clauze abuzive. Competenta constatare nulitate clauza de administrare

clauze abuzive. Competenta constatare nulitate clauza de administrare

 

ROMANIA

CURTEA DE APEL IASI

SECTIA COMERCIALA

DECIZIE Nr. 52

Sedinta publica de la 22 Iunie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE: Cipriana Poiana

JUDECATOR 2: Geta Sandu

Grefier – –

Pe rol judecarea cauzei Comercial privind pe apelant si pe intimat BANCA ROMANEASCA B, intimat BANCA ROMANEASCA – SUCURSALA I, avand ca obiect actiune in constatare, apel formulat impotriva sentintei nr. 720/com din 10 martie 2009 pronuntata de Tribunalul Iasi – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta av. pentru apelantul -intimat si cons. jur. pentru intimate.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca intimatii-apelanti au depus note scrise.

Instanta invoca, din oficiu exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Iasi de solutionare a cauzei avand in vedere decizia din 09.06.2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu raportare al art. 1 pct. 1 si art. 2 pct. 1 lit. A Cod procedura civila si acorda cuvantul cu privire la aceasta.

Ambii aparatori prezenti precizeaza ca lasa la aprecierea instantei solutionarea exceptiei.

Instanta ramane in pronuntare cu privire la exceptie si apeluri.

INSTANTA

Asupra apelului de fata.

Prin sentinta comerciala nr. 720/COM/10 martie 2009 Tribunalul a admis exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind sanctionarea contraventionala a paratei si in consecinta respinge acest capat de cerere ca inadmisibil.

A admis in parte actiunea comerciala formulata si precizata de reclamantul – -, domiciliat in I,-, bloc 995,. A,. 4,. 16, in contradictoriu cu parata Banca Romaneasca SA B, cu sediul in B,-, sector 3, reprezentata prin Sucursala I, cu sediul in I, str. -. – nr. 2.

A constatat caracterul abuziv al clauzei prevazut la art. 7.3 din Contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007 si dispune anularea acestei clauze.

A dispus anularea comisionului lunar de administrare cont in valoare de 0,75 EURO.

A respins capatul de cerere privind constatarea si anularea clauzei abuzive prevazut de art. 7.3 din contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007.

A obligat parata la 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariul avocat catre reclamant.

Pentru a pronunta aceasta sentinta tribunalul a retinut urmatoarele:

Intre reclamant si parata BANCA ROMANEASCA B PRIN SUCURSALA I s-au incheiat Contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007 si Contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007.

Aceste contracte de credit bancar intra sub incidenta Legii nr. 193/2000, intrucat imprumutatul are calitatea de consumator, iar banca de comerciant. Aceste prevederi legale sunt conforme cu Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale membre in materie de credit destinat consumului, art. 1 pct. 2 lit.a si

Potrivit art. 7.3din Contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007 „in cazul in care evolutia pietei monetar financiare justifica o astfel de masura, banca va putea modifica unilateral procentul de dobanda variabila curenta contractuala.”

Instanta constata ca prevederile contractuale din art.7.3 a acestui contract constituie o clauza abuziva, astfel cum este aceasta definita de Legea nr.193/2000, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori. Astfel potrivit articolului 4 din aceasta lege constituie o clauza abuziva acea clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul si care prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. In Anexa la lege sunt enumerate acele prevederi contractuale care sunt considerate clauze abuzive la lit. a), fiind stipulate acele dispozitii contractuale care dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia, situatie incidenta in cazul de fata.

In speta sunt intrunite conditiile legale ca aceasta clauza sa fie declarata abuziva intrucat reclamantul are calitatea de consumator, in sensul definit de lege, iar banca de comerciant, contractul incheiat fiind unul standard. In momentul in care a fost incheiat acest contract, consumatorul a actionat de pe o pozitie inegala, in raport cu banca. Contractul incheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze. Consumatorul nu a avut posibilitatea sa negocieze nici o clauza din contract, intregul act juridic fiindu-i impus, in forma respectiva, de catre banca. Conform art. 4 alin. ultim din Legea nr. 193/2000, bancii ii revenea obligatia de a dovedi ca a negociat in mod direct aceasta clauza cu imprumutatul, ceea ce nu s-a intamplat in cauza.

