Respingerea cererii privind suplinirea acordului privind deplasarea minorului

In analiza cererii de suplinire a acordului privind deplasarea minorului instanta nu a putut trece peste situatia juridica a reclamantului, impotriva caruia s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea infractiunilor de abandon de familie si uz de fals in forma continuata

 R O M A N I A
CURTEA DE APEL BUCURESTI
SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
DOSAR NR.XXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXX)
DECIZIA CIVILA NR.38
Sedinta publica de la 25.01.2017
Curtea constituita din:
P_________ – C____ B_____ T________
JUDECATOR – A____ P______ B______
JUDECATOR – I____ L__________ M____
GREFIER – S_______ P____
***** *****
Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de recurentul – reclamant T______ F_____ D_____ , împotriva deciziei civile nr.2972 A din 12.07.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata-pârâta B_____ M_____ L______ si cu autoritatea-tutelara din cadrul PRIMARIEI S_________ 1 BUCURESTI, pricina are ca obiect – situatie juridica minor.
La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta de recurentul – reclamant T______ F_____ D_____, intimata-pârâta B_____ M_____ L______ si autoritatea-tutelara din cadrul PRIMARIEI S_________ 1 BUCURESTI.
Procedura de citare este legal îndeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza împrejurarea ca intimata-pârâta a solicitat, prin întâmpinarea depusa la dosar (fila 33), aplicarea dispozitiilor art.411 din Codul de procedura civila privind judecata în lipsa.
Curtea retine cauza în pronuntare cu privire la aspectul admisibilitatii recursului în aceasta materie referitoare la minori, în raport cu dispozitiile procesuale, art.483 din Codul de procedura civila si cele ulterioare(Legea nr. 2/2013).
C U R T E A,
Deliberând asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.1999/08.02.2016 pronuntata de Judecatoria S_________ 1 Bucuresti s-a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul T______ F_____ D_____, in contradictoriu cu pârâta B_____ M_____ L______, si cu autoritatea tutelara P_______ S_________ 1 Bucuresti, ca neîntemeiata.
Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei S_________ 1 Bucuresti la data de 22.10.2015, sub nr. XXXXXXXXXXXXXXX reclamantul T______ F_____ D_____ a solicitat, in contradictoriu cu parata B_____ M_____ L______, pronuntarea unei hotarâri prin care sa dispuna suplinirea acordului paratei privind deplasarea minorului T______ Armand – A______, cetatean roman si american, nascut la data de 29.01.2015 in Long Beach, California, S.U.A. alaturi de tata pentru perioada 25.06.2016 – 02.08.2016 in scop de petrecere a vacantei, urmând ca la sfârsitul acestei perioade minorul sa revina in Romania însotit de tata si suplinirea acordului paratei privind eliberarea de catre autoritatile americane a pasaportului simplu american pentru minor.
În motivarea cererii se arata ca minorul s-a nascut la data de 29.01.2005 din casatoria celor doua parti care a avut loc la data de 05.06.1998. Prin sentinta civila nr. 5746/17.11.2008, pronuntata de Judecatoria B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a dispus desfacerea casatoriei cu încredintarea minorului spre crestere si educare catre pârâta din prezenta cauza.
Ulterior, prin decizia C__ nr. 433/11.03.2013, definitiva si irevocabila s-a stabilit un program de legaturi personale dintre reclamant si minor, perioada pentru care solicita suplinirea acordului paratei fiind inclusa in perioada pe care fiul o petrece impreuna cu tatal.
Întrucât pârâta a refuzat sa-si dea acordul pentru deplasarea minorului la Disneyland Paris / Disneyland Los Angeles, a fost nevoit sa promoveze mai multe actiuni.
A apreciat reclamantul ca refuzul mamei ca minorul sa nu plece in strainatate este deosebit de nociv, abuziv si discordant cu ideea de ocrotire parinteasca ce are la baza necesitatea naturala a copilului de a fi protejat, ingradind acestuia dreptul la libera circulatie, la a-si dezvolta abilitati de comunicare, de a veni in contact cu alte culturi, de a participa la evenimente culturare. Plecarea minorului in strainatate asigura minorului cele mai bune conditii de dezvoltare mentala, intelectuala, sociala, morala si mondena, insa parata nu are reprezentarea mentala a nivelului de dezvoltare psiho-sociala a propriului copil.
A mai precizat reclamantul ca a trimis reclamantei dovezile rezervarii si achitarii transportului cu avionul pe ruta Bucuresti – Los Angeles si retur pentru perioada 25.06.2016 – 02.08.2016, insa fara ca aceasta sa aiba vreo reactie.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 998-1001, art. 223 C__, art. 888 C__., iar sub aspect probatoriu a solicitat proba cu înscrisuri, respectiv hotarârile judecatoresti la care a facut referire, rezervarea de bilete si corespondenta electronica cu pârâta.
La data de 24.11.2015 parata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemaiata.
Astfel, pârâta a aratat ca toate demersurile facute de reclamant sunt modalitati prin care doreste sa se impuna ca un „parinte model”, dar nu punand pe primul plan interesul copilului, ci propria imagine. Aceasta atitudine a fost retinuta si de Tribunalul Bucuresti in decizia civila nr. 2843. Presiunea pe care reclamantul o pune asupra minorului din primavara anului 2015 ii creaza minorului o situatie tensionata, reclamantul incercand manipularea copilului. In acest sens, exista concluziile evaluarii psihologice a minorului de catre DGASPC, in care se descrie un pattern emotional negativ asupra minorului, faptul ca minorul este pus sa scrie lucruri care nu ii apartin si care au potential impact asupra relatiei cu mama lui, creandu-i acestuia un puternic conflict intern insotit se sentimente de vinovatie, rusine si teama ca ar putea pierde relatia securizata pe care o are cu mama lui. A apreciat parata ca i se confirma ce a sustinut inca din 2008, respectiv faptul ca toate acestea reprezinta un abuz emotional din partea tatalui asupra minorului, acesta urmarind alienarea copilului fata de mama.
A apreciat parata ca oferirea de excursii minorului reprezinta o manipulare ce rezulta si din faptul ca din anul 2008 acesta nu a mai platit pensia de intretinere, desi realizeaza venituri considerabile, pe care le transfera dintr-un cont in altul in scopul eludarii obligatiei de intretinere. In acest sens, impotriva reclamantului a inceput urmarirea penala pentru infractiunea de abandon de familie si uz de fals privind inscrisurile folosite in dosarul de divort.
Mai mult decat atat, reclamantul a afirmat in fata minorului si a reprezentantilor DGASPC Sector 5 ca intentioneaza sa plece definitiv in SUA, cu atat mai mult cu cat atat minorul cat si reclamantul sunt cetateni americani si oricand isi pot stabili domiciliul in SUA.
In alta ordine de idei, parata nu a apreciat oportuna plecarea in SUA pe fondul atentatelor teroriste, Ambasada SUA in Romania comunicand avertismente de calatorie.
In drept, au fost invocate disp. art. 205 C__.
In probatiune, parata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul reclamantului, expertiza psiho-sociala a minorului.
La data de 18.041.2016 a fost audiat minorul T______ Armand A______ în camera de consiliu (f. 56).
În cauza s-au încuviintat si administrat proba cu înscrisuri pentru ambele parti, respectiv proba cu interogatoriu pentru pârâta.
Analizând cererea de chemare în judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, prima instanta a retinut urmatoarele:
Având în vedere obiectul actiunii, pentru deplasarea minorului în strainatate este necesar acordul pârâtei în acest sens, conform dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care prevad ca ,,Deplasarea copiilor în tara si în strainatate se realizeaza cu înstiintarea si cu acordul ambilor parinti; orice neintelegeri între parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca.” Potrivit disp. art. 5 alin.l din Legea 272/2004, copiii au dreptul la protectie si asistenta în realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, în conditiile prezentei legi, iar alin.2 din acelasi text normativ prevede ca raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine în primul rând parintilor, acestia având obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si îndeplini obligatiile fata de copil, tinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia
Totodata instanta a avut în vedere dispozitiile Legii 248/2005 care prevad, la art. 2 alin. 2, ca cetatenii români minori pot calatori în strainatate numai însotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, în conditiile prezentei legi, iar conform art. 30 alin. 1 organele politiei de frontiera permit iesirea din România a cetatenilor români minori numai daca sunt însotiti de o persoana fizica majora, în cazul în care minorului este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate si calatoreste în strainatate împreuna cu unul dintre parinti numai daca parintele însotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective în statul sau în statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia. De asemenea, art. 31 alin. 3 reglementeaza situatia existentei unei neîntelegeri între parinti cu privire la exprimarea acordului ori în cazul în care unul dintre acestia se afla în imposibilitatea de a-si exprima vointa, în sensul ca parasirea teritoriului României se permite numai dupa solutionarea neîntelegerilor de catre instanta de judecata, în conditiile legii.
Pentru aceste motive instanta a analizat daca actiunea introdusa de reclamant îndeplineste conditiile aratate anterior.
Reclamantul a justificat deplasarea în strainatate de posibilitatea minorului de a-si dezvolta abilitatile de comunicare, de a veni în contact cu alte culturi, de a participa la evenimente culturale cu deosebita înrâurire asupra dezvoltarii sale intelectuale si sociale. Instanta a analizat afirmatiile reclamantului prin prisma vârstei minorului în cauza, repectiv 11 ani si a rezultatelor scolare ale acestuia (influentate de relatia tensionata din familie – f. 78-85). Desi minorul declara cu ocazia audierii faptul ca doreste sa mearga in SUA si chiar sa locuiasca acolo, ca isi doreste sa cunoasca alte locuri, alta lume, alte culturi (f. 56), instanta nu poate sa nu remarce ca minorul poate suferi influenta parintelui la care locuieste in prezent incepand cu vacanta de vara a anului 2015, dupa cum a declarat, aspect evocat si de evaluarea psihologica efectuata de DGASPC Sector 1 din care reiese o anumita teama fata de tata („este timorat si intimidat, fiind obligat de acesta sa scrie lucruri care nu ii apartin, fapt care ii creaza copilului un puternic conflict intern” – f. 71). In acest sens, exista scrisorile minorului catre mama, in care isi exprima pararea de rau, vinovatia si rusinea pe care o incearca fata de aceasta, teama de a nu pierde climatul securizat al relatiei cu mama (f. 71). Aceste aspecte arata ca minorul nu e integrat din punct de vedere emotional despartirea parintilor si mai ales neintelegerile dintre acestia consecutive despartirii. In acest context, instanta a înlaturat sustinerile reclamantului mentionate anterior, minorul având posibilitatea de a întreprinde activitatile de calatorie într-o etapa ulterioara a vietii în care ar avea consecinte benefice reale asupra dezvoltarii personalitatii acestuia, dupa ce se va fi maturizat si stabilizat emotional.
Mai mult decat atat, instanta a retinut neconcordanta intentiilor reclamantului privitoare la calatoria in SUA din probatoriul administrat in cauza. Intrebat care sunt persoanele cu care intentioneaza sa mearga in SUA, acesta a declarat la interogatoriu (f. 68) ca este vorba de inca trei persoane, respectiv fiul sau, sotia sa si R___ Miclovici, colegul minorului, desi din rezervarile la Hotelul Fullerton reiese ca acestea au fost retinute doar pentru trei persoane (2 adulti si 1 copil de 10 ani).
Instanta a avut în vedere faptul ca partile se afla într-un proces avand ca obiect stabilirea custodiei copilului, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti (xxxxx/299/xxxxxx (1806/2012) – xxxxx/3/2015) astfel încât asupra drepturilor parintesti ale acestora nu s-a dispus nicio masura cu caracter definitiv si irevocabil. Mai mult decat atat, minorul se afla __________________ consiliere psihologica a DGASPC I____ si a Clinicii Medicover, dupa cum a declarat paratul la interogatoriu (f. 68).
Instanta a luat act de faptul ca asa cum rezulta din probele administrate deplasarea în SUA nu are un rol educativ sau medical, ci unul pur turistic, iar reclamantul nu a prezentat modul în care va fi valorificat timpul petrecut în aceasta zona, obiectivele turistice ce vor fi vizitate, nu a aratat în concret în ce mod va fi benefica calatoria pentru dezvoltarea ulterioara a minorului si nici nu a oferit detalii asupra posibilitatilor pârâtei de a comunica cu acesta, detalii necesare si in raport de care se poate stabili în ce masura refuzul pârâtei este sau nu abuziv.
Pentru aceste motive, instanta a îndepartat sustinerile reclamantului conform carora refuzul pârâtei îmbraca forma unui abuz, de vreme ce reclamantul a hotarât aceasta calatorie fara consultarea paratei (e-mailurile de la dosar fiind din perioada 2014-2015 cu privire la alte deplasari – f. 23-24). Astfel, situatia ca reclamantul a cumparat biletele de avion aferente deplasarii nu are relevanta în luarea hotarârii, reclamantul fiind în culpa, din actele de la dosar rezultând ca aceasta a cumparat biletele fara ca în prealabil sa o anunte pe pârâta ca intentioneaza sa plece în vacanta cu copilul lor. Totodata, instanta a reamintit ca în acest moment drepturile parintesti sunt egale, fiecare dintre parti având dreptul si obligatia de a exercitata autoritate parinteasca în comun.
De asemenea instanta a avut în vedere si principiul interesului superior al copilului, care guverneaza orice decizie ce are consecinte asupra minorului si subordoneaza interesele parintilor sau ale oricarui particular, astfel încât analizând vârsta minorului, durata calatoriei ce implica un efort prelungit si un drum de aproximativ 20 ore cu escalele eferente (f. 27), precum si nevoile minorului aferente varstei, a considerat ca o astfel de calatorie nu este în interesul minorului. In alta ordine de idei, instanta nu a putut trece peste situatia juridica a reclamantului, impotriva caruia s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea infractiunilor de abandon de familie si uz de fals in forma continuata prin rechizitoriul procurorului din 05.12.2015 (f. 67).
In ceea ce priveste suplinirea acordului paratei privind eliberarea de catre autoritatile americane a pasaportului simplu american pentru minor, a fost respinsa solicitarea reclamantului avand in vedere ca in acest sens instanta s-a pronuntat prin sentinta civila nr. xxxxx/21.08.2015 in dosarul nr. xxxxx/299/2015, in care s-a dispus, printre altele, eliberarea pasaportului românesc temporar pentru perioada 02.09.xxxxxxxxxxxxxxx15, fiind atributul serviciilor publice comunitare pentru a decide durata de valabilitate a pasaportului astfel eliberat in concordanta cu prevederile Legii nr. 248/2005, astfel cum s-a lamurit prin incheierea de sedinta din data 12.10.2015. In lipsa unei dovezi a eliberarii pasaportului incuviintat de instanta, pasaportul simplu american intra, cel putin pana la o eventuala schimbare a situatiei (expirare, pierdere cetatenie etc.) in puterea lucrului judecat in raport cu valabilitatea minima a pasapoartelor simple temporare de 12 luni cf. art. 18 al. 3 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate. Prin urmare, acest pasaport temporar ar fi acoperit perioada pentru care a solicitat deplasarea in SUA.
In alta ordine de idei, asa cum a retinut instanta si in motivarea primului capat de cerere, reclamantul nu a facut dovada interesului minorului in obtinerea unui pasaport simplu a carui perioada de valabilitate este potrivit art. 18 al. 2 lit. a) de 3 ani in raport de varsta minorului.
Pentru toate aceste motive, instanta a respins cererea ca neintemeiata, însa atrage atentia celor doua parti ca libera circulatie a persoanelor reprezinta un drept principal al constructiei europene fiind unul din drepturile fundamentale ale cetatenilor europeni garantat totodata de legislatia interna prin art. 25 din Constitutie, deci orice schimbare viitoare a situatiei de fapt va fi analizata distinct de catre instanta, astfel încât pentru minor aceste drepturi sa nu fie fictive ci sa îsi gaseasca o aplicabilitate practica.
Împotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul T______ F_____ D_____.
Prin decizia civila nr. 297A/12.07.2016 Tribunalul Bucuresti – Sectia III-a Civila a respins apelul formulat de apelantul-reclamant, împotriva sentintei civile nr. 1999/08.02.2016 pronuntata în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXXX de Judecatoria S_________ 1 Bucuresti, în contradictoriu cu intimata-pârâta B_____ M_____ L______ si intimata – autoritate tutelara P_______ S_________ 1 Bucuresti, ca tardiv, cu urmatoarele considerente.
Tribunalul, la termenul de judecata de la data de 12.07.2016 Tribunalul a invocat, din oficiu, exceptia tardivitatii declararii apelului, constatând ca cererea de chemare în judecata a fost întemeiata pe dispozitiile art.998-1000 Cod procedura civila ,respectiv procedura ordonantei presedintiale, în cauza fiind aplicabile dispozitiile art.1000 alin 1 Cod procedura civila care prevad ca daca prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanta este supusa numai apelului în termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.
