Familie. Autoritate parinteasca. Ordonanta presedintiala ref. legaturi personale cu minora. Instanta competenta

Familie. Autoritate parinteasca. Ordonanta presedintiala ref. legaturi personale cu minora. Instanta competenta

In cazul unei ordonante presedintiale prin care sa i se permita unui parinte a avea legaturi personale cu o minora, sunt incidente regulile ce guverneaza materia autoritatii parintesti si obligatiei de intretinere, respectiv art. 106 C. civ., care enumera masurile de ocrotire a minorului si exercitarea drepturilor parintesti, constituind o forma de ocrotire ce atrage aplicabilitatea art. 114 alin. 1 C. proc. civ (instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita).

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 181/2019

Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2019

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti la data de 4 septembrie 2018 sub nr. x/2018, reclamanta A. a solicitat, in contradictoriu cu paratul B., emiterea unei ordonante presedintiale prin care sa i se permita a avea legaturi personale cu minora C., pana la solutionarea definitiva a Dosarului nr. x/2018, inregistrat pe rolul Judecatoriei Fetesti.

Prin Sentinta nr. 1171 din 4 octombrie 2018 Judecatoria Gaesti a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Fetesti.

Pentru a se pronunta astfel, Judecatoria Gaesti a retinut ca prin Sentinta nr. 379 din 16 aprilie 2018 pronuntata de Judecatoria Fetesti in Dosar nr. x/2018 (definitiva prin Decizia nr. 450/A din 12 iunie 2018 a Tribunalului Ialomita), s-a stabilit in mod provizoriu, locuinta minorei la mama sa, pana la solutionarea Dosarului nr. x/2018.

Intrucat domiciliul minorei se afla la mama sa, in localitatea Tandarei, judetul Ialomita, in aplicarea dispozitiilor art. 114 C. proc. civ., competenta de solutionare a cauzei apartine Judecatoriei Fetesti, ca instanta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul persoanei ocrotite, in speta, minora C.

Prin Sentinta nr. 1375 din 27 noiembrie 2018 Judecatoria Fetesti a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Gaesti, a constatat ivit conflictul de competenta si a inaintat dosarul pentru solutionare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Pentru a se pronunta astfel, Judecatoria Fetesti a retinut ca la data formularii cererii de chemare in judecata, domiciliul in fapt al minorei C. se afla la tatal sau, paratul B., in localitatea Gaesti, judetul Dambovita.

Chiar daca prin Decizia nr. 450 din 12 iunie 2018 Tribunalul Ialomita a stabilit domiciliul minorei la reclamanta A., masurile dispuse prin aceasta hotarare sunt provizorii, pana la pronuntarea unei hotarari definitive in Dosarul nr. x/2018 si nu au putut fi aduse niciodata la indeplinire, minora locuind neintrerupt la domiciliul tatalui sau.

In interpretarea notiunii de domiciliu sau resedinta persoanei ocrotite, dispozitiile art. 92 alin. (1) si (2) C. civ. retin:

„(1) Domiciliul minorului care nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu in conditiile prevazute de lege este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste in mod statornic. (2) In cazul in care parintii au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanta de tutela, ascultandu-i pe parinti, precum si pe copil, daca acesta a implinit varsta de 10 ani, va decide tinand seama de interesele copilului. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, minorul este prezumat ca are domiciliul la parintele la care locuieste in mod statornic.”

In cauza nu este declansat un proces privind fondul dreptului pentru a deveni incidente dispozitiile art. 998 C. proc. civ., Dosarul nr. x/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Fetesti avand un alt obiect, respectiv stabilirea domiciliului minorei C.

Inalta Curte, competenta sa solutioneze conflictul conform art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Fetesti, pentru urmatoarele argumente:

Potrivit art. 76 al Legii nr. 76/2012 de punere in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, „Pana la organizarea instantelor de tutela si familie, judecatoriile sau, dupa caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori si familie vor indeplini rolul de instante de tutela si familie, avand competenta stabilita potrivit C. civ., C. proc. civ., prezentei legi, precum si reglementarilor speciale in vigoare”.

Art. 106 C. civ. prevede, la alin. (1), ca „Ocrotirea minorului se realizeaza prin parinti (…), iar, potrivit art. 107 C. civ., „Procedurile prevazute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenta instantei de tutela si de familie stabilite potrivit legii”.

Art. 114 alin. (1) C. proc. civ. adoptat prin Legea nr. 134/2010 statueaza ca „daca legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de C. civ. in competenta instantei de tutela si de familie se solutioneaza de instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita”.

Titlul IV din C. civ. intitulat „Autoritatea parinteasca” cuprinde dispozitii cu privire la autoritatea parinteasca si exercitarea autoritatii parintesti, locuinta copilului si obligatia de intretinere, dispozitii conform carora instanta de tutela, potrivit interesului superior al copilului, are competenta de solutionare a cererilor izvorand din neintelegeri intre parinti cu privire la exercitiul drepturilor sau la indeplinirea indatoririlor parintesti (art. 486), la stabilirea locuintei copilului (art. 496), la schimbarea locuintei copilului (art. 497) sau la exercitarea autoritatii parintesti [art. 504 coroborat cu art. 396 alin. (1) C. civ.]. De asemenea, art. 505 C. civ. prevede la alin. (1) ca „In cazul copilului din afara casatoriei (…), autoritatea parinteasca se exercita in comun si in mod egal de catre parinti, daca acestia convietuiesc”, iar la alin. (2) ca „Daca parintii copilului din afara casatoriei nu convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se stabileste de catre instanta de tutela, fiind aplicabile prin asemanare dispozitiile privitoare la divort”.

Conform acestor dispozitii, aceleiasi instante de tutela ii revine competenta de solutionare a cererilor avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti numai de catre unul dintre parinti, prevazuta de art. 398 alin. (1) C. civ., stabilirea locuintei copilului minor in lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, potrivit art. 400 alin. (1) C. civ., sau stabilirea contributiei fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor, in conformitate cu art. 402 alin. (1) C. civ.

Astfel, in speta de fata, situatiei juridice invocate prin actiune, ce deriva din raportul de filiatie dintre minora C. si parintii acesteia, ii sunt incidente regulile ce guverneaza materia autoritatii parintesti si obligatiei de intretinere, dispozitiile art. 106 C. civ., care enumera masurile de ocrotire a minorului si exercitarea drepturilor parintesti, constituind o forma de ocrotire ce atrage aplicabilitatea art. 114 alin. (1) C. proc. civ.

Aceste dispozitii legale instituie o competenta teritoriala exclusiva in favoarea instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita, au caracter de norma speciala in raport cu dispozitiile art. 107 C. proc. civ., conform carora cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul, daca legea nu prevede altfel.

De asemenea, potrivit art. 92 alin. (2) C. civ. „In cazul in care parintii au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanta de tutela, ascultandu-i pe parinti, precum si pe copil, daca acesta a implinit varsta de 10 ani, va decide tinand seama de interesele copilului. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, minorul este prezumat ca are domiciliul la parintele la care locuieste in mod statornic”.

Prin Sentinta nr. 379 din 16 aprilie 2018 pronuntata de Judecatoria Fetesti in Dosar nr. x/2018 (definitiva prin Decizia nr. 450/A din 12 iunie 2018 a Tribunalului Ialomita), s-a stabilit in mod provizoriu, locuinta minorei la mama sa, pana la solutionarea Dosarului nr. x/2018 (care in prezent are termen de judecata la 14 februarie 2019).

Avand in vedere ca la data introducerii actiunii (04 septembrie 2018) sentinta Judecatoriei Fetesti in ce priveste domiciliul provizoriu al minorei isi producea efectele juridice, rezulta ca determinarea competentei se realizeaza functie de domiciliul parintelui in favoarea caruia s-a stabilit, fie si provizoriu, prin hotarare judecatoreasca, domiciliul minorei, respectiv reclamanta A., care domiciliaza in judetul Ialomita, in raza teritoriala a Judecatoriei Fetesti.

Pentru aceste considerente, Inalta Curte va stabili competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Fetesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Fetesti.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 30 ianuarie 2019.