Imprumutul de folosinta, comodatul

IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA, COMODATUL

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/civil/contracte/comodat/

Art. 2146: Notiune

Imprumutul de folosinta este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.

 

Art. 2147: Calitatea de comodant

Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoana care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.

Art. 2148: Obligatia comodatarului

(1)Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar.

(2)Comodatarul nu poate folosi bunul imprumutat decât in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decât cu aprobarea prealabila a comodantului.

 

Art. 2149: Pieirea sau deteriorarea bunului

 

(1)Comodatarul nu raspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultata numai din folosinta in scopul careia bunul i-a fost imprumutat.

(2)Daca insa comodatarul foloseste bunul cu alta destinatie decât aceea pentru care i-a fost imprumutat sau daca prelungeste folosinta dupa scadenta restituirii, comodatarul raspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar daca aceasta se datoreaza unei forte majore, afara de cazul când dovedeste ca bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forte majore.

Art. 2150: Posibilitatea salvarii bunului

Comodatarul raspunde pentru pieirea bunului imprumutat când aceasta este cauzata de forta majora de care comodatarul l-ar fi putut feri intrebuintând un bun propriu sau când, neputând salva decât unul dintre cele doua bunuri, l-a preferat pe al sau.

Art. 2151: Cheltuielile facute cu bunul

(1)Comodatarul suporta cheltuielile pe care le-a facut pentru a folosi bunul.

(2)Cu toate acestea, comodatarul are dreptul sa ii fie rambursate cheltuielile pentru lucrarile necesare asupra bunului care nu puteau fi prevazute la incheierea contractului, atunci când comodantul, instiintat in prealabil, nu s-a opus efectuarii lor ori când, din cauza urgentei lucrarilor, acesta nu a putut fi instiintat in timp util.

Art. 2152: Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse

Comodantul care, la data incheierii contractului, cunostea viciile ascunse ale bunului imprumutat si care nu l-a prevenit pe comodatar despre acestea este tinut sa repare prejudiciul suferit din aceasta cauza de comodatar.

Art. 2153: Dreptul de retentie

In niciun caz, comodatarul nu poate invoca dreptul de retentie pentru obligatiile ce s-ar naste in sarcina comodantului.

Art. 2154: Pluralitatea de comodatari

Daca mai multe persoane au imprumutat impreuna acelasi bun, ele raspund solidar fata de comodant.

Art. 2155: Restituirea bunului

(1)Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau, in lipsa de termen, dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei.

(2)Daca termenul nu este convenit si fie contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul, fie intrebuintarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la cererea comodantului.

Art. 2156: Restituirea anticipata

Comodantul poate cere restituirea bunului inainte de momentul prevazut la art. 2.155 alin. (1) atunci când are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun, atunci când comodatarul decedeaza sau atunci când acesta isi incalca obligatiile.

Art. 2157: Titlul executoriu

(1)In ceea ce priveste obligatia de restituire, contractul de comodat incheiat in forma autentica sau printr-un inscris sub semnatura privata cu data certa constituie titlu executoriu, in conditiile legii, in cazul incetarii prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

(2)Daca nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai in cazul in care nu se prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul ori intrebuintarea prevazuta are un caracter permanent.