În cauza în fata instantei de fond judecata cauzei s-a realizat cu citarea partilor, astfel ca termenul de apel se calculeaza de la data pronuntarii sentintei,respectiv de la data de 8.02.2016.
Cererea de apel a fost depusa la data de 16.04. 2016 astfel cum rezulta din rezolutia de înregistrare a cererii la Judecatoria sectorului 1 Bucuresti si prin plic comunicat prin posta, astfel ca termenul de apel de 5 zile de la pronuntarea sentintei nu a fost respectat si, prin urmare, tribunalul a respins apelul ca tardiv formulat.
Împotriva acestei decizii, la data de 05.09.2016 a declarat recurs reclamantul T______ F_____ D_____ care a fost înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie la data de 16.09.2016.
În motivarea recursului sau, recurentul – reclamant a aratat ca sentinta instantei de fond si decizia instantei de apel sunt netemeinice si nelegale pentru urmatoarele considerente:
1). In mod neîntemeiat instanta de apel a Tribunalului Bucuresti, Sectia a III-a Civila a respins din oficiu ca tardiv apelul formulat netinând cont de faptul ca actiunea de suplinirea a acordului pârâtei din acest dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXX este în fapt si în drept o actiune de drept comun si nu una de ordonanta presedintiala.
In fapt, chiar in motivarea si dispozitivul sentintei civile nr. 1999/08.02.2016 a Judecatoriei S_________ 1 este specificat acest lucru: „Cu apel in 30 de zile de la comunicare”, si nu „în termen de 5 zile de la pronuntare” asa cum sustine motivarea deciziei civile nr. 2972A/12.07.2016.
Apelul a fost formulat si înregistrat in termenul celor 30 de zile de la comunicarea hotarârii nr. 1999/08.02.2016 a Judecatoriei S_________ 1.
2). In mod neîntemeiat si nelegal instanta de apel a Tribunalului Bucuresti a recalificat actiunea de drept comun de suplinire a acordului paratei in una de ordonanta presedintiala desi exista depusa la dosar si Sentinta civila nr.xxxxx/16.12.2015 a Judecatoriei S_________ 1 de suplinire a acordului pârâtei Ordonanta Presedintiala, executorie si definitiva, cu aceleasi parti, cauza cereri, prin care s-a admis cererea mea in contradictoriu cu B_____ M_____ L______ de suplinire a acordului pârâtei pentru deplasarea minorului Armand A______ T______ in Statele Unite ale Americii in perioada 25.06.xxxxxxxxxxxxx16 si eliberarea pasaportului temporar american pentru minorul Armand A______ T______. Pe baza acestei sentinte executorii, definitive si legalizate am obtinut din partea Consulatului American pasaportul lui fiului nostru Armand A______ T______ si tot astfel am putut calatori in USA.
Astfel, se iveste si exceptia autoritatii de lucru judecat in cazul in care Tribunalul Bucuresti sustine recalificarea actiunii din dosarul XXXXXXXXXXXXXXX din actiune de drept comun în actiune de ordonanta presedintiala, deoarece deja exista Sentinta civila nr, 24p62/16.12.201S a Judecatoriei S_________ 1 de suplinire a acordului pârâtei Ordonanta Presedintiala, executoriei si definitiva.
3). In fapt instanta de fond în mod neîntemeiat a considerat ca reclamantul nu a justificat suficient deplasarea in strainatate a minorului desi am specificat clar ca astfel minorul îsi poate dezvolta abilitatile pe comunicare in limba engleza, de a veni in contact cu alte culturi si de a participa la evenimente culturale cu deosebita înrourare asupra dezvoltarii salt,1 intelectuale si sociale. Mai mult decât atât T______ Armand A______ este vorbitor nativ de limba engleza, cetatean american, nascut in Los Angeles California si si-a petrecut primii ani de viata in Statele Unite ale Americii unde mai tine legatura de la distanta cu familia extinsa si cu prietenii.
