre parata (f. 500-506 vol. II), tariful convenit prin acest contract, de 8 lei/post/ora, este sub nivelul tarifelor practicate pe piata, astfel incat acest contract nu poate fi considerat pagubitor.

De asemenea, contractul de munca nr. 6/05.06.2012 incheiat cu T___ A_____ (f. 507-508 vol. II) nu cuprinde un nivel al salariului ridicat, fiind vorba de suma bruta de 1800 lei, astfel incat nici acest contract nu justifica suspendarea hotararii A__.

In opinia instantei, faptul ca parata, prin actualul administrator, nu a inteles sa dea curs solicitarii reclamantului privind convocarea unei adunari A__ nu constituie un motiv de suspendare a executarii hotararii A__ prin care a fost desemnat administrator G_______ A_____, in conditiile in care, in atare situatie, art. 119 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, reglementeaza dreptul actionarilor de a solicita instantei autorizarea convocarii adunarii generale. Iar cat priveste posibila fuga din tara a administratorului si imposibilitatea recuperarii eventualului prejudiciu, aceste aspecte nu au fost dovedite in niciun mod.

Nu in ultimul rand, urgenta nu este justificata nici in raport de data formularii prezentei actiuni in ordonanta presedintiala. Astfel, hotararea A__ contestata a fost adoptata in data de 30.08.2010, cu aproximativ 3 ani si jumatate anterior cererii de suspendare. Totodata, litigiul de fond a fost initiat la data de 29.06.2011, astfel cum reiese din certificatul de grefa existent la dosar (f. 25 vol. I). Pe de alta parte, dupa cum rezulta din chiar cuprinsul hotararii A__ contestate (f. 37 vol. I), mandatul administratorului G_______ A_____ expira la data de 30.08.2014, respectiv in aproximativ 5 luni si jumatate. Or, avand in vedere faptul ca actualul administrator se afla la sfarsitul mandatului, coroborat cu imprejurarea ca nu s-au dovedit imprejurari actuale care sa sustina urgenta, instanta apreciaza ca nu se justifica la acest moment suspendarea executarii hotararii A__ prin care acest administrator a fost desemnat.

Pentru toate aceste considerente, retinand ca nu este indeplinita conditia urgentei, instanta va respinge ca neintemeiata cererea formulata de reclamantul Z____ A_____ privind emiterea ordonantei presedintiale. Totodata, intrucat conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale se impun a fi intrunite in mod cumulativ, instanta nu va mai analiza si celelalte conditii, privind aparenta dreptului, vremelnicia, neprejudecarea fondului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE,

Respinge ca neintemeiate exceptiile autoritatii de lucru judecat, a lipsei calitatii procesuale active si a lipsei interesului reclamantului Z____ A_____.

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei _____________________ SRL.

Respinge cererea formulata de reclamanta _____________________ SRL, JXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxxx, cu sediul in Bucuresti, ____________________________. 26, sector 6, cu sediul ales in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 2J, ________________, ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Respinge cererea formulata de reclamantul Z____ A_____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 2J, ________________, in contradictoriu cu parata __________________>, JXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxx, cu sediul in Bucuresti, _____________________, sector 3, cu sediul ales in comuna Dobroesti, _______________________, jud. Ilfov, ca neintemeiata.Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare.