avocat contract civil

avocat contract civil

Contractul este acordul de vointe dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Codul Civil reglementeaza urmatoarele tipuri de contracte:

 

>avocat contracte civile 

>contracte de vânzare ultima postare: https://avocatalinpaidiu .ro/rezolutiunea-contractului-sinalagmatic-si-conditia-rezolutorie-sunt-categorii-juridice-care-nu-se-confunda-si-nu-se-suprapun-chiar-daca-prin-invocarea-ambelor-partea-interesata-tinde-la-desfiintare/

>contractul de întretinere ultima postare: https://avocatalinpaidiu.ro/ rezolutiunea-contractului-de-intretinere-cu-pluralitate-de-parti-mai-multi-creditori-si-sau-debitori-indivizibilitatea-obligatiei-de-intretinere-activ-si-pasiv/ 

>contractul de comodat,

>contractul de donatie ultima postare: https://avocatalinpaidiu.ro/ revocarea-donatiei-pentru-neindeplinirea-obligatiei-asumate/

>contractul de imprumut ultima postare: https://avocatalinpaidiu.ro/ cesiunea-creantei-dintr-un-contract-de-credit-conditii-si-efecte-raport-cu-natura-juridica-contractului/

>contractul de schimb,

>contractul de locatiune,

>partaj bunuri comune,

>operatiuni fiduciare,

>rezilierea/rezolutiunea contractelor civile,

>despagubiri,

>raspundere contractuala – raspundere delictuala