Aceasta clauza care da dreptul imprumutatorului de a modifica unilateral dobanda nu este raportata la un indicator precis, individualizat, acest factor fiind mentionat generic drept „evolutia pietei monetar financiare”, fiind de netagaduit ca piata financiara evolueaza diferit in functie de indicele la care te raportezi. Aceasta modalitate de exprimare face ca respectiva clauza sa fie interpretata doar in favoarea imprumutatorului, servind doar intereselor acestuia, fara a da posibilitatea consumatorului de a verifica daca majorarea este judicios dispusa si daca era necesara si proportionala scopului urmarit. Prin necircumstantierea in nici un mod a elementelor care-i permit bancii modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea bancii acest drept, lasand practic la libera sa apreciere majorarea dobanzii, aceasta clauza incalca prevederile legale incidente in materie, fiind de natura sa il prejudicieze pe consumator. Reaua-credinta a bancii s-a manifestat si prin maniera concreta de punere in aplicare a acestei clauze, prin modificarea succesiva si in termen scurt a dobanzii, prin incalcarea a altor clauze incluse chiar de catre aceasta in contract, precum si prin faptul ca dobanda a crescut semnificativ intr-un interval scurt de timp (existand in continuare pericolul de crestere), atingand un nivel foarte ridicat in raport de cel practicat la aceeasi data de respectiva banca. S-a creat un dezechilibru semnificativ in ceea ce il priveste, intrucat dobanda a crescut fara ca reclamantul sa aiba posibilitatea sa verifice baza reala a acestei cresteri, existand pericolul ca aceasta sa creasca in aceeasi maniera fara ca el sa poata verifica, precum si faptul ca a fost expus riscului de a fi introdus in Biroul de Credit si Centrala Bancare, fara ca reclamantul sa aiba nici o vina in derularea raporturilor contractuale, fapt de natura sa il afecteze economic si moral.

Aceasta clauza contravine si legislatiei comunitare, incalcand prevederile art. 3 si 4 din Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale membre in materie de credit destinat consumului.

Pe cale de consecinta, pentru considerentele aratate, instanta a constatat caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 7.3 din Contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007 si a dispus anularea acestei clauze, contractul urmand sa-si produca celelalte efecte ce decurg din clauzele sale, cu dobanda stabilita initial de parti.

In ce priveste Contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007, instantaa retinut ca la art7.3 se prevede ca modificarea nivelului de dobanda se va face in functie de indicele de referinta LIBOR//. Prin urmare in acest caz clauza care da dreptul imprumutatorului de a modifica unilateral dobanda este raportata la un indicator precis, individualizat indicele de referinta LIBOR//, neputand fi considerat ca se creeaza in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Reclamantul considera aceasta clauza drept abuziva deoarece banca a modificat succesiv dobanda de la 6,9 % la 9,8080 % transpusa intr-o obligatie lunara de plata in suma de 129,21 EUR incepand cu data de 13.09.2008, precum si de la 9,8080 % la 11,3080 % transpusa intr-o obligatie lunara in suma de 142,44 EUR incepand cu data de 16.10.2008.

Potrivit art. 7.1 dobanda curenta contractuala la creditul acordat este de 5,9 % pentru primul an din perioada de creditare cu o obligatie de plata lunara in suma de 140,06 EUR, dupa care dobanda variabila a bancii, care este revizuibila pe 25.03, 25.06, 25.09, 25.12 in functie de indicele de referinta, conform indicelui de referinta valabil in data de 15.03. 15.06, 15.09 si 15.12. De asemenea potrivit art. 7.3 din contract se precizeaza din nou prevederile art. 7.1 cu privire la modificarea ratei dobanzii in functie de indicele de referinta.

Conform indicelui, Banca Romaneasca SA ar fi trebuit sa aplice creditului o dobanda de 4,964 % si nu de 9,8080 %, deci banca a majorat in mod nejustificat dobanda cu un plus de 3,844 %. Instanta retine ca din modul in care este prevazuta clauza nu poate fi considerata ca abuziva iar faptul ca banca nu a respectat aceasta clauza si a majorat mai mult decat se impunea conform indicelui aratat, atrage raspunderea contractuala a bancii, clauza neputand fi anulata ca abuziva atata timp cat nu intruneste toate conditii prev de art.4.

