Executare silita impotriva unui debitor de profesie grefier. Competenta teritoriala

Executare silita impotriva unui debitor de profesie grefier. Competenta teritoriala

In cazul unei cereri de incuviintare executare silita, formulata de executorul judecatoresc impotriva unui debitor, de profesie grefier la instanta unde a fost depusa cererea, aceasta se judeca in procedura necontencioasa. In aceasta situatie, nu este aplicabil art. 127 C. proc. civ. (care reglementeaza situatia particulara a litigiilor in care este implicat un judecator in calitate de reclamant sau de parat, text de lege care se aplica intocmai si in cazul procurorilor, asistentilor judiciari si grefierilor), intrucat nu este intrunita conditia pentru care a fost instituita o atare reglementare, respectiv aceea a inlaturarii oricarei suspiciuni de solutionare partinitoare a cauzei din pricina calitatii partii.

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 186/2019

Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2019

Asupra conflictului negativ de competenta, retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 18 septembrie 2018 pe rolul Judecatoriei Alexandria, A., executor judecatoresc, a solicitat incuviintarea executarii silite prin toate formele impotriva debitoarei B., pentru realizarea obligatiei de plata a sumei de 4.014,76 RON reprezentand debit principal, dobanda aferenta creditului acordat, comision bancar restant, in temeiul titlului executoriu reprezentat de cerere de credit nr. x din 4 iulie 2007, modificat prin actul aditional nr. x din 16 septembrie 2011, in dosarul de executare nr. 926/2018.

Prin Sentinta civila nr. 2993 din 9 octombrie 2018, Judecatoria Alexandria a admis exceptia necompetentei teritoriale, invocata din oficiu. In baza art. 127 alin. (2) si (3) C. proc. civ., a declinat competenta de solutionare a cauzei, avand ca obiect incuviintare executare silita, in favoarea Judecatoriei Ploiesti.

S-a retinut, in esenta, in raport de prevederile art. 127 C. proc. civ., ca debitorul are calitatea de grefier in cadrul Judecatoriei Alexandria.

Judecatoria Ploiesti, prin incheierea din 22 octombrie 2018, a admis exceptia necompetentei teritoriale, invocata din oficiu. A declinat competenta de solutionare a cererii, avand ca obiect incuviintare executare silita, in favoarea Judecatoriei Alexandria. A constatat ivit conflictul negativ de competenta. A inaintat dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea solutionarii conflictului.

S-a retinut, in esenta, ca verificarea competentei trebuia sa se realizeze la primul termen de judecata, in contextul in care reclamantul a ales instanta potrivit dispozitiilor art. 651 C. proc. civ.

Analizand conflictul de competenta, in temeiul dispozitiilor art. 135 alin. (1) C. proc. civ. raportate la cele ale art. 133 pct. 2 din cod, Inalta Curte retine urmatoarele:

Actiunea ce face obiectul investirii instantei este o cerere de incuviintare a executarii silite, formulata de executorul judecatoresc A. la cererea creditoarei C. SARL impotriva debitoarei B.

Se observa ca instanta competenta a solutiona cauza potrivit dispozitiilor art. 651 alin. (1) C. proc. civ., respectiv Judecatoria Alexandria, si-a declinat competenta in considerarea dispozitiilor art. 127 din cod si a calitatii debitoarei de grefier in cadrul instantei.

Dispozitiile art. 127 C. proc. civ. reglementeaza situatia particulara a litigiilor in care este implicat un judecator in calitate de reclamant sau de parat, ratiunea normei fiind aceea de a inlatura orice suspiciune de solutionare partinitoare a cauzei, din pricina calitatii partii.

Textul de lege se aplica intocmai si in cazul procurorilor, asistentilor judiciari si grefierilor si vizeaza doua situatii, respectiv cand una din aceste persoane are legitimare procesuala activa (este reclamant) si cand are legitimare procesuala pasiva (este parat).

In speta insa nu se pune problema incidentei acestui text de lege. Astfel, obiectul actiunii cu care a fost investita instanta este o cerere de incuviintare a executarii silite, care se judeca in procedura necontencioasa.

Potrivit art. 527 C. proc. civ., sunt supuse procedurii necontencioase cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia instantei, fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana.

Art. 666 C. proc. civ., care reglementeaza solutionarea cererii de incuviintare a executarii silite, stipuleaza in sensul ca debitorul nu participa la judecarea cererii, nu este citat, nu i se comunica si nu poate ataca incheierea.

Ca atare, incuviintarea executarii silite intra in categoria procedurilor necontencioase, pentru a caror solutionare, desi este nevoie de interventia instantei, nu se urmareste stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana.

Or, in aceste circumstante, art. 127 C. proc. civ. nu-si gaseste aplicabilitate in cauza, nefiind intrunita conditia pentru care a fost instituita o atare reglementare, respectiv aceea a inlaturarii oricarei suspiciuni de solutionare partinitoare a cauzei din pricina calitatii partii.

Pentru aceste motive, constatandu-se gresita dezinvestire a Judecatoriei Alexandria, va fi stabilita competenta de solutionare in favoarea acestei instante, in acord cu dispozitiile art. 651 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Alexandria.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 30 ianuarie 2019.

Procesat de GGC – CT