Mai mult decât atât modul in care va fi valorificat timpul in California a fost de asemenea prezentat cu vizitarea Disneyland Anaheim, See World din San Diego, Aquarium of the Pacific in Long Beach, Nuts and Berry Farrn, muzeele Getty si MOLAA, refuzul paratei fiind unul abuziv prin prisma blocarii oportunitatilor de crestere si dezvoltare in cultura in limba nativa (engleza).
Instanta in mod gresit a retinut ca minorul ar dori „sa locuiasca in Statele Unite”, când in fapt minorul si-a exprimat clar dorinta de a locui in Romania aproape de ambii parinti, bunici, colegi si prieteni.
Instanta de fond in mod neîntemeiat a luat in considerare numai raportul psihologic eliberat de catre DGASPC Sector 1 la cererea/ comanda pârâtei si invocat de partea adversa ce a fost obtinut în mod ilegal, si neconform cu legea nr.272/2004 de Protectie si Promovare a drepturilor Copiilor si este in mod gresit citat de instanta in motivarea respingerii actiunii. Mai mult decât atât încheierile de sedinta publica si procesul verbal încheiat in urma audierii minorului in camera de consiliu si in prezenta unui psiholog al DGASPC Sector 1 (27.01.2015, 24.03.2015 si 19.05.2015 din dosarul xxxxx/299/2012 din cadrul Curtii de Apel Bucuresti) îl contrazic flagrant pe aparatorul pârâtei si pe instanta.
Instanta in mod gresit a apreciat ca sunt neconcordante in intentiile reclamantului privitoare la persoanele care intentioneaza sa mearga in Statele Unite împreuna cu fiul sau, Desi initial era programat ca si R___ Miclovici sa îi însoteasca in aceasta calatorie acest lucru nu mai este posibil deoarece mama sa se casatoreste in ziua de 2.07.2016 si nu poate lipsi de la nunta mamei sale cu tatal sau vitreg.
Calatoria in Statele Unite este dorita de minor înca de când era foarte mic si promisa atât de catre mama cât si de catre tata înca din anul 2007. Mama sa însa s-a opus in mod constant oricarei iesiri din Romania a minorului chiar daca aceasta era dorinta minorului sau chiar daca mama sa nu îsi respecta promisiunile in acest sens. La dosarul cauzei sunt de puse comunicarile cu pârâta pe acest subiect si refuzurile sale de a-si da acordul pentru orice fel de calatorie a minorului in afara tarii.
Din pacate instanta întelege in mod gresit nerespectarea principiul interesului superior al copilului invocând vârsta minorului (11 ani) si sustinând ca aceasta calatorie are o durata prea mare si ar implica un efort prelungit de 20 de ore pentru minor desi minorul înca de la vârsta de 3 luni a calatorit pe ruta Los Angeles – Bucuresti si înapoi de mai multe ori pâna la vârsta de 3 ani.
In ceea ce priveste suplinire acordului paratei pentru eliberarea pasaportului temporar american instanta din nou greseste neîntelegând ca Armand fiind cetatea american, nascut in Los Angeles, California si având emis in trecut un pasaport emis de catre autoritatile americane (expirat in prezent) are dreptul de a-i fi emis un nou pasaport simplu sau temporar american. Un pasaport emis de autoritatile romane este suficient ca Armand sa poata iesi din Romania in Uniunea Europeana însa total insuficient pentru a intra in Statele Unite unde ar avea nevoie de viza turistice desi este cetatean american.
F___ de cele aratate mai sus, recurentul solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat si admiterea actiunii dispunând:
i) suplinirea acordului pârâtei privind deplasarea fiului partilor T______ ARMAND·A______ – cetatean roman si american, nascut la data de 29.01.2005 in Long Beach, Callfornia, Statele Unite ale Americii, CNP xxxxxxxxxxxxx , pe care acesta urmeaza sa o faca acesta împreuna cu recurentul în Statele Unite ale Americii, in perioada 25.06.xxxxxxxxxxxxxxx16, urmând ca la sfârsitul acestei perioade minorul sa revina in Romania însotit, de asemenea, de reclamant. Deplasarea minorului are ca scop petrecerea vacantei.
ii) Suplinirea acordului paratei privind eliberarea de catre autoritatile americane a pasaportului simplu/temporar american, pentru fiul partilor T______ ARMAND-A______; cetatean roman si american, nascut la data de 29.01.2005 in Lonij Beach, California, Statele Unite ale Americii, CNP xxxxxxxxxxxxx.
