Asociatie de proprietari. Autorizarea de a efectua lucrari de reparatie la terasa blocului si obligarea asociatiei sa-i achite contravaloarea acestor reparatii. Autorizarea de a efectua lucrari de reparatie/inlocuire a ascensorului blocului

Asociatie de proprietari. Autorizarea de a efectua lucrari de reparatie la terasa blocului si obligarea asociatiei sa-i achite contravaloarea acestor reparatii. Autorizarea de a efectua lucrari de reparatie/inlocuire a ascensorului blocului 

R O M A N I A

CURTEA DE APEL C________

SECTIA I CIVILA

DECIZIA CIVILA nr. 234/C

Sedinta publica din 08.09.2014

PRESEDINTE – M______ G____

JUDECATOR – VANGHELITA T___

JUDECATOR – G______ L_____

Grefier – C_______ I_____

Pe rol, solutionarea recursului formulat de recurentul reclamant F_____ S____, cu domiciliul in loc. Bucuresti, _____________________. 26, ____________. A, ___________________ procesual ales in loc. Bucuresti, _____________________, parter, sector 3, impotriva deciziei civile nr. 761/12.12.2013 pronuntata de Tribunalul C________, in dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata parata ASOCIATIA DE P__________ nr. 164, cu sediul in loc. C________, ______________________ Decembrie 1989 nr. 43, __________________ intimata chemata in garantie S.C. G__ A____ CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in loc. C________, ___________________ nr. 55 C, _____________, _______________________, avand ca obiect obligatia de a face.

La apelul nominal efectuat in cauza, se constata lipsa partilor.

S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta prin care s-au evidentiat partile, stadiul dosarului si ca procedura de citare este legal indeplinita, cu respectarea dispozitiilor art. 87 si urm. C.. pr.. civ.

Instanta, socotindu-se lamurita si avand in vedere ca a fost solicitata judecata cauzei in lipsa, constata terminata cercetarea judecatoreasca si ramane in pronuntare asupra recursului.

C U R T E A

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei C________ la 23.10.2007 sub numarul xxxxx/212/2007, reclamantul F_____ S____ a chemat-o in judecata pe parata Asociatia de P__________ nr.164 pentru ca, in temeiul Legii nr.230/2007 si a art. 1075-1077 C.civ., prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna a autorizarea lui de a efectua lucrari de reparatie la terasa blocului situat in Constanta, in blocul sensce, ______________________ Decembrie 1989, nr.43 si obligarea paratei sa-i achite contravaloarea acestor reparatii

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat, ca este proprietarul a trei apartamente din blocul (in discutie ce are si un ascensor nefunctional) si, din cauza acoperisului degradat, apa pluviala se infiltreaza in apartamente si ii cauzeaza prejudicii.

La 31.01.2008, parata Asociatia de P__________ nr.164 a formulat intampinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, motivat de faptul ca blocul nu are terasa, ci numai acoperis cu pod, exceptia lipsei de obiect a actiunii, motivat de faptul ca, la 28.11.2007 lucrarile de hidroizolatie la acoperisul blocului au fost finalizate, fiind efectuate in baza unui contract de catre S.C. G__ A____ Construct S.R.L.; pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii avand in vedere ca lucrari de reparatie la acoperisul blocului au fost efectuate si sunt in garantie.

La 07.03.2008, reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata solicitand autorizarea lui la efectuarea lucrarilor de reparatie la acoperisul blocului; prin acelasi act, reclamantul a formulat o cerere de chemare in garantie a S.C. G__ A____ Construct S.R.L., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acestei societati la plata despagubirilor rezultate din deteriorarea apartamentului ca urmare a executarii necorespunzatoare a lucrarii de reparare a acoperisului (evaluate provizoriu la suma de 15.000 lei).

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei C________ la 23.10.2007 sub numarul xxxxx/212/2007, reclamantul F_____ S____ a chemat-o in judecata pe parata Asociatia de P__________ nr.164 pentru ca, in temeiul Legii nr.230/2007 si a art. 1075-1077 C.civ., prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna a autorizarea lui de a efectua lucrari de reparatie/inlocuire a ascensorului blocului conform memoriului tehnic avizat ISCIR si obligarea paratei la achitarea contravalorii acestor reparatii .

