Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat

Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat

Partajul terenului din comuna Corbeanca, – paratii il detin in proprietate devalmasa; obligarea paratului I. G la executarea in natura a obligatiei, respectiv la incheierea actului de vanzare–cumparare autentic asupra cotei–parti din teren, care ii va reveni in urma partajului si obligarea acestuia la plata de daune–interese compensatorii reprezentand beneficiul nerealizat.

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A IV CIVILA

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX

DECIZIA CIVILA NR.417R

Sedinta publica de la 3 aprilie 2015

Curtea compusa din:

PRESEDINTE – A_____ V____

JUDECATOR – R___ P__

JUDECATOR – P____ F____

GREFIER – G_______-M____ V_____

**************

Pe rol solutionarea recursului formulat de recurentul-reclamant M_____ D______ impotriva deciziei civile nr.740A/11.11.2014 pronuntata de Tribunalul Ilfov in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-parat I___ G_______, cauza avand ca obiect „pretentii”.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurentul-reclamant personal si asistat de avocat V_____ M_____ si intimatul-parat personal si asistat de avocat I_______ M______ M_____.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, care invedereaza faptul ca la data de 30.03.2015, intimatul-parat a depus intampinare in 2 exemplare, prin serviciul registratura.

Se inmaneaza aparatorului recurentului-reclamant un exemplar de pe intampinare.

Aparatorul recurentului-reclamant depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru, chitanta nr.SW xxxxxxxxxx din 26.03.2015 in eliberata de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, in valoare de 2.650 lei si timbru judiciar in valoare de 5 lei.

Curtea, in raport de criticile formulate prin motivele de recurs, constata ca in mod gresit a stabilit pe cale administrativa taxa judiciara de timbru in suma de 2.490 lei, in loc de 2.650 lei. Avand in vedere ca recurentul-reclamant a achitat suma de 2.650 lei, dispune restituirea sumei de 160 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru neutilizata in prezenta cauza.

Aparatorul intimatului-parat solicita in combaterea motivelor de recurs proba cu inscrisuri, in cadrul careia depune la dosar interogatoriul la care a raspuns recurentul in cadrul dosarului nr.XXXXXXXXXXX si dovada achitarii impozitului pe cladiri de catre intimatul-parat.

Aparatorul recurentului-reclamant solicita respingerea probei cu interogatoriul administrat recurentului intr-un alt dosar.

Curtea, in majoritate, apreciaza ca este inadmisibila proba cu interogatoriul administrat recurentului intr-un alt dosar, o respinge ca atare si restituie aparatorului intimatului-parat interogatoriul. Cu opinia separata a judecatorului A_____ V____, care apreciaza admisibila proba cu interogatoriul administrat recurentului intr-un alt dosar, reprezentand o proba inscrisuri in sensul art.305 C.pr.civ.

Aparatorul intimatului-parat invoca exceptia nulitatii recursului in temeiul art.3021 alin.1 lit.c C.pr.civ., avand in vedere ca in cuprinsul cererii de recurs nu se regasesc critici la adresa deciziei din apel, modalitatea de motivare a recursului constand in reiterarea motivelor de apel, fara a cuprinde critici concrete, susceptibile de a fi incadrate, chiar din oficiu, in cazurile de casare sau de modificare prevazute de art.304 C.pr.civ.

Aparatorul recurentului-reclamant solicita respingerea exceptiei nulitatii recursului. Arata ca motivele de recurs formulate se incadreaza in dispozitiile art.304 pct.9 C.pr.civ, criticile vizand motive de nelegalitate a hotararii atacate, respectiv gresita aplicare a art.1084 – 1085 C.civ. si nerespectarea art.1073 C.civ.

Curtea acorda cuvantul si pe fondul cererii de recurs.

Aparatorul recurentului-reclamant solicita admiterea recursului conform motivelor depuse in scris la dosar, pe care le sustine oral, schimbarea deciziei recurate in sensul admiterii apelului si, pe fond, admiterea actiunii, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si onorariu avocat. Depune la dosar concluzii scrise.

Aparatorul intimatului-parat solicita respingerea recursului ca nefondat, conform motivelor invocate in intampinare si mentinerea deciziei recurate, ca fiind temeinica si legala. Fara cheltuieli de judecata.

C U R T E A

Prin cererea din 25.11.2011, reclamantul M_____ Dumitru a chemat in judecata pe paratii I___ G_______ si I___ C______, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna partajul terenului din comuna Corbeanca, ____________________ paratii il detin in proprietate devalmasa; obligarea paratului I___ G_______ la executarea in natura a obligatiei, respectiv la incheierea actului de vanzare – cumparare autentic asupra cotei – parti din teren, care ii va reveni in urma partajului si obligarea acestuia la plata de daune – interese compensatorii reprezentand beneficiul nerealizat.

In motivare, a aratat ca la data de 16 noiembrie 1994 a incheiat cu paratul I___ G_______ un antecontract de vanzare – cumparare prin care acesta s-a obligat sa-i vanda suprafata de 1250 m.p teren situat in ___________________________, __________________________, in schimbul unui pret de 2000.000 lei din care la data incheierii antecontractului i-a achitat suma de 1.562.500 lei, iar diferenta de 437.500 lei i-a achitat-o la 20 ianuarie 1995 cand s-a facut si predarea terenului,cu acordul ambilor soti.

Cu toate acestea, paratul a refuzat incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica si s-a opus admiterii actiunii formulata in acest sens, astfel incat este prejudiciat pentru neindeplinirea obligatiei, cu valoarea terenului de la ora actuala.

Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.969, art.970, art.1073, art. 1075, art. 1084 din Codul civil, art.33 alin.2 din Codul familiei.

Paratii au formulat intampinare prin care au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat in raport de solutia pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, al Judecatoriei B_____, prin care a fost respinsa actiunea reclamantului formulata in contradictoriu cu el avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare –cumparare. De asemenea, acestia au invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru capatul de cerere privind acordarea de despagubiri si exceptia inadmisibilitatii primului capat de cerere. Pe fondul cauzei au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

La data de 21.03.2012, reclamantul si-a modificat actiunea in sensul ca intelege sa renunte la primul si al doilea capat de cerere si la judecata in contradictoriu cu parata I___ C______, solicitand obligarea paratului I___ G_______ la plata sumei de 50.000 lei, reprezentand pretul achitat si daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat.

Prin incheierea de sedinta din data de 09.05.2012, instanta a respins, ca neintemeiata, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

La data de 19.12.2012, dupa efectuarea raportului de expertiza evaluatorie, reclamantul si-a precizat cuantumul obiectului cererii, aratand ca pretinde suma de 200.000 lei, reprezentand daune interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat.

Prin sentinta civila nr. 1386/12.03.2013, Judecatoria B_____ a admis in parte cererea precizata, in sensul ca l-a obligat pe parat la plata sumei de 15.735 lei, reprezentand restituirea pretului actualizat si a dobanzii legale aferente si la plata sumei de 6611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca potrivit procesului verbal de 16.11.1994 si chitantei de mana din 20.xxxxxx, paratul a primit de la reclamant suma de 2.000.000 lei ROL, pentru ca acesta sa ii vanda suprafata de 1250 mp un teren situata in satul Oracu, __________________________________> Vanzarea-cumpararea terenului nu a avut loc, iar prin decizia civila nr. 1257R/22.06.2009 pronuntata in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX de Tribunalul Bucuresti, instanta a constatat ca obligatia asumata de catre parat nu poate fi indeplinita in natura, intrucat terenul se afla in codevalmasie.

Paratul a recunoscut faptul ca a primit suma de 2.000.000 lei ROL de la reclamant si s-a declarat de acord cu restituirea pretului actualizat.

Actiunea formulata de reclamant se intemeiaza pe dispozitiile privind raspunderea civila contractuala, in patrimoniul acestuia nascandu-se un drept de creanta in contra paratului.

Astfel, in cauza se impune executarea indirecta a obligatiei paratului, respectiv restituirea sumei de bani pe care a primit-o conform procesului verbal incheiat in anul 1994 si a chitantei de mana incheiate in anul 1995, ceea ce inseamna in fapt, dreptul reclamantului – creditor de a pretinde si de a obtine de la debitorul-parat echivalentul prejudiciului pe care l-a suferit, ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiei. In ceea ce priveste conditiile acordarii despagubirilor (daunelor – interese), instanta a constatat ca in cauza exista fapta ilicita a debitorului-parat, care nu a inteles sa restituie reclamantului suma achitata de acesta, in lipsa indeplinirii obligatiei corelative de catre parat. De asemenea, neexecutarea este imputabila debitorului, datorandu-se culpei sau relei–credinte a acestuia (art.1082 Cod civil).

