Rezolutiunea contractului de intretinere cu pluralitate de parti (mai multi creditori si/sau debitori). Indivizibilitatea obligatiei de intretinere (activ si pasiv)

Rezolutiunea contractului de intretinere cu pluralitate de parti (mai multi creditori si/sau debitori). Indivizibilitatea obligatiei de intretinere (activ si pasiv)

Prin sentinta civila nr. 2909 din 20.12.2017, Judecatoria A_ a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active si a admis actiunea formulata de reclamanta G C_ in contradictoriu cu paratii G M_ si GF ___, dispunand rezolutiunea contractului de intretinere autentificat sub nr. 2172 din 27.11.1997 la BNP E____ I___, incheiat intre reclamanta si numitul G S cu numitul G P autorul paratilor.

R  O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A III A CIVILA

SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI  DE FAMILIE

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXX)

DECIZIA CIVILA NR.512

Sedinta publica de la 05.06.2019

Curtea constituita din :

PRESEDINTE  –  A______ M______ GROZESCU

JUDECATOR    –  A____ C____

JUDECATOR    –  D____ A_____

GREFIER           –  S_______ P____                             

S-a luat in examinare recursul declarat de catre recurentii-parati G M si G F impotriva deciziei civile nr.469 din 7.06.2018, pronuntata de Tribunalul Teleorman – Sectia Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta G C, in cauza avand ca obiect – rezolutiune contract .

Dezbaterile pe fondul cauzei s-au desfasurat in sedinta publica de la 10.05.2019, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare cand, pentru a da partilor posibilitatea de a depune note scrise si, ulterior, in vederea deliberarii, pronuntarea a fost amanata la 24 mai 2019 si, respectiv, la 5 iunie 2019.

 

CURTEA

deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

  1. Judecata la fond

Prin sentinta civila nr. 2909 din 20.12.2017, Judecatoria A_ a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active si a admis actiunea formulata de reclamanta G C_ in contradictoriu cu paratii G M_ si GF ___, dispunand rezolutiunea contractului de intretinere autentificat sub nr. 2172 din 27.11.1997 la BNP E____ I___, incheiat intre reclamanta si numitul G S cu numitul G P autorul paratilor.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt :

La data de 27.11.1997, intre sotii G C_ si G S pe de o parte , si numitul G P pe de alta parte , s-a incheiat contractul de intretinere avand ca obiect locuinta construita din pamant batut, acoperita  cu tigla, compusa din 6 camere, o marchiza, ocupand o suprafata de zidarie de 103, 30 mp si terenul aferent in suprafata de 714 mp, cu urmatoarele  vecinatati la R O___ I___, la A ________________________, la MZ C______ F_____ si la MN C_______ P____, imobil situat in _________, nr. 7, judetul Teleorman.

Pretul vanzarii reprezinta echivalentul obligatiei cumparatorului de a asigura vanzatorilor toate cele necesare traiului pe tot timpul vietii lor, inclusiv suportarea cheltuielilor cu inmormantarea, cumparatorul urmand sa _____________________ fapt si de drept, incepand de la data autentificarii.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei , invocata de catre parati „pentru cota de ½ ce a apartinut defunctului G S s-a aratat ca, in lipsa unor prevederi exprese, contractul de intretinere fiind un contract nenumit in conditiile vechiului cod civil, doctrina a consacrat in unanimitate principiul indivizibilitatii obligatiei de intretinere.

Astfel, daca in contract exista o pluralitate de parti (mai multi creditori si/sau debitori), obligatia de intretinere este indivizibila (activ si pasiv). Prin urmare, in caz de pluralitate de creditori, ea nu este considerata indeplinita daca nu s-a executat integral fata de toti creditorii, intinderea si valoarea prestatiei fiind in functie de necesitatile si durata vietii tuturor creditorilor. Iar in caz de pluralitate de debitori, fiecare (oricare) dintre ei poate fi obligat sa execute obligatia de intretinere; in schimb, si prestarea intretinerii de catre oricare dintre ei este liberatorie pentru toti.

D____ consecinta a indivizibilitatii, neexecutarea fata de unul dintre creditori poate determina rezolutiunea intregului contract, iar nu pro parte (pentru cota-parte din bun ce a apartinut creditorului fata de care obligatia nu a fost executata sau proportional cu numarul creditorilor neintretinuti). Iar daca intretinerea este asigurata de un debitor, creditorul nu poate cere rezolutiunea contractului in privinta celorlalti.

Asadar, facand aplicarea acestui principiu la situatia concreta, instanta a retinut ca reclamanta – creditoare GC are interes si, cu atat mai mult, are calitate procesuala activa in a invoca neexecutarea integrala a obligatiilor fata de toti creditorii, fiind irelevanta executarea obligatiilor fata de numitul GS (ce nu a fost contestata de catre parti) cata vreme  nu a existat o executare a obligatiilor ce decurg din contractul de intretinere si cu privire la reclamanta GC

Totodata, s-a aratat ca este irelevant si faptul ca, in trecut, contractul de intretinere a fost executat cu privire la reclamanta, cata vreme contractul de intretinere este aleatoriu, nelimitat sub aspectul unei perioade de timp, ci se executa pe tot parcursul vietii fiecaruia dintre creditori, deci nu numai in privinta defunctului GS ci si in privinta creditoarei GC.

In acelasi context, al caracterului indivizibil al obligatiei de intretinere, prima instanta a retinut ca pozitia exprimata de parati prin intampinare, in sensul ca sunt de acord cu rezolutiunea in parte a contractului de intretinere, cu privire la GC, poate fi considerata drept o marturisire simpla sub aspectul recunoasterii neexecutarii obligatiilor fata de reclamanta, recunoastere ce se coroboreaza si cu pozitia procesuala a paratilor cu prilejul administrarii probei cu interogatoriu, dar si cu declaratiile martorilor audiati in cauza, conducand la concluzia neexecutarii culpabile a obligatiei de intretinere pe care paratii si-au asumat-o fata de reclamanta, consecinta fiind aceea a rezolutiunii integrale a contractului de intretinere si nu numai in parte.

  1. Calea de atac

Impotriva acestei sentinte au declarat apel paratii, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie si solicitand schimbarea sa in sensul admiterii in parte a actiunii, prin rezolutiunea in parte  a  contractului de intretinere.

Au sustinut apelantii ca, ulterior decesului lui Galateanu S intimata-reclamanta a refuzat orice serviciu din partea lor, neintelegerile dintre  parti fiind determinate de intentia acesteia  de a desfiinta contractul pentru a incheia un altul, cu o alta persoana.

Au aratat ca din probatoriul administrat in cauza nu a rezultat culpa lor in neindeplinirea obligatiei de intretinere iar instanta de fond a interpretat eronat prevederile art. 1020-1021 Cod civil atunci cand a apreciat irelevanta prestarea intretinerii catre GS, dar si ca s-a retinut gresit ca nu si-au indeplinit obligatiile ce decurg din contract, fara  ca judecatorul fondului sa observe  ca respectivul contract nu le este opozabil.

Totodata, au subliniat faptul ca, pana la data decesului sau,  23.11.2016, Galateanu P a asigurat in mod corespunzator intretinerea intimatei Galateanu C si au aratat ca ei nu sunt in imposibilitate de a executa obligatiile asumate de tatal lor, insa intimata reclamanta le refuza vizitele si nu primeste intretinerea, cu toate ca s-au inteles  foarte bine, nu i-au vorbit urat, nu au amenintat-o.

In drept, au fost invocate prevederile art. 466 si urmatoarele din Codul de procedura civila, art. 1020, art. 1021 din Codul civil de la 1864.4

Intimata-reclamanta a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca neintemeiat.

A aratat ca solicitarea apelantilor de a se dispune rezolutiunea in parte a contractului, pentru o cota de 1/2, este nelegala si, totodata, in contradictie cu doctrina si practica in materie, intrucat obligatia de intretinere e indivizibila si se considera executata numai la momentul decesului tuturor partilor.

Nefondate sunt si sustinerile potrivit cu care neexecutarea contractului nu le este imputabila, fiind contrazisa de probatoriul administrat in cauza, inclusiv martorii propusi de apelanti declarand ca nu cunosc daca si-au indeplinit obligatiile asumate si daca au pastrat legatura cu intimata-reclamanta.

Prin decizia civila nr.469/07.06.2018 , apelul a fost respins ca nefondat, tribunalul constatand nefondate sustinerile paratilor atat in ceea ce priveste faptul ca au incercat sa presteze intretinere  intimatei-reclamante, insa aceasta a refuzat sa o primeasca, cat si in ceea ce priveste faptul ca ar fi executat obligatiile asumate prin contract de tatal lor.

In acord cu prima instanta, tribunalul a apreciat ca intimata-reclamanta a dovedit ca dupa decesul lui Galateanu P apelantii-parati nu au incercat sa ii acorde intretinere, desi se afla in stare de nevoie, avand o  varsta  inaintata si fiind bolnava, si nici nu au vizitat-o, fiind nevoita sa apeleze la alte persoane.

Pe de alta parte, apelantii-parati nu au probat executarea obligatiei de intretinere,  martorii pe care i-au propus neavand cunostinta daca au acordat intretinere intimatei sau daca au vizitat-o. De altfel, si din raspunsul la interogatoriul propus de catre intimata-reclamanta pentru apelanta-parata (intrebarea nr. 3, fila 62, dosar fond) rezulta ca apelantii considera ca executarea obligatiilor s-a realizat prin  prestarea intretinerii de catre defunctul Galateanu P si, astfel, obligatiile contractuale au fost indeplinite.

Fata de cele expuse  anterior, s-a constatat ca in mod corect instanta de fond a retinut culpa exclusiva a apelantilor-parati in neexecutarea obligatiilor asumate de Galateanu P prin contractul nr. 2171 din 27.11.1997.

Raspunzand sustinerilor referitoare la faptul ca in mod gresit instanta nu a dispus rezolutiunea in parte a contractului cata vreme Galateanu  P si-a executat obligatiile asumate  fata de ambii vanzatori, beneficiari ai intretinerii, pana la decesul lui Galateanu S tribunalul a aratat, ca si prima instanta, ca obligatia de intretinere este indivizibila activ si pasiv, in sensul art. 1057 si 1058 din Codul civil de la 1864, indivizibilitatea decurgand din faptul ca debitorul (defunctul Galateanu P, tatal apelantilor) s-a obligat sa ii intretina pe ambii sai parinti (intimata-reclamanta si defunctul Galateanu S) in schimbul imobilelor instrainate.

Obligatia nu se considera executata atat timp cat nu s-a executat fata de toti creditorii,  iar neexecutarea in privinta unui creditor determina rezolutiunea intregului contract, nu proportional cu o cota-parte.

In raport cu continutul contractului, obligatia de intretinere are caracter de indivizibilitate cand este instituita in beneficiul mai multor creditori fara a se preciza ca este vorba de obligatii distincte pentru fiecare creditor,  pentru a se putea considera ca debitorul s-a obligat sa presteze doua intretineri distincte – corespunzator a ceea ce a primit de la fiecare din creditori, ci exista o singura obligatie indivizibila, in sensul art. 1058 din vechiul cod civil.

Impotriva acestei decizii, in termen legal, au formulat recurs paratii, dosarul fiind inregistrat  pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori la data de 27.07.2018.

Solicitand admiterea recursului, casarea in tot a deciziei civile atacate si, in rejudecare, respingerea actiunii in rezolutiune a contractului de intretinere, cu obligarea intimatei reclamante la plata cheltuielilor de judecata, recurentii au aratat urmatoarele:

3.1. Instanta de apel nu a mentionat care au fost probele pe baza carora si-a format convingerea ca nu au incercat sa ii acorde intretinere reclamantei, prin aceasta fiind incalcate prevederile art. 425 din Codul de procedura civila.

3.2. Instanta a retinut gresit ca nu si-au indeplinit obligatiile ce decurg din contract, fara a observa ca acel contract de intretinere, incheiat la data de 27.11.1997, nu le era opozabil si, totodata,  nu s-a pronuntat pe inopozabilitatea contractului de intretinere, aspect invocat prin cererea de apel, prin aceasta fiindu-le incalcat dreptul la un proces echitabil in sensul art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care  presupune ca o instanta interna sa fi examinat in mod real toate problemele esentiale ce i-au fost supuse.

3.3. Neexecutarea obligatiei de intretinere de catre G P pentru GC ta se datoreaza decesului numitului G P aspect nesesizat nici de instanta de fond si nici de instanta de apel.

Se arata ca GP si-a indeplinit obligatia de intretinere fata de tatal sau, GS pana la decesul beneficiarului, suportand si cheltuielile ocazionate de inmormantarea acestuia.

Totodata, G P a asigurat si intretinerea mamei sale, reclamanta G Cta, pana in data de 23.11.2016, data la care a decedat in urma unui accident vascular subit, lasand ca mostenitori pe parati, copiii acestuia.

Sustin recurentii ca, ulterior decesului autorului lor, au incercat sa isi viziteze bunica, dar aceasta le refuza vizitele si, fara o motivatie logica si coerenta, refuza sa primeasca intretinere de la ei.

Precizeaza recurentii ca nu sunt in imposibilitate de a executa obligatiile asumate de tatal lor, iar comportamentul pe care l-au manifestat fata de GC ta este unul normal, actiunea fiind formulata de catre aceasta la presiunea unor persoane care doresc sa devina proprietarii imobilului bunicilor.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 483 si urmatoarele, art. 488 alin. l pct. 6 si 8 din Codul de procedura civila.

  1. Apararea opusa de catre intimata –reclamanta

Intimata-reclamanta GC a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil, conform  Deciziei nr. 52/2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand in vedere data promovarii actiunii in rezolutiunea contractului de intretinere – 16.12.2016.

In subsidiar a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Se arata ca, prin cererea de apel, paratii au solicitat schimbarea in parte a sentintei civile pronuntate de Judecatoria A in sensul desfiintarii contractului de intretinere doar pentru cota de ½ pe care o detine reclamanta GC ta, o astfel de solicitare fiind in contradictie atat cu doctrina cat si cu practica judiciara in materie.

Asa cum se precizeaza in sentinta criticata, obligatia de intretinere este indivizibila, aceasta considerandu-se executata doar in momentul decesului tuturor partilor din contract, nefiind acceptata o desfiintare partiala a contractului de intretinere.

Intimata contesta si sustinerile recurentilor privind faptul ca au incercat sa ii presteze intretinere, aratand ca probatoriul administrat in cauza a dovedit, dincolo de orice dubiu, ca nu si-au indeplinit obligatiile asumate si nici mama lor nu a incercat in niciun mod sa complineasca aceste obligatii.

Cat priveste inopozabilitatea contractului de intretinere incheiat de tatal lor, invocata prin cererea de recurs, intimata solicita respingerea acestei aparari intrucat la momentul deschiderii succesiunii tatalui lor contractul incheiat de acesta le-a devenit opozabil, fiind tinuti de obligatiile asumate de GP.

  1. Solutia instantei de recurs

Prin decizia civila nr.516/12.10.2018 Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Prin decizia nr.217/31.01.2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a declinat competenta de solutionare a recursului declarat de recurentii parati Galateanu F si Galateanu M impotriva deciziei civile nr.469/07.06.2018 pronuntata de Tribunalul Teleorman – Sectia Civila, in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, dosarul fiind reinregistrat pe rolul acestei instante la data de 26.02.2019.

5.1. Examinand cu prioritate exceptia nulitatii recursului pentru nemotivare , invocata de  catre intimata-reclamanta in raport de prevederile art.486 alin.1 lit.d) din Codul de procedura civila, Curtea o constata nefondata intrucat in memoriul de recurs se regasesc motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza ­ si dezvoltarea acestora, respectiv nemotivarea deciziei atacate in ceea ce priveste motivul de apel prin care apelantii paratii au invocat inopozabilitatea contractului de intretinere, care il privea pe tatal lor, critica circumscrisa motivului de casare prevazut la art.488 alin.1 pct.6 din Codul de procedura civila si aplicarea gresita a dispozitiilor de drept material ce reglementeaza contractul de intretinere, subsumata motivului de casare prevazut la art.488 alin1.pct.8 din Codul de procedura civila.

5.2. Potrivit art.425 alin.1 din Codul de procedura civila, hotararea trebuie sa cuprinda partea introductiva, considerentele si dispozitivul, iar in cuprinsul considerentelor se vor arata obiectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor, expunerea situatiei de fapt retinuta de catre instanta pe baza probelor administrate, motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia, aratandu-se motivele pentru care s-au admis cat si cele pentru care s-au respins cererile partilor.

Obligatia instantei de a-si motiva hotararea adoptata, consacrata legislativ in dispozitiile art. 425 din Codul de procedura civila,  are in vedere stabilirea in considerentele hotararii a situatiei de fapt expusa in detaliu, incadrarea in drept, examinarea argumentelor partilor si punctul de vedere al instantei fata de fiecare argument relevant, si, nu in ultimul rand, rationamentul logico-juridic care a fundamentat solutia adoptata.

Motivarea hotararilor judecatoresti este de esenta hotararii si se impune din perspectiva respectarii dreptului la un proces echitabil, fiind necesara pentru a o face inteleasa si acceptata de parti, dar si pentru a permite instantei de control judiciar sa verifice, dupa caz, aplicarea legii la circumstantele concrete ale cauzei ori stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii.

Or’, din lecturarea deciziei civile atacate se constata ca tribunalul nu a analizat motivul de apel privind caracterul inopozabil al contractului de intretinere, sustinere ce se regaseste si in intampinarea formulata impotriva cererii introductive de instanta, in care se vorbeste despre caracterul intuitu personae ca element de structura al acestui tip de contract si sunt amintite prevederile art.1282 din Noul Cod civil, ce reglementeaza transmiterea catre succesori a drepturilor si obligatiilor contractuale.

Daca apararea opusa la fond a fost mai putin structurata juridic, nu aceea si este situatia in privinta motivelor de apel, critica fiind expres formulata la punctul 5 al apelului: „Instanta a retinut gresit ca nu ne-am indeplinit obligatiile ce decurg din contract, fara a observa ca acel contract nu ne era opozabil”,  iar lamurirea acestui aspect este determinanta pentru solutionarea litigiului.

Aceasta intrucat, dat fiind caracterul intuitu personae al contractului de intretinere, obligatiile asumate de debitor se executa personal de catre acesta, intrucat atributele particulare ale celui obligat prin contract au fost cele care au stat in primul rand la baza alegerii sale de catre creditorul obligatiei de intretinere. Ca urmare, in situatia decesului singurului debitor contractant, cum este cazul in speta, contractul nu isi mai produce efectele specifice, fiind desfiintat din cauza imposibilitatii prestarii intretinerii pe intreaga viata a beneficiarului prestatiei, schimbarea debitorului intretinerii putand avea loc doar cu acordul creditorului.

In considerentele deciziei recurate se retine, pe de o parte, ca „intimata a dovedit ca, dupa decesul lui Galateanu P apelantii parati nu au incercat sa ii acorde intretinere, desi se afla in stare de nevoie…” constatare ce presupune inexistenta unui acord de preluare de catre parati a obligatiilor asumate de tatal lor pentru a impiedica desfiintarea contractului din cauza neexecutarii fortuite a intretinerii, dar si ca „apelantii-parati nu au probat ca au indeplinit obligatiile contractate de tatal lor”, astfel ca „in mod corect instanta de fond a retinut culpa exclusiva a apelantilor-parati in neexecutarea obligatiilor asumate de Galateanu P prin contractul nr.2171 din 27.11.1997”, ceea ce, dimpotriva, presupune ca a existat acordul reclamantei ca intretinerea sa fie prestata de catre cei doi succesori ai fiului sau, iar acestia nu si-au indeplinit obligatia.

O astfel de argumentare nu numai ca nu lamurese situatia de fapt, dar este si contradictorie, deoarece in ipoteza existentei acordului reclamantei la prestarea intretinerii de catre parati, contractul le este opozabil si atunci se poate dispune rezolutiunea pentru neexecutarea culpabila a obligatiei, pe cand in ipoteza in care nu a existat un astfel de acord, consecinta decesului intretinatorului este desfiintarea de plin drept a contractului incheiat in anul 1997.

5.3.  Motivul prevazut de art. 488 alin.1 pct. 8 din Codul de procedura civila poate fi invocat atunci cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gre sita a normelor de drept material .

Textul are in vedere situatiile in care instanta recurge la dispozitiile legale ce sunt de natura sa duca la solutionarea cauzei, dar, fie le incalca in litera sau in spiritul lor, fie le aplica gresit.

Recurenta invoca acest motiv de casare, aratand, in esenta, ca instanta de apel a aplicat gresit regulile din materia actului juridic, solutionand cauza fara a lua in considerare trasaturile specifice ale acestui tip de contract, examinate in doctrina si jurisprudenta, insa modalitatea de redactare a deciziei recurate, ce nu releva cercetarea fondului raporturilor stabilite intre parati  in legatura cu contractul de intretinere in discutie, nu permite efectuarea controlului judiciar din perspectiva acestui motiv de nelegalitate, astfel ca la solutionarea recursului Curtea are in vedere art. 488 alin.1 pct. 6 din Codul de procedura civila.

Avand in vedere considerentele aratate, in conformitate cu art. 498 alin.2 coroborat cu art. 488 pct. 6 din Codul de procedura civila, Curtea va admite recursul declarat de catre recurentii-parati, va casa decizia recurata si va trimite cauza spre rejudecare la acela si tribunal pentru stabilirea exacta a raporturilor juridice dintre partile litigante si, in functie de acesta, pentru aplicarea dispozitiilor legale incidente.

In consecinta,

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de recurentii-parati GM s i GF ambii cu domiciliul in A … impotriva deciziei civile nr.469/07.06.2018, pronuntata de Tribunalul Teleorman, in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta G C cu domiciliul in A_ nr.7, judetul Teleorman.

Caseaza decizia civila recurata si trimite cauza spre rejudecare la acela si tribunal.

Definitiva.

Pronuntata azi, 05.06.2019, si pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

         PRESEDINTE,                                    JUDECATOR,                    JUDECATOR,

AURELI A M______  G_______   A____ C____                D____ A_____