23 June 2016

Suspendarea judecatii cauzei pentru lipsa partilor. Respingerea cererii de repunere pe rol. Perimare.

Perimarea se intrerupe, in conformitate cu prevederile art. 249 C.proc.civ., prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes.

 Astfel, imprejurarea ca reclamanta a solicitat repunerea cauzei pe rol nu este de natura sa intrerupa cursul perimarii, cata vreme instanta a respins aceasta cerere si a mentinut masura suspendarii cauzei, dispusa in temeiul art. 242 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ., retinand ca nici cu privire la cererea de repunere pe rol a cauzei, reclamanta nu a solicitat judecarea cauzei in lipsa, dupa cum nici celelalte parti nu au formulat o astfel de solicitare.

Sectia I civila, decizia nr. 474 din 26 februarie 2016

            Prin sentinta comerciala nr. 1521/PI din data de 12.11.2011, Tribunalul Timis a respins, ca nefondata, actiunea formulata de reclamantele A. si B., in contradictoriu cu paratii Regia Nationala a Padurilor Romsilva, Directia Silvica T. si Ocolul Silvic L., prin care s-a solicitat obligarea paratelor la plata sumei de 248.788,28 lei, cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul suferit in urma taierilor de arbori fara drept, produse din anul 2009 si pana in prezent, pe suprafetele de fond forestier proprietatea acestora, situate in judetul Timis, Ocolul Silvic L.

Impotriva sentintei mentionate au declarat apel reclamantele A. si B., solicitand, in principal, anularea acesteia si, rejudecandu-se cauza, a se dispune admiterea actiunii. In subsidiar, au solicitat schimbarea sentintei atacate, in sensul admiterii cererii.

            Prin decizia civila nr. 123 din data de 18.09.2013, Curtea de Apel Timisoara, Sectia a II-a civila a respins apelul declarat de reclamante impotriva sentintei comerciale nr. 1521/PI/2011, pronuntata de Tribunalul Timis.

            Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta B.

            Recursul a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia I civila la data de 26 noiembrie 2013.

            La primul termen de judecata, Inalta Curte a dispus amanarea judecarii cauzei la data de 30.05.2014, in vederea solutionarii cererii de ajutor public judiciar, sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, formulata de recurenta-reclamanta B., cerere care, prin incheierea din data de 11 aprilie 2014, a fost respinsa.

La termenul de judecata din data de 30.05.2014, constatandu-se ca niciuna dintre parti, ce au fost legal citate, nu s-a prezentat in fata instantei si ca nu s-a cerut judecarea cauzei in lipsa, retinandu-se dispozitiile imperative ale  art. 242 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ., potrivit carora instanta va suspenda judecata daca niciuna dintre parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii, s-a dispus suspendarea judecarii recursului pentru lipsa partilor.

La data de 29.05.2015, recurenta-reclamanta B. a solicitat repunerea cauzei pe rol.

In vederea discutarii cererii de repunere a cauzei pe rol,  instanta a  fixat termen la data de 25.09.2015, dispunand totodata citarea recurentei-reclamante cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru in cuantum 1156,31 lei conform art. 3 lit. s) din Legea nr. 146/1997.

Recurenta-reclamanta B., la data de 18.09.2015, a formulat cerere de ajutor public judiciar, prin care a solicitat scutirea de la plata taxei judiciare de timbru aferenta cererii de repunere pe rol a cauzei.

Prin incheierea pronuntata la data de 25.09.2015, Inalta Curte a respins cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar cu privire la cererea de repunere pe rol, formulata de recurenta-reclamanta B.

La termenul din data de 25.09.2015, Inalta Curte, pentru a da posibilitate recurentei-reclamante sa achite taxa judiciara de timbru aferente cererii de repunere pe rol a cauzei, a acordat un nou termen la 13.11.2015, cand a respins cererea de repunere a cauzei pe rol si a mentinut masura suspendarii judecatii dispuse la termenul din 30.05.2014.

Pentru a dispune astfel, Inalta Curte, in esenta, a retinut ca, la data de 29.05.2015, recurenta-reclamanta B. a solicitat repunerea pe rol a judecarii cauzei, fara a cere judecarea cauzei in lipsa, dupa cum nici partile adverse nu au formulat o asemenea cerere in cursul judecarii recursului, cu toate ca partile au fost citate cu mentiunea de a preciza daca solicita judecarea cauzei in lipsa.