In ceea ce priveste evaluarea daunelor interese, raportat la dispozitiile art. 1084-1086 Cod civil, acestea cuprind pierderea efectiva suferita si castigul pe care debitorul nu l-a putut realiza. In cazul raspunderii civile contractuale, daunele interese datorate sunt cele care au fost prevazute sau care au putut fi prevazute la incheierea contractului.

Chiar si in situatia in care neexecutarea contractului, respectiv nerestituirea sumei de bani achitate de catre reclamant paratului, se datoreaza culpei acestuia, daunele interese nu pot cuprinde decat ceea ce este o consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei (art. 1086 Cod civil).

In ceea ce priveste obligatiile care au ca obiect o suma de bani, potrivit art. 1088 Cod civil, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, reprezentand prejudiciul inregistrat ca urmare a intarzierii platii de catre debitorul-parat.

Ca urmare, instanta a admis in parte cererea precizata si a obligat paratul la plata sumei de 15.735 lei, reprezentand restituirea pretului actualizat si a dobanzii legale aferente.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila, avand in vedere ca paratul a cazut in pretentii, a admis cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecata si a obligat paratul la plata catre reclamant a sumei de 6.611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, din care 5.611 lei taxa judiciara de timbru si 1.000 lei onorariu expert.

Impotriva sentintei a formulat apel reclamantul, care a solicitat schimbarea acesteia, in sensul obligarii paratului si la plata de daune interese compensatorii, respectiv la plata sumei de 184.265 lei, beneficiul nerealizat (diferenta dintre pretul actualizat platit si valoarea terenului care s-a stabilit prin raportul de expertiza efectuat in cauza), pretinzand ca instanta a facut o aplicare gresita a prevederilor art. 1073, art.1075, art.1084 vechiul Cod Civil.

Prin intampinare paratul a solicitat respingerea apelului ca nefondat aratand ca modalitatea de executare a obligatiei, in speta, consta in restituirea sumei de bani primite potrivit inscrisurilor incheiate intre parti.

Raportat la art. 1084 si 1085 Cod civil, daunele interese cuprind pierderea efectiva ce a fost suferita si castigul pe care creditorul nu l-a putut realiza, debitorul fiind tinut sa repare numai prejudiciul previzibil la incheierea contractului.

Prin decizia civila nr.280 A/10.12.2013, Tribunalul Ilfov – Sectia Civila a respins apelul, ca nefondat.

Impotriva deciziei a declarat recurs reclamantul care a sustinut nelegalitatea acesteia sub aspectul gresitei interpretari a dispozitiilor art. 1084-1086 Cod civil.

Prin decizia civila nr. 933/3 iunie 2014 Curtea de Apel Bucuresti Sectia a III-a Civila si pentru Cauze cu Minori si de Familie a admis recursul, a casat decizia si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante pentru a judeca apelul in complet de doi judecatori si nu de trei judecatori cum apare in dispozitivul deciziei atacate.

Reluand judecata, in complet de doi judecatori, prin decizia civila nr.740 A din 11 noiembrie 2014, Tribunalul Ilfov Sectia Civila a respins apelul, ca nefondat .

In considerente, instanta a retinut ca, intrucat partile nu au stabilit pe cale conventionala o modalitate de evaluare a despagubirilor datorate in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor, devin incidente prevederile art. 1084 – 1086 Cod civil, in vigoare la data nasterii raportului de drept, care stabilesc principiile in conformitate cu care urmeaza a se face evaluarea despagubirilor de catre instanta.

In conformitate cu dispozitiile art. 1085 Cod civil, debitorul nu raspunde decat de daunele – interese care au fost prevazute ori care ar fi putut fi prevazute la facerea contractului, cand neindeplinirea obligatiei nu provine din dolul sau. Asadar, debitorul va fi tinut sa repare numai prejudiciul previzibil la momentul incheierii contractului. Or, la momentul incheierii chitantei depuse la dosarul primei instante, in anul 1994, nu era previzibila o valoare de piata a terenului mult superioara celei avute in vedere de catre parti la incheierea inscrisului sub semnatura privata. Prin urmare, nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1085 Cod civil pentru acordarea daunelor – interese in sensul solicitat de catre apelantul – reclamant.

Impotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, care in sustinerea motivului de recurs prevazut de art.304 pct.9 Cod de procedura civila i-a adus urmatoarele critici:

1.    hotararea a fost data cu aplicarea gresita a legii, in sensul ca s-a incalcat principiul repararii integrale a prejudiciului instituit prin prevederile art. 1084-1085 din vechiul Cod Civil;

2.    instanta de apel a facut aplicarea gresita a dispozitiilor art. 1085 Cod civil raportat la art.960 Cod civil, intrucat nu a tinut cont ca neexecutarea contractului a fost cauzata de dolul paratului si nu a acordat beneficiul nerealizat. Dolul paratului a constat in ascunderea adevarului cu privire la proprietatea terenului ce facea obiectul contractului. Acesta a incasat intregul pret al vanzarii si a promis transferul intregii proprietati, cu toate ca stia ca din punct de vedere juridic nu avea cum sa transfere dreptul de proprietate. Ulterior paratul s-a folosit cu rea-credinta de contractul viciat de dolul sau, pentru a se opune admiterii actiunii in justitie prin care recurentul – reclamant a incercat sa obtina pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vindere – cumparare. Cu rea-vointa intimatul in intelegere cu sotia sa, s-a folosit de contractul viciat de dolul sau si de situatia juridica a terenului – proprietate devalmasa – invocand lipsa de consimtamant a sotiei. Astfel, contractul nu a putut fi executat din cauza faptelor dolosive ale paratului. Acesta a intocmit acest contract cu scopul de a frauda, de a incasa pretul vanzarii terenului, fara a oferi o contraprestatie. Paratul nu a avut niciodata intentia de a transfera dreptul de proprietate intrucat pe durata existentei contractului acesta nu numai ca a stat inactiv (nu si-a indeplinit obligatiile contractuale), dar a savarsit fapte care sa impiedice prin orice mod executarea sa;

3.    instanta de apel a dat o interpretare gresita dispozitiilor art. 1085 si 1086 Cod civil, intrucat partile (inclusiv paratul) au putut prevedea la facerea contractului, care ar fi prejudiciul in cazul in care paratul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, respectiv nu transfera dreptul de proprietate al terenului. Interpretarea art. 1085 Cod civil nu insemna ca partile trebuiau sa prevada strict si exact intinderea prejudiciului (lichiditatea dreptului de creanta), ci ca partile trebuiau sa prevada natura acestuia. Era indeplinita conditia prevazuta de art. 1085 Cod civil (prevederea daunelor-interese) daca partile (paratul in situatia de fata) puteau realiza ca valoarea terenului poate suferi modificari (scaderi sau cresteri) in functie de valorile stabilite pe piata libera. Chiar paratul a facut o astfel de operatiune speculativa, intrucat terenul care face obiectul contractului a fost cumparat de acesta de la o terta persoana, la un pret mai mic decat cel pe care l-a obtinut de la reclamantul din prezenta cauza. Repararea integrala a prejudiciului (restitutio in intregrum) nu presupune doar restituirea pretului, dupa ce 18 ani reclamantul a fost lipsit de aceasta suma de bani. In realitate reclamantului nu i-au fost acordate nici un fel de despagubiri, cu toate ca a pierdut o valoare patrimoniala, la care ar fi avut dreptul conform contractului.

Intimatul a invocat exceptia nulitatii recursului pe considerentul ca acesta nu cuprinde motive de nelegalitate ci numai de netemeinicie.

Curtea urmeaza a respinge exceptia nulitatii recursului intrucat recurentul invocand gresita aplicare a dispozitiilor art. 1084 -1085 si 1086 Cod civil, se incadreaza in motivul de recurs prevazut de art. 304 pct.9 Cod procedura civila.

In majoritate, Curtea retine ca recursul este intemeiat.

Astfel, instanta de apel a mentinut solutia primei instante prin care s-a admis doar in parte actiunea precizata, in sensul ca paratul a fost obligat doar la restituirea sumei de 15.735 lei, reprezentand pretul de 2000.000 lei achitat in anul 1995 de catre reclamant catre parat, actualizat conform expertizei contabile la 10.808 lei si dobanda legala de 4927 lei.

Instantele au respins pretentia reclamantului de a-i fi achitata si diferenta dintre pretul reactualizat si dobanda legala pe de o parte si valoarea actuala a terenului de peste 200.000 lei calculata prin raportul de expertiza intocmit in cauza, pe de alta parte.

In sustinerea solutiei pronuntate instanta de apel a retinut ca daunele interese pentru neexecutarea obligatiei contractuale in bani cuprind doar dobanda legala in baza art. 1088 Cod civil si ca oricum paratul nu poate raspunde decat de daunele interese prevazute sau care ar fi putut fi prevazute la data incheierii antecontractului in baza art. 1086 Cod civil.

