Executiunea testamentara. Desemnarea si misiunea executorului. Puterile executorului

Executiunea testamentara. Desemnarea si misiunea executorului. Puterile executorului

Art. 1077: Desemnarea si misiunea executorului

(1) Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le imputernicirea necesara executarii dispozitiilor testamentare. Executorul testamentar poate fi desemnat si de catre un tert determinat prin testament.

(2) Daca au fost desemnati mai multi executori testamentari, oricare dintre ei poate actiona fara concursul celorlalti, cu exceptia cazului in care testatorul a dispus altfel sau le-a impartit atributiile.

(3) Puterile executorului testamentar pot fi exercitate de la data acceptarii misiunii prin declaratie autentica notariala.

Art. 1078: Capacitatea executorului

Persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate fi executor testamentar.

Art. 1079: Dreptul de administrare

(1) Executorul testamentar are dreptul sa administreze patrimoniul succesoral pe o perioada de cel mult 2 ani de la data deschiderii mostenirii, chiar daca testatorul nu i-a conferit in mod expres acest drept.

(2) Prin testament, dreptul de administrare poate fi restrans doar la o parte din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt.

(3) Termenul de 2 ani poate fi prelungit de instanta de judecata, pentru motive temeinice, prin acordarea unor termene succesive de cate un an.

Art. 1080: Puterile executorului

(1) Executorul testamentar:

 1. a) va cere, in conditiile legii, punerea sigiliilor, daca printre mostenitori sunt si minori, persoane puse sub interdictie judecatoreasca sau disparute;
 2. b) va starui a se face inventarul bunurilor mostenirii in prezenta sau cu citarea mostenitorilor;
 3. c) va cere instantei sa incuviinteze vanzarea bunurilor, in lipsa de sume suficiente pentru executarea legatelor. Instanta va putea incuviinta vanzarea imobilelor succesorale numai daca nu exista mostenitori rezervatari;
 4. d) va depune diligente pentru executarea testamentului, iar in caz de contestatie, pentru a apara validitatea sa;
 5. e) va plati datoriile mostenirii daca a fost imputernicit in acest sens prin testament. In lipsa unei asemenea imputerniciri, executorul testamentar va putea achita datoriile numai cu incuviintarea instantei;
 6. f) va incasa creantele mostenirii.

(2) Testatorul poate dispune ca executorul testamentar sa procedeze la partajarea bunurilor mostenirii. Partajul produce efecte numai daca proiectul prezentat de catre executor a fost aprobat de toti mostenitorii.

Art. 1081: Transmiterea executiunii

(1) Puterile executorului testamentar nu pot fi transmise.

(2) Misiunea executorului testamentar numit in considerarea unei functii determinate poate fi continuata de catre persoana care preia acea functie.

Art. 1082: Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului

(1) La sfarsitul fiecarui an si la incetarea misiunii sale, executorul testamentar este obligat sa dea socoteala pentru gestiunea sa, chiar daca nu exista mostenitori rezervatari. Aceasta obligatie se transmite mostenitorilor executorului.

(2) Executorul testamentar raspunde ca un mandatar in legatura cu executarea dispozitiilor testamentare.

(3) Daca au fost desemnati mai multi executori testamentari, raspunderea acestora este solidara, cu exceptia cazului in care testatorul le-a impartit atributiile si fiecare dintre ei s-a limitat la misiunea incredintata.

Art. 1083: Remuneratia executorului

Misiunea executorului testamentar este gratuita, daca testatorul nu a stabilit o remuneratie in sarcina mostenirii.

Art. 1084: Suportarea cheltuielilor

Cheltuielile facute de executorul testamentar in exercitarea puterilor sale sunt in sarcina mostenirii.

Art. 1085: Incetarea executiunii

 1. Executiunea testamentara poate inceta:

  1. a) prin indeplinirea sau imposibilitatea aducerii la indeplinire a misiunii primite;
  2. b) prin renuntare in forma unei declaratii autentice notariale;
  3. c) prin decesul executorului testamentar;
  4. d) prin punerea sub interdictie judecatoreasca a executorului testamentar;
  5. e) prin revocarea de catre instanta a executorului testamentar care nu isi indeplineste misiunea ori o indeplineste in mod necorespunzator;
  6. f) prin expirarea termenului in care se exercita dreptul de administrare, afara de cazul in care instanta decide prelungirea termenului.