Pe cale de consecinta instanta a respins capatul de cerere privind constatarea si anularea clauzei abuzive prev. de art. 7.3 din contractul de credit bancar ipotecar nr. -/11.09.2007.

In ce priveste comisionului lunar de administrare cont in valoare de 0,75 EURO, instanta a apreciat ca acesta este perceput reclamantului nelegal din moment ce nu a fost prevazut in mod expres la data incheierii celor doua contracte de credit. Potrivit art. 9 din legea 190/1999 cu modificarile si completarile ulterioare Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii referitoare la costurile suportate de consumator: valoarea totala a creditului. Potrivit art. 2 din legea 190/1999 valoarea totala a creditului costul total al creditului pentru consumator – toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor. Cum acest comision nu a fost expres prevazut in contractul de credit si este perceput totusi ca urmare a contractelor de credit incheiate, instanta apreciaza ca acesta nu este perceput reclamantului in mod legal. Sustinerea paratei in sensul ca comisioanele aferente contului curent, inclusiv comisionul lunar de administrare si comisionul de retragere numerar nu sunt mentionate in contractele de credit (care defineste doar termenii in care Banca a acordat creditul), ci sunt prevazute in de comisioane al Bancii afisat la toate sediile si care este disponibil si pe website-ul Bancii, si in consecinta ar putea fi aplicate reclamantului nu pot fi primite, acest comision fiind stabilit si modificat unilateral de banca, fara a exista vreun acord expres sau implicit al reclamantului in contractele de credit incheiate.

In baza art. 274 Cod procedura civila, instanta avand in vedere ca actiunea s-a dovedit fondata doar in parte a obligat parata la 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariul avocat catre reclamant.

Impotriva sentintei comerciale nr. 720/COM/10 martie 2009 pronuntata de Tribunalul Iasi au declarat apel reclamantul – – si parata Banca Romaneasca SA B, reprezentata prin Sucursala

Reclamantul a criticat sentinta in ceea ce priveste respingerea capatului de cerere referitor la anularea clauzei abuzive prevazuta la art. 7.3 din contractul de credit bancar ipotecar nr. – din 11.09.2007.

Sustine reclamanta, in esenta, ca nu este specificata componenta nivelului de dobanda, conditiile in care aceasta se modifica.

Parata, prin motivele de apel, a invocat prematuritatea cererii de chemare in judecata in sensul nerespectarii dispozitiilor art. 720 ind. 1 Cod procedura civila, iar pe fondul cauzei a sustinut ca majorarea nivelului de dobanda este rezultatul fluctuatiei indicelui de referinta (indicele si costurile incluse in dobanda de referinta).

Instanta de apel a invocat exceptia necompetentei materiale a tribunalului d e solutionare a cauzei in prima instanta.

Exceptia este intemeiata.

Prin decizia nr. 38/2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite s-a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si s-a dispus ca disp. art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. c si art. 281 ind. 1 alin. 1 Cod procedura civila se interpreteaza in sensul ca, in vederea determinarii competentei materiale de solutionare in prima instanta, in caile de atac, sunt evaluabile in bani litigiile civile si comerciale avand ca obiect anularea unui act juridic privind drepturi patrimoniale.

Fata de obiectul actiunii – anularea unei clauze a contractului de credit bancar, valorarea obiectului actiunii (sub 100.000 lei), dispozitiile deciziei nr. 38/2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie raportat la art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a si art. 158 Cod procedura civila, Curtea constata ca apartine Judecatoriei Iasi – Sectia civila competenta de solutionare a cauzei in prima instanta urmand a fi admise apelurile, desfiintata in tot sentinta apelata si declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Iasi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelurile declarate de apelantii – – si Banca Romaneasca B, reprezentata prin Sucursala I impotriva sentintei comerciale nr. 720/COM din data de 10.03.2009 a Tribunalului Iasi Comercial si Contencios administrativ pe care o desfiinteaza in tot.

Declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Iasi, sectia civila.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 22.06.2009.

PRESEDINTE JUDECATOR

– – – –

Grefier

Red.

Tehnored.

2 ex.

01.07.2009

Tribunalul Iasi: