reluarea activitatii societatii dupa suspendare

reluarea activitatii societatii dupa suspendare

documente necesare pentru reluarea activitatii unei societati dupa suspendare

 

1. Cerere de inregistrare (original);

2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind reluarea activitatii societatilor comerciale (original);

3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii;

4.Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfa?oara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;

5.Declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;

6.certificatul constatator emis in baza declaratiei-tip depusa la suspendarea activitatii.

7.Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxe de registru;

– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.