Contractul de schimb

Contractul de schimb

Art. 1763: Notiune

Schimbul este contractul prin care fiecare dintre parti, denumite copermutanti, transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita un bun pentru a dobandi un altul.

Art. 1764: Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare

 (1)Dispozitiile privitoare la vanzare se aplica, in mod corespunzator, si schimbului.

(2)Fiecare dintre parti este considerata vanzator, in ceea ce priveste bunul pe care il instraineaza, si cumparator, in ceea ce priveste bunul pe care il dobandeste.

Art. 1765: Cheltuielile schimbului

In lipsa de stipulatie contrara, partile suporta in mod egal cheltuielile pentru incheierea contractului de schimb.