insolventa


This page has hierarchy - Parent page: expertiza

Furnizam consultanta juridica în mateia legislatiei insolventei pe baza unor contracte de asistenta juridica cu diferite societati de insolventa sau cabinete de insolventa ;

Date fiind competentele speciale si exclusive ale practicienilor in insolventa activitatea noastra in vizeaza: reprezentarea creditorului sau a debitorului in dosare de insolventa, contestatii, elaborare opinii juridice cu privire la procedura insolventei, creantele pretinse de creditori, actele de transfer cu titlu gratuit efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, acte incheiate cu intentia de a sustrage bunuri de la urmarirea lor de catre creditori, constituirea sau perfectarea unor garantii reale, acte de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor cu intentia de a ascunde/intarzia starea de insolventa, e.t.c


Follow Me

facebook linkedin twitter