civil


This page has hierarchy - Parent page: expertiza

contracte civile

(contracte de vânzare, contractul de întretinere, contractul de comodat, contractul de donatie, contractul de schimb, contractul de locatiune, e.t.c), partaj bunuri comune, iesiri din indiviziune, operatiuni fiduciare, revendicari, uzucapiuni, actiuni in obligatia de a face, rezilierea/rezolutiunea contractelor civile, urmarirea dosarelor in procedurile prealabile, despagubiri,   ….

proprietate

bunurile, drepturile reale, proprietatea privata, accesiunea imobiliara naturala, uzucapiunea, accesiunea imobiliara artificiala, accesiunea mobiliara, proprietatea comuna, proprietatea periodica, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile, administrarea bunului altuia, proprietatea publica, posesia

succesiuni (mosteniri)

partaje succesorale, conditiile generale ale dreptului de a mostenimostenirea legala, reprezentarea succesorala, sotul supravietuitor, descendentii defunctului, ascendentii si colateralii privilegiati, ascendentii si colateralii ordinari, liberalitati, testamentul, revocarea testamentului, legatul,  dezmostenirea, executiunea testamentara, rezerva succesorala si cotitatea disponibila, reductiunea liberatitatilor excesive, transmisiunea mostenirii, mostenirea vacanta, partajul succesoral si raportul.

despre persoane

Persoana fizica, Identificarea persoanei fizice, tutela mino-rului, Ocrotirea interzisului judecatoresc, Curatela, Înfiintarea persoanei juridice, Capacitatea civila a persoanei ju-ridice, Identificarea persoanei juridice, Reorganizarea persoanei juridice, Încetarea persoanei juridice

 


Follow Me

facebook linkedin twitter