Uzucapiunea. Efect al exercitarii posesiei

Uzucapiunea. Efect al exercitarii posesiei

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/civil/proprietate/uzucapiune/

Art. 930: Uzucapiunea extratabulara

(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale pot fi inscrise in cartea funciara, in temeiul uzucapiunii, in folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, daca:

  1. a) proprietarul inscris in cartea funciara a decedat ori, dupa caz, si-a incetat existenta;
  2. b) a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;
  3. c) imobilul nu era inscris in nicio carte funciara.

(2) In toate cazurile, uzucapantul poate dobandi dreptul numai daca si-a inregistrat cererea de inscriere in cartea funciara inainte ca o terta persoana sa isi fi inregistrat propria cerere de inscriere a dreptului in folosul sau, pe baza unei

cauze legitime, in cursul sau chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune.

Art. 931: Uzucapiunea tabulara

(1) Drepturile celui care a fost inscris, fara cauza legitima, in cartea funciara, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate cand cel inscris cu buna-credinta a posedat imobilul timp de 5 ani dupa

momentul inregistrarii cererii de inscriere, daca posesia sa a fost neviciata.

(2) Este suficient ca buna-credinta sa existe in momentul inregistrarii cererii de inscriere si in momentul intrarii in posesie.

Art. 932: Curgerea termenului uzucapiunii

(1) In cazurile prevazute la art. 930 alin. (1) lit. a) si b), termenul uzucapiunii nu incepe sa curga inainte de data decesului sau, dupa caz, a incetarii existentei juridice a proprietarului, respectiv inainte de data inscrierii declaratiei de

renuntare la proprietate, chiar daca intrarea in posesie s-a produs la o data anterioara.

(2) Viciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii.

Art. 933: Jonctiunea posesiilor

(1) Fiecare posesor este considerat ca incepe in persoana sa o noua posesie, indiferent daca bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular.

(2) Cu toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual poate sa uneasca propria posesie cu aceea a autorului sau.

Art. 934: Alte dispozitii aplicabile

Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privitoare la prescriptia extinctiva.