Onorariul de succes. Partea care a castigat procesul nu va putea obtine rambursarea unor cheltuieli decat in masura in care se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil

Onorariul de succes. Partea care a castigat procesul nu va putea obtine rambursarea unor cheltuieli decat in masura in care se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil.

R O M A N I A

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA A II-A CIVILA

Decizia nr. 1440/2012

Dosar nr. 14859/3/2009

Sedinta publica de la 14 martie 2012

Asupra recursului de fata; Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

La data de 8 aprilie 2009, reclamantul N.D.D. a chemat-o in judecata pe parata SC C.A. SA solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumelor de 284.598,42 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de reparatii autoturism, 8.538 lei penalitati de intarziere calculate asupra sumei datorate pentru intervalul 04 martie 2009 – 08 aprilie 2009, potrivit Normelor de aplicare a Ordinului CSA nr. 11/2007, precum Si in continuare in procent de 0,1% pe zi de intarziere pana la achitarea efectiva, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinta comerciala nr. 9852 din 19 octombrie 2010 pronuntata de Tribunalul BucureSti, sectia a VI-a comerciala, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul N.D.D. in contradictoriu cu parata SC C.A. SA Si parata a fost obligata sa plateasca reclamantului sumele de 304.478 lei cu titlu de despagubire Si de 133.056,89 lei penalitati de intarziere aferente perioadei 05 decembrie 2008 – 16 februarie 2010, cat Si pe viitor pana la achitarea integrala a debitului, plus cheltuieli de judecata in suma de 14.572,38 lei.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut, in esenta, ca probele au facut dovada indeplinirii conditiilor pentru antrenarea raspunderii civile delictuale potrivit art. 998-999 C. civ. a paratei Si anume existenta prejudiciului cert, actual Si determinabil in patrimoniul reclamantului in sensul avariilor produse autoturismului Rolls Royce, proprietatea acestuia, inmatriculat sub nr. Altfel Si fapta ilicita a intervenientului fortat C.I. din a carui vina exclusiva s-a produs accidentul rutier soldat cu avarierea autoturismului este dovedita. Legatura de cauzalitate intre daunele produse Si evenimentul rutier este relevata de procesul-verbal de contraventie din 04 septembrie 2008 Si concluziile celor doua rapoarte de expertiza tehnica judiciara, privind dinamica accidentului rutier.

Prin decizia comerciala nr. 237 din 10 mai 2011, Curtea de Apel BucureSti, sectia a VI-a comerciala, a respins apelul declarat de parata impotriva sentintei mai sus mentionate, ca nefondat, obligand-o pe apelanta catre intimatul N.D.D. la plata sumei de 4.100 lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de judecata in apel.

In motivarea acestei solutii, s-a aratat in considerente:

Instanta de fond a retinut in mod corect ca starea de fapt nu este contestata de parti, cu exceptia aspectelor referitoare la insaSi producerea accidentului rutier in circumstantele alegate de reclamant.

Instanta de fond a mai retinut ca singurele aspecte puse in discutie privesc cauza avariilor constatare la autoturismul Rolls Royce inmatriculat sub nr., precum Si valoarea despagubirilor datorate; astfel fiind situatia , instanta de fond a avut in vedere starea de fapt rezultata din materialul probator administrat pe parcursul litigiului, prima critica a apelantei aparand ca nefondata.

In ce priveSte a doua critica, vizand caracterul incomplet al procesului-verbal de contraventie Si implicit inexistenta legaturii de cauzalitate, probele au relevat ca nu este fondata, intrucat procesul-verbal de contraventie retine situatia de fapt constatata de agentul constatator, fiind retinut numarul de inmatriculare al celui de-al doilea autoturism avariat Si ca din declaratiile date de Soferi Si din testul alcooltest rezulta ca aceStia nu se aflau sub influenta bauturilor alcoolice.

Nici cea de-a treia critica, privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantului nu este fondata, intrucat s-a probat ca acesta are calitate procesuala activa prin procesul verbal de contraventie – acest inscris in privinta constatarilor facute de agentul constatator avand valoare de inscris autentic, persoanele presupus a fi vatamate in raport cu aceste constatari, precum Si apelanta putand sa se inscrie in fals.

In fine, in privinta deformarii aripii interioare Si a petei de vopsea albastra, expertii au raspuns Si au clarificat aspectele pe care apelanta le considera a fi neconcordante.

Probele administrate in cauza au facut dovada ca avariile existente la cele doua autoturisme sunt complementare Si ca viteza a fost analizata in dinamica producerii accidentului.

In ce priveSte proba cu o noua expertiza, curtea de apel s-a pronuntat in sensul respingerii ei, in temeiul dispozitiilor art. 292, art. 294 Si art. 205 C. proc. civ. Si a mai retinut ca prin probele administrate s-a stabilit suma necesara repararii auto Rolls Royce.

A apreciat, in final, ca atat timp cat probele fac dovada intrunirii elementelor constitutive ale raspunderii civile delictuale, aSa cum a retinut instanta de fond, deci Si a culpei asiguratorului in solutionarea cererii de despagubire, in speta sunt incidente prevederile art. 37 din Ordinul CSA nr. 8/2008, penalitatile fiind datorate de apelanta Si tot astfel, sunt incidente Si dispozitiile art. 274 C. proc. civ., intrucat apelanta a cazut in pretentii.

Impotriva deciziei curtii de apel a declarat recurs parata SC C.A. SA, intemeindu-se pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Si solicitand admiterea recursului aSa cum a fost formulat Si, pe cale de consecinta, casarea in tot a deciziei Curtii de Apel BucureSti Si trimiterea cauzei spre rejudecare catre o alta instanta de acelaSi grad.

Recurenta-parata formuleaza astfel, in esenta, urmatoarele critici:

In mod eronat Si dand dovada de lipsa de rol activ, instanta de apel a apreciat ca probele propuse de catre apelanta, respectiv interogatoriul intimatului I.C., al reclamantului D.D.N., precum Si al pretinsului Sofer al autoturismului Rolls Royce – E.S. Si efectuarea unei expertize de catre INEC nu sunt utile cauzei Si le-a respins, refuzand practic sa-Si indeplineasca sarcina cu care a fost investita prin formularea caii de atac – apelul Si anume, aceea de a rejudeca fondul cauzei in baza unor noi probe legal solicitate Si temeinic motivate de catre reclamanta.

In mod greSit instanta de apel a refuzat sa-i comunice intervenientului fortat I.C. intampinarea depusa de catre D.D.N. la dosarul cauzei.

Instanta de apel a pus in discutie admisibilitatea probatoriului inainte de discutarea exceptiei lipsei calitatii procesuale a intimatului reclamant, cu incalcarea dispozitiilor art. 137 alin. (1) C. proc. civ.

Instanta de apel a procedat la solutionarea cauzei, in conditiile in care aparatorul intimatului N.D.D., dl. avocat N.L. este ruda de gradul III (nepot) cu PreSedintele Curtii de Apel BucureSti , dl. D.L., fiind incalcate astfel dispozitiile art. 41 din Statutul Profesiei de Avocat.

Concluzionand, recurenta-parata sustine ca instanta de apel nu a tinut cont de caracterul devolutiv al apelului Si de rolul activ al instantei de apel, multumindu-se doar a consfinti sentinta apelata, prin respingerea apelului, rolul acestuia ramanand doar unul formal.

Recursul paratei nu este fondat.

Din examinarea criticilor formulate in recurs, in raport de actele dosarului, precum Si de dispozitiile legale aplicabile in cauza, se constata urmatoarele:

In ce priveSte prima critica formulata impotriva deciziei curtii de apel, potrivit careia se sustine lipsa de rol activ al instantei de apel Si caracterul incomplet al probatoriului administrat se constata ca nu este fondata.

Din examinarea materialului probator existent la dosarul cauzei, se observa ca in cauza, au fost date declaratii, au fost efectuate doua expertize judiciare Si trei expertize extrajudiciare Si in plus, instanta de apel, exercitandu-se rolul activ, a solicitat lamuriri in legatura cu probele administrate la fond Si caStigate cauzei.

Administrarea probei cu interogatoriul intimatilor in vederea stabilirii vitezei de circulatie a autovehiculelor implicate in accident in mod corect a fost respinsa de instanta, ca de altfel Si solicitarea de efectuare a unei expertize tehnice auto, care sa stabileasca viteza cu care circula autoutilitara DACIA, ca nefiind concludenta solutionarii cauzei, de vreme ce fapta ilicita a conducatorului autoutilitarei a fost deja stabilita fara dubiu, urmare probatoriului administrat, aceasta constand in patrunderea pe sensul opus Si intrarea in coliziune cu auto nr., care circula regulamentar.

Ca atare, instanta de apel corect a retinut ca elementul viteza este nerelevant in stabilirea vinovatiei sau raportului de cauzalitate, cu atat mai mult cu cat apelanta nu a avut la fond un astfel de obiectiv, iar vinovatia conducatorului auto a fost stabilita prin probele administrate la judecarea fondului cauzei.

In privinta aspectelor neclare, care ar fi trebuit reevaluate de catre INEC, se constata ca acestea au fost deja elucidate pe deplin de catre expertii judiciari, stabilindu-se ca avarierea autoturismului Rolls Royce este rezultatul impactului cu autoturismul Dacia condus de intervenientul C.I., deci exista complementaritate intre avariile produse de cele doua autoturisme, clarificandu-se Si aspectele pe care parata le-a considerat neconcordante, respectiv deformarea aripii interioare stangi Si pata de vopsea albastra.

Prin urmare, nu se poate sustine justificat ca instanta de apel ar fi fost lipsita de rol activ in aflarea adevarului, in ce priveSte administrarea probatoriului Si nu ar fi respectat dispozitiile art. 129 alin. (5) C. proc. civ.,- ceea ce ar conduce la casarea deciziei pronuntate, aSa cum sustine recurenta.

Cea de-a doua critica, prin formularea careia se sustine ca instanta de apel in mod greSit a refuzat sa-i comunice intimatului intervenient C.I. intampinarea depusa la dosarul cauzei de catre intimatul reclamant N.D.D. se constata a fi lipsita de interes, atat timp cat necomunicarea acesteia nu a produs niciun prejudiciu recurentei-parate Si nici intimatului intervenient C.I., care de altfel, nici nu a atacat cu apel hotararea pronuntata de prima instanta.

In ce priveSte cea dea treia critica, conform careia recurenta ar fi nesocotit dispozitiile imperative ale art. 137 alin. (1) C. proc. civ., prin punerea in discutie a admisibilitatii probatoriului inainte de discutarea exceptiei lipsei calitatii procesuale a intimatului reclamant, se constata ca este neintemeiata, intrucat parata a contestat calitatea procesuala activa a reclamantului, prin formularea celui de-al treilea motiv de apel Si, fiind o chestiune care antama fondul cauzei, se impunea ca instanta sa dea posibilitatea partilor sa administreze probatoriile pe care le considerau necesare, in aceasta privinta.

Procedand astfel, instanta de apel a retinut ca procesul-verbal de contraventie, prin constatarile facute de agentul constatator, are valoare de inscris autentic Si face dovada producerii evenimentului rutier, a culpei Soferului C.I., a implicarii in accident al celui de-al doilea autoturism Si, evident, a calitatii procesuale active a intimatului reclamant .

A mai retinut, de asemenea, ca in sprijinul acestei calitati, sunt Si declaratiile date de cei doi conducatori auto, rezultand ca proprietarul autoturismului avariat este reclamantul intimat D.D.N.

Pe fond, fata de probatoriul administrat, mai sus mentionat, curtea de apel in mod corect a respins exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantului-intimat, neputandu-se retine vreo incalcare a dispozitiilor art. 137 alin. (1) C. proc. civ., de catre instanta, in sensul mentionat de recurenta-parata, prin formularea acestui motiv de recurs.

Cel de-al patrulea motiv de recurs vizeaza solutionarea greSita a cauzei de catre instanta de apel, in conditiile in care aparatorul intimatului reclamant este ruda de gradul III (nepot) cu PreSedintele Curtii de Apel BucureSti, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 41 din Statutul Profesiei de Avocat.

Or, examinand sustinerile recurentei parate, sub acest aspect, se constata ca pe langa faptul ca nu sunt dovedite, acestea nu constituie nici un motiv de incompatibilitate conform dispozitiilor art. 24 C. proc. civ. Si, prin urmare, nici un motiv de recurs intemeiat.

Fata de cele mai sus aratate, retinandu-se ca recurenta-parata nu a formulat niciun motiv de recurs intemeiat, care in conditiile expres Si limitativ prevazute de dispozitiile art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ. sa conduca la casarea sau modificarea deciziei curtii de apel, aceasta va fi mentinuta ca fiind legala Si se va respinge recursul declarat de parata SC C.A. SA Sibiu, ca nefondat.

In conformitate cu dispozitiile art. 274 C. proc. civ., va fi obligata recurenta-parata SC C.A. SA la plata cheltuielilor de judecata, in recurs, in suma de 2.174 lei, catre intimatul-reclamant N.D.D.

In ceea ce priveSte cheltuielile de judecata reprezentand onorariul de succes platit avocatului de la fond de catre intimatul-reclamant N.D.D., Inalta Curte apreciaza ca nu sunt datorate de catre recurenta-parata Si acesta, deoarece:

Jurisprudenta a evidentiat constant ca onorariul de succes nu trebuie considerat in sarcina partii care a pierdut procesul deoarece asemenea cheltuiala, nefacuta pana la data judecatii, nu este imputabila partii cazuta in pretentii, constituind o recompensa suplimentara muncii efectiv prestate de avocat, cu vadit caracter voluntar Si voluptoriu al partii promitente.

De asemenea, jurisprudenta CEDO, subliniaza, in acelaSi sens ca partea care a caStigat procesul nu va putea obtine rambursarea unor cheltuieli decat in masura in care se constata realitatea, necesitatea Si caracterul lor rezonabil.

Totodata, se constata ca in speta intimatul-reclamant solicita onorariul de succes doar in faza recursului, or, aceste cheltuieli de judecata referitoare la onorariul de succes privesc fondul cauzei Si ele trebuiau in mod obligatoriu aduse la cunoStinta paratei in prima instanta sau cel mai tarziu in apel, pentru ca aceasta sa aiba posibilitatea sa conteste, eventual, potrivit propriei opinii modul in care instanta de judecata a apreciat asupra onorariului de succes acordat.

In consecinta, solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de intimatul parat, referitoare la onorariul de succes in suma de 128.500 lei, se va respinge ca inadmisibila.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de parata SC C.A. SA Sibiu impotriva deciziei comerciala nr. 237 din 10 mai 2011 a Curtii de Apel BucureSti, sectia a VI-a comerciala, ca nefondat.

Obliga recurenta-parata SC C.A. SA la plata sumei de 2174 lei cheltuieli de judecata catre intimatul-reclamant N.D.D.

            Irevocabila.

Pronuntata in Sedinta publica, astazi, 14 martie 2012.