Cererile de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica sunt inadmisibile.

Consultanta, asistenta si reprezentare juridica. Cererile de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica sunt inadmisibile.

 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

    DECIZIA Nr. XXII
din 12 iunie 2006

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20/11/2006

  Dosar nr. 10/2006

    Sub presedintia doamnei judecator Lidia Barbulescu, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

    Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intrunit in vederea examinarii recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul cererilor de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica.

    Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind prezenti 84 de judecatori din totalul de 113 aflati in functie.

    Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca, in conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica sunt inadmisibile.

    SECTIILE UNITE,

    deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

    In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul cererilor de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale avand ca obiect de activitate consultanta, asistenta si reprezentare juridica.

    Astfel, unele instante, admitand cererile formulate de consilieri juridici, au autorizat constituirea si au dispus inmatricularea in registrul comertului a unor societati comerciale avand ca obiect unic de activitate desfasurarea de activitati juridice constand in asistenta, consultanta, reprezentare juridica si redactare de documente juridice.

    In justificarea acestui punct de vedere, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, considerandu-se ca prevederile art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic permit, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintarea de persoane juridice, cu caracter de societate profesionala, de catre unul sau mai multi consilieri juridici inscrisi in tabelele tinute de colegiile teritoriale.

    Alte instante, dimpotriva, au respins asemenea cereri, motivand ca, in raport cu dispozitiile art. 3 si 4 din Codul comercial, prin care sunt definite faptele de comert, activitatile juridice nu constituie acte sau fapte de comert.

    In sprijinul acestui punct de vedere s-a invederat ca prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic nu este prevazuta posibilitatea constituirii consilierilor juridici in societati comerciale, in vederea exercitarii unei profesii juridice, ca prin admiterea unei atari posibilitati s-ar crea un paralelism neadmis de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prevederile art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic sunt lipsite de eficienta juridica, deoarece printr-un act al unei organizatii profesionale nu se poate deroga de la dispozitiile legii.

    Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

    Potrivit art. 2 din Legea nr. 514/2003, „consilierul juridic poate sa fie numit in functie sau angajat in munca, in conditiile legii”, iar in conformitate cu art. 3 din aceeasi lege, „consilierul juridic numit in functie are statutul functionarului”, cel angajat in munca avand „statut de salariat”.

    Asadar, profesia de consilier juridic se exercita fie pe baza unui raport de serviciu, in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, fie pe baza unui raport juridic de munca, in urma incheierii unui contract individual de munca in conformitate cu reglementarile din Codul muncii.

    Or, in raport cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, potrivit carora „functionarul public este persoana numita, in conditiile prezentei legi, intr-o functie publica”, precum si cu dispozitiile de ansamblu ale acestei legi, exercitarea unei functii publice este incompatibila cu detinerea unei alte functii in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori al altor unitati cu scop lucrativ, cu capital public sau privat.

    Tot astfel, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 514/2003, exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu calitatea de avocat, cu activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri, cu orice alta profesie autorizata sau salarizata in tara sau in strainatate, cu functia si activitatea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara, cu activitatea publicistica salarizata, precum si cu alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese.

    Pe de alta parte, prin art. 11 din aceeasi lege se prevede ca exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu activitatea didactica universitara si de cercetare juridica, activitatea literara, culturala si publicistica nesalarizata, cu functia de arbitru, mediator sau expert, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese, precum si cu participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice.

    Din aceste reglementari legale rezulta deci ca exercitarea profesiei de consilier juridic nu este compatibila cu indeplinirea de atributii specifice profesiei de avocat, precum si cu constituirea de societati comerciale de orice fel.

    In ceea ce priveste consilierul juridic angajat in munca, avand statut de salariat potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 514/2003, este de retinut ca acestuia ii este aplicabila legislatia muncii.

    Or, potrivit prevederilor din Codul muncii, angajatul incheie cu angajatorul, in mod obligatoriu, un contract individual de munca, bazat pe principiile consensualismului si al bunei-credinte, in urma caruia dobandeste calitatea de salariat.

    Rezulta deci ca profesia de consilier juridic, nefiind o profesie liberala, cum este aceea de avocat, nu poate fi exercitata decat in limitele cadrului legal al raportului de serviciu sau al raportului juridic de munca.

    Mai mult, profesia de consilier juridic nu este compatibila cu aceea de comerciant, in sensul prevederilor art. 7 din Codul comercial, potrivit carora „sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale”.

    De altfel, activitatile de asistenta, consultanta, de reprezentare juridica si de redactare de documente juridice nu fac parte din faptele de comert enumerate in cadrul punctelor 1-20 de la art. 3 din Codul comercial si nici nu sunt susceptibile de a fi considerate ca avand un atare caracter in raport cu prevederile art. 4 din acelasi cod.

    Este de observat, totodata, ca Legea nr. 514/2003 nu contine nicio norma care sa ingaduie organizarea si asocierea consilierilor juridici in societati comerciale avand ca obiect desfasurarea de activitati juridice de natura celor mentionate, singura forma de asociere permisa fiind aceea reglementata prin art. 5, potrivit caruia „consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, in conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice”, aceasta forma de asociere insa putandu-se realiza numai cu respectarea dispozitiilor referitoare la asociatii si fundatii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare.

    Este adevarat ca prin art. 20 alin. (2) din Legea nr. 514/2003 s-a prevazut ca „formele de asociere si organizare la nivel judetean si la nivel national sunt stabilite prin statutul asociatiei, cerut de lege”, dar prin alin. (3) al aceluiasi articol o atare asociere este conditionata de concordanta cu principiile constitutionale ale dreptului de asociere si cu reglementarile legale de ansamblu privind asocierea si constituirea de persoane juridice.

    Ca urmare, prevederea in art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic, adoptat de Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilieri Juridici din Romania din data de 10 martie 2004, potrivit careia functionarea persoanei juridice infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita de catre unul sau mai multi consilieri juridici inscrisi in Tabloul tinut de colegiile teritoriale, cu caracter de societate profesionala, este conditionata de avizul de principiu dat de colegiul teritorial, care trebuie sa verifice, intre altele, ca „obiectul de activitate sa fie unic, respectiv activitati juridice (consultanta si reprezentare juridica, exclusiv activitati atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411”, contravine prevederilor limitative din Legea nr. 514/2003, la care s-a facut referire, precum si dispozitiilor de ansamblu ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia activitatile juridice de consultanta si de reprezentare juridica nu sunt considerate acte sau fapte de comert.

    Pe de alta parte, activitatile juridice de consultanta, de reprezentare si asistenta juridica, precum si de redactare de acte juridice, inclusiv a actiunilor introductive in instanta, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor, apararea si reprezentarea cu mijloace juridice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana romana sau straina, constituie, dupa caz, activitati specifice profesiei de avocat, reglementate in art. 3 din Legea nr. 51/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, profesiei de notar public (art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare) sau celei de executor judecatoresc (art. 7 din Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare).

    Este adevarat ca anumite activitati juridice, cum sunt cele de reprezentare juridica, de redactare a unor acte juridice, de formulare de actiuni, de exercitare si motivare a cailor de atac, pot fi indeplinite de consilierii juridici, dar astfel de activitati le sunt permise a le presta numai in conditiile reglementate prin art. 1-4 din Legea nr. 514/2003, adica in calitatea lor de functionari publici sau de angajati, cu contract individual de munca, la o persoana juridica de drept public sau privat.

    De aceea, cat timp prin art. 5, 20 si 21 din Legea nr. 514/2003 este permisa organizarea consilierilor juridici doar in asociatii profesionale, cu respectarea legii privind asociatiile si fundatiile, iar textul art. 21 din Statutul consilierilor juridici nu numai ca depaseste in mod vadit cadrul instituit prin legea in baza careia a fost adoptat, dar contravine si normelor cu caracter imperativ inscrise in art. 67-81 din Codul de procedura civila, care se refera la modul de reprezentare a partilor in instanta si la asistenta judiciara, nu se justifica admiterea constituirii, de catre consilierii juridici, de societati comerciale avand ca obiect de activitate consultanta, asistenta si reprezentare juridica.

    O atare solutie se impune deoarece, in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci „cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare”.

    In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca, in raport cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica sunt inadmisibile.

    PENTRU ACESTE MOTIVE

    In numele legii

    D E C I D:

    Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    In aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste:

    Cererile de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica sunt inadmisibile.

    Obligatorie, pentru instante, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.

    Pronuntata in sedinta publica, astazi, 12 iunie 2006.

    VICEPRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,
LIDIA BARBULESCU

    Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei