Constatarea deschiderii succesiunii. Calitatea de mostenitori a sotiei supravietuitoare si descendentilor de grad 1. Nulitatea actelor de renuntare

Constatarea deschiderii succesiunii. Calitatea de mostenitori a sotiei supravietuitoare si descendentilor de grad 1. Nulitatea actelor de renuntare.

 

Reclamantii CZ si CS au solicitat in contradictoriu cu paratii AN pentru R P, GI, Z.S si TA sa se constate deschisa succesiunea defunctului GG, ca au calitatea de mostenitori ai defunctului GG paratele GI in calitate de sotie supravietuitoare cu o cota de 1 din mostenire, ZS si Tocica A in calitate de descendenti de gradul I cu o cota de 3/16 fiecare, sa se anuleze actele de renuntare facute in frauda reclamantilor 

 

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A V A CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 1178

SEDINTA PUBLICA DE LA 08.10.2015

Tribunalul constituit din:

PRESEDINTE E____ P______-J______

GREFIER A__-M____ M____

Pe rolul Tribunalului Bucuresti se afla solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantii C___ Z____ si C___ S____, in contradictoriu cu paratii A__________ NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, G_____ I____, Z_____ S______, T_____ T_____, avand ca obiect succesiune – declinare.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 17.09.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarare, cand Tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii scrise, in temeiul art. 396 cod procedura civila, a amanat pronuntarea la data de 01.10.2015 si, ulterior, la data de 08.10.2015, cand a hotarat urmatoarele:

TRIBUNALUL

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti la data de 08.01.2014 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantii C___ Z____ si C___ S____, au solicitat in contradictoriu cu paratii A__________ Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, G_____ I____, Z_____ S______ si T_____ A_____, sa se constate deschisa succesiunea defunctului G_____ G_______, ca au calitatea de mostenitori ai defunctului G_____ G_______ paratele G_____ I____, in calitate de sotie supravietuitoare cu o cota de 1 din mostenire, Z_____ S______ si Tocica A_____, in calitate de descendenti de gradul I cu o cota de 3/16 fiecare, sa se anuleze actele de renuntare facute in frauda reclamantilor de catre paratele G_____ I____, Z_____ S______ si Tocica A_____, obligarea paratilor la plata compensatiilor banesti conform Legii nr.9/1998 in cuantum de 353.848,79 lei incasata de parati potrivit hotararii nr.3047/24.06.2010 emisa de catre Institutia Prefectului Mun. Bucuresti – Comisia Mun. Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 prin care s-a propus acordarea de despagubiri banesti in cuantum de 353.848,79 lei precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In drept, au fost invocate disp. art.29 lit. l din OG nr.80/2013, art. 6 si Protocolul 1 CEDO, art.980, 982 cod proc.civ., art.1345, 1349 alin.1 si 2 cod civil, Legea nr.9/1998.

In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca inteleg sa se prevaleze de dreptul lor de gaj general, in calitate de creditori chirografari asupra bunurilor paratelor debitoare, acesta justificand si interesul lor actual si legitim in promovarea acestui demers procesual.

Reclamantii au mai aratat ca potrivit horararii nr.3047/24.06.2010 emisa de catre Institutia Prefectului Mun. Bucuresti – Comisia Mun. Bucuresti pentru aplicarea legii 9/1998 au fost aprobate cererile nr. 6214/1759 si 1820/10.09.1998 si s-a propus acordarea despagubirilor banesti in cuantum de 353.848,79 lei pentru bunurile ce au apartinut defunctului, G_____ Stila.

In referatul juridic de specialitate care a stat ia baza emiterii hotararii se mentioneaza faptul ca paratul G_____ G_______ este nepot de frate al defunctului G_____ Stila, care i-a fost unchi, fara a se face dovada calitatii de mostenitor.

In acelasi referat se mentioneaza faptul ca paratul G_____ G_______ nu a facut dovada calitatii de unic mostenitor al petentului G_____ Stila, adica nu a depus certificatul de mostenitor la care a facut referire in declaratia de mostenitor nr. 1281/05.05.2004.

In cuprinsul declaratiei 1281/05.05.2004_ autentificata de BNP”L____ P_______” nu se indica data decesului defunctului STILA G_____, autorul paratilor declarand in mod mincinos ca este mostenitorul acestuia. Acest certificat priveste o declaratie de mostenitor de pe urma defunctului Stila G_____ si nu G_____ Stila.

Prin declaratia nr. 260/01.05.2001 autentificata de BNP M____ V_____ L_______, autorul paratelor, G_____ G_______ declara ca este singurul mostenitor al defunctului G_____ Stila.

Prin urmare, reclamantii considera ca exista mari contradictii intre cele doua declaratii care au stat la baza emiterii hotararii nr. 3047/24.06.2010, paratii incercand sa induca in eroare autoritatile cu privire la calitatea acestora de mostenitori cu scopul de a-i inlatura pe reclamanti de la beneficiul conferit de dispozitiile legii nr. 9/1998.

Reclamantii au mai invederat ca parata A__________ NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR nu a efectuat verificarile necesare si nu a cerut relatii de la serviciile de stare civila corespunzatoare si nici de la birourile notariale care au eliberat declaratiile notariale indicate mai sus, dispunand validarea hotararii nr. 3047/24.06.2010 cu incalcarea art. 5 din legea 9/1998 art. 7 alin 1 din legea 9/1998, prejudiciul ce la-a fost produs, constand in lipsirea de drepturile care li se cuvin de pe urma autorului lor, G_____ Stila.

Potrivit art. 5 din Hotararea nr. 1643 din 7 octombrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii halatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la C______ la 7 septembrie 1940, republicata, procedura de validare consta in verificarea conditiilor prevazute de lege referitoare la:

a) calitatea de beneficiar al Legii nr. 9/1998;

b) calitatea de mostenitor a solicitantului;

c) existenta documentelor emise de Arhivele Nationale, care atesta situatia bunurilor pentru care se solicita compensatii.

(1) in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) Departamentul juridic propune invalidarea hotararilor si transmiterea lor catre comisiile judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Daca se constata erori de calcul al despagubirilor, omiterea unuia sau mai multor mostenitori, aparitia de mostenitori ca urmare a decesului beneficiarului sau depasirea plafonului maxim al despagubirilor, departamentul propune validarea pe fond a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si rectificarea acestora in privinta mentiunilor de mai sus.”

Rezulta asadar ca aceste dispozitiile art. 7 alin 3 si 7 alin si 7 din legea nr. 9/1998 , au fost eludate cu rea credinta si in mod flagrant.

Asa fiind, reclamantii au aratat ca desi art. 1349 alin 1 si 2 din codul civil se refera la orice fapta a omului, in realitate, pentru angajarea raspunderii delictuale, fapta trebuie sa fie ilicita. In cazul raspunderii civile delictuale nu este necesara existenta vinovatiei sub forma intentiei, fiind suficienta savarsirea faptei din neglijenta.

Orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-1 repara.

Din prevederile legale mentionate rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a fi intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

(1) existenta unui prejudiciu, care trebuie sa fie cert, adica sigur sub aspectul existentei sale si al posibilitatilor de evaluare si sa nu fi fost reparat inca;

(2) existenta unei fapte ilicite, adica orice fapta prin care incalcandu-se normele dreptului obiectiv, se cauzeaza prejudicii dreptului subiectiv apartinand unei alte persoane,

(3) existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu;

(4) existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul, constand in intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

In cauza dedusa judecatii, reclamantii solicita sa se constate ca toate conditiile anterior mentionate sunt realizate : fapta ilicita – aceea de a nu efectua verificari corespunzatoare si de invalidare a hotararilor de catre ANRP dar si a celorlalti parati de a se erija drept mostenitorii de drept ai autorului lor;

Reclamanti au suferit si sufera in continuare un prejudiciu material, constand in lipsa de folosinta a sumelor incasate de parati dar si un prejudiciu moral (stresul determinat de incercarile de a recupera sumele de bani neincasate

Vinovatia paratilor, exista si rezulta din modul acestora de a actiona.

Raportul de cauzalitate este complex deoarece la producerea prejudiciului au concurat mai multe fapte ilicite ale paratilor.

Astfel, reclamantii au aratat ca sunt singurii care au facut dovada calitatii de mostenitori ai autorului G_____ Stila si este nelegal sa fie acordate compensatii banesti pentru bunurile preluate de statul bulgar acestora, altor persoane decat celor indreptatite.

Calitatea de mostenitori legali ai autorului G_____ Stila este recunoscuta prin certificatele de mostenitor nr. 25/10/03.2010 si nr. 26/10/03.2010 emise de BNP D_____ Sfarcea, in care se mentioneaza ca mostenitorii defunctei Caju Sirma sunt reclamantii C___ Zoita si Caju S____.

Potrivit hotararii irevocabile nr. 965/09.03.2011 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a IX – a C_________ Administrativ si Fiscal iin dosarul nr. 2576/3/CA/2010, s-a retinut ca au calitate de mostenitori ai autorului Giagiu (Giogiu) Stila cei doi reclamanti.

In ceea ce priveste bunurile preluate de statul bulgar de la autorul G_____ Stila sunt descrise in situatia de avere imobiliara rurala intocmita si insusita de Comisia Mixta Romano – Bulgara la data de 03.02.2012 , in rapoartele tehnice de evaluare si in referatele de calculatie a compensatiilor acordate in baza legii 9/1998 se au in vedere bunurile beneficiarului G_____ DIMU ci nu G_____ STILA, pentru care paratii au depus ilegal cereri pentru acordarea compensatiilor banesti. Confuzia a fost generata de neverificarea de catre Comisie a celor doua situatii de avere, una pe numele Stila Giogiu (57 ani) autorul reclamantilor, avand ca sotie pe E____ si ca fiica pe Sirma si cea de doua pe numele Dimu St. Giogiu (35 ani), ai carui mostenitori se pretind paratii.

Singurii vinovati de situatia creata, sunt, in opinia reclamantilor, paratii, care si-au marit patrimoniul cu suma de bani incasata in detrimentul patrimoniului nostru.

In consecinta, fata de toate argumentele expuse, reclamantii au solicitat admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata.

In drept, reclamantii au invocat art. 29 litera 1 din OG 80/2013 art. 1 din PROTOCOLUL 1 si art. 6 paragraful 1 din CEDO, art. 980 si 982 cod procedura civila, legea nr. 9/1990.

Prin cererea precizatoare depusa la data de 20.03.2014 (fila 17 -24 vol. I dosar Jud. sector 2), reclamantii au aratat, expres ca actioneaza in temeiul calitatii lor de creditori chirografari ai defunctului G_____ G_______, autorul paratilor si nu in ca mostenitori legali ai acestuia, din perspectiva calitatii lor de creditori, justificand si interesul dezbaterii succesiunii acestuia. De asemenea, au invederat ca actiunea are caracterele unei actiunii pauliene, urmand ca instanta sa constate ineficacitatea actelor frauduloase ale paratilor.

Parata A__________ Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a formulat la data de 27.05.2014 intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.

La data de 06.06.2014 paratele G_____ I____, Z_____ S______ si T_____ A_____ au depus intampinare prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Z_____ S______ intrucat aceasta din urma a renuntat la succesiune, iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea cererii ca neintemeiate.

La data de 23.10.2014 reclamantii au depus la dosar o cerere precizatoare prin care au aratat ca nu mai solicita sa se constate deschisa succesiunea defunctului G______ G_______, urmand ca in masura in care instanta va admite cererea si va constata inopozabilitatea declaratiei paratei Z_____ S______ de renuntare la succesiune, sa se pronunte si asupra valabilitatii certificatului de mostenitor nr. 93/31.07.2013 emis de BNP Lex ______________________________> La termenul din data de 23.10.2014, instanta a pus in discutia contradictorie a partilor exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, dupa care a retinut cauza spre solutionare in privinta exceptiei invocate.

Prin sentinta civila nr. xxxxx/23.10.2014 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei ain favoarea Tribunalului Bucuresti.

Cauza fost inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti –Sectia a V a Civila la data de 06.02.2015 sub nr. XXXXXXXXXXX.

In cauza, Tribunalul a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri si interogatoriul paratilor G_____ I____, Z_____ S______ si T_____ A_____, raspunsul la interogatoriu al paratei Z_____ S______ fiind consemnat si atasat dosarului cauzei. (fila 165-172). Au fost depuse si interogatoriile propuse spre a fi administrate paratelor G_____ I____ si T_____ A_____, aceste din urma parate neprezentandu-se pentru a raspunde, atitudine procesuala ce va fi avuta in vedere in ansamblul intregului probatoriu, conform art. 358 cod procedura civila. Inscrisurile medicale depuse, nu sunt apreciate de tribunal ca justificand lipsa paratelor la termenul de administrare de probe, ele nefiind apte a sustine atitudinea procesuala a acestora din urma.

Analizand probatoriul administrat, Tribunalul retine urmatoarea situatie de fapt :

Prin certificatul de calitate de mostenitor nr. 25/10.03.2010 emis de BNP Sfircea D_____ (fila 82 vol. I Jud. sector 2), a fost stabilita calitatea de unic mostenitor legal al defunctului G_____ Stila, decedat la data de 29.01.1941, a autoarei reclamantilor, Caju Sirma, in calitate de fiica.

