CONSULTATIILE JURIDICE ON LINE – A DOUA OPINIE – CONSULTATII SKYPE


This page has hierarchy - Parent page: Serviciile noastre

CONSULTATIILE JURIDICE ON LINE – A DOUA OPINIE – CONSULTATII SKYPE

Pentru acei clienti carora le este mai simpla scanarea documentelor, trimiterea lor prin fax, e-mail sau expedierea lor prin posta consultatiile juridice on line pot reprezenta o solutie.

CONSULTATIILE JURIDICE ON LINE vizeaza acea categorie de clienti care, din motive personale (comoditate, lipsa de timp, dorinta de a ramane anonimi, distanta prea mare fata de cabinet, etc), nu doresc sa se deplaseze la sediul biroului. In intampinarea dorintei lor, le punem la dispozitie acest tip de serviciu prin care toate documentele ne sunt comunicate in forma scanata la adresa de e-mail din sectiunea contact (officeapaidiu@gmail.com). Alaturi de aceste documente veti fi indrumati sa depuneti un document scris in care este expusa problema care se doreste a fi supusa analizei biroului nostru. Odata trimise documentele la adresa din contact, clientul va primi un formular cu instructiunile de completare in vederea incheierii contractului de asistenta juridica prin corespondenta, oferta de pret precum si contul in care trebuie platit onorariul in cazul acceptarii ofertei. Ulterior comunicarii documentelor de plata, in maxim 48 de ore clientul va primi prin e-mail opinia fata de problema supusa analizei, sau daca este cazul, intrebarile necesare lamuriri situatiei de fapt analizate.

CONSULTATIILE JURIDICE SKYPE Aceasta varianta transforma consultatia juridica la cabinetul propriu, prin intermediul aplicatiei skype, intr-o convorbire de tip videoconferinta intre client si avocat. Procedura este similara celei descrise in prealabil pentru consultatiile juridice on line. Prin intermediul unei solicitari la adresa officeapaidiu@gmail.com se pot programa consultatii video prin intermediul aplicatiei Skype potrivit unor programari prealabile la ore convenabile ambelor parti. 

A DOUA OPINIE – este un serviciu similar (ca si procedura de lucru) serviciului de consultatii on-line. Are insa in vedere acei clienti care au deja contracte de asistenta juridica incheiate dar, din motive de siguranta, nelamuriri, rezerve fata de solutia propusa de avocatul angajat, doresc sa afle si un alt punct de vedere fara ca, in acest mod, sa afecteze relatia cu avocatul angajat.

Iata cateva exemple ale unor raspunsuri primite prin consultatii tip on line.

Buna ziua,

Societatea noastra are un client rau-platnic, H P Fier, o societate cu capital majoritar de stat. În luna septembrie am facut somatie preliminara pentru plata debitului. Ni s-a comunicat o adresa prin care ni se aduce la cunostinta ca H P F SA a fost radiata din Reg. Com., datorita unui proces de fuziune si ni se cere sa ne adresam catre H S SA. Adresa am
primit-o de la o Sucursala ce a preluat activitatea fostei societati HPF SA, care nu are personalitate juridica, asa ni se comunica.
De atunci am tot încercat sa recuperam banii, dar ne izbim, practic, de nesimtire.
Pe cine ar trebui sa chemam în judecata acum? Sa chemam în judecata H S SA, sau trebuie sa chemam în judecata sucursala acesteia ce a preluat activitatea fostului nostru debitor.

(1)Fuziunea este operatiunea prin care:
a)una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati în schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau
b)mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, în schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Avand in vedere ca prin fuziune se preia intregul patrimoniu (adica si activ si pasiv) cel cu care trebuie sa va judecati este societatea rezultanta in urma fuziunii.
Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_393479/Pe-cine-d%C4%83m-%C3%AEn-judecat%C4%83-Rela%C5%A3ii-comerciale-cu-companii-de-stat.html#ixzz2jwfshnk9

Care este instanta competenta sa solutioneze o cerere de indiviziune asupra unui teren potrivit noului cod de procedura civila?

Mesajul dvs. nu lamureste daca este vorba despre competenta materiala sau teritoriala asa ca le vom lamuri pe rand. Desigur, inainte de a lamuri instanta competenta pe iesirea din indiviziune va trebui sa rezolvati problema dezbaterii succesiunii, fie separat la notar, fie in instanta ca si capat separat de cerere.

1-Competenta materiala este determinata de textul art.94(1) lit.l din C.p.c care dispune ca Judecatoriile judeca .. orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 de lei inclusiv. 

Ar rezulta ca, pentru iesirile din indiviziune al carui obiect este sub 200.000 de lei este competenta judecatoria, cele ce exced acestei valori fiind de competenta tribunalelor.

In privinta determinarii valorii textul art.105 C.p.c arata ca: In materie de mostenire competenta dupa valoare se determina fara scaderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii.

2-Competenta teritoriala este lamurita de art.118 din C.p.c.:

Art. 118: Cererile privitoare la mostenire

(1)În materie de mostenire, pâna la iesirea din indiviziune, sunt de competenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului:

1.cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare;

2.cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia, precum si cele privitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul împotriva altuia;

3.cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre mostenitori sau împotriva executorului testamentar.

(2)Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe mosteniri deschise succesiv sunt de competenta exclusiva a instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti.

Observam deci ca textul art.118 C.p.c. pare sa modifice cumva datele problemei fata de vechiul cod de procedura civila: ”pana la iesirea din indiviziune”.

Ar rezulta, per a contrario, ca in adevar, pana la iesirea din indiviziune, competenta ar fi a instantei ultimului domiciliu al defunctului, ulterior iesirea din indiviziune avand o alta competenta. Care ar putea fi aceasta ?

Fiind vorba de un teren (adica un drept real imobiliar) ar fi incidente disp. art. 117 NCPC care dispune ca :

Art. 117: Cererile privitoare la imobile

(1)Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instan?a în a c?rei circumscrip?ie este situat imobilul.

Totusi daca avem rabdare sa citim textul art.117 integral observam ca alin. 3 dispune ca:

(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica, prin asemanare, si în cazul actiunilor posesorii, actiunilor în granituire, actiunilor privitoare la îngradirile dreptului de proprietate imobiliara, precum si în cazul celor de împarteala judiciara a unui imobil, când indiviziunea nu rezulta din succesiune.

Drept urmare, instanta competenta este judecatoria/tribunalul ultimului domiciliu al defunctului, sigur cu temeiurile pe care le-am prezentat succinct.

In ce mod raspund asociatii in cadrul unei societati comerciale ? Exista o limita sau raspunzi orice paguba ar fi ?

Raspunderea in cadrul unei societati comerciale e un subiect destul de vast iar intrebarea dvs. este destul de generala. Cert este ca raspunderea asociatilor difera in raport de tipul de societate din care fac parte. Chestiunea este reglementata generic in art.3 din Legea nr.31 astfel:

(2)Asocia?ii în societatea în nume colectiv ?i asocia?ii comandita?i în societatea în comandit? simpl? sau în comandit? pe ac?iuni r?spund nelimitat ?i solidar pentru obliga?iile sociale. Creditorii societ??ii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obliga?iile ei ?i, numai dac? societatea nu le pl?te?te în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asocia?i.
(3)Ac?ionarii, asocia?ii comanditari, precum ?i asocia?ii în societatea cu r?spundere limitat? r?spund numai pân? la concuren?a capitalului social subscris.

Raspunderea asociatilor are insa o serie de corelatii si cu legea insolventei si cu alte institutii juridice pe care nu are rost sa le explicam. Poate ar fi mai util sa ne explicati despre ce este vorba in concret.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_335871/raspunderea-in-societati-comerciale.html#ixzz2H6gQgUiD

Tatal meu in perioada 1953-1960  a fost trecut in categoria chiaburilor.

In acest sens am o adresa eliberata de “Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii XXXXX”, din care reiese acest lucru.
Mai am o adresa eliberata in anul 1960 de Sfatul Popular al Raionului XXXXXXXX  din care rezulta  ca din data de 6 august 1960 a fost scos din categoria chiaburilor.

As vrea sa stiu daca in calitate de fiu in temeiul legii 221/2009 am anumite drepturi si daca da, ce acte ar fi necesare inaintarii demersului respectiv.

Raspuns>Pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.221/2009 este necesar ca tatal dvs. sa fi suferit o condamnare cu caracter politic sau au suferit masuri cu caracter administrativ:

Potrivit legii sunt considerate condamnari cu caracter politic:

”Orice condamnare dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pronuntata in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, pentru fapte savarsite inainte de data de 6 martie 1945 sau dupa aceasta data si care au avut drept scop impotrivirea fata de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945.

(2)Constituie de drept condamnari cu caracter politic condamnarile pronuntate pentru faptele prevazute in:

a)art. 185-187, 190, 191, 1931, 194, 1941-1944, 1961, 197, 207-209, 2091-2094, 210-218, 2181, 219-222, 224, 225, 227, 2271, 228, 2281, 229, 230, 2311, 258-261, 267, 2687, 2688, 26812, 26814, 26829, 26830, art. 284 ultimul alineat, art. 323-329, 349, 350 si 5786 din Codul penal din 1936, republicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 2 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)Legea nr. 80/1941 pentru reprimarea faptelor ce pun in primejdie existenta si interesele Statului, publicata in Monitorul Oficial nr. 31 din 6 februarie 1941;

c)Legea nr. 190/1947 pentru portul si vanzarea armelor de foc, publicata in Monitorul Oficial nr. 134 din 16 iunie 1947;

d)Decretul nr. 212/1948 pentru completarea pedepselor privind unele infractiuni ce intereseaza siguranta interioara si exterioara a Republicii Populare Romane, publicat in Monitorul Oficial nr. 196 din 25 august 1948;

e)art. 4 si 5 din Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 2 martie 1949;

f)art. 2 lit. a), b), d) si e), art. 3 lit. a), b), f), g) si h) si art. 4 din Decretul nr. 183/1949 pentru sanctionarea infractiunilor economice, publicat in Buletinul Oficial nr. 25 din 30 aprilie 1949;

g)Legea nr. 16/1949 pentru sanctionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului si propasirea economiei nationale, publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 15 ianuarie 1949;

h)Decretul nr. 163/1950 pentru detinerea, portul si vanzarea armelor si munitiilor, precum si transportul explosivilor, publicat in Buletinul Oficial nr. 54 din 26 iunie 1950;

i)Decretul nr. 199/1950 pentru modificarea Legii nr. 16/1949 pentru sanctionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului si propasirea economiei nationale, publicat in Buletinul Oficial nr. 68 din 12 august 1950;

j)art. 166 alin. 2, art. 237 si art. 238 din Codul penal din 1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 79 bis din 21 iunie 1968.

(3)Constituie, de asemenea, condamnare cu caracter politic si condamnarea pronuntata in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 pentru orice alte fapte prevazute de legea penala, daca prin savarsirea acestora s-a urmarit unul dintre scopurile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 Masura administrativa este definita de lege ca fiind:

 ”Constituie masura administrativa cu caracter politic orice masura luata de organele fostei militii sau securitati, avand ca obiect dislocarea si stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea in unitati si colonii de munca, stabilirea de loc de munca obligatoriu, daca au fost intemeiate pe unul sau mai multe dintre urmatoarele acte normative:

a)Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950, Decretul nr. 60 din 10 martie 1950, Decretul nr. 257 din 3 iulie 1952, Decretul nr. 258 din 22 august 1952, Decretul nr. 77 din 11 martie 1954 si Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958;

b)Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2/1950, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.154 din 26 octombrie 1950, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 344 din 15 martie 1951, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 326/1951, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.554 din 22 august 1952, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 337 din 11 martie 1954, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 237 din 12 februarie 1957, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 282 din 5 martie 1958 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.108 din 2 august 1960;

c)Ordinul nr. 100/Cabinet din 3 aprilie 1950 al Directiunii Generale a Securitatii Poporului;

d)Ordinul nr. 5/Cabinet/1948, Ordinul nr. 26.500/Cabinet/1948, Ordinul nr. 490/Cabinet/1952 si Ordinul nr. 8/20/Cabinet/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;

e)deciziile nr. 200/1951, nr. 239/1952 si nr. 744/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;

f)Ordinul nr. 838 din 4 decembrie 1952 al Ministerului Securitatii Statului.”

Drept urmare, in situatia dvs., atata vreme cat tatal dvs. nu a suferit nici o condamnare si nici o masura cu caracter administrativ, asa cum le defineste legea, nu puteti beneficia de dispozitiile acestei legi.

 m-ar interesa ce cota parte are sotia decedatului in urma succesiunii si fiica acesteia???

locuinta este bun comun al sotilor

 

Raspuns:

Sotia supravietuitoare are o cota de jumatate (ca bun comun) la care se adauga o cota de 1/4 din cealalata jumatate.
Fiica restul -daca este si fiica sotului decedat-.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_320153/cota-parte-succesiune.html#ixzz28KhwsVe8

 

In cuprinsul unei hotarari judecatoresti instanta a uitat sa se pronunte cuprivire la masa partajabila.
Mi s-a sugerat sa formulez cand recurs cand cerere completatoare.
Intrebarea este daca formulez completatoare si nu fac recurs in acelasi termen dar, cererea completatoare este respinsa mai pot formula recurs impotriva respingerii cererii completatoare ?

Raspuns>

Potrivit art. 281 indice 3 C.p.c

incheierile de completare sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile in legatura cu care s-a solicitat, dupa caz, indreptarea, lamurirea sau inlaturarea dispozitiilor potrivnice ori completarea.

Drept urmare dupa admiterea/respingerea unei astfel de cereri curge inca un termen in care poate fi atacata aceasta incheiere.
Insa, parerea mea este ca acest termen curge doar cu privire la chestiunile pe care le-ati vizat in cererea completatoare. 
Daca aveti si alte motive -ce nu pot fi invocate pe calea cererilor completatoare-atunci, pentru aceste motive, e bine sa formulati recurs in termen.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage?topicID=319413&pageID=0#1636182#ixzz282QC8wMq

 

 

Potrivit art.238 (3)”Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.”
Cred insa ca sunteti in eroare vis a vis de ceea ce intelegeti dvs. prin absorbtie.
Potrivit art. 238 din Legea nr.31 fuziunea presupune lichidarea societatii si constituirea unei societati noi fie a modificarii formei de organizare a celei preexistente.

(1)Fuziunea este operatiunea prin care:
a)una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati în schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau
b)mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, în schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_275224/juridic.html#ixzz1nlsokEST

m-ar interesa ce cota parte are sotia decedatului in urma succesiunii si fiica acesteia???
locuinta este bun comun al sotilor

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_320153/cota-parte-succesiune.html#ixzz28KhwsVe8

 

 

 


Parintii tatalui meu sunt decedati in urma cu cativa ani. Nu s-a dezbatut mostenirea pentru ca tatal meu era singurul copil, casa si terenurile ramanand pe numele bunicilor. Anul trecut a murit si tatal meu iar eu sunt unicul sau copil. Vreau sa stiu daca la mostenirea de la bunici are dreptul si mama mea?

Raspuns>

Nu direct …
Adica .. la dezbaterea succesiunii de pe urma bunicilor nu poate veni decat tatal dvs. Care va prelua intregul patrimoniu al bunicilor. -fiind, inteleg, singurul succesor al bunicilor-
Insa, la succesiunea tatalui dvs., aveti dreptul si dvs., ca fiica, dar si sotia supravietuitoare -mama dvs.-
Diferenta e legata de cota.
In esenta inseamna ca trebuie sa dezbateti doua succesiuni: cea a bunicilor pentru ca tatal sa preia patrimoniul bunicilor si ce a a tatalui dvs. pentru ca patrimoniul sa ajunga la sotie/copil.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_275241/mostenire-din-partea-bunicilor.html#ixzz1nlqyc7zX

Follow Me

facebook linkedin twitter