instanta competenta sa solutioneze o cerere de iesire din indiviziune asupra unui teren

Care este instanta competenta sa solutioneze o cerere de indiviziune asupra unui teren potrivit noului cod de procedura civila?

Mesajul dvs. nu lamureste daca este vorba despre competenta materiala sau teritoriala asa ca le vom aborda pe rand. Desigur, inainte de a lamuri instanta competenta pe iesirea din indiviziune va trebui sa rezolvati problema dezbaterii succesiunii, fie separat la notar, fie in instanta ca si capat separat de cerere.

1-Competenta materiala este determinata de textul art.94(1) lit.l din C.p.c care dispune ca Judecatoriile judeca .. orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 de lei inclusiv. 

Ar rezulta ca, pentru iesirile din indiviziune al carui obiect este sub 200.000 de lei este competenta judecatoria, cele ce exced acestei valori fiind de competenta tribunalelor.

In privinta determinarii valorii textul art.105 C.p.c arata ca: In materie de mostenire competenta dupa valoare se determina fara scaderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii.

2-Competenta teritoriala este lamurita de art.118 din C.p.c.:

Art. 118: Cererile privitoare la mostenire

(1)În materie de mostenire, pâna la iesirea din indiviziune, sunt de competenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului:

1.cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare;

2.cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia, precum si cele privitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul împotriva altuia;

3.cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre mostenitori sau împotriva executorului testamentar.

(2)Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe mosteniri deschise succesiv sunt de competenta exclusiva a instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti.

Observam deci ca textul art.118 C.p.c. pare sa modifice cumva datele problemei fata de vechiul cod de procedura civila prin formularea: ”pana la iesirea din indiviziune”.

Ar rezulta, per a contrario, ca in adevar, pana la iesirea din indiviziune, competenta ar fi a instantei ultimului domiciliu al defunctului, ulterior iesirea din indiviziune avand o alta competenta. Care ar putea fi aceasta ?

Fiind vorba de un teren (adica un drept real imobiliar) ar fi incidente disp. art. 117 NCPC care dispune ca :

Art. 117: (1)Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanta în a carei circumscriptie este situat imobilul.

Totusi daca avem rabdare sa citim textul art.117 integral observam ca alin. 3 dispune ca:

(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica, prin asemanare, si în cazul actiunilor posesorii, actiunilor în granituire, actiunilor privitoare la îngradirile dreptului de proprietate imobiliara, precum si în cazul celor de împarteala judiciara a unui imobil, când indiviziunea nu rezulta din succesiune.

Drept urmare, instanta competenta este judecatoria/tribunalul ultimului domiciliu al defunctului, sigur cu temeiurile pe care le-am prezentat succinct.