Proprietatea publica. Obiect. Caractere. Limite

Proprietatea publica. Obiect. Caractere. Limite

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/civil/proprietate/ 

Art. 858: Definitia dreptului de proprietate publica

Proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei unitati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaratia legii, sunt de uz ori de interes public, cu conditia sa fie dobandite prin unul dintre modurile prevazute de lege.

Art. 859: Obiectul proprietatii publice. Delimitarea de domeniul privat

(1) Constituie obiect exclusiv al proprietatii publice bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite prin lege organica.

(2) Celelalte bunuri care apartin statului ori unitatilor administrativ-teritoriale fac parte, dupa caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora, insa numai daca au fost, la randul lor, dobandite prin unul dintre modurile prevazute de lege.

Art. 860: Domeniul public national, judetean si local

(1) Bunurile proprietate publica fac parte din domeniul public national, judetean sau, dupa caz, local.

(2) Delimitarea dintre domeniul public national, judetean si local se face in conditiile legii.

(3) Bunurile care formeaza obiectul exclusiv al proprietatii publice a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativteritoriale

sau invers decat ca urmare a modificarii legii organice. In celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale si invers se face in conditiile legii.

Art. 861: Caracterele dreptului de proprietate publica

(1) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

(2) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz si nu poate fi dobandita de terti prin uzucapiune sau, dupa caz, prin posesia de buna-credinta asupra bunurilor mobile.

(3) In conditiile legii, bunurile proprietate publica pot fi date in administrare sau in folosinta si pot fi concesionate ori inchiriate.

Art. 862: Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica

(1) Dreptul de proprietate publica este susceptibil de orice limite reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privata, in masura in care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia ii sunt destinate bunurile afectate.

(2) Incompatibilitatea se constata prin acordul dintre titularul proprietatii publice si persoana interesata sau, in caz de divergenta, pe cale judecatoreasca.

(3) In aceste cazuri, persoana interesata are dreptul la o justa si prompta despagubire din partea titularului proprietatii publice.

Art. 863: Cazurile de dobandire a dreptului de proprietate publica

Dreptul de proprietate publica se dobandeste:

  1. a) prin achizitie publica, efectuata in conditiile legii;
  2. b) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii;
  3. c) prin donatie sau legat, acceptat in conditiile legii, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa dispunatorului, devine de uz ori de interes public;
  4. d) prin conventie cu titlu oneros, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa dobanditorului, devine de uz ori de interes public;
  5. e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al acesteia, in conditiile legii;
  6. f) prin alte moduri stabilite de lege.

Art. 864: Stingerea dreptului de proprietate publica

Dreptul de proprietate publica se stinge daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul privat, daca a incetat uzul sau interesul public, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Art. 865: Apararea dreptului de proprietate publica

(1) Obligatia apararii in justitie a proprietatii publice revine titularului.

(2) Titularii drepturilor corespunzatoare proprietatii publice sunt obligati:

  1. a) sa il informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica;
  2. b) sa il introduca in proces pe titularul dreptului de proprietate publica, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

(3) Dispozitiile art. 563 se aplica in mod corespunzator.