Category: revizuire Archives - avocat Alin Paidiu

27 July 2017

Exercitarea unui control de constitutionalitate asupra hotararilor judecatoresti implica o verificare a conformitatii acestora cu Constitutia, control care poate fi realizat numai de Curtea Constitutionala, nu si de instantele judecatoresti, iar decizia instantei constitutionale astfel pronuntata poate constitui motiv de revizuire a hotararii judecatoresti anulate pe motive de neconstitutionalitate

by alin — Categories: procedura civila, revizuire — Tags: , , , , , , , Comments Off on Exercitarea unui control de constitutionalitate asupra hotararilor judecatoresti implica o verificare a conformitatii acestora cu Constitutia, control care poate fi realizat numai de Curtea Constitutionala, nu si de instantele judecatoresti, iar decizia instantei constitutionale astfel pronuntata poate constitui motiv de revizuire a hotararii judecatoresti anulate pe motive de neconstitutionalitate

DECIZIA nr.377 din 31 mai 2017

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum si pentru instituirea unor masuri necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispozitii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila (more…)


7 May 2016

Revizuire. Intelesul sintagmei „descoperirea inscrisurilor”

by alin — Categories: procedura civila, proprietate, revizuire — Tags: , , , , Comments Off on Revizuire. Intelesul sintagmei „descoperirea inscrisurilor”

Sintagma „descoperire” a unor inscrisuri doveditoare, utilizata in cuprinsul art. 322 pct. 5 C. proc. civ. (art. 509 alin. 1 pct. 5 NCPC) este mai degraba atasata faptelor juridice (care presupun ajungerea pe orice cai de fapt a unei persoanei in posesia inscrisurilor noi) decat actelor juridice cum ar fi cel al unei comunicari oficiale. Prin urmare, fata de lipsa oricarei conditionari legale asupra imprejurarilor ce au condus partea la intrarea in posesia unor inscrisuri noi, este pe deplin justificata concluzia ca sintagma „descoperirea inscrisurilor” nu se poate identifica decat cu momentul la care inscrisurile au ajuns, pe orice cale, pentru prima data in posesia acesteia, orice alta „descoperire ulterioara”, chiar oficiala fiind, neputand prezenta vreo relevanta sub aspectul aplicarii dispozitiilor art. 322 pct. 5 C. proc. civ. (more…)


28 February 2016

Hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a constatat incalcarea art. 6 din Conventie pentru executarea cu intarziere a unei hotarari judecatoresti. Revizuire. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 322 pct. 9 din Codul de procedura civila.

by alin — Categories: CEDO, procedura civila, revizuire — Tags: , , , , Comments Off on Hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a constatat incalcarea art. 6 din Conventie pentru executarea cu intarziere a unei hotarari judecatoresti. Revizuire. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 322 pct. 9 din Codul de procedura civila.

Pct. 9 al art. 322 C.proc.civ. deschide calea revizuirii unei hotarari in situatia in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale ale omului prin hotararea judecatoreasca atacata, iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate.

Prin urmare, nu sunt intrunite cerintele cumulative de admisibilitate ale cazului de revizuire prevazut de textul de lege sus-mentionat, in conditiile in care printr-o hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a constatat incalcarea dreptului la un proces echitabil ca urmare a neexecutarii/executarii cu intarziere a unei hotarari judecatoresti interne, nefiind retinute incalcari ale altor drepturi sau libertati fundamentale ