onorarii globale sau orare

A.Onorariul orar este plata datorata serviciilor avocatiale raportat la numarul de ore afectat unei activitati (sau mai multora) determinate contractual. Spre exemplu: reprezentarea/asistarea intr-un anumit dosar, intr-o anumita procedura (notariala, la mediator, in fata unor autoritati decat cele judiciare, asistenta in negocierea unor contracte, in derularea unor proceduri de munca, etc) redactarea unui document, furnizarea unei solutii juridice, analizarea unei situatii specifice.

B.Onorariul global este plata datorata serviciilor avocatiale raportat la o activitate determinata. O astfel de activitate determinata poate fi reprezentarea/asistarea in cadrul unui dosar (procedura judiciara), intr-o anumita procedura (notariala, la mediator, in fata unor autoritati decat cele judiciare, asistenta in negocierea unor contracte, in derularea unor proceduri de munca, etc) redactarea unui document, furnizarea unei solutii juridice