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat, ca este proprietarul a trei apartamente din blocul in discutie SNC, la ultimul etaj al imobilului in care ascensorul nu functioneaza, folosirea acestuia fiind imposibila intrucat acesta se afla intr-o starea avansata de deteriorare si nu prezinta siguranta.

La 31.01.2008, parata Asociatia de P__________ nr.164 a formulat intampinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, avand in vedere ca lucrarile sunt imposibil de realizat, liftul ne mai fiind utilizat de 30 de ani , iar reparatia nu mai este posibila deoarece piesele nu se mai fabrica, fiind necesara o lucrare de inlocuire a liftului; cu privire la fondul cauzei, parata a solicitat respingerea actiunii, motivat de faptul ca lucrarile de reparatii invocate de reclamant nu se justifica, deoarece blocul are doar patru etaje, iar reclamantul nu isi poate impune propria vointa contra tuturor celorlalti proprietari, care nu doresc inlocuirea liftului; mai mult conform Decretului-Lege nr.81/1991, un lift este necesar doar la imobilele cu peste 4 etaje iar reclamantul a obturat ______________________ 4, accesul in unitatea locativa nou creata facandu-se prin apartamentul de la etajul 3.

La termenul din data de 14.03.2008, judecatoria, dupa ce a calificat exceptia de conexitate invocata de reclamant ca fiind una de litispendenta, a admis exceptia de litispendenta dosarelor cu nr. xxxxx/212/2007 si cu nr. xxxxx/212/2007, dispunand reunirea celor doua dosare si judecarea acestora in dosarul cu nr. xxxxx/212/2007; prin incheierea din 11.04.2008, instanta a rectificat incheierea din 14.03.2008 in sensul ca a eliminat calificarea exceptiei ca fiind de litispendenta

La 04.04.2008, chemata in garantie a formulat intampinare in dosarul cu nr. xxxxx/212/2007 prin care a invocat inadmisibilitatea cererii formulate de reclamant impotriva sa deoarece raportul pe care este grefat obligatia de garantie s-a legat cu Asociatia de P__________ nr.164 iar nu cu reclamantul; referitor la fondul cauzei S.C. G__ A____ Construct S.R.L., a solicitat respingerea cererii, motivat de faptul ca lucrarea contractata a fost realizata corespunzator.

Prin incheierea din 11.04.2008, judecatoria a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii actiunii fata de prevederile art. 1077 C. civ. ce au ca premisa existenta unei obligatii a debitorului pentru a carei indeplinire sa fie autorizat creditorul.

La 30.05.2008, reclamantul si-a modificat cererile de chemare in judecata conexate, solicitand obligarea paratei Asociatia de P__________ nr.164 la efectuarea lucrarilor de reparatie la acoperisul blocului si la liftul imobilului sau, in cazul refuzului, sa se dispuna autorizarea lui sa efectueze aceste reperatii pe cheltuiala paratei.

Prin sentinta nr. xxxxx/07.11.2008, Judecatoria C________ a anulat ca netimbrata cererea de chemare in garantie si ca inadmisibila actiunea reclamantului F_____ S____.

Prin decizia nr. 398/15.09.2009, Tribunalul C________ a admis apelul reclamantului, a desfiintat sentinta primei instante si a trimis cauza spre rejudecare Judecatoriei C________; aceasta decizie a ramas irevocabila prin decizia nr. 6/C/13.09.2010 a Curtii de Apel Constanta.

Cauza a fost reinregistrata pe rolul Judecatoriei C________ la 22.01.2010 sub numarul XXXXXXXXXXXXX, dosar in care instanta, prin sentinta civila nr.3/03.01.2013, a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata in dosarul cu numarul xxxxx/212/2007 si a respins actiunea inregistrata sub acest numar ca neintemeiata, a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii si exceptia lipsei de obiect invocate in dosarul inregistrat sub numarul xxxxx/212/2007 si a respins aceasta actiune ca neintemeiata, a admis exceptia netimbrarii cererii de chemare in garantie a S.C. G__ A____ Construct S.R.L. si a anulat cererea de chemare in garantie, fiind obligat reclamantul la plata catre chemata in garantie a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, judecatoria a retinut ca reclamantul a dovedit ca este proprietarul a trei apartamente situate in Blocul SNC situat in Constanta, ______________________ Decembrie 1989, nr.43, _____________________ sustinerilor reclamantului, parata Asociatia de P__________ nr.164 ar trebui sa ia masurile necesare pentru repararea acoperisului si a ascensorului.

Pentru a ajunge la concluzia netemeiniciei exceptiilor inadmisibilitatii actiunii in ambele dosare, judecatoria a apreciat ca aspectul evidentiat reprezinta o chestiune ce priveste fondul cauzei si nu admisibilitatea actiunii; pentru a respinge exceptia lipsei de obiect din dosarul inregistrat sub numarul xxxxx/212/2007, instanta a aratat ca era posibil sa apara noi degradari ale acoperisului, in afara de cele a caror reparare a fost convenita de catre Asociatia de proprietari cu S.C. G__ A____ Construct S.R.L..

Pentru a respinge solicitarea de reparare a acoperisului, judecatoria a retinut ca din raportul de expertiza rezulta ca nu s-au constatat deficiente ale izolatiei realizate de ______________________ S.R.L. si ca, de asemenea, din interiorul apartamentelor ce apartin reclamantului nu s-au constatat urme ale infiltratiilor de apa; astfel, prima instanta a considerat ca lucrarea efectuata de firma contractoare a fost realizata corespunzator si ca nu sunt motive ca parata, Asociatia de P__________ nr.164, sa refaca lucrarile de reparatii invocate de reclamant.

Judecatoria a apreciat ca nici solicitarea de reparare/inlocuire a ascensorului nu poate fi primita deoarece Adunarea generala a Asociatiei de P__________ nr.164 a supus dezbaterii aspectul referitor la ascensor, votandu-se in sensul ca nu se impune repararea sau inlocuirea, astfel ca refuzul paratei de a efectua aceste lucrari nu este abuziv, deoarece ar presupune o cheltuiala disproportionat de mare fata de avantajele pe care acesta le ofera proprietarilor, deoarece urcarea si coborarea chiar si a patru etaje nu este atat de anevoioasa incat sa justifice suportarea unei sume considerabile din partea acestora cu atat mai mult cu cat, reclamantul nu a motivat in concret cauza care il impiedica sa urce si sa coboare pe scari cele patru etaje.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul F_____ S____, solicitand casarea cu retinere si, in rejudecare, sa se dispuna schimbarea sentintei si admiterea cereri de chemare in judecata.

In motivarea caii de atac, s-a aratat ca suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea imbunatatirilor si reparatiilor, se suporta de catre proprietari, proportional cu cota parte ce revine fiecaruia din proprietatea comuna, potrivit legii iar art. 56 din Legea nr. 230/2007 instituie in sarcina paratei obligatia de a efectua lucrarile de reparatie, obligatie pe care nu si-a indeplinit-o, in consecinta, prin prezenta actiune se solicita autorizarea reclamantului de a efectua lucrari de reparatie la terasa imobilului.

Apelantul a mai invederat ca, la data cumpararii imobilului, acesta era dotat cu ascensor functional, ceea ce a contribuit la pretul apartamentului contractat si dotare de care reclamantul este indreptatit sa se bucure, avand in vedere ca s-a platit o suma mai mare pe respectivul apartament decat pe altul similar in zona, tocmai pentru ca acest imobil beneficia de existenta unui ascensor.

Prin decizia civila nr.761/12.12.2013, Tribunalul C________ a respins apelul ca nefondat si a obligat apelantul la plata catre intimata Asociatia de P__________ nr.164 C________ a cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.600 lei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut, din interpretarea coroborata a art. 34 alin. 1 si art. 45 alin. 3 din Legea 230/2007 ca obligatia de a efectua reparatii si intretinere apartine asociatiei prin proprietarii membrii ai asociatiei, care hotarasc in cadrul adunarii generale convocata conform legii, iar in situatia in care proprietarii sunt nemultumiti de hotararea adunarii generale sau este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile.

Pentru a mentine solutia de netemeinicie a actiunii, tribunalul a amintit ca instantele nu se pot substitui adunarii generale a proprietarilor, iar reclamantul nu a facut dovada ca a fost convocata adunarea generala pentru a supune aprobarii necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatie la terasa si a lucrarilor de reparatie sau inlocuire a ascensorului.

Instanta de apel a retinut si ea ca lucrarile efectuate de chemata in garantie S.C. G__ A____ Construct S.R.L. au fost corecte, in vederea preintampinarii patrunderii apelor pluviale prin rostul de imbinare dintre cele doua invelitori de pe acoperisul blocului, expertul concluzionand ca nu s-a constatat existenta unor infiltratii de apa asupra tavanelor celor doua apartamente apartinand reclamantului, nefiind necesara efectuarea unor lucrari de constructii care sa duca la conservarea apartamentelor, impotriva infiltratiilor de apa prin zona de racord dintre cele doua invelitori ale acoperisului blocului, ceea ce inseamna ca nu se impune efectuarea unei noi reparatii la terasa imobilului, astfel cum solicita reclamantul.

Apoi, a aratat tribunalul, din raportul de expertiza intocmit rezulta ca valoarea de reparatie a ascensorului este in suma de 47.555 lei, iar valoarea de inlocuire a ascensorului este de 76.395 lei, sume de bani destul de impovaratoare pentru proprietari, o hotarare in sensul repararii sau inlocuirii ascensorului putand fi luata doar in cadrul adunarii generale.

Impotriva acestei decizii a formulat recurs reclamantul, prin care a criticat hotararea instantei de apel pentru nelegalitate prin prisma prevederilor art. 304 pct. 9 C. pr. civ., solicitand anularea si modificarea decizie instantei de apel in sensul admiterii actiunii .

In motivarea caii de atac, s-a aratat ca desi instanta si-a motivat hotararea in temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 230/2007, nu s-a pronuntat asupra aplicabilitatii dispozitiilor art. 16 alin. 1 si art. 56 din aceeasi lege, pe care le-a invocat prin cererea de apel.

Recurentul a invederat ca tribunalul a retinut ca nu a facut dovada convocarii adunarii generale pentru a supune aprobarii necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatie la terasa si a lucrarilor de reparatie sau inlocuire a ascensorului, insa el si ceilalti membri ai asociatiei de proprietari exista o relatie tensionata din cauza faptului ca acestia nu sunt de acord cu propunerile inaintate, astfel incat nu a existat posibilitatea comunicarii in mod concret a motivelor pentru care recurentul reclamant solicita efectuarea lucrarilor de reparatie sau inlocuire a ascensorului pe care le considera necesar a fi luate.

In opinia recurentului, in temeiul art. 34 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, nu trebuie sa faca dovada utilitatii pentru sine a ascensorului, legea neconditionand efectuarea reparatiilor asupra proprietatii comune de dovedirea de catre proprietari a utilitatii acestor reparatii; de aceea, reclamantul este de parere ca, formuland astfel de aparari, intimata dovedeste, doar faptul ca este de rea-credinta, refuzand sa efectueze reparatiile necesare, iar acest refuz poate fi calificat ca un abuz de drept pe care instanta, in cadrul exercitarii atributiilor, poate sa il cenzureze.

In argumentarea caii de atac, s-a mai precizat ca, desi completul investit cu judecarea apelului apreciaza ca sumele de bani stabilite de catre expert ca fiind necesare pentru repararea, respectiv inlocuirea ascensorului sunt destul de impovaratoare pentru proprietari, instanta trebuie sa emita o hotarare motivata in fapt si in drept si nu o hotarare intemeiata pe aprecieri personale ale judecatori lor cu privire la costurile necesare.

In aceste conditii, recurentul a pretins ca instanta de recurs sa se aplece asupra faptului conform caruia, la data cumpararii imobilului, acesta era dotat cu ascensor functional, fapt care a contribuit la pretul apartamentului contractat si dotare de care reclamantul este indreptatit sa se bucure avand in vedere faptul ca a platit o suma mai mare pe respectivul apartament decat pe un altul similar in zona tocmai pentru ca acest imobil beneficia de existenta unui ascensor; recurentul insista asupra faptului ca existenta unui ascensor functional nu este un moft, ci un drept care este garantat prin contractul de vanzare-cumparare si care ar trebui aparat de catre instanta.

Analizand decizia recurata prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de recurent, curtea constata ca recursul este neintemeiat si urmeaza a fi respins ca atare.

Potrivit art. 34 al. 1 din Legea nr. 230/2007, administrarea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt in sarcina asociatiei de proprietari; in plus, conform art. 3 lit. C, fac parte din proprietatea comuna toate partile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decat locuinta, fiind inclusa in aceasta notiune si acoperisul imobilului sau ascensorul care deserveste o scara.