Potrivit certificatului de calitate de mostenitor nr.26/10.03.2010 emis de acelasi birou notarial (fila 72 vol. I dosar Jud. sector 2), rezulta ca mostenitori ai defunctei Caju Sirma sunt reclamantii din prezenta cauza, respectiv, C___ Z____ si Caju S____.

Aceasta calitate a reclamantilor de mostenitori ai defunctului Giogiu Stila, a fost de altfel, confirmata si prin sentinta civila nr. 965/09.03.2011, irevocabila, pronuntata de Tribunalul Bucuresti –Sectia a IX a –C_________ Administrativ si Fiscal (fila 68-70 vol. I Jud. sector 2). In considerentele acestei hotarari judecatoresti, s-a retinut ca reclamantii au facut dovada peremptorie a calitatii lor de mostenitori ai lui G_____ Stila.

Prin Hotararea nr. 3047/24.06.2010 emisa de Comisia Municipiului Bucuresti Pentru Aplicarea Legii nr.9/1998 (fila 146 vol. I Jud. sector 2), au fost acordate despagubiri, in cuantum total de 353.848,79 lei, in favoarea autorului paratelor, G_____ G_______, pentru bunurile ce au apartinut defunctului G_____ Stila, trecute in proprietatea statului bulgar. Aceasta hotarare a fost adusa la indeplinire, prin executare silita la solicitarea beneficiarului, G_____ G_______.

Prin Decizia nr. 400/04.10.2012 emisa de parata A__________ Nationala Pentru Restituirea Proprietatilor (fila 204 vol. II Jud. sector 2) , in solutionarea contestatiei formulata de reclamantii din prezenta cauza impotriva hotararii nr. 3879/23.07.2009 a Comisiei Municipiului Bucuresti Pentru Aplicarea Legii nr.9/1998, a fost respinsa contestatia, retinandu-se pe de o parte faptul ca, solicitantii nu au lamurit contradictia referitoare la numele autorului de pe urma caruia au solicitat acordarea despagubirilor (Dimu St. G_____ sau Stila G_____), iar pe de alta parte, s-a avut in vedere imprejurarea ca in evidentele ANRP figureaza hotararea 3047/2010, in favoarea lui G_____ G_______, pentru autorul G_____ Stila, pentru toate bunurile ce au apartinut acestuia.

Prin cererea de chemare in judecata, astfel cum aceasta fost succesiv, precizata, reclamantii au solicitat sa se constate inopozabilitatea declaratiei paratei Z_____ S______ de renuntare la succesiunea defunctului G_____ G_______, urmand ca instanta sa cerceteze si valabilitatea certificatului de mostenitor nr. 93/31.07.2013 emis de BNP Lex __________________ urma acestui defunct precum si obligarea, in solidar a tuturor paratilor, la plata sumei de 353.848,79 lei.

Demersul procesual al reclamantilor a fost intemeiat, pe de o parte pe actiunea pauliana, acestia invocand calitatea de creditori chirografari ai defunctului cat si pe raspunderea civila delictuala in ceea ce priveste cererea de despagubire.

Examinand cu prioritate, conform art. 248 alin.1 cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesuale active, prin raportare la situatia de fapt expusa si apararile invocate de parati in sustinerea acestei exceptii, Tribunalul o va respinge ca neintemeiata.

Astfel, are in vedere ca paratii au invocat lipsa calitatii active a reclamantilor pe capatul de cerere vizand dezbaterea succesiunii defunctului G_____ G_______, exceptie care fata, de precizarile reclamantilor referitoare la petitul de cererii de chemare in judecata ( acestia nemaisustinand capatul de cerere mentionat) a fost apreciata de Tribunal ca ramasa fara obiect, prin incheierea de sedinta de la termenul de judecata din data de 19.03.2015.

se depuna certificatul de deces al numitei Caju Sirma, mama reclamantilor avand in vedere ca au invocat lipsa calitatii procesuale active, iar certificatul de calitate de mostenitor s-a emis ulterior decesului persoanei care figureaza in certificat.

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active, invocata de paratele G_____ I____, Z_____ S______ si T_____ A_____ in sedinta publica de la data de 17.09.2015, din perspectiva calitatii reclamantilor de mostenitori ai defunctei Caju Sirma, Tribunalul constata este neintemeiata, la dosarul cauzei regasindu-se certificatul de calitate de mostenitor nr. 26/10.03.2010 emis de BNP D_____ Sfircea (fila 72 vol. I dosar Jud. sector 2), ce atesta, fara echivoc calitatea mostenitori.

