Bunurile mobile si imobile. Sunt imobile terenurile, izvoarele si cursurile de apa, plantatiile prinse in radacini, constructiile

                                                                                      Despre bunuri in general; Despre distinctia bunurilor

Despre distinctia bunurilor

Art. 535: Notiune

Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial.

Art. 536: Bunurile mobile si imobile

Bunurile sunt mobile sau imobile.

Art. 537: Bunurile imobile

Sunt imobile terenurile, izvoarele si cursurile de apa, plantatiile prinse in radacini, constructiile si orice alte lucrari fixate in pamant cu caracter permanent, platformele si alte instalatii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum si tot ceea ce, in mod natural sau artificial, este incorporat in acestea cu caracter permanent.

Art. 538: Bunurile care raman sau devin imobile

(1)Raman bunuri imobile materialele separate in mod provizoriu de un imobil, pentru a fi din nou intrebuintate, atat timp cat sunt pastrate in aceeasi forma, precum si partile integrante ale unui imobil care sunt temporar detasate de acesta, daca sunt destinate spre a fi reintegrate.

(2)Materialele aduse pentru a fi intrebuintate in locul celor vechi devin bunuri imobile din momentul in care au dobandit aceasta destinatie.

Art. 539: Bunurile mobile

(1)Bunurile pe care legea nu le considera imobile sunt bunuri mobile.

(2)Sunt bunuri mobile si undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum si energia de orice fel produse, captate si transmise, in conditiile legii, de orice persoana si puse in serviciul sau, indiferent de natura mobiliara sau imobiliara a sursei acestora.

Art. 540: Bunurile mobile prin anticipatie

(1)Bogatiile de orice natura ale solului si subsolului, fructele neculese inca, plantatiile si constructiile incorporate in sol devin mobile prin anticipatie, atunci cand, prin vointa partilor, sunt privite in natura lor individuala in vederea detasarii lor.

(2)Pentru opozabilitate fata de terti, este necesara notarea in cartea funciara.

Art. 543: Bunurile fungibile si bunurile nefungibile

(1)Bunurile sunt fungibile sau nefungibile.

(2)Sunt fungibile bunurile determinabile dupa numar, masura sau greutate, astfel incat pot fi inlocuite unele prin altele in executarea unei obligatii.

(3)Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil.

Art. 544: Bunurile consumptibile si bunurile neconsumptibile

(1)Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile.

(2)Sunt consumptibile bunurile mobile a caror intrebuintare obisnuita implica instrainarea sau consumarea substantei.

(3)Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil daca, prin act juridic, i se schimba intrebuintarea.

Art. 545: Bunurile divizibile si bunurile indivizibile

(1)Bunurile sunt divizibile sau indivizibile.

(2)Bunurile care nu pot fi impartite in natura fara a li se schimba destinatia sunt bunuri indivizibile.

(3)Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat indivizibil.

Art. 546: Bunurile principale si bunurile accesorii

(1)Bunul care a fost destinat, in mod stabil si exclusiv, intrebuintarii economice a altui bun este accesoriu atat timp cat satisface aceasta utilizare.

(2)Destinatia comuna poate sa fie stabilita numai de proprietarul ambelor bunuri.

(3)Daca nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmeaza situatia juridica a bunului principal, inclusiv in caz de instrainare sau de grevare a bunului principal.

(4)Incetarea calitatii de bun accesoriu nu poate fi insa opusa unui tert care a dobandit anterior drepturi privitoare la bunul principal.

(5)Separarea temporara a unui bun accesoriu de bunul principal nu ii inlatura aceasta calitate.

(6)Drepturile unui tert privitoare la un bun nu pot fi incalcate prin transformarea acestuia in bun accesoriu.