Cesiunea partilor sociale. Conditiile legii nr.31/1990

Cesiunea partilor sociale. Conditiile legii nr.31/1990

Art. 202

(1)Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

(2)Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

(21)Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru ?i publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(22)Oficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cale electronica, hotararea prevazuta la alin. (21) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ?i directiilor generale ale finantelor publice judetene ?i a municipiului Bucure?ti.

(23)Creditorii sociali ?i orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatore?ti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum ?i, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa i?i cedeze partile sociale. Dispozitiile art. 62 se aplica in mod corespunzator.

(24)Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opozitii, la data expirarii termenului de opozitie prevazut la art. 62, iar daca a fost formulata o opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia.

(3)In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.

(4)In cazul in care s-ar depa?i maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, ace?tia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depa?i maximul legal.

Art. 203

(1)Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului ?i in registrul de asociati al societatii.

(2)Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

(3)Actul de transmitere a partilor sociale ?i actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4).