Pe fondul cauzei, tinand seama de situatia de fapt, limitele investirii Tribunalului stabilite prin cererile si apararile formulate de reclamanti cat si a temeiurilor de drept invocate, constata caracterul neintemeiat al actiunii.

In argumentarea acestei solutii, Tribunalul are in vedere ca reclamantii pretind repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat prin stabilirea si incasarea despagubirilor cuvenite autorului lor, G_____ Stila, de catre autorul paratelor, G_____ G_______, in temeiul Hotararii nr. 3047/24.06.2010 emisa de Comisia Municipiului Bucuresti Pentru Aplicarea Legii nr.9/1998. In aceasta privinta, Tribunalul observa ca reclamantii nu sunt beneficiari ai unei hotarari prin care in favoarea lor sa fie stabilit dreptul la despagubiri pentru acelasi autor, dispozitiile art. 7 alin. 7 din legea nr. 9/1998, invocate de acestia, nefiind aplicabile.

Potrivit textului legal evocat, in cazul in care compensatia este solicitata de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci cand dupa adoptarea hotararii apar si alte persoane avand vocatie succesorala, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneaza potrivit dreptului comun.

Din examinarea acestuia, rezulta fara echivoc, ca ipoteza sa vizeaza acele situati in care compensatia este ceruta de mai multi mostenitori sau cand dupa adoptarea hotararii apar si alti mostenitori ai aceleiasi persoane, or, in cauza dedusa judecatii, compensatia de pe urma aceleiasi persoane este pretinsa si de reclamanti, in calitate de unici mostenitori legali ai lui G_____ Stila, calitate dovedita prin certificatele de mostenitor depuse cat si de parate, mostenitoare ale lui G_____ G_______, beneficiarul hotararii nr. 3047/24.06.2010, si care nu au depus dovezi ale calitatii lor de mostenitori ai pretinsului autor comun.

Prin urmare, Tribunalul apreciaza ca dispozitia legala invocata nu poate fi retinuta si nu poate intemeia demersul judiciar al reclamantilor, intrucat aceasta exclude ipoteza emiterii nelegale a hotararii.

In aceste conditii, mai inainte de anularea hotararii nr. 3047/24.06.2010, emisa autorului paratelor si stabilirea dreptului la despagubire in favoarea reclamantelor, acestea din urma nu pot invoca faptul ca ar avea calitatea de creditoare ale defunctului G_____ G_______ dupa cum nu pot pretinde la acest moment repararea pretinsului prejudiciu cauzat prin incasarea sumelor platite de parata ANRP in temeiul hotararii anterior evocate.

Cum, Tribunalul nu se poate pronunta decat in limitele pe care reclamantii le-au determinat prin cererea de chemare in judecata, considera ca nu pot fi analizate motive de nelegalitate ale hotararii nr. 3047/24.06.2010, pentru argumentele anterior aratate, prevederile art. 7 alin. 7 din legea nr. 9/1998, nefiind incidente, ipoteza emiterii nelegale a hotararii fiind exclusa din domeniul de aplicatie al acestui text legal.

In consecinta, fata de toate considerentele expuse, Tribunalul va respinge actiunea precizata ca neintemeiata.

In conformitate cu disp. art. 453 alin.1 cu referire la art. 451 cod procedura civila Tribunalul va obliga reclamantii la 4000 lei cheltuieli de judecata, catre parata Z_____ S______, reprezentand onorariu de avocat

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active, ca neintemeiata.

Respinge actiunea astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantii C___ Z____ si C___ S____, ambii cu domiciliul ales in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 3, _____________, ____________, sector 5, in contradictoriu cu paratii A__________ NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 202, sector 1, G_____ I____, Z_____ S______ si T_____ A_____, toti cu domiciliul in Bucuresti, __________________, sector 2, ca neintemeiata.

Obliga reclamantii la 4000 lei cheltuieli de judecata, catre parata Z_____ S______, reprezentand onorariu de avocat.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila.

Pronuntata azi, 08.10.2015, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, conform art. 396 (2).

PRESEDINTE, GREFIER,

E____ P______ – J______ A__ M____ M____

Red.EPJ/Dact.EPJ/ 8 ex/16.12.2015

sursa: http://www.rolii.ro/