Deschiderea succesiunii, componenta masei succesorale, constatarea calitatii de unic mostenitor

Deschiderea succesiunii, componenta masei succesorale, constatarea calitatii de unic mostenitor

Reclamanta CA a chemat in judecata pe paratii pentru ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate deschisa succesiunea defunctului SI, componenta masei succesorale ramase de pe urma acestuia si ca reclamanta este singura mostenitoare acceptanta

 R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXX)

DECIZIA CIVILA NR.535

Sedinta publica de la 31.05.2016

Curtea constituita din :

PRESEDINTE – A____ P______ B______

JUDECATOR – C____ B_____ T________

JUDECATOR – M_______-G_______ R________

GREFIER – S_______ P____

* * * * * * * * * * *

Pe rol se afla pronuntarea recursului declarat de recurenta-reclamanta C_____ A____, impotriva deciziei civile nr.820 A din 03.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-reclamant si cu intimatii-parati S____ C_________ T_____, S____ M_____, S____ A________ D______, S____ S____, S____ A____, S____ C______ M_____, S____ P___ S________, S____ R_____, S____ L_____ M______ si S____ E____.

P______ are ca obiect – succesiune.

Dezbaterile cauzei si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la 25.05.2016, fiind consemnate in incheierea de la acea data care face parte integranta din prezenta decizie, cand, Curtea, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise si in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea la 31.05.2016, cand a decis urmatoarele:

C U R T E A,

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

P___ cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a Civila in dosarul nr. xxxxx/3/2012 la data de 08.08.2012, reclamanta C_____ A____ a chemat in judecata pe paratii S____ C_________ T_____, S____ M_____, S____ A________, S____ S____, S____ A____, S____ C______ M_____, S____ P___ S________, S____ R_____, S____ L_____ M______ si S____ E____, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate deschisa succesiunea defunctului S____ I__, componenta masei succesorale ramase de pe urma acestuia si ca reclamanta este singura mostenitoare acceptanta.

P___ sentinta civila nr. 2081 instanta a dispus admiterea exceptiei necompetentei materiale, invocate din oficiu si declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, instanta in a carei raza teritoriala s-a aflat ultimul domiciliu al defunctului.

Pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti cauza a fost inregistrata la data de 19.12.2012 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX.

P___ sentinta civila nr. 2042/19.02.2014, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a admis cererea formulata de catre reclamanta C_____ A____; a constatat deschisa succesiunea defunctului S____ I__ decedat la data de 1 august 2011, cu ultimul domiciliu inBucuresti, __________________, ______________, ______________ conform certificatului de deces ________ nr. xxxxxx/02.08.2011; a constatat ca partile au calitatea de mostenitori legali ai defunctului S____ I__, reclamanta C_____ A____ fiind unic mostenitor acceptant al succesiunii ramase de pe urma defunctului; a constatat ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului S____ I__ se compune din imobilul garsoniera situat inBucuresti, __________________, ______________, ______________; a atribuit reclamantei, in calitate de unic mostenitor acceptant al succesiunii defunctului S____ I__, imobilul garsoniera situat inBucuresti, __________________, ______________, ______________.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 01.08.2011 a decedat autorul partilor S____ I__, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, __________________, _____________, sector 2.

P___ contractul de inchiriere nr. xxxxx/01.03.1982, defunctul a inchiriat imobilul garsoniera situat in Bucuresti, __________________, _____________, sector 2, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.03.1982 pana la 01.03.1987.

La data de 13.06.1985 a fost incheiata casatoria dintre defunctul S____ I__ si numita F_____ E____ potrivit certificatului de casatorie cu _______.8 nr. xxxxxx/10.03.1989.

La data de 12.10.1992, prin contractul de vanzare-cumparare nr. xxxxx, defunctul S____ I__ a cumparat imobilul garsoniera cu suprafata utila de 27,45 mp, situat inBucuresti, __________________, _____________, sector 2 (terenul aferent locuintei in suprafata de 5,36 mp, respectiv cota indiviza de 0,76% fiind atribuit infolosinta pe durata existentei locuintei), in cuprinsul contractului fiind inserata mentiunea ca defunctul este necasatorit la momentul achizitionarii imobilului.

Incepand din anul 1985 si pana in 2007 cei doi soti au fost despartiti in fapt, numita S____ E____ locuind in fapt cu o alta persoana, numitul H_____ I__, impreuna cu care a avut 8 copii.

Desi parata S____ E____ a declarat ca cei opt fii au un alt tata biologic, instanta a constatat ca acesti copii au fost recunoscuti de catre defunctul S____ I__, avand situatia juridica a unor copii din casatorie, aceasta situatie juridica nefiind contestata pana in prezent, actele de stare civila bucurandu-se de opozabilitate ergaomnes.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Art. 12 statueaza ca starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora. In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 119/1996, anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Asadar, vazand si dispozitiile art. 43 din Legea nr. 119/1996 conform caruia, in actele de nastere si, atunci cand este cazul, in cele de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri: b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii, raportat la dispozitiile art. 57 mai sus citat, instanta retine ca reclamanta nu a prezentat nicio hotarare judecatoreasca prin care sa fie consfintita o alta situatie juridica a fiilor defunctului S____ I__, acestia bucurandu-se de situatia legala a copiilor rezultati din casatorie, avand calitatea de mostenitori legali ai defunctului.

