Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta.

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta. 

Dispozitiile art.117 alin.6 din LSC, potrivit carora termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, au un caracter imperativ, asa incat prin actul constitutiv actionarii nu pot stabili un termen mai scurt de 30 de zile deoarece aceasta ar echivala cu o eludare a  Legii nr.31/1990.

ICCJ, Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

            Reclamantul C.E. a chemat in judecata Societatea T. SA Timisoara si a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a Hotararii A.G.A. din 19 aprilie 2007 argumentand in drept ca s-au incalcat prevederile art.117 din Legea nr.31/1990.

            Prin sentinta nr.10 din 19 februarie 2008, Tribunalul Timis a respins actiunea retinand ca sunt neintemeiate exceptiile lipsei calitatii procesual active si a tardivitatii formularii cererii, iar pe fond a stabilit ca, desi nu au fost  efectiv indeplinite cerintele convocarii in termenul de 30 de zile stabilit de lege, parata a respectat totusi prevederile art.14 din actul constitutiv, iar aceasta procedura de  convocare derulata conform actului constitutiv nu l-a prejudiciat pe reclamantul C.E..

            Reclamantul C.E. a declarat apel impotriva acestei sentinte.(…)

Instanta de apel a inlaturat exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantului si a tardivitatii introducerii actiunii pe considerentul ca in cauza sunt aplicabile prevederile art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990 prin care este recunoscut dreptul persoanelor  interesate de a invoca si sustine motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune intr-o astfel de situatie fiind imprescriptibil.

            S-a stabilit ca nu s-a respectat obligatia de publicare a convocatorului in Monitorul Oficial, ca pe ordinea de zi nu s-a aflat ultimul punct luat in discutie in adunarea generala, iar introducerea unui nou punct in ordinea de zi nu se putea face decat cu respectarea  art.117din LSC.

Curtea de apel Timisoara – Sectia Comerciala a admis apelul reclamantului si a dispus anularea hotararii AGOA din 19 aprilie 2007. Instanta de apel a mai dispus si comunicarea deciziei pronuntata de Curte in vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

            Impotriva deciziei nr.169/COM/2008 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara a declarat recurs parata T. SA fara sa indice motivele de nelegalitate. Recurenta a sustinut ca solutia instantei de apel se sprijina pe ipoteze care duc la nesocotirea incidentei nulitatii relative, intrucat prin aplicarea art.132 alin.3 din Legea nr.31/1990 este legitimata doar actiunea in constatarea nulitatii absolute, desi in cauza nu se apara un interes general ci unul propriu care nu dauneaza tertilor. A mai sustinut ca prin masurile luate in AGOA, a carei anulare se solicita, reclamantului nu i-a fost vatamat interesul propriu.(…)

            O alta critica vizeaza neobservarea art.14 alin.4 si 7 din statutul societatii prin care actionarii au stabilit ca termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii, termen care a fost respectat.

            Recurenta a considerat ca actul constitutiv al societatii este asimilat contractelor, iar contractul este legea partilor, vointa partilor fiind cea care prevaleaza legii generale. Pentru nerespectarea termenului de 30 de zile socotit pentru convocarea AGA, Legea nr.31/1990 nu stabileste o sanctiune, art.132 supunand controlului legalitatii numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv. In acelasi sens s-a sustinut ca termenul din convocator ar fi inutil din moment ce convocatorul se publica fara acte anexe, actionarii avand posibilitatea sa le consulte la sediul societatii.(…)

            Inainte de a verifica legalitatea deciziei instantei de apel, a aplicarii prevederilor art.132 alin. 3 din Legea nr.31/1990, trebuie observat ca recurenta a trecut peste modalitatile de convocare reglementate de art.117 alin.3 din legea amintita, in care se prevede expres: „Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate”. Din  textul redat rezulta ca formalitatile de convocare se indeplinesc in conditiile specificate de lege. Constatand ca numai in situatiile anume prevazute de lege se poate deroga de la aceasta cerinta a dublei publicitati, in speta, in mod corect instanta de apel a cenzurat  indeplinirea acestei conditii si a constat ca aceasta nu a fost respectata, neindeplinirea acestei obligatii atragand sanctiunea  nulitatii.(…)

            Hotararea Adunarii Generale a fost data cu incalcarea art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, asa incat interesul de a promova o actiune in nulitate a fost examinat de instanta de apel atunci cand a stabilit ca aceste norme au fost incalcate.(…)

            Nu in ultimul rand, Legea nr.31/1990 a pus la indemana societatilor comerciale, prin art.117, o procedura pe baza careia se pot introduce pe ordinea de zi puncte noi de discutie, procedura care nu a fost utilizata. Prin urmare, incidenta in cauza a acestor prevederi a fost corect examinata, asa incat solutia si din acest punct de vedere este la adapost de orice critica.

             Art.117 din Legea nr.31/1990, astfel cum a fost modificat prin  Legea nr.441/2006, a stabilit ca termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 de zile de la publicarea comunicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,  Partea a IV-a.

            Continutul reglementarii nu pune la indoiala faptul ca acest termen este obligatoriu, astfel ca cei carora li se adreseaza nu pot stabili in cazul convocarii prin dubla publicitate un termen mai scurt de 30 de zile.

            Recurenta opune acestui termen stabilit de lege, termenul de 15 zile stabilit prin actul constitutiv evocand pe de o parte, faptul ca actul constitutiv este legea partilor, iar, pe de alta parte, ca acesta deroga de la legea generala.

            Argumentul recurentei nu a fost retinut intrucat, prin actul constitutiv, actionarii nu pot sa deroge de la dispozitiile stabilite imperativ de lege. Imprejurarea ca actul constitutiv reprezinta vointa actionarilor nu este de natura sa-i confere prioritate in aplicare, deoarece ar echivala cu o eludare a Legii nr.31/1990. Pentru ratiunile deja expuse, faptul ca la constituirea societatii T. SA s-a stabilit un alt termen de convocare de 15 zile, nu are nici o semnificatie asupra validitatii adunarii generale, dispozitiile art. 46 si 48 din LSC nefiind aplicabile in cauza. Aceste dispozitii se refera la neregularitatile constatate dupa inmatriculare in raport de continutul actului constitutiv. Dupa cum s-a aratat mai sus termenul de 30 de zile a fost modificat in anul 2006, pana la acea data termenul fiind de 15 zile, iar societatea trebuia sa respecte cerintele impuse prin modificarea legii.(…)

            Asa fiind, conform  art.312 C. proc. civ., recursul a fost respins ca nefondat.