Familie. Acte de stare civila. Cereri de modificare a actelor de stare civila de catre un cetatean roman cu domiciliul in strainatate sau de un cetatean strain

Familie. Acte de stare civila. In cazul formularii unei cereri de modificare a actelor de stare civila de catre un cetatean roman cu domiciliul in strainatate sau de un cetatean strain, competenta teritoriala este exclusiva si apartine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 312/2018

312/2018

Decizia nr. 312/2018

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Brasov, reclamantii A. si B., in contradictoriu cu paratul Consiliul local al municipiului Brasov – Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, au solicitat instantei sa dispuna modificarea numelui reclamantei din certificatul de casatorie, din C., in D., precum si din certificatul de nastere al copilului acesteia.

Paratul Consiliul local al municipiului Brasov – Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Brasov raportat la dispozitiile art. 126 alin. (2) din H.G. nr. 64/2011.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 126 alin. (2) din H.G. nr. 64/2011.

Prin Sentinta civila nr. 8290 din 01 august 2017, Judecatoria Brasov a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat competenta de solutionare a cauzei, in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Pentru a pronunta aceasta solutie, Judecatoria Brasov a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din H.G. nr. 64/2011 cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de cetatenii straini se adreseaza Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, iar competenta efectuarii verificarilor revine structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza caruia acestia si-au ales domiciliul pentru citare.

Avand in vedere ca cererea a fost formulata si de un cetatean strain, astfel cum rezulta din copia pasaportului reclamantei B., Judecatoria Brasov a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti.

Prin Decizia nr. 7433 din 11 octombrie 2017 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si-a declinat, la randul sau, competenta in favoarea Judecatoriei Brasov si, constatand ivit conflictul negativ de competenta, a inaintat dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea pronuntarii regulatorului de competenta.

Pentru a hotari astfel, aceasta din urma instanta a retinut urmatoarele considerente:

Potrivit art. 126 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 64/2011 in cazul anularii, modificarii sau al completarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul S.P.C.X.E.P. ori de catre parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de catre structura de stare civila din cadrul S.P.C.X.E.P. de la domiciliul petentului si a concluziilor procurorului. Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de cetatenii straini se adreseaza Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, iar competenta efectuarii verificarilor revine structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza caruia acestia si-au ales domiciliul pentru citare.

Avand in vedere ca reclamantul are domiciliul in Brasov, iar competenta prevazuta de art. 126 alin. (1) din H.G. nr. 64/2011 este alternativa cu cea prevazuta de art. 126 alin. (2) din acelasi act normativ, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Brasov.

Cu privire la conflictul negativ de competenta, cu a carui judecata a fost legal sesizata in baza art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte retine urmatoarele:

Obiectul cererii care a investit instantele in prezentul litigiu il reprezinta modificarea unor mentiuni din certificatul de casatorie al reclamantei B., precum si din certificatul de nastere al copilului acesteia.

Art. 57 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila prevede: „Solutionarea cererilor de anulare, completare si modificare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de straini este de competenta Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti”.

H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, la art. 126 alin. (1) prevede: „In cazul anularii, modificarii sau al completarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul S.P.C.X.E.P. ori de catre parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de catre structura de stare civila din cadrul S.P.C.X.E.P. de la domiciliul petentului si a concluziilor procurorului”.

Alin. (2) al art. 126 din acelasi act normativ prevede ca „Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de cetatenii straini se adreseaza Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, iar competenta efectuarii verificarilor revine structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza caruia acestia si-au ales domiciliul pentru citare”.

Asadar, printr-o norma expresa, legiuitorul a stabilit competenta teritoriala de solutionare a cauzelor avand ca obiect anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila, in favoarea judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul persoanei interesate, respectiv sediul structurii de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judetene de evidenta a persoanelor care sesizeaza instanta de judecata, iar in situatia in care cererea este formulata de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de cetatenii straini, competenta apartine Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Asa fiind, in cazul formularii unei cereri de modificare a actelor de stare civila de catre un cetatean roman cu domiciliul in strainatate sau de un cetatean strain, competenta teritoriala este exclusiva si apartine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Art. 123 alin. (3) C. proc. civ. prevede: „Cand instanta este exclusiv competenta pentru una dintre parti, ea va fi exclusiv competenta pentru toate partile.”

In cauza dedusa judecatii, reclamanta B. este cetatean tailandez, astfel cum rezulta din copia pasaportului aflat la dosarul Judecatoriei Brasov.

Fata de obiectul cererii si de dispozitiile art. 57 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, art. 126 alin. (2) din H.G. nr. 64/2011 coroborate cu cele ale art. 123 alin. (3) C. proc. civ., competenta teritoriala este exclusiva si apartine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Asa fiind, competenta materiala pentru solutionarea cauzei in prima instanta apartine Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 1 februarie 2018.

Procesat de GGC – NN