Posesia. Exercitarea posesiei. Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate

Posesia. Exercitarea posesiei. Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate 

Art. 916: Notiune

(1) Posesia este exercitarea in fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de catre persoana care il stapaneste si care se comporta ca un proprietar.

(2) Dispozitiile prezentului titlu se aplica, in mod corespunzator, si in privinta posesorului care se comporta ca un titular al altui drept real, cu exceptia drepturilor reale de garantie.

Art. 917: Exercitarea posesiei

(1) Posesorul poate exercita prerogativele dreptului de proprietate asupra bunului fie in mod nemijlocit, prin putere proprie, fie prin intermediul unei alte persoane.

(2) Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu si persoanele juridice exercita posesia prin reprezentantul lor legal.

Art. 918: Cazurile care nu constituie posesie

(1) Nu constituie posesie stapanirea unui bun de catre un detentor precar, precum:

 1. a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;
 2. b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitatie sau servitute, fata de nuda proprietate;
 3. c) fiecare coproprietar, in proportie cu cotele-parti ce revin celorlalti coproprietari;
 4. d) orice alta persoana care, detinand temporar un bun al altuia, este obligata sa il restituie sau care il stapaneste cu ingaduinta acestuia.

(2) Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai in cazurile si limitele prevazute de lege.

Art. 919: Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate

(1) Pana la proba contrara, acela care stapaneste bunul este prezumat posesor.

(2) Detentia precara, odata dovedita, este prezumata ca se mentine pana la proba intervertirii sale.

(3) Pana la proba contrara, posesorul este considerat proprietar, cu exceptia imobilelor inscrise in cartea funciara.

Art. 920: Intervertirea precaritatii in posesie

(1) Intervertirea detentiei precare in posesie nu se poate face decat in urmatoarele cazuri:

 1. a) daca detentorul precar incheie cu buna-credinta un act translativ de proprietate cu titlu particular cu alta persoana decat cu proprietarul bunului;
 2. b) daca detentorul precar savarseste impotriva posesorului acte de rezistenta neechivoce in privinta intentiei sale de a incepe sa se comporte ca un proprietar; in acest caz, intervertirea nu se va produce insa mai inainte de implinirea termenului prevazut pentru restituirea bunului;
 1. c) daca detentorul precar instraineaza bunul, printr-un act translativ de proprietate cu titlu particular, cu conditia ca dobanditorul sa fie de buna-credinta.

(2) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, dobanditorul este de buna-credinta daca inscrie dreptul in folosul sau intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare, in celelalte cazuri, este de buna-credinta dobanditorul care nu cunostea si nici nu trebuia, dupa imprejurari, sa cunoasca lipsa calitatii de proprietar a celui de la care a dobandit bunul.

Art. 921: Incetarea posesiei

Posesia inceteaza prin:

 1. a) transformarea sa in detentie precara;
 2. b) instrainarea bunului;
 3. c) abandonarea bunului mobil sau inscrierea in cartea funciara a declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil;
 4. d) pieirea bunului;
 5. e) trecerea bunului in proprietate publica;
 6. f) inscrierea dreptului de proprietate al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, conform art. 889 alin. (2);
 7. g) deposedare, daca posesorul ramane lipsit de posesia bunului mai mult de un an.

Viciile posesiei

Art. 922: Viciile posesiei

(1) In afara situatiilor prevazute de lege, nu poate produce efecte juridice decat posesia utila.

(2) Nu este utila posesia discontinua, tulburata sau clandestina. Pana la proba contrara, posesia este prezumata a fi utila.

Art. 923: Discontinuitatea

Posesia este discontinua atat timp cat posesorul o exercita cu intermitente anormale in raport cu natura bunului.

Art. 924: Violenta

Posesia este tulburata atat timp cat este dobandita sau conservata prin acte de violenta, fizica sau morala, care nu au fost provocate de o alta persoana.

Art. 925: Clandestinitatea

Posesia este clandestina, daca se exercita astfel incat nu poate fi cunoscuta.

Efectele posesiei

Art. 928: Uzucapiunea si dobandirea fructelor

In conditiile prezentului capitol, posesorul poate dobandi proprietatea asupra bunului posedat sau, dupa caz, asupra fructelor produse de acesta.

Art. 929: Bunurile care nu pot fi uzucapate

Nu pot fi uzucapate bunurile care, inainte sau dupa intrarea in posesie, au fost declarate prin lege inalienabile.