Executare. Debitor, cu sediul in strainatate. Competenta cererii de incuviintare a executarii silite

Executare. Debitor, cu sediul in strainatate. Competenta de solutionare revine, conf0rm art. 651 alin. 1 C. proc. civ., instantei in a carei circumscriptie se gaseste domiciliul creditoarei, la data sesizarii organului de executare 

 R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 1337/2018

Sedinta publica din data de 19 aprilie 2018

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sibiu la data de 31.01.2018, petentul Biroul Executorului Judecatoresc A. a solicitat incuviintarea executarii silite in toate formele de executare a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 1084/23.02.2017, pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosar nr. x/2016, impotriva debitoarei B., prin reprezentant C., cu sediul in Bucuresti, pentru recuperarea creantei in cuantum de 1.000 RON, reprezentand cheltuieli de judecata si a cheltuielilor de executare silita in dosarul de executare nr. x/2018.

Prin sentinta civila nr. 471 din 6 februarie 2018, Judecatoria Sibiu, sectia civila a admis exceptia necompetentei sale teritoriale, invocata din oficiu si a declinat in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti competenta de solutionare a pricinii.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca fiind relevante dispozitiile art. 666 alin. (1) C. proc. civ., potrivit carora executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii silite de catre instanta de executare, care este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul, sau, dupa caz, sediul debitorului, daca legea nu dispune altfel – art. 651 alin. (1) C. proc. civ.

Avand in vedere ca debitorul indicat in cererea de incuviintare a executarii silite are sediul in Bucuresti, rezulta ca cererea privind incuviintarea executarii silite nu este de competenta judecatoriei Sibiu.

Faptul ca executorul judecatoresc a solicitat ca executarea sa se faca prin poprire asupra tertului Societatea Civila de Executori Judecatoresti D., cu sediul in Sibiu, nu are nicio influenta asupra stabilirii competentei instantei, intrucat tertul ce urmeaza a fi poprit nu este debitor in procedura de incuviintare a executarii silite asupra titlului executoriu originar, si anume sentinta civila nr. 1084/2017 din data de 23.02.2017.

Prin sentinta civila nr. 3057 din 9 martie 2018, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, sectia civila a admis exceptia necompetentei teritoriale, invocata din oficiu si a declinat competenta de solutionare a pricinii in favoarea Judecatoriei Sibiu. A constatat ivit conflictul negativ de competenta, a suspendat judecarea cauzei si a inaintat dosarul catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

In pronuntarea solutiei au fost avute in vedere dispozitiile art. 666 alin. (1) C. proc. civ., evocate anterior, precum si ale art. 651 alin. (1) C. proc. civ., care statueaza ca instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla la data sesizarii organului de executare, domiciliul, sau, dupa caz, sediul debitorului, daca legea nu dispune altfel. De asemenea, in continuare, se mentioneaza ca daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului.

S-a retinut ca, in speta, debitoare este societatea B., iar creditoare este E., in raza teritoriala a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti aflandu-se doar sediul mandatarei creditoarei, respectiv a societatii C. S.R.L.

In ceea ce o priveste pe debitoare, instanta a constatat ca aceasta nu are sediul social in Romania, avand in vedere ca nu este organizata conform vreuneia dintre formele de organizare a societatilor prevazute in legislatia romaneasca.

Cum sediul debitoarei nu se afla in Romania, devine incidenta competenta subsidiara, respectiv judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului. Potrivit inscrisurilor de la dosarul cauzei, creditoarea are domiciliul in municipiul Sibiu, urmand a se va declina competenta de solutionare a pricinii in favoarea judecatoriei Sibiu.

Investita cu solutionarea conflictului negativ de competenta, Inalta Curte constata ca, in cauza, competenta solutionarii litigiului revine Judecatoriei Sibiu, pentru considerentele ce succed:

Prin cererea inregistrata pe roiul Judecatoriei Sibiu s-a cerut incuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 1084/23.02.2017, pronuntata de judecatoria Sibiu, sectia civila in dosar nr. x/2016, la solicitarea creditoarei E., privind pe debitoarea B.

Potrivit prevederilor art. 666 alin. (1) C. proc. civ., executorul judecatoresc va solicita instantei de executare incuvintarea executarii silite.

In conformitate cu art. 651 alin. (1) C. proc. civ. „Instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, in afara cazurilor in care legea dispune altfel. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara, judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc investit de creditor.”

Textul legal evocat instituie o competenta in care prioritatea este acordata succesiv instantei in circumscriptia careia se regaseste sediul/domiciliul debitorului, creditorului, iar in ultimul rand al biroului executorului judecatoresc investit de catre creditor.

Inalta Curte retine ca debitoarea B. nu isi are sediul social in Romania, aceasta nefimd constituita in conformitate cu formele de organizare a societatilor, reglementate de legislatia romaneasca. Intr-o atare situatie, respectand ordinea instituita de catre dispozitiile art. 651 alin. (1) C. proc. civ., competenta de solutionare a pricinii revine instantei in a carei circumscriptie se gaseste domiciliul creditoarei E., in speta, Sibiu, localitate aflata in raza teritoriala a Judecatoriei Sibiu.

Este fara relevanta in stabilirea competentei sediul social al reprezentantului debitoarei, din Bucuresti, indicat atat in cererea de executare silita, cat si in titlul executoriu, in conditiile in care sediul debitoarei B. nu se afla in Romania, iar dispozitiile art. 651 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. prevad expres ca in cazul in care domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului.

Fata de aceste considerente, competenta de solutionare a pricinii va ti stabilita in favoarea Judecatoriei Sibiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sibiu.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 19 aprilie 2018.