Curtea constata ca obligatia rezultata din antecontractul de vanzare – cumparare pentru parat nu consta in plata unei sume de bani, ci in transferul dreptului de proprietate asupra terenului prin incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.

Respingerea actiunii in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX al Tribunalului Bucuresti, pe considerentul ca terenul este bun codevalmas, nu exclude culpa paratului in neincheierea, pe cale conventionala, a actului autentic, in conditiile in care, din actele dosarului rezulta ca sotia lui avea cunostinta de existenta antecontractului, de predarea terenului si primirea pretului, chiar daca nu si-a exprimat un consimtamant expres in acest sens.

Paratul s-a opus admiterii actiunii, ceea ce denota lipsa intentiei sale de incheiere a contractului de vanzare-cumparare, in conditiile fluctuatiei de preturi, aspect care ii era favorabil.

In consecinta, instantele au facut o gresita aplicare in cauza a prevederilor art. 1088 alin. 1 Cod civil conform cu care la obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, in speta aflandu-ne in fata neindeplinirii unei obligatii de a face.

Conform art. 1084 Cod civil daunele interese cuprind in genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit creditorul, adica paguba efectiva si beneficiul nerealizat.

In cazul reclamantului daunele interese pentru neexecutare nu constau numai in pretul reactualizat al imobilului cu dobanda legala aferenta, ci si in diferenta dintre aceste valori si valoarea actuala de piata a terenului, caci, daca paratul si-ar fi indeplinit obligatia de incheiere a contractului de vanzare – cumparare in forma autentica, reclamantul ar fi putut la randul sau sa vanda acest teren la nivelul pretului de piata stabilit prin raportul de expertiza, astfel incat patrimoniul lui ar fi fost intregit cu aceasta valoare. In lipsa indeplinirii obligatiei patrimoniul reclamantului s-a diminuat cu aceasta diferenta de valoare.

Intr-adevar, conform art. 1085 Cod civil debitorul nu raspunde decat de daunele interese care au fost prevazute sau care au putut fi prevazute la facerea contractului, cand neindeplinirea obligatiei nu provine din dolul sau.

Refuzul paratului de a incheia contractul de vanzare – cumparare in forma autentica nu poate fi asimilat dolului in sensul art. 960 Cod civil cum gresit sustine recurentul, insa fluctuatia valorii de piata a acestuia putea fi prevazuta la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, astfel incat diferenta dintre pretul reactualizat si valoarea de piata a imobilului se cuvine reclamantului si in temeiul art. 1085 Cod civil.

Aceasta intrucat, astfel cum s-a mai aratat, la data incheierii antecontractului ambele parti puteau prevedea fluctuatia preturilor in piata imobiliara. Faptul ca valoarea terenului putea fi mai mare sau mai mica nu este un element de imprevizibilitate cum gresit s-a retinut in decizie.

In consecinta, facand aplicarea art. 1084 cod civil, care acorda titularului unui drept de creanta, dreptul de a fi despagubit pentru pierderea efectiv suferita si beneficiul nerealizat, pentru neexecutarea culpabila de catre debitor a obligatiei de a da si a face, Curtea urmeaza a constata ca actiunea este intemeiata in intregul sau.

Ca urmare, in baza art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, in majoritate urmeaza a admite recursul, a modifica decizia, a admite apelul, a schimbat in parte sentinta si a-l obliga pe parat la plata catre reclamant si a sumei de 184.265 lei, beneficiu nerealizat constand din diferenta dintre valoarea de piata a terenului ce a facut obiectul antecontractului de vanzare – cumparare si pretul reactualizat cu dobanda legala.

Restul dispozitiilor sentintei privind obligarea paratului la plata sumei de 15.735 lei pret actualizat si dobanda legala catre reclamant, cat si la plata cheltuielilor de judecata acordate urmeaza a fi mentinute.

In baza art. 274 Cod procedura civila, paratul va fi obligat sa plateasca reclamantului suma de 3290 lei cheltuieli de judecata din recurs justificate cu plata taxei de timbru si a onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

In majoritate:

Respinge exceptia nulitatii recursului.

Admite recursul declarat recurentul-reclamant M_____ D______ impotriva deciziei civile nr.740A/11.11.2014 pronuntata de Tribunalul Ilfov in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-parat I___ G_______.

Modifica decizia.

Admite apelul declarat de apelantul reclamant M_____ D______ impotriva sentintei civile nr.1386/12.03.2013, pronuntata de Judecatoria B_____, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX.

Schimba in parte sentinta, in sensul ca obliga pe parat la plata catre reclamant si a sumei de 184.265 lei daune interese (beneficiu nerealizat). Mentine restul dispozitiilor sentintei.

Obliga pe paratul intimat sa plateasca recurentului reclamant suma de 3290 lei cheltuieli de judecata din recurs.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 03.04.2015.

PRESEDINTE, JUDECATOR,

A_____ V____ R___ P__

GREFIER,

G_______ M____ V_____

Red. A.V.

Tehnored. T.I./PS

2 ex./29.04.2015

Jud. apel:

C_______ D_______

Cu opinia separata a domnului judecator P____ F____

in sensul respingerii recursului ca nefondat.

Prin cererea formulata la 25.11.2011 ulterior modificata reclamantul M_____ D______ a solicitat obligarea paratului I___ G_______ la restituirea sumei de 50.000 lei, reprezentand pretul platit si la daune interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat, daune – interese calculate ca diferenta dintre valoarea de piata pe care o avea terenul la momentul achitarii pretului si valoarea de piata pe care o are terenul la data pronuntarii hotararii.

La 19.12.2012 reclamantul precizeaza cuantumul daunelor compensatorii la suma de 200.000 lei.

La 27.02.2013 reclamantul depune o a doua cerere pe care o numeste precizatoare, dar care este de fapt o cerere completatoare, in sensul ca s-a cerut in plus plata de daune interese compensatorii rezultand din actualizarea pretului platit.

In acest fel obligatiile cerute de reclamant au constat in plata sumei de 200.000 lei format de 15.735 lei pret platit actualizat, actualizarea reprezentand damnum emergens (valoarea pierderii efective) si 184.265 lei lucrum cessans (valoarea castigului nerealizat).

Prin sentinta civila nr.1386 din 12.03.2013 s-a admis in parte cererea precizata formulata de reclamant iar paratul I___ G_______ a fost obligat la plata sumei de 15.735, reprezentand pret actualizat si la plata dobanzii legale aferente care sunt daune moratorii, aceasta din urma nefiind ceruta de catre reclamant, precum si la 6611 cheltuieli de judecata.

Impotriva sentintei a declarat apel reclamantul M_____ D______.

Prin decizia civila nr.280 A din 10.12.2012 apelul a fost respins ca nefondat.

Din examinarea acestei decizii rezulta ca apelul, privind respingerea obligarii la plata sumei de 184.265 lei, a fost respins cu argumentul potrivit cu care debitorul a fost tinut numai de plata prejudiciului previzibil la momentul incheierii contractului si ca la momentul incheierii chitantei in anul 1994 nu era previzibila o valoare de piata a terenului, mult superioara celei avute de parti la momentul incheierii chitantei, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.1085 Cod civil, in sensul solicitat de apelantul reclamant.

Impotriva deciziei a formulat recurs reclamantul M_____ D______.

In sinteza, recursul intemeiat pe art.304 pct.9 Cod procedura civila , a privit aplicarea gresita a dispozitiilor art.1084 – 1085 Cod civil si art.1073 Cod civil.

In opinia noastra raspunderea debitorului este de natura contractuala deoarece deriva dintr-un antecontract de vanzare cumparare, iar raportul obligational nerealizat a constat in dreptul recurentului de a pretinde incheierea contractului in forma autentica iar debitorul – paratul – era tinut de indeplinirea obligatiei de a face de a incheia contractul de vanzare – cumparare.

Potrivit art.1086 Cod civil, „chiar in cazul cand neexecutarea obligatiei rezulta din dolul debitorului, daunele – interese nu trebuie sa cuprinda decat aceea ce este o consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei”.

In speta daunele – interese compensatorii (lucrum cessans) astfel cum au fost cerute de recurentul – reclamant nu sunt o consecinta directa si necesara a neexecutarii contractului pentru ca evolutia pretului de piata al imobilului este data de legea economica a cererii si ofertei pe piata imobiliara si nu de neexecutarea obligatiei de a face de catre debitor.

In plus, potrivit art.1088 Cod civil la obligatiile care au de obiect o suma oarecare cum este capatul principal de cerere, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, afara de regulile speciale in materie de comert, de fidejusiune si societate si deci nu se puteau acorda daune interese compensatorii.

Pentru aceste argumente consideram ca recursul trebuia respins si mentinute cele doua hotarari.

JUDECATOR

P____ F____

RED.PF

Tehnored.MS/ 2 ex. 30.04.2015