S-a mai avut in vedere faptul ca dispozitiile art. 242 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ., ce prevad suspendarea judecatii atunci cand niciuna dintre parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii, sunt de ordine publica, astfel incat, daca sunt intrunite cerintele acestui text, instanta este obligata sa suspende judecata, fara a mai efectua vreun act de procedura in legatura cu judecata cauzei.

In aceste conditii, Inalta Curte a apreciat ca se impune respingerea, in prealabil, a cererii partii de reluare a judecatii, in aplicarea sanctiunii prevazute de art. 242 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ., care conduce la mentinerea suspendarii judecatii, deoarece, in ipoteza particulara din speta, insasi repunerea cauzei pe rol este conditionata de solicitarea partilor de solutionare a cauzei si in lipsa lor.

La data de 17.11.2015, intimata-parata Directia Silvica T. a depus o cerere prin care a solicitat sa se constate perimarea cererii de recurs, in raport de dispozitiile art. 248 C.proc.civ. si, totodata, a solicitat judecarea in lipsa a acestei cereri.

Analizand exceptia perimarii cauzei, Inalta Curte retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 248 C.proc.civ., orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau revocare se perima de drept, chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de un an.

Astfel spus, perimarea opereaza cu conditia ca timp de un an sa nu se fi savarsit in cauza nici un act de procedura in vederea judecarii ei, situatie datorata lipsei de diligenta a partii, care nu a actionat in acest scop, desi avea posibilitatea  sa o faca.

Perimarea se intrerupe, in conformitate cu prevederile art. 249 C.proc.civ., prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes.

De asemenea, dispozitiile art. 250 C.proc.civ., prevad in mod expres si limitativ cazurile in care cursul perimarii este suspendat, respectiv: atata timp cat dainuieste suspendarea judecarii, pronuntata de instanta in cazurile prevazute de art. 244 si in alte cazuri stabilite de lege, daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staruinta a partilor in judecata; in cazurile prevazute de art. 243, cursul judecatii este suspendat timp de 3 luni de la data cand s-au petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecatii, daca aceste fapte s-au petrecut in cele din urma 6 luni ale termenului de perimare; pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in judecata din pricina unor imprejurari mai presus de vointa sa.

Inalta Curte apreciaza ca, in speta de fata, nu s-a facut dovada vreunei cauze de intrerupere sau suspendare a cursului perimarii.

Imprejurarea ca recurenta-reclamanta a solicitat repunerea cauzei pe rol, la data de 29.05.2015, nu este de natura sa intrerupa cursul perimarii, avand in vedere ca pricina nu a fost repusa pe rol, ci, prin incheierea de sedinta din data de 11.04.2015, instanta a respins cererea de repunere pe rol si a mentinut masura suspendarii cauzei, retinand ca nici cu privire la aceasta cerere recurenta-reclamanta nu a solicitat judecarea cauzei in lipsa, dupa cum, nici celelalte parti nu au formulat o astfel de solicitare.

Termenul de 1 an, prevazut de norma de drept mai sus citata, s-a implinit la data de 01.06.2015.

Conduita recurentei-reclamante B. este una culpabila, ce echivaleaza cu lipsa de staruinta in judecarea pricinii, intrucat aceasta a formulat cererea de repunere a cauzei pe rol fara sa fi solicitat judecarea in lipsa si nici nu s-a prezentat la termenul pentru care a fost legal citata cu mentiunea de a preciza daca solicita sau nu judecarea in lipsa, desi suspendarea cauzei fusese dispusa tocmai pentru asemenea imprejurari.

De asemenea, Inalta Curte constata ca, in perioada scursa de la momentul la care s-a dispus suspendarea judecatii, nici intimatii din prezenta cauza nu au efectuat vreun demers pentru continuarea judecarii procesului.

In raport de cele anterior retinute, cum cauza a ramas in nelucrare din vina partilor pentru o perioada mai mare de un an, in raport de dispozitiile art. 248 alin. (1) C.proc.civ., Inalta Curte a constatat perimat recursul.


Follow Me

facebook linkedin twitter

Comments closed