Mai mult, legea defineste ca fiind „cheltuieli ale asociatiei de proprietari”, cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei care sunt legate de exploatarea, reparatia ori intretinerea proprietatii comune; calitatea in care asociatia de proprietari actioneaza in lucrarile privind reparatiile proprietatii comune este indicata, este adevarat indirect, de art. 43 din Legea nr. 230/2007 si anume aceea de reprezentant al proprietarilor, concluzie care reiese si din prevederile art. 4 al. 1 conform cu care asociatia are ca scop administrarea si gestionarea spatiilor comune, cu dreptul de a impune obligatii tuturor proprietarilor, printre care si aceea de contributie la un fond de reparatii anual din care se fac platile pentru repararea proprietatii comune.

Articolul 4 mai contine o prevedere esentiala pentru solutionarea prezentei pricini, la alin. 2 statuandu-se: consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz.

Dar, asa cum au observat si instantele de fond, parata a luat masurile organizatorice necesare administrarii proprietatii comune, chiar daca rezultatul acestor masuri il nemultumeste pe reclamant.

Astfel, in sedinta adunarii generale din 13.11.2007, parata a ales, dintre ofertele primite pentru repararea acoperisului pe aceea emisa de S.C. G__ A____ Construct S.R.L., cu care s-a incheiat un contract de prestari servicii pentru suma de 8.400 lei (contract fila 46, dosar apel), pentru care s-a acordat o garantie de 8 ani incepand cu data finalizarii lucrarii (25 noiembrie 2007); din procesul-verbal al sedintei de la 13.11.2007 rezulta ca membrii comitetului executiv au avut de analizat si o oferta de 26.000 lei care „a ramas la dl. F_____” oferta ce a fost respinsa „fiind prea costisitoare pentru posibilitatile blocului SNC”.

Expertiza administrata in apel (filele 69-72 dosar) a constatat ca lucrarea efectuata a fost realizata corect in vederea preintampinarii infiltrarii apelor pluviale prin rostul imbinarii dintre invelitorile de pe acoperis astfel incat nu exista infiltrari de apa, nici in pod si nici in apartamentele apartinand recurentului (trebuie mentionat ca s-a constatat la fata locului ca zona aferente apartamentului 45 si 46, proprietatea paratului, are o invelitoare noua din tabla zincata cutata montata de reclamant).

Prima instanta a administrat, in rejudecare, si o expertiza tehnica avand obiectiv constatari tehnice referitoare la repararea/inlocuirea ascensorului; s-a stabilit ca blocul este dotat cu un lift nefunctional fabricat in anul 1951, parata nefiind in posesia vreunei documentatii privind caracteristicile tehnice, parametrii de functionare sau reviziile periodice.

Specialistul a constatat ca echipamentele din dotarea ascensorului sunt vechi si incomplete si cu un grad avansat de deteriorare, piesele nemaifiind de actualitate astfel incat nu se mai gasesc componente de schimb; deoarece repararea ar presupune inlocuirea tuturor pieselor cu elemente noi, cu exceptia cabinei si gliserelor, expertul a apreciat ca, din punct de vedere tehnic, este recomandabila inlocuirea; s-au calculat costurile reparatiei la suma de 10.646,64 Euro si costurile inlocuire la suma de 17.103, 32 Euro, la care se adauga lucrari de zidarie apreciate la 800 euro.

Parata a luat in analiza situatia acestui lift (adresa nr. 1867/16.01.2008), obtinand informatii de la S.C. Mamaia Lift Prest S.R.L. prin care s-a invederat ca blocul SNC are ascensoare foarte vechi care nu se pot repara data fiind imposibilitatea achizitionarii pieselor de schimb (fila 36 dosar nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecatoriei C________), iar la interogatoriul propus de reclamant s-a opus folosirii exclusive de catre reclamant in eventualitatea in care contravaloarea reparatiilor ar fi suportate de acesta pe motiv ca la etajul patru mai locuiesc si alte persoane.