In concluzie, de pe urma defunctului S____ I__ au ramas partile din prezenta cauza – reclamanta in calitate de fiica (certificat de nastere atasat in copie la fila 12), parata S____ E____ in calitate de sotie supravietuitoare si ceilalti opt fii ai acestora (ceilalti parati), asa cum rezulta din actele de stare civila atasate la filele 12-29 (vol.I) si 34-37 (vol.II) din dosarul cauzei.

Potrivit art. 651 C.civil, data decesului numitului S____ I__ constituie data deschiderii succesiunii iar instanta a constatat deschisa succesiunea defunctului S____ I__ decedat la data de 1 august 2011, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, __________________, _____________, sector 2.

Defunctul a avut noua copii, intre care reclamanta si paratii din prezenta cauza si retine ca sotia supravietuitoare, numita S____ E____ a depus note scrise la dosar in care a aratat ca sotii au contribuit impreuna la dobandirea casei de locuit, insa ceilalti parati nu au aratat ca au acceptat succesiunea autorului lor.

Potrivit art. 653 C.civ., descendentii si ascendentii au de drept posesiunea succesiunii din momentul mortii defunctului, ceilalti mostenitori urmand a intra in posesiunea succesiunii cu permisiunea justitiei (ca si sotul supravietuitor).

Totodata, instanta a retinut ca pentru a veni efectiv la mostenirea lui de cuius, cel cu vocatie succesorala trebuie sa accepte succesiunea inauntrul termenului de prescriptie de 6 luni prevazut de art. 700 alin. 1 Cod civil. Expirarea termenului de prescriptie, fara ca succesibilul sa fi facut acte de acceptare expresa sau tacita a mostenirii are drept consecinta pierderea dreptului de a accepta mostenirea, iar odata cu acesta si a vocatiei succesorale, fiind considerat strain de mostenire.

Instanta a constatat ca ulterior decesului defunctului S____ I__, paratii nu au efectuat nici un act de acceptare a succesiunii defunctului iar din neprezentarea acestora la interogatoriu in fata instantei de judecata reiese ca singura care facut demersuri pentru a intra in posesia mostenirii care i se cuvine de pe urma tatalui este reclamanta, care pot fi considerate acte de acceptare tacita a mostenirii, aspect ce se coroboreaza cu depozitiile martorilor audiati, dar si cu declaratia paratei S____ E____ (f.48 din dosarul initial) din care reiese ca parata a parasit domiciliul comun dupa decesul sotului sau.

La termenul de judecata din data de 11.09.2013, paratul S____ C_________ T_____ a declarat ca este de acord cu cererea formulata de catre reclamanta si ca este de acord ca partea sa din mostenire sa ramana surorii sale. La solicitarea instantei paratul S____ C_________ T_____ a aratat ca doreste sa i se stabileasca calitatea de mostenitor. Paratul S____ C_________ T_____ a mai aratat ca parata S____ E____ este mama sa, ca ii cunoaste pe toti paratii si ca sunt noua frati.

Tot la termenul de judecata din data de 11.09.2013 s-a prezentat si paratul S____ A________-D______ care a aratat ca nu are nici o pretentie, nu doreste sa fie mostenitor, nu a acceptat si nici nu intelege sa accepte succesiunea de pe urma defunctului. A aratat ca nici nu doreste sa mai fie citat pentru ca nu are nici o pretentie.

In consecinta, in temeiul probatoriului administrat in cauza, luand act si de neprezentarea paratilor in fata instantei in vederea administrarii interogatoriului, socotind refuzul acestora de prezentare ca o recunoastere deplina a pretentiilor reclamantei, instanta a constatat ca partile cauzei au calitatea de mostenitori legali ai defunctului S____ I__, reclamanta C_____ A____ fiind si unic mostenitor acceptant, dat fiind ca acesta a administrat pana in prezent bunul succesoral, a continuat sa achite utilitatile si a inteles sa se comporte ca un adevarat proprietar (asa cum reiese din depozitia martorului audiat in cauza (f.76).

Reclamanta a mai aratat ca toate ratele aferente imobilului au fost achitate de catre defunct, in totalitate, sotia supravietuitoare neavand nici un aport, in perioada respectiva sotii fiind despartiti in fapt, iar dupa moartea sotului, sotia a parasit domiciliul.

P___ cererea precizatoare – f.33 depusa la termenul de judecata din data de 06.11.2013, reclamanta C_____ A____ a invederat instantei faptul ca bunul succesoral, imobilul garsoniera situat in __________________, _______________________ (terenul aferent in suprafata de 5,36 fiind atribuit infolosinta pe durata existentei constructiei), dobandit la data de 12.10.1992 prin contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. xxxxx a fost bun propriu al defunctului avand in vedere ca ratele au fost achitate in exclusivitate de catre defunct, precizand valoarea acestuia la suma de 108.000 lei echivalentul a 24.000 euro.

