avocat comercial societar

avocat comercial societar

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/comercial/societati-comerciale/

Dreptul societar are ca obiect de studiu, in principal, societatile comerciale, care reprezinta un element de structura al raportului juridic de dreptul afacerilor, respectiv, subiectele raportului jurididc, ca persoane juridice, profesionisti, ce au calitatea de comercianti.

Dreptul societar cuprinde totalitatea normelor de drept care reglementeaza raporturile juridice care au in structura lor, ca subiecte participante persoane juridice, care au calitatea de profesionisti comercianti – societatile comerciale.

Raporturile la care participa comerciantii persoane juridice trebuie privite si analizate astfel:

-de la o data anterioara constituirii acestor persoane juridice, data de la care  persoanele (fizice si/sau juridice) care doresc sa constituie o persoana juridica comerciant efectueaza toate actele si faptele necesare constituirii ei valabile;

-de la data constituirii ei valabile, in perioada functionarii, pana la data dizolvarii acesteia;

Dreptul societar cuprinde in marea lor majoritate norme de drept privat, care se regasesc in dreptul civil (ca drept comun) si dreptul comercial.

 

I.Comercial societar
infiintare societati comerciale (S.R.L, S.A, e.t.c), modificarea actelor constitutive, autorizare activitati, actualizare date de identificare, înregistrare si autorizare punct de lucru, suspendarea activitatii, reluarea activitatii dupa suspendare, majorare/reducere capital social, numire administrator, revocare si schimbare de administrator, modificare obiect de activitate, schimbare sediu social, prelungirea duratei de functionare, schimbare denumire firma, cesiune, excludere asociat, cesiune, includere asociat, dizolvare, lichidare voluntara, radiere, prelungire mandat administrator conform act constitutiv, corectare eroare materiala, închidere punct de lucru, obtinere certificat constatator, copii certificate, furnizare de informatii, verificare unicitate sediu, redactarea tuturor documentelor necesare;II.Activitati comerciale curente
clauze abuzive, cesiuni de creante, negocieri contracte, elaborare opinii juridice, solutii juridice complexe, redactare contracte comerciale (administrare, vanzare-cumparare, cesiune, colaborare, gaj, ipoteca, inchiriere, leasing, comision, imprumut cu garantii imobiliare, mandat, management, comodat, închiriere, sponsorizare, transport, e.t.c)

III.Recuperari creante
somatia de plata europeana, executarea Biletelor la ordin sau a CEC-urilor, procedura somatiei de plata/ordonantei de plata, executari silite mobiliare/imobiliare, înfiintari popriri pe conturi, identificarea bunurilor personale ale creditorilor, procedura insolventei.

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/comercial/societati-comerciale/