Executare silita mobiliara. Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de ipoteca mobiliara

Executare silita mobiliara. Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de ipoteca mobiliara

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 337/2018

Sedinta din camera de consiliu de la 01 februarie 2018

Asupra conflictului de fata, retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, la data de 1 august 2017, creditoarea SC A. SA a solicitat instantei incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat, respectiv a autovehiculului marca (…), identificat dupa seria de sasiu (…), in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de ipoteca mobiliara din data de 08 aprilie 2016, in contradictoriu cu debitoarea SC B. SRL.

Prin Sentinta civila nr. 6929 din data de 28 septembrie 2017, Judecatoria Sectorului I Bucuresti, sectia a II-a civila, a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea judecatoriei Oradea.

In motivare, judecatoria a retinut incidenta prevederilor art. 651 alin. (1) C. proc. civ., care stabilesc competenta de solutionare a cererii in favoarea instantei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul debitorului.

Instanta a avut in vedere ca domiciliul debitorului se afla in municipiul Oradea, judetul Bihor, care atrage competenta Judecatoriei Oradea.

Investita prin declinare, Judecatoria Oradea, sectia civila, a pronuntat Sentinta civila nr. 7810 din data de 23 noiembrie 2017, prin care a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata din oficiu, a declinat competenta de solutionare a cererii in favoarea Judecatoriei Sectorului I Bucuresti, a constatat ivit conflictul negativ de competenta, a suspendat judecata cauzei si a inaintat dosarul la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei in vederea solutionarii conflictului de competenta.

In motivare, instanta a aratat ca regula generala in cazul executarilor silite este prevazuta de art. 651 alin. (1) si (3) C. proc. civ., iar art. 2445 C. civ. prevede o exceptie, cea referitoare la executarile silite mobiliare, care stabileste ca incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat este de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.

Fata de aceste aspecte, instanta a retinut ca, in mod corect, creditoarea a inregistrat cererea de incuviintare a executarii silite pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, sediul social al creditoarei SC A. SA fiind Bucuresti, sector 1.

Cu privire la conflictul negativ de competenta, cu a carui judecata a fost legal sesizata in baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte retine urmatoarele:

Obiectul cauzei pendinte il constituie cererea creditoarei SC A. SA de incuviintare a executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat, bun mobil, respectiv a autovehiculului marca (…).

Inalta Curte retine ca, in cauza, sunt incidente prevederile art. 2445 C. civ., asa cum a fost modificat de art. 1811 introdus prin Ordonanta de urgenta nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care prevede:

(1) Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 C. civ. este de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.

Asadar, textul de lege precitat instituie o derogare de la regula generala privind instanta de judecata competenta sa solutioneze cererea de incuviintare a executarii silite, prevazuta de art. 651 C. proc. civ., care se refera la instanta de la domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului.

Cum, in speta, sediul creditoarei SC A. SA este in Bucuresti, sector 1, fata de cele expuse in precedent, instanta competenta sa solutioneze prezenta cauza este Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, ca instanta in raza careia isi are sediul creditorul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 01 februarie 2018.