Din adresa nr. C13306/29.10.2013 – f.54 emisa de Camera Notarilor Publici Bucuresti reiese ca in ce priveste procedura succesorala privind pe defunctul S____ I__, aceasta nu este inregistrata pe rolul vreunui biroul notarial public.

Din depozitiile martorilor audiati in cauza, numitele C_____ Porfira si Raibulet Danela – f.75-76 reiese ca in 1985 parata S____ E____ a plecat din garsoniera, aici ramanand tatal impreuna cu fiica sa – reclamanta, ca numita S____ E____ nu obtinea nici un venit neavand serviciu, insa prin 2005-2006 s-a intors la sotul sau, in garsoniera, ceilalti opt copii locuind la tara. Dupa decesul sotului, reclamanta este cea care a avut grija de garsoniera si a platit intretinerea.

La fila 52 din dosarul initial se afla in copie certificatul de atestare fiscala emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2, din care reiese ca imobilul situat la adresa din ___________________, ____________ ______________, Bucuresti, are o valoarea de impunere de xxxxx,69 lei, titular de rol fiind S____ I__.

Din certificatul emis de OCPI Bucuresti cu nr. xxxxx/28.11.2013 reiese ca nu au fost identificate sarcini in ceea ce priveste imobilul situat in Bucuresti, ___________________, __________________________________ (f.104).

Din certificatul emis de OCPI Bucuresti cu nr. xxxxx/28.11.2013 reiese ca pentru imobilul situat in Bucuresti, ___________________, ____________, __________, sector 2 (f.105) nu a fost identificata carte funciara.

Potrivit art. 29 C.fam., sotii sunt obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casniciei iar potrivit art. 30 C.fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.

Analizand depozitiile martorilor audiati in prezenta cauza, instanta a constatat ca acestia nu au putut furniza date certe privind achitarea pretului imobilului, aspect cu privire la care reclamanta nu a depus nici un fel de inscrisuri care sa ateste achitarea ratelor de imprumut si nici parata S____ E____ nu a prezentat dovezi contrare.

Asadar, instanta a retinut ca in temeiul art. 31 C.fam., nu sunt bunuri comune ci bunuri proprii ale fiecarui sot: lit.a) bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei, situatie care nu se constata in prezenta cauza, contractul de vanzare-cumparare nr. xxxxx fiind incheiat de defunct la data de 12.10.1992, in timpul casatoriei cu numita S____ E____, imobilul dobandit avand calitatea de bun comun, neavand relevanta faptul ca o perioada de timp cei doi soti au locuit separat. Totodata, potrivit art. 35 C.fam., sotii administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele. Oricare dintre soti, exercitand singur aceste drepturi este socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot, situatie in care incheierea contractului de vanzare-cumparare numai de catre unul dintre soti nu schimba calitatea imobilului dobandit in timpul casatoriei. In ce priveste contributia sotiei la dobandirea imobilului, bun comun, avand in vedere depozitiile martorilor audiati in cauza, dar si refuzul paratei S____ E____ de a se prezenta in fata instantei pentru administrarea interogatoriului, instanta a constatat ca aceasta a convietuit o mare perioada de timp cu o alta persoana (1985-2006) nefiind in masura sa probeze ca a avut vreo contributie la dobandirea imobilului cumparat de sotul defunct.

Asadar, in ce priveste imobilul garsoniera situat inBucuresti, ___________________, ____________, __________, sector 2 (terenul fiind atribuit numai in folosinta) pentru care nu a fost deschisa carte funciara, dar care figureaza la rolul fiscal al defunctului S____ I__, instanta a constatat ca acesta a fost dobandit cu contributia exclusiva a sotului defunct, parata nefacand dovada contrara.

In consecinta, masa succesorala ramasa de pe urma defunctului S____ I__ este compusa din imobilul – garsoniera situat in __________________, _____________, sector 2, dobandit de defunct prin contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. xxxxx/12.10.1992-f.7 (ratele fiind achitate in 15 ani, pana in anul 2007), imobil ce nu este intabulat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (certificat de carte funciara anexat la dosar-f.104-105).

Reclamanta si-a precizat actiunea – f.33 la termenul din data de 06.11.2013 aratand ca evalueaza garsoniera bun succesoral la suma de 108.000 lei echivalentul sumei de 24.000 euro.

In ceea ce priveste iesirea din indiviziune, instanta a luat act ca, in temeiul art. 728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, legea civila proteguind proprietatea exclusiva iar nu cea indiviza, care are reguli diferite si dificile de exploatare, reguli ce o fac mai putin economica.

In ceea ce priveste partajul efectiv al bunurilor supuse acestuia, instanta a observat mai intai ca, in conformitate cu art. 673/5 alin. 2 Cod pr.civ. imparteala bunurilor trebuie facuta pe cat posibil in natura, pentru transformarea unui drept de proprietate indiviz intr-unul de proprietate exclusiva, iar nu prin atribuirea exclusiva a bunurilor unui singur copartas si obligarea la sulta catre ceilalti, aceasta fiind doar o varianta subsidiara, care insa trebuie adoptata cand partajarea in natura nu este posibila sau ar scadea valoarea economica a bunului ori potrivit acordului partilor.

In temeiul celor mai sus expuse, avand in vedere ca singurul mostenitor acceptant al succesiunii ramase de pe urma defunctului S____ I__, este reclamanta C_____ A____, care a facut acte de acceptare tacita a succesiunii, continuand sa efectueze platile periodice ale utilitatilor cu privire la garsoniera bun succesoral, coroborat cu starea de pasivitate a paratilor din prezenta cauza care nu au facut dovada acceptarii succesiunii in dezbatere, instanta a atribuit reclamantei imobilul garsoniera situat in Bucuresti, __________________, _____________________________.

Impotriva acestei sentintei au declarant apel paratii S____ E____, S____ L_____ M______, S____ R_____, S____ P___ S________, prin reprezentant, S____ C______ M_____, prin reprezentant, S____ A____, S____ S____, S____ M_____ Si S____ C_________ T_____.

In dezvoltarea motivelor de apel apelantii-parati arata ca au acceptat tacit mostenirea, fiind succesorii defunctului S____ I__.

Conform dispozitiilor art. 690691 cod civil, actele si faptele apelantilor-parati se incadreaza in prevederile ce reglementeaza institutia acceptarii tacite a mostenirii, fiind acte de administrare care nu au caracter urgent si care angajeaza viitorul.

Astfel, apelantii arata ca au facut acte de folosinta atat a bunului succesoral imobil – garsoniera situata in __________________, ______________, _______________, cat bunurilor succesorale mobile.

In acest sens, apelantii arata faptul ca au locuit in imobilul sus mentionat, pana in data de 09.03.2012, cand reclamanta intimata i-a evacuat fortat – dandu-i afara. Acestia au formulat o plangere la politie, evacuarea facandu-se cu violenta, aspecte cercetate de organele de politie.

Apelantii-parati arata ca au revenit ulterior in imobil, insa in luna februarie 2014 reclamanta i-a evacuat din nou, folosind aceleasi metode violente. Acestia au parasit imobilul, fara a putea lua cu ei lucrurile personale sau alte bunuri, aspecte sesizate organelor de politie, care efectueaza cercetari.

Apelantii-parati apreciaza ca de la data decesului lui S____ I__ (sotul, respectiv tatal) si pana la data evacuarii fortate din imobil, au facut acte de acceptare tacita a mostenirii, acte suficiente pentru a demonstra calitatea de mostenitori.

Unul dintre actele de acceptare a succesiunii il reprezinta faptul ca au folosit bunurile succesorale – atat imobilul cat si bunurile mobile, s-au comportat ca proprietari ai acestor bunuri in calitatea lor de mostenitori.

Mai mult decat atat, apelantii-parati au achitat taxele si impozitele aferente acestor bunuri si au exercitat in permanenta acte si fapte prin care au inteles a se comporta ca mostenitori.

Referitor la masa succesorala, apelantii-parati arata ca aceasta se compune din 1/2 din imobilul garsoniera situat in __________________, ______________, _______________ si din bunuri mobile fara valoare comerciala.

In acest sens, apelantii arata ca imobilul garsoniera a fost achizitionata de defunct in timpul casatoriei cu sotia supravietuitoare, prin contractul de vanzare cumparare cu plata in rate nr. xxxxx/12.10.1992. Fata de aceste aspecte, bunul imobil are caracterul de bun comun, partea defunctului fiind de 1/2.

Se arata ca apelanta S____ E____ a convietuit cu defunctul, fiind casatoriti pe toata perioada achitarii ratelor aferente platii bunului imobil (1992-2007), fiind despartiti o scurta perioada de timp. Pe toata perioada cat apelanta a fost despartita de defunct, aceasta a avut grija de copii minori, contributia sa la achitarea imobilului reliefandu-se prin ajutorul gospodaresc si intretinerea minorilor. Totodata, apelanta S____ E____ mentioneaza faptul ca a convietuit cu defunctul pana in momentul decesului acestuia, contribuind financiar atat la achitarea si achizitionarea bunurilor (imobile si mobile), cat si moral prin cresterea si educarea copiilor minori (in prezent doar 2 minori), a desfasurat activitati salariale pe intreaga perioada cat nu a stat in crestere si ingrijire minori.

Fata de cele prezentate mai sus, apelanta apreciaza ca bunul imobil este bun comun, fiind dobandit de soti in timpul casatoriei, achitat tot in timpul casatoriei prin contributia ambilor soti.

P___ decizia civila nr. 820A/03.03.2015 Tribunalul Bucuresti – Sectia IV-a Civila a admis apelul formulat de apelantii-parati S____ E____, S____ L_____ M______, S____ R_____, S____ P___ S________, prin reprezentant, S____ C______ M_____, prin reprezentant, S____ A____, S____ S____, S____ M_____ Si S____ C_________ T_____, impotriva sentintei civile nr.2042/19.02.2014 pronuntata de Judecatoria Sector Bucuresti in dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX in contradictoriu cu intimata-reclamanta C_____ A____ si intimatul-parat S____ A________ D______, a schimbat in tot sentinta apelata, in sensul ca a admis in parte cererea si, pe cale de consecinta, a constat deschisa succesiunea defunctului S____ I__, la 01.08.2011, a constatat ca masa succesorala se compune din 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in __________________, ___________________________. 2, sector 2 si a constatat calitatea de mostenitori a tuturor partilor astfel: S____ E____ sotia supravietuitoare – cota de 1/4, C_____ A____, S____ C_________ T_____, S____ M_____, S____ A________, S____ S____, S____ A____, S____ C______ M_____, S____ P___ S________, S____ R_____, S____ L_____ M______, fiecare cu o cota de 3/40.

Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca motivele de apel formulate vizeaza trei aspecte: calitatea de bun comun sau propriu a imobilul apartament situat in ________________, ______________, sector 2, Bucuresti, contributia sotilor la dobandirea bunului comun, persoanele care au facut acte de acceptare a mostenirii de pe urma defunctului S____ I___, decedat la 1.08.2011,

Cu privire la componenta masei succesorale, tribunalul a constatat ca in mod corect prima instanta a retinut ca apartamentul a fost dobandit in timpul casatoriei dintre S____ I__ si S____ E____, in conditiile in care la momentul dobandirii dreptului de proprietate cei doi erau casatoriti, in acest sens fiind certificatul de casatorie depus la dosar precum si lipsa unei hotarari judecatoresti de divort.

A fost facuta si o corecta aplicare a dispozitiilor art.30 din Codul familiei, atunci cand s-a retinut ca bunul are natura juridica a unui bun comun.

Tribunalul a constatat insa ca in mod gresit a retinut prima instanta ca bunul imobil a fost dobandit cu contributia exclusiva a sotului defunct.

Pentru a retine aceasta concluzie, tribunalul a avut in vedere faptul ca in ceea ce priveste dobandirea bunurilor comune, art.30 Codul familiei instituie si o prezumtie legala simpla de contributie egala a sotilor la dobandirea bunurilor, urmand ca partea interesata sa faca dovada unei contributii mai mari a unuia dintre soti la dobandirea bunurilor, putand astfel rasturna prezumtia simpla instituita de lege.

In cauza, contrar celor retinute de prima instanta, dovada contrara trebuia facuta de reclamanta si nu de parata S____ E____, sotia supravietuitoare. Or, din probele administrate, atat in prima instanta, cat si in apel, tribunalul a retinut ca reclamanta nu a demonstrat ca parata ar fi avut o contributie mai mica la dobandirea bunurilor comune. Faptul separatiei in fapt pentru o lunga perioada de timp nu are semnificatia lipsei contributiei reclamantei la dobandirea bunurilor comune in conditiile in care parata si defunctul au avut 9 copii, de a caror crestere si educare s-a preocupat mai mult parata.

Suplimentar, tribunalul a aratat ca faptul retinerii ratei lunare in vederea achitarii apartamentului din salariul defunctului, pe de o parte, nu a fost dovedita, iar pe e alta parte, si asa de ar fi fost, contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune trebuie vazuta cu privire la toate drepturile si obligatiile sotilor, iar nu cu privire la fiecare bun in parte, fiind astfel posibil ca munca depusa de unul di soti pentru cresterea si educarea copiilor sa fie recunoscuta drept contributie la dobandirea bunurilor comune.

In privinta celor care au calitatea de mostenitori au defunctului S____ I___, tribunalul a retinut ca in cauza au calitatea de parti, reclamanta – fiica a defunctului, parata S____ E____ – sotie supravietuitoare, si ceilalti parati – copii ai defunctului.

Unicul bun cu privire la care s-a sustinut de ambele parti ca intra in compunerea masei succesorale, fie in intregime, fie in cota de 1, este imobilul identificat prin adresa anterior mentionata.

Cum niciuna dintre parti nu a sustinut acceptarea expresa a mostenirii, prima instanta a fost chemata sa se pronunte cu privire la succesibilii care au efectuat acte de acceptare a mostenirii, in sensul art. 689 teza a II-a c.civ.

Cu privire la reclamanta C_____ A____, prima instanta a retinut ca aceasta a facut acte de acceptare tacita a mostenirii. P___ motivele de apel, apelantii nu au contestat aceasta parte de hotarare, sustinand insa, ca si ei au acceptat mostenirea. Retinand astfel ca hotararea primei instante nu a fost criticata cu privire la retinerea calitatii de mostenitor pentru C_____ A____, tribunalul a constatat ca, in aceasta privinta, cele retinute de prima instanta intra in puterea de lucru judecat.

Cat priveste actele de acceptare tacita a mostenirii facute de apelanti, tribunalul a constatat ca in cauza este relevant faptul ca singurul bun succesoral cu privire la care se puteau realiza acte de acceptare a mostenirii era apartamentul din __________________________> Din declaratiile martorilor audiati in apel, tribunalul a retinut ca pana in primavara anului 2012 parata S____ E____, impreuna cu cei trei copii minori au locuit in apartamentul bun succesoral.

Cat ii priveste pe ceilalti parati, copii ai defunctului, martorul P______ A___ I____ a declarat ca are cunostinta de faptul ca dupa decesul tatalui lor, paratii au convenit ca in apartament sa continue sa locuiasca mama lor, S____ E____, impreuna cu copiii minori. In acelasi sens este si declaratia martorului D___ M______, propusa de parati, care a declarat ca dupa decesul defunctului, pana la intoarcerea in tara a reclamantei, in apartamentul respectiv au locuit S____ E____ impreuna cu toti ceilalti parati.

Declaratiile celor doi martori administrate in apel se coroboreaza, in parte, si cu declaratia unuia dintre martorii audiati in prima instanta. Astfel, C______ Porfira a declarata ca cel putin din anii 2005-2006 parata S____ E____ a locuit impreuna cu S____ I__ in apartamentul din ___________________________> Cat priveste declaratia martorului Raibulet D______, aceasta este nerelevanta sub aspectul actelor de acceptare a mostenirii in conditiile in care a declarat ca a avut cu defunctul o relatie care a durat din 1985 pana in 1996, ca nu o cunoaste pe S____ E____ si ca nu cunoaste unde a locuit aceasta.

In prima instanta s-au administrat interogatorii care vizau inclusiv actele de acceptare ale mostenirii. Desi este adevarat ca paratii nu s-au prezentat in fata primei instante in vederea administrarii acestei probe, tribunalul va asimila lipsa raspunsului la interogatoriu ca un inceput de proba scrisa, in concordanta cu dispozitiile art. 225 c.pr.civ.

Inceputul de proba scrisa nu se coroboreaza insa cu alte probe din care sa rezulte ca paratii nu au facut acte de acceptare a mostenirii. Dimpotriva, probele administrate in apel, astfel cum acestea au fost anterior expuse, sunt apte sa demonstreze ca paratii au facut acte de acceptare tacita a mostenirii.

In acest sens, tribunalul a retinut ca fiind astfel de acte, in situatia particulara a cauzei, in care apartamentul este singurul bun succesoral, faptul locuirii in apartament o perioada suficienta dupa data deschiderii mostenirii, cu consecinta suportarii si a cheltuielilor de intretinere pentru acest apartament, precum si a celorlalte costuri legate de folosinta bunului.

Tribunalul a retinut ca act de acceptare tacita din partea celorlalti parati inclusiv intelegerea intervenita intre parata S____ E____ si ceilalti parati majori cu privire la care din ei sa continue sa foloseasca bunul ulterior decesului lui S____ I___.

Totodata, in ceea ce ii priveste pe copiii minori la data deschiderii succesiunii si pe tot timpul necesar exercitarii dreptului de optiune succesorala, tribunalul a retinut aplicabilitatea dispozitiilor art.19 din Decretul nr.19/1954 minorii urmand a fi considerati acceptanti sub beneficiu de inventar ai averii ramase de pe urma defunctului S____ I___.

In aceste conditii si vazand dispozitiile art.1 din legea nr.319/1944 coroborat cu dispozitiile art.669 c.civ., tribunalul a constat ca au calitatea de mostenitori ai defunctului S____ I___, parata S____ E____ in calitate de sotie supravietuitoare, pentru cota de 1/4 din masa succesorala, iar reclamanta impreuna cu ceilalti parati, toti in calitate de copii ai defunctului, fiecare cu o cota de 3/40 (3/4 impartit la 10).

Cu privire la solicitarea apelantilor de partajare a bunului imobil ce compune masa succesorala, tribunalul a avut in vedere faptul ca desi cererea de chemare in judecata a fost intitulata cerere de partaj succesoral, ea nu are o astfel de natura, cata vreme reclamata a solicitat sa se constate ca este unicul mostenitor al defunctului, fara a formula in subsidiar o cerere de partaj pentru ipoteza in care s-ar fi ajuns la concluzia mai multor mostenitori, sau a unui alt izvor al coproprietatii.

In plus, paratii nu au formulat cerere reconventionala, astfel incat se impune concluzia ca in fata primei instante niciuna dintre parti nu a formulat o cerere de partaj.

In aceste conditii, solicitarea apelantilor de partajare a bunului succesoral apare ca fiind o cerere noua formulata direct in apel, inadmisibila in conditiile art. 294 alin.1 c.pr.civ.

Pentru aceste motive, vazand si dispozitiile art. 296 c.pr.civ., tribunalul a admis apelul si a schimbat in tot sentinta apelata in sensul celor aratate anterior prin considerente.

Impotriva acestei decizii, la data de 25.03.2016, in termen legal, a formulat recurs reclamanta C_____ A____, invocand dispozitiile art. 488 alin.(1) pct.8 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata.

In motivarea recursului, recurenta – reclamanta a aratat urmatoarele:

Astfel, in cauza nu se retine aplicabilitatea prezumtiei comunitatii retinuta de Tribunal, aplicabilitate ce a determinat constatarea calitatii de bun comun al sotilor S____ (sot S____ I__ si sotie S____ E____). P___ aplicarea acestei prezumtii a comunitatii de bunuri, retinuta atat de catre legislatia dreptului familiei, cat si de dispozitiile Codului civil, Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari [M. Of. 490/2007], cu modificarile si completarile ulterioare, s-a constat ca bunul face parte din comunitatea de bunuri care trebuie sa fie impartit intre succesibili.

Astfel, in cauza prezumtia comunitatii de bunuri este rasturnata de catre despartirea in fapt a sotilor care a fost indelungata, peste 20 de ani. Alt element care rastoarna aceasta prezumtie este analizarea modalitatii de dobandire a bunului care determina in mod concret regimul juridic al acestui bun, acela de a fi comun sau propriu.

Astfel, instanta de apel a retinut ca S____ E____ a depus note scrise la dosar in care s-a aratat ca sotii au contribuit impreuna la dobandirea casei de locuit. Astfel de inscrisuri nu au fost depuse la dosar.

Aplicabilitatea prezumtiei comunitatii de bunuri facuta de instanta de apel a fost determinata si de considerarea faptului ca determinata si de considerarea faptului ca S____ E____ a contribuit la dobandirea bunurilor comune sotilor prin cresterea copiilor, insa in fapt, din declaratiile, si inscrisurile instrumentate in cauza s-a retinut ca sotia nu a contribuit la cresterea copiilor, existand o perioada indelungata de lipsa de la domiciliul conjugal,

De asemenea copii care in fapt nu au acelasi tata biologic ca si defunctul au fost crescuti toata copilaria la tara, la rude si nu in locuinta familiei, in domiciliul sotilor. Aceasta separare in fapt a determinat ca cei opt copii, dupa mijloacele de proba administrate, sa nu aiba ca tata biologic pe defunct.

Totodata, un alt element care rastoarna prezumtia comunitatii de bunuri retinuta de instanta de apel este participarea sotilor la dobandirea imobilului, plata pentru acesta s-a facut de catre defunct in totalitate prin rate si plata altor sume de bani. Conform celor anterior invederate, sotia S____ E____ nu a contribuit la cresterea copiilor ca atare, intrucat nu a contribuit nici la plata pretului bunului, imobilul este bun propriu al defunctului.

Intrucat, singurul acceptant al dreptului de mostenire asupra imobilului este descendentul biologic al defunctului, C_____ A____, acesteia trebuie sa i se constate calitatea de mostenitor unic asupra acestui bun propriu al defunctului, ceilalti descendenti nu sunt fiii biologici ai defunctului si nici acceptanti ai mostenirii conform dispozitiilor legale.

Calitatea de acceptant a succesibilului C_____ A____ a fost retinuta de instanta, fiind depuse mijloace de proba, in sensul in care taxele si impozitele asupra imobilului au fost achitate in intregime de catre aceasta. Sustinerile paratilor din prima instanta in sensul achitarii sumelor de impozitare asupra acestui imobil nu au fost bazate pe probe si nu pot fi subsumate aplicarii prezumtiei comunitatii de bunuri. S____ E____ nu a achitat contributii vizand plata taxelor si impozitelor, aceste plati s-au facut in integralitate de catre C_____ A____. Pana la data efectuarii de catre aceasta a acestor plati, pentru imobilul respectiv nu au fost avansate impozitele stabilite conform normelor legale.

Totodata, se poate stabili o contributie asupra cheltuielilor casatoriei si de catre defunctul S____ I__. In baza profesiei pe care acesta o avea, muncitor necalificat la Institutul C__________, Bucuresti, i se opreau lunar cote de contributie din drepturile salariale pentru plata creditului contractat in vederea achizitionarii imobilului.

Din toate cele aratate se poate constata o contributie unica a defunctului S____ I__ pentru dobandirea apartamentului, prin plata pretului pentru imobil si prin despartirea in fapt de sotia S____ E____, care a determinat parasirea de catre aceasta a domiciliului conjugal, timp de 20 de ani, conceperea celorlalti copii cu un alt tata biologic, convietuirea in alt imobil, si pe cale de consecinta, lipsa contributiei acesteia la cheltuielile casatoriei.

Depune si o dovada a acestei indelungate despartiri in fapt, printr-o copie a cartii de identitate a dnei. S____ E____ in care se poate observa domiciliul legal declarat al acesteia care este altul decat locuinta familiei. Considera ca acest mijloc de proba face deplina dovada asupra despartirii indelungate in fapt, si pe cale de consecinta, lipsa contributiei la cheltuielile casatoriei, retinuta prin cresterea copiilor, educare, munca in gospodarie.

Depune un inscris prin care se observa ca martorul propus de d-na S____ E____, anume dna. D___ M______, nu s-a constituit intr-un martor impartial, S____ E____ fiindun girant al acesteia intr-un contract de credit.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.158 alin.1, art.223 alin.3, art.451-453, art.483 si urmatoarele din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila republicata (M.Ofnr.545/2012) cu modificarile si completarile ulterioare.

Legal citati, intimatii nu au formulat intampinare.

In recurs nu au fost administrate probe noi.

Analizand decizia recurata, prin prisma motivelor de recurs invocate si cu observarea dispozitiilor art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:

Cu titlu prealabil, se impune a se preciza ca, desi recurenta-reclamanta si-a fundamentat criticile pe dispozitiile noului Cod de procedura civila, litigiul este guvernat de dispozitiile vechiului Cod de procedura civila. Concluzia se impune fata de dispozitiile art.25 al.1 din noul Cod de procedura civila si ale art.3 al.1 din Legea nr.76/2012, intrucat cererea de chemare in judecata prin care s-a declansat procesul a fost introdusa pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 08.08.2012, anterior intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila.

Se mai impune a se sublinia ca recursul este o cale extraordinara de atac rezervata criticilor de nelegalitate, iar aprecierea probelor si stabilirea, pe baza acestora, a situatiei de fapt este atributul instantelor de fond, investite cu solutionarea cauzei in prima instanta si in apel. P___ urmare, orice critici sau sustineri indreptate impotriva respectivelor aprecieri nu se incadreaza in vreunul din motivele de recurs expres si limitativ prevazute de art.304 C.pr.civ. si nu pot fi analizate in prezentul stadiu procesual.

In lumina acestor consideratii, se constata ca in cvasiunanimitate, prin criticile formulate recurenta a urmarit sa demonstreze existenta unei situatii de fapt diferite de cea retinuta de instanta de apel cu privire la contributia sotilor la dobandirea imobilului in litigiu, calitatea paratilor de copii biologici ai defunctului, contributia paratilor la achitarea impozitelor aferente imobilului ulterior decesului autorului, toate aceste aspecte fiind straine de gresita aplicare a normelor de drept material, pretinsa de recurenta.

Nici critica privind gresita retinere a tribunalului in sensul ca parata S____ E____ a depus note scrise la dosar, in care s-a aratat ca sotii au contribuit impreuna la dobandirea casei de locuit, desi astfel de inscrisuri nu au fost depuse la dosar, nu poate fi incadrata in vreunul din motivele de recurs prevazute de art.304 C.pr.civ. Notele scrise reprezinta un act de procedura cu caracter optional, fara relevanta asupra investirii instantelor, astfel ca o eventuala eroare asupra existentei si continutului lor nu are nicio influenta in privinta legalitatii hotararii.

Singura critica ce ar putea fi incadrata in motivul de recurs prevazut de art.304 pct.9 C.pr.civ., este cea prin care recurenta a sustinut ca paratii nu sunt acceptanti ai mostenirii, conform dispozitiilor legale.

Critica este nefondata, intrucat instanta de apel a argumentat in sensul aplicarii in cauza a dispozitiilor legale privind acceptarea tacita a mostenirii (art.689 teza a II-a Cod civil), iar recurenta nu a invocat gresita interpretare sau aplicare a acestor norme, ci a contrazis numai existenta imprejurarii de fapt apreciate de tribunal ca una dintre modalitatile acceptarii tacite.

In raport de considerentele expuse si facand aplicarea dispozitiilor art.312 c.pr.civ., Curtea urmeaza sa respinga recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurenta-reclamanta C_____ A____, cu domiciliul in Bucuresti, Calea Rahovei-La Av.L________ B_____ D_______, nr.266-268, ________________. 1, _____________,sector 5 impotriva deciziei civile nr.820 A din 03.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-reclamant si cu intimatii-parati S____ C_________ T_____, S____ M_____ ambii cu domiciliul in Bucuresti, ___________________, sector 2, S____ A________ D______cu domiciliul in Bucuresti, __________________, ____________. 2sector 2,S____ S____, S____ A____, S____ C______ M_____, S____ P___ S________, S____ R_____,S____ L_____ M______ toti cu domiciliul in Bucuresti, __________________, sector 2, si S____ E____ cu domiciliul in Bucuresti, __________________, ____________. 2 sector 2, in Bucuresti, __________________, sector 2 si in comuna A________ V______, _____________________________> IREVOCABILA.

Pronuntata in sedinta publica azi, 31.05.2016.

PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

A____ P______ C____ B_____ M_______ G_______

B______ T________ R________

GREFIER

S_______ P____

Red. A.P.B.

Tehnored.C.S./A.P.B.

2 ex. /27.07.2016

T.B. Sectia a IV-a Civila – A.G.Tambulea

– A.P______

Jud.sector2 Bucuresti -M.D.I___