Activitati fiduciare


This page has hierarchy - Parent page: Serviciile noastre

Avocatul si notarul pot desfasura activitati fiduciare dat fiind ca textul art.774 din Codul civil arata ca fiducia este stabilita prin lege.

Potrivit art.3 din LEGEA nr.51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat:

(1)Activitatea avocatului se realizeaza prin:

a) …………

g)activitati fiduciare constând în primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa încheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, în numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;

Elemente ale contractului de fiducie>

 


Follow Me

facebook linkedin twitter