Malpraxis. Asigurare. Angajarea raspunderii civile delictuale in cazul dovedirii malpraxisului

Malpraxis. Asigurare. Angajarea raspunderii civile delictuale in cazul dovedirii malpraxisului

In cazul angajarii raspunderii civile delictuale si a dovedirii malpraxisului, este irelevant daca afectiunea produsa poate fi corectata, pentru ca daunele acordate de instanta de apel se raporteaza la suferintele indurate, si nu la efectele viitoare. Firesste ca daca afectiunea produsa din culpa medicilor ar fi avut caracter permanent, atunci cu totul diferita ar fi fost si abordarea  judiciara ca si cuantumul daunelor datorate. In cauza, este incontestabil ca in procesul de consultare a pacientului si apoi de operare a acestuia in cadrul responsabilitatii medicale a unitatii sanitare au existat erori grave (programare gresita de catre medic a laserului  operator, eroare determinata de consemnarile gresite ale paratului medic) soldate cu producerea unei suferinte, chiar temporare fiind, pacientului-reclamant. 

DOSAR NR XXXXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A IV A CIVILA

 

DECIZIA CIVILA NR. 518R/2016

Sedinta publica de la 30 mai 2016

Curtea constituita din

                                                  PRESEDINTE –  I__ P___

                                     JUDECATOR  –  D____ F_____ B_______

                                     JUDECATOR  –   C______ M_____ S_________

                                     GREFIER        –  V_______ S_____

 

Pe rol se afla pronuntarea asupra cererii de recurs formulata impotriva deciziei civile nr. 1236A/07.04.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX in cauza civila avand ca obiect: „actiune in raspundere delictuala”.

Partile din prezentul proces sunt: recurenti parati  _____________, M_____ M_____ C_______, recurenta reclamanta P_______ C_______ E____, intimatul chemat in garantie _________________________ R__________ – A____ A________ si intimatul parat M____ F____.

Dezbaterile in cauza au avut loc in sedinta publica de la 23.05.2016 fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarare, cand, pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea la data de 30.05.2016.

 

                                                                        C U R T E A

Asupra recursurilor civile de fata:

P___ sentinta civila nr.xxxxx/2013 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti s-a admis in parte actiunea reclamantei P_______ C_______ E____ impotriva paratilor _____________ si M_____ M_____ C_______ si s-a dispus obligarea paratilor _____________  si M_____ C_______ la plata catre reclamanta a sumei de 50.000 Euro cu titlu de daune morale.

S-a retinut ca din culpa celor doi parati, reclamanta a fost supusa unor suferinte de ordin medical care au afectat-o si in viata de zi cu zi.

Apelul declarat de parati a fost admis  in parte prin decizia civila nr.1236/2015 a Tribunalului Bucuresti Sectia a III a Civila, iar sentinta a fost modificata in sensul reducerii cuantumului daunelor morale de la 50.000 euro la 20.000 euro.

Impotriva deciziei au declarat recurs atat reclamanta cat si cei doi parati obligati la daune.

In recursul sau, reclamanta a aratat ca i s-a incalcat dreptul la integritate corporala si sanatate, prin reducerea cuantumului  daunelor, ca nu poate purta ochelari, ci doar lentile de contact ca urmare a operatiei nereusite, ca i s-a incalcat dreptul la un proces echitabil prin neanalizarea  apararilor sale si ca hotararea nu cuprinde  motivele pe care se sprijina.

Recursul este nefondat.

In anul 2011, reclamanta a apelat la serviciile medicale de oftalmologie din cadrul  Centrului Oftalmologic O_____, fiind consultata de paratul M_____, medic in cadrul Centrului . I s-a stabilit un diagnostic  si procedura unei interventii chirurgicale la ochi, operatie care s-a si produs, dar care a avut  consecinte negative post – operatorii din cauza unei greseli de programare a laserului  operator, eroare determinata de consemnarile gresite ale paratului M_____.

Situatia de fapt de mai sus este necontestata.

Apreciind suferintele la care a fost supusa reclamanta ulterior interventiei chirurgicale, suferinta cauzata din culpa medicului consultant, judecatorul fondului a apreciat cuantumul daunelor morale la 50.000 euro. Judecatorii apelului au redus acest cuantum la 20.000 euro, apreciindu-l drept corespunzator din perspectiva cerintei de echitate si proportionalitate.

Aceasta ultima solutie este justa si legala.

Este de necontestat, cum aratam, ca reclamanta  a fost supusa unor suferinte atat pe termen scurt prin afectarea sanatatii fizice, cat si pe termen lung prin efecte de natura psihologica, dureri ale ochiului operat, imposibilitatea folosirii acestuia o perioada de timp, teama fata de o noua interventie chirurgicala, complexul estetic, fiind doar cateva dintre acestea.

Dar, tocmai pentru ca au acordat substanta acestor considerente, judecatorii au stabilit dreptul reclamantei la daune morale.

Nemultumirea acesteia pentru cuantumul acestor daune, bazate pe motivele invocate in calea de atac a recursului vor fi respinse.

