Iesire din indiviziune. Mostenire. Instanta competenta teritorial.

Iesire din indiviziune. Mostenire. Instanta competenta teritorial.

In cererile privitoare la mostenire, de iesire din indiviziune si cand exista doi defuncti de pe urma carora urmeaza sa se stabileasca succesiunea este incident art. 118 alin. 2 C. proc. civ., care stabileste o competenta alternativa in favoarea instantei de la ultimul domiciliul al oricaruia dintre defuncti.

 

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 202/2019

Sedinta publica din data de 31 ianuarie 2019

Asupra conflictului de competenta de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 08.03.2018 si precizata la data de 20.03.2018, reclamantul A. a chemat in judecata pe paratii B., C., D. si E., solicitand sa se constate deschisa succesiunea defunctei F. pentru bunurile imobile ramase de pe urma acestei si care nu au fost cuprinse in Certificatul de mostenitor nr. x/16.01.2009, respectiv cota de 1/2 din imobilul teren in suprafata de 4,32 ha situat in intravilanul si extravilanul localitatii Fagetelu, judetul Olt, conform titlului de proprietate nr. x din data de 30.01.2007 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Olt.

A mai solicitat iesirea din indiviziune si cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca la data de 16 ianuarie 2009 a fost dezbatuta succesiunea defunctei F., insa in masa succesorala nu a fost inclusa si cota acesteia din terenul in suprafata de 4,32 ha situat in intravilanul si extravilanul localitatii Fagetelu, judetul Olt, conform titlului de proprietate nr. x din data de 30.01.2007 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Olt.

A mai aratat ca G. a decedat, succesorii sai fiind paratii C., in calitate de fiu si D. si E., in calitate de nepoti de fiu predecedat (H.). A mai precizat ca parata B. este sora sa si fiica defunctei F.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1143 si urmatoarele C. civ.

Prin Sentinta nr. 3485 din 19 septembrie 2018, Judecatoria Slatina a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata de instanta din oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei, in favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.

In motivare, a retinut incidenta art. 118 C. proc. civ., potrivit caruia, pana la iesirea din indiviziune, cererile privitoare la mostenire si cele privitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia sunt de competenta instantei celui din urma domiciliu al defunctului.

In cauza, a constatat ca ultimul domiciliu al defunctei F. a fost in Bucuresti, (conform Certificatului de deces nr. x din 10.09.2008 – dosar si Certificatului de mostenitor nr. x din 16.01.2009 – dosar), fata de care competenta de solutionare a cauzei revine Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Investita prin declinare, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a pronuntat Sentinta nr. 11884 din 1 noiembrie 2018, prin care a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata din oficiu, a declinat competenta de solutionare a contestatiei la executare in favoarea Judecatoriei Slatina. A constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, instanta competenta sa solutioneze conflictul.

In motivare, a retinut incidenta in cauza a art. 118 alin. (2) C. proc. civ., intrucat cererea priveste mai multe mosteniri deschise, care sunt de competenta instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti.

Judecatoria a retinut ca defunctul G. a decedat la data de 26.01.2004, cu ultim domiciliu in localitatea Fagetelu judetul Olt, iar defuncta F. a decedat la data de 09.09.2008, cu ultim domiciliu in Bucuresti Sector 3.

Astfel, instanta a aratat ca, in situatia mai multor mosteniri deschise succesiv, reclamantul are alegerea intre instante deopotriva competente, adica instanta ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti.

Instanta a retinut ca art. 118 alin. (2) C. proc. civ. reglementeaza o prorogare legala de competenta, iar instanta aleasa de reclamant – Judecatoria Slatina, instanta de la domiciliul defunctului G. – devine competenta sa solutioneze prezentul litigiul.

Analizand conflictul de competenta, in temeiul dispozitiilor art. 135 alin. (1) C. proc. civ., raportat la art. 133 pct. 2 C. proc. civ., Inalta Curte retine urmatoarele:

Conform art. 118 alin. (1) C. proc. civ. „In materie de mostenire, pana la iesirea din indiviziune, sunt de competenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului:

  1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare;
  2. cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia, precum si cele privitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia;
  3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dintre mostenitori sau impotriva executorului testamentar.”.

Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca „Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe mosteniri deschise succesiv sunt de competenta exclusiva a instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti”.

Prin cererea de chemare in judecata, depusa la data de 8 martie 2018 pe rolul Judecatoriei Slatina, reclamantul A. a solicitat, in contradictoriu cu paratii B., C., D. si E., iesirea din indiviziune asupra unui teren de 4,32 ha, aflat in Fagetelu sat Chitila judetul Olt, potrivit Titlului de proprietate nr. x din 31 ianuarie 2007.

Intrucat titlul de proprietate asupra respectivului teren fusese emis pe numele de F. si G., ambii decedati la data formularii cererii de chemare in judecata, reclamantul a solicitat si stabilirea calitatii de mostenitori legali ai autorilor F. si G.

Inalta Curte constata ca, in cauza, este incident art. 118 C. proc. civ., intrucat, in speta, cererea de chemare in judecata este o cerere in materie de mostenire, formulata pana la iesirea din indiviziune. Cum in cauza sunt doi defuncti de pe urma carora urmeaza sa se stabileasca succesiunea, este incident alin. (2) al articolului mai sus citat, care stabileste o competenta alternativa in favoarea instantei de la ultimul domiciliul al oricaruia dintre defuncti.

Din copia certificatului de deces de pe urma defunctei F., aflat la dosarul Judecatoriei Slatina, rezulta ca ultimul domiciliul al acestei a fost in Bucuresti.

De asemenea, din copia extrasului din registrul de deces de pe urma defunctului I., aflat la dosarul Judecatoriei Slatina, rezulta ca ultimul domiciliul al acestuia a fost in comuna Chitila, sat Fagetelu, judetul Olt.

Asadar, in aplicarea prevederilor mai sus citate, in cauza sunt competente atat Judecatoria Sectorului 3, cat si Judecatoria Slatina.

Potrivit art. 116 C. proc. civ. „Reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente”.

Prin depunerea cererii de chemare in judecata la Judecatoria Slatina, reclamantul a investit in mod legal aceasta instanta, fixand in mod definitiv competenta in favoarea acesteia.

Pentru considerentele aratate, Inalta Curte va stabili competenta de solutionare a cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul A., in favoarea Judecatoriei Slatina, ca prima instanta competenta sesizata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Slatina.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 31 ianuarie 2019.