Parata nu a dovedit – ca si in cazul lucrarilor de reparatie a acoperisului – ca problema repararii/inlocuirii ascensorului a fost luata in discutie de Adunarea Generala a proprietarilor, iar in lipsa unei hotarari a proprietarilor nu se poate impune, pe cale judiciara, o masura cu consecinte extrem de costisitoare pentru locatarii blocului care au preferat sa nu repare liftul timp de 20-30 de ani astfel incat acesta sa fie adus la starea de inutilizabil; in plus, dupa cum a dovedit chiar reclamantul, pentru lucrari nici pe departe atat de scumpe precum repararea acoperisului, a fost nevoie de o somare din partea proprietarilor de la etajul patru pentru finalizarea unor cereri vechi de peste un an, refuzate se pare cu motivatii intemeiate pe lipsa fondurilor si refuzul unor proprietari de a plati.

Este adevarat ca, potrivit art. 4 din Legea nr. 238/2007, Asociatia de proprietari are nu numai drept de administrare si gestionare a proprietatii comune, dar si obligatia de a lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a tuturor indatoririlor cele revin proprietarilor, printre care si aceea indicata de recurent de „consolidare sa modernizare a cladirii pentru reabilitarea termica si eficienta energetica” (art. 16 alin. 1).

Dar, astfel cum prevede art. 24 si art. 25 lit. b) din Legea nr. 230/2007, pentru adoptarea proiectelor vizand investitiile in consolidare, reabilitare sau modernizare este nevoie de majoritatea voturilor proprietarilor cu o pondere egala in cota parte din proprietatea comuna.

Hotararea acestei adunari generale are ca situatie premisa recunoasterea unei nevoi a asociatiei in sensul efectuarii unei anumite lucrari.

Aici trebuie distinse ipotezele in care s-ar impune satisfacerea anumitor nevoi subiective de ipotezele necesitatii realizarii obligatiile legale care ii revin asociatiei (spre exemplu, obligatia de adoptare de masuri pentru imbunatatirea confortului termic – art. 40 din Legea nr. 230/2007); in cazul obligatiilor legale, Adunarii Generale ii lipseste puterea de apreciere privind necesitatea intreprinderii anumitor demersuri, in cazul obligatiei legale finalitatea fiind stabilita de lege, iar asociatia are doar facultatea alegerii mijloacelor de realizare a scopurilor legale prestabilite.

Or, instanta de judecata nu se poate substitui vointei membrilor asociatiei care sa stabileasca un obiectiv tinand de confortul in utilizare a imobilelor, iar nu unul tinand de siguranta in exploatare a locuintelor lor; de aceea implicand aprecieri profund subiective (care nu se limiteaza la contravaloarea lucrarilor).

De aceea, instanta nu se poate substitui vointei comune a proprietarilor si sa impuna efectuarea unor lucrari de reparatie (inlocuirea ascensorului) atat timp cat singurul criteriu al unui eventual abuz inaplicabil in dosarul de fata, ar fi fost nerespectarea vreunei obligatii legale privind dotarea blocului in discutie cu un lift, iar aceasta situatie nu este intalnita in speta de fata.

Avand in vedere disp. art. 274 C. pr. civ., potrivit carora, partea care cade in pretentiuni va fi obligata la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata, fata de imprejurarea ca recursul a fost respins si avand in vedere situatia ca intimata Asociatia de P__________ nr. 164 u suportat onorariul avocatului ales in suma de 1.000 lei (chitantele nr.009 si nr. 010/05.05.2014 – filele 17 si 18 apel recurs), va fi obligat reclamantul la plata catre intimata a acestor sume.

PENTRU ACESTE ASPECTE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul formulat de reclamantul F_____ S____, cu domiciliul in loc. Bucuresti, _____________________. 26, ____________. A, ___________________ procesual ales in loc. Bucuresti, _____________________, parter, sector 3, impotriva deciziei civile nr. 761/12.12.2013 pronuntata de Tribunalul C________, in dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata parata ASOCIATIA DE P__________ nr. 164, cu sediul in loc. C________, ______________________ Decembrie 1989 nr. 43, __________________ intimata chemata in garantie S.C. G__ A____ CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in loc. C________, ___________________ nr. 55 C, _____________, _______________________, ca neintemeiat.

Obliga recurentul la plata catre intimata Asociatia de P__________ nr. 164 a sumei de 1.000 lei cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 08.09.2014.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,

M______ G____ VANGHELITA T___ G______ L_____

Grefier

C_______ I_____

Jud.fond.R.V. S_____ D________

Jud.apel: B.M____-C.M.P______

Red.dec.jud. G.L_____/12.11.2014/2ex.

sursa http://www.rolii.ro/