F___ de cele aratare mai sus solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 477 si urmatoarele din Noul Cod de Procedura Civila.
Analizând actele si lucrarile dosarului, cu privire la exceptia inadmisibilitatii recursului invocata din oficiu, Curtea constata ca recursul este inadmisibil deoarece, întocmai cum a prevazut art. 483 alin. 2 C.proc.civ., ca nu sunt supuse recursului hotarârile pronuntate în cererile prevazute la art. 94 pct. 1 lit. a – j( a. cererile date de Codul civil în competenta instantei de tutela si de familie, în afara de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel), în cele privind navigatia civila si activitatea în porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 500.000 lei inclusiv”, conform art. XVIII din Legea nr. 2/2013, privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila ,,În procesele pornite începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi si pâna la data de 31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotarârile pronuntate în cererile prevazute la art. 94 pct. 1 lit. a) – i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, în cele privind navigatia civila si activitatea în porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1000000 lei inclusiv”.
Conform art. 76 din Legea nr. 76/2012, pâna la organizarea instantelor de tutela si familie, judecatoriile sau, dupa caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori si familie vor îndeplini rolul de instante de tutela si familie, având competenta stabilita potrivit Codului civil, Codului de procedura civila, prezentei legi, precum si reglementarilor speciale în vigoare.
Potrivit art. 106 Cod civil ocrotirea minorului se realizeaza prin parinti(în primul rând), iar potrivit art. 107 Cod civil ,,1) Procedurile prevazute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenta instantei de tutela si de familie stabilite potrivit legii, denumita în continuare instanta de tutela. 2) În toate cazurile, instanta de tutela solutioneaza de îndata aceste cereri”. Potrivit art. 263 Cod civil,,1) Orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului”, potrivit art. 264 Cod civil ,,1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, daca autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea cauzei”, iar potrivit art. 265Cod civil ,,Toate masurile date prin prezenta carte în competenta instantei judecatoresti, toate litigiile privind aplicarea dispozitiilor prezentei carti, precum si masurile de ocrotire a copilului prevazute în legi speciale sunt de competenta instantei de tutela. Dispozitiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzator”.
Fata de prevederile art.460, 466 C.proc.civ. calea de atac a apelului a fost solutionata definitiv prin decizia de apel nr.2972 A din 12.07.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, care a respins ca tardiva cererea de apel, obiectul cererii de chemare în judecata neavând, cum s-a aratat mai sus(art. 94 pct. 1 lit. a C.proc.civ.), reglementata ca si cale de atac recursul, ci fiind reglementata legal numai calea de atac a apelului, solutionat cum s-a aratat prin decizia mentionata.
Asadar, fata de obiectul judecatii din cauza de fata declansata în octombrie 2015 si în care apelul reclamantului s-a solutionat prin decizia definitiva de apel nr. 2972 A din 12.07.2016, în sensul respingerii lui ca tardiv formulat, decizie de apel împotriva careia s-a formulat prezenta cerere de recurs,si fata de prevederile legale antementionate, Curtea va respinge recursul ca inadmisibil, asemenea cale de atac extraordinara fiind exclusa de legiuitor de la exercitare.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Admite exceptia inadmisibilitatii recursului.
Respinge, ca inadmisibil, recursul formulat de recurentul – reclamant T______ F_____ D_____ cu domiciliul în P_____, oras Voluntari ________________________, jud. I____, împotriva deciziei civile nr.2972 A din 12.07.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata-pârâta B_____ M_____ L______ cu domiciliul ales la C__. de av. I______ O_______ M____ în Bucuresti, sector 3, Calea Calarasi nr. 168, _____________, __________________ – autoritate tutelara P_______ S_________ 1 Bucuresti cu sediul în Bucuresti, _________________. 9, sector 1.
Definitiva.
Pronuntata în sedinta publica azi, 25.01.2017.
PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR
C____ B_____ T________ A____-P______ I____-LACARMIOARA
B______ M____
GREFIER
S_______ P____
Red.C.B.T.
Tehmored.C.B.T./cs
2 ex/24.02.2017
T.B.Sectia a III-a Civila – D.A.D___
– L.C_____
Jud.sector 4 Bucuresti – E.M__________
Sursa: http://www.rolii.ro/