Liberalitatile. Notiune, forma liberalitatilor, conditii, incapacitati

Liberalitatile. Notiune, forma liberalitatilor, conditii, incapacitati

Art. 984: Notiune si categorii

(1)Liberalitatea este actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane.

(2)Nu se pot face liberalitati decat prin donatie sau prin legat cuprins in testament.

Art. 985: Donatia

Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar.

Art. 986: Legatul

Legatul este dispozitia testamentara prin care testatorul stipuleaza ca, la decesul sau, unul sau mai multi legatari sa dobandeasca intregul sau patrimoniu, o fractiune din acesta sau anumite bunuri determinate.

Art. 987: Capacitatea de folosinta in materie de liberalitati

(1)Orice persoana poate face si primi liberalitati, cu respectarea regulilor privind capacitatea.

(2)Conditia capacitatii de a dispune prin liberalitati trebuie indeplinita la data la care dispunatorul isi exprima consimtamantul.

(3)Conditia capacitatii de a primi o donatie trebuie indeplinita la data la care donatarul accepta donatia.

(4)Conditia capacitatii de a primi un legat trebuie indeplinita la data deschiderii mostenirii testatorului.

Art. 988: Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului in materie de liberalitati

(1)Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate dispune de bunurile sale prin liberalitati, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

(2)Sub sanctiunea nulitatii relative, nici chiar dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu persoana nu poate dispune prin liberalitati in folosul celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al sau, inainte ca acesta sa fi primit de la instanta de tutela descarcare pentru gestiunea sa. Se excepteaza situatia in care reprezentantul ori, dupa caz, ocrotitorul legal este ascendentul dispunatorului.

Art. 989: Desemnarea beneficiarului liberalitatii

(1)Sub sanctiunea nulitatii absolute, dispunatorul trebuie sa il determine pe beneficiarul liberalitatii ori cel putin sa prevada criteriile pe baza carora acest beneficiar sa poata fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice.

(2)Persoana care nu exista la data intocmirii liberalitatii poate beneficia de o liberalitate daca aceasta este facuta in favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urma de a transmite beneficiarului obiectul liberalitatii indata ce va fi posibil.

(3)Sub sanctiunea nulitatii absolute, dispunatorul nu poate lasa unui tert dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalitatii sau de a stabili obiectul acesteia. Cu toate acestea, repartizarea bunurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de testator poate fi lasata la aprecierea unui tert.

(4)Este valabila liberalitatea facuta unei persoane desemnate de dispunator, cu o sarcina in favoarea unei persoane alese fie de gratificat, fie de un tert desemnat, la randul sau, tot de catre dispunator.

Art. 990: Incapacitatile speciale

(1)Sunt anulabile liberalitatile facute medicilor, farmacistilor sau altor persoane, in perioada in care, in mod direct sau indirect, ii acordau ingrijiri de specialitate dispunatorului pentru boala care este cauza a decesului.

(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):

a)liberalitatile facute sotului, rudelor in linie dreapta sau colateralilor privilegiati;

b)liberalitatile facute altor rude pana la al patrulea grad inclusiv, daca, la data liberalitatii, dispunatorul nu are sot si nici rude in linie dreapta sau colaterali privilegiati.

(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in privinta preotilor sau a altor persoane care acordau asistenta religioasa in timpul bolii care este cauza a decesului.

(4)Daca dispunatorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare curge de la data la care mostenitorii au luat cunostinta de existenta liberalitatii.

(5)In cazul in care dispunatorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar actiunea in anularea donatiei poate fi introdusa in termen de 3 ani de la data la care dispunatorul s-a restabilit.

Art. 991: Incapacitatile speciale in materia legatelor

Sunt anulabile legatele in favoarea:

a)notarului public care a autentificat testamentul;

b)interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului;

c)martorilor, in cazurile prevazute la art. 1.043 alin. (2) si art. 1.047 alin. (3);

d)agentilor instrumentatori, in cazurile prevazute la art. 1.047;

e)persoanelor care au acordat, in mod legal, asistenta juridica la redactarea testamentului.