consultanta – onorarii


This page has hierarchy - Parent page: Serviciile noastre

În consultanta juridica sunt, în principal, doua modalitati care permit derularea activitatii în raport de volumul de activitate, timpul necesar si gradul de calificare/specializare solicitate de  fiecare client.

I-Într-o prima categorie vorbim de contractele pentru o singura operatiune juridica.

Prin “activitate juridica” intelegem toate modalitatile de desfasurare a profesiei de avocat prevazute  de lege. În aceasta categorie intra societati comerciale, persoane fizice autorizate (PFA) care nu au un volum de activitate care sa justifice un abonament lunar, dar si persoane fizice.

Presupune angajarea unui avocat care sa furnizeze solutii juridice pentru o activitate de bine determinata: redactarea unui act juridic, adaptarea unui contract la cerintele specifice ale fiecarui client, furnizarea unor solutii juridice pentru o situatie economica/juridica speciala, negocierea unui contract cu un partener, explicarea efectelor juridice ale unor clauze contractuale care sunt inserate in contracte propuse de parteneri, infiintarea unei societati comerciale, analiza unor dosare deja deschise, analiza de risc asupra unor raporturi sau situatii juridice preexistente sau iminente, e.t.c

Onorariile pentru acest tip de activitate juridica pot fi orare (A) sau globale (B)

II-Abonamente

Consultanta juridica comerciala foloseste, de regula, serviciile de tip abonament si priveste, aproape exclusiv, acele societati/institutii care au atins un anumit volum de activitate sau care au un nivel de complexitate a operatiunilor comerciale care impun o supraveghere, verificare, actualizare permanenta. Abonamentul pentru servicii juridice îl apreciem ca fiind cel mai profitabil pentru relatia avocat consultant – client din mai multe motive:

-fidelizeaza si cointereseaza consultantul. Perspectiva noastra este aceea de a avea parteneri stabili, pe termen lung care sa permita atât o hiperspecializare pe domeniul de activitate al clientului dar si un flux constant de venituri.

-scade costurile serviciilor juridice (pentru client) si creste nivelul de performata. De ce scad costurile? Angajarea unui consilier care sa se ocupe de problemele juridice ale firmei prezinta câteva dezavantaje (financiare inainte de toate). Primul este acela ca nici un consilier nu va fi de acord sa se angajeze pentru un salariu echivalent cu pretul abonamentului platit noua. Inutil sa mai vorbim despre costurile specializarii personalului si costurile adiacente totale generate în sarcina firmei (costurile cu programele legislative, abonamentele la lucrarile de specialitate, abonamentele la diferite site-uri de informatii comerciale -ONRC, BPI, Monitoarul Oficiale, etc-). Consultantul este deja specializat iar pregatirea lui profesionala ne priveste pe noi.

-peste un anumit nivel, un consilier juridic nu va putea face face fie numarului de dosare, fie complexitatii problemelor in discutie. Nici un consilier nu va putea sa acopere toate domeniile care ar putea fi incidente in activitatea comerciala a unei societati (procedura, fiscal, administrativ, munca, achizitii, comercial, societar, insolventa, etc).

-obliga consultantul la mai multa atentie si ii ofera o gama mai larga de informatii. Participarea, implicarea unui consultant juridic în activitatea companiei îi creaza acestuia o perspectiva mai larga a întregii piete în care clientul îsi desfasoara activitatea, a intereselor generale ale acestuia iar nu numai a interesului generat de încheierea unui singur contract. În cele din urma câstigator nu poti fi decât daca consultantul întelege cadrul afacerii clientului în ansamblu.

-degreveaza managementul societatii de problemele juridice care nu produc profit prin ele însele. Solutionarea lor are drept scop evitarea unor pierderi sau rezolvarea problemelor deja aparute. Scopul managementului este acela de a produce profit iar încercarea de a rezolva problemele juridice pe cont propriu obliga managerul sa piarda timpul necesar pentru a gasi solutiile necesare producerii profitului.

-ofera clientului o perspectiva care vine din experienta generala in raporturile cu alti cleinti sau cu situatii similare.

III-Desigur, nimic nu împiedica persoanele fizice sa solicite si sa obtina un abonament pentru servicii juridice. Din pacate însa, nivelul de dezoltare social, nivelul veniturilor, modalitatea de gestionare a bunurilor si economiilor persoanelor fizice nu sunt suficiente pentru a crea o piata in acest domeniu. Totusi, pentru a veni in sprijinul persoanelor fizice care doresc sa aiba o relatie bazata pe incredere cu un avocat cabinetul a dezvoltat categoria contractelor tip “avocat de familie”.

Follow Me

facebook linkedin twitter