Punerea in intarziere a creditorului. Cazuri de punere in intarziere a creditorului

Punerea in intarziere a creditorului. Cazuri de punere in intarziere a creditorului

 

Punerea in intarziere a creditorului

Art. 1510: Cazuri de punere in intarziere a creditorului

Creditorul poate fi pus in intarziere atunci cand refuza, in mod nejustificat, plata oferita in mod corespunzator sau cand refuza sa indeplineasca actele pregatitoare fara de care debitorul nu i?i poate executa obligatia.

Art. 1511: Efectele punerii in intarziere a creditorului

(1)Creditorul pus in intarziere preia riscul imposibilitatii de executare a obligatiei, iar debitorul nu este tinut sa restituie fructele culese dupa punerea in intarziere.

(2)Creditorul este tinut la repararea prejudiciilor cauzate prin intarziere si la acoperirea cheltuielilor de conservare a bunului datorat.

Art. 1512: Drepturile debitorului

Debitorul poate consemna bunul pe cheltuiala si riscurile creditorului, liberandu-se astfel de obligatia sa.

Art. 1513: Procedura

Procedura ofertei de plata si a consemnatiunii este prevazuta de Codul de procedura civila.