Astfel, prin decizia atacata s-a recunoscut tocmai faptul ca integritatea corporala si sanatatea reclamantei au fost afectate si s-a decis acordarea de daune morale pentru acest  aspect. Faptul ca, temporar, reclamanta nu poate folosi o anumita forma de corectare a vederii, respectiv ochelarii, ci numai lentile de contact, nu este de natura a-i crea un prejudiciu permanent, in conditiile in care din actele dosarului reiese ca afectiunea medicala de care sufera reclamanta poate fi rectificata medical.

Vom inlatura si critica privind lipsa unui proces echitabil, motivat de faptul ca sustinerile reclamantei au fost analizate, unele fiind admise, altele respinse. Nemultumirea reclamantei ca unele dintre cererile sale au primit o alta finalizare din partea judecatorilor decat cea urmarita de reclamanta, nu poate fi retinuta ca reprezentand o lipsa a unui proces echitabil.

Hotararea atacata cuprinde pe larg toate  aspectele litigiului, atat in fapt cat si in drept, critica generica in sensul lipsei acestor elemente urmand a fi inlaturata.

In recursurile declarate de parati s-a aratat ca  nu poate fi retinuta o cauza de malpraxis pentru ca rezultatul negativ poate fi corectat, ca s-au invocat gresit prevederile Legii nr.95/2006,ca motivarea este contradictorie si ca hotararea este chiar nemotivata si ca reducerea cheltuielilor de judecata este nelegala.

S-a mai aratat ca reclamanta a chemat in judecata doar pe parata ______________________  nu a analizat motivul de apel privind  culpa reclamantei si ca afectiunea produsa reclamantei poate fi corectata.

Recursurile sunt nefondate.

Ambii parati au argumentat in sensul inexistentei faptei de malpraxis, asa cum este aceasta  definita prin Legea nr.95/2006, precum si in sensul ca deficienta poate fi corectata.

Argumentele vor fi respinse.

Actiunea s-a bazat in drept si pe dispozitiile Legii nr.95/2006, dar si pe cele ale art.998 – 999 Cod civil privind raspunderea delictuala.

Este nerelevant in acest context daca fapta produsa are sau nu caracterul  de  malpraxis  definit prin legea speciala, relevanta fiind  producerea unui incident care a cauzat efecte negative asupra unei persoane, din culpa unei alte persoane. In speta este de necontestat ca in procesul de consultare a pacientului si apoi de operare a acestuia in cadrul responsabilitatii medicale a unitatii sanitare au existat erori grave, soldate cu producerea unei suferinte, chiar temporare fiind, pacientului.

In aceste conditii – apreciem ca sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale  si ca in mod legal judecatorii fondului si ai apelului au obligat pe parati la daune,

Este de asemenea nerelevant daca afectiunea produsa poate fi corectata, pentru ca daunele  acordate se raporteaza la suferintele indurate si nu la efectele viitoare. Sigur ca daca afectiunea produsa din culpa medicilor  ar fi avut caracter permanent, atunci cu totul diferita ar fi fost si abordarea  judiciara ca si cuantumul daunelor datorate.

Vom mai retine ca judecatorii apelului au motivat in fapt si in drept hotararea si ca aceasta nu este contradictorie. S-a argumentat neechivoc atat culpa paratilor, prejudiciul cauzat de fapta paratilor, legatura de cauzalitate precum si dreptul reclamantei la dezdaunare.

Au fost analizate toate motivele de apel, chiar daca acestea nu au fost mentionate distinct ci au fost tratate intr-o modalitate integrata si coerenta  de prezentare a situatiei de fapt si de respingere a criticilor.

Vom mai constata ca prin chiar petitul actiunii, reclamanta a chemat in judecata atat clinica medicala, cat si pe medicii care intr-o forma sau alta au actionat medical asupra ei, scopul acestui demers de culpabilizare colectiva fiind cel de obtinere a unor daune .

Pentru aceste motive vom respinge si critica privind lipsa unui capat de cerere referitor la obligarea paratului M_____ la daune.

In legatura cu cheltuielile de judecata, acestea au fost corect calculate prin prisma cuantumului sumei cu care au fost reduse daunele morale.

Pentru toate aceste considerente, in baza art.312 Cod procedura civila vom respinge recursurile ca nefondate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondate recursurile formulate de recurenti parati  _____________, M_____ M_____ C_______, recurenta reclamanta P_______ C_______ E____ in contradictoriu cu intimatul chemat in garantie _________________________ R__________ – A____ A________ si cu intimatul parat M____ F____ impotriva deciziei civile nr.1236A/07.04.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila. 

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 30.05.2016.

 

PRESEDINTE              JUDECATOR                          JUDECATOR

  I__ P___              D____ F_____ B_______         C______ M_____ S_________

   

                                      GREFIER

                                  V_______ S_____

  

RED.IP

Tehnored,MS/ 2 ex.

31.05.2016

 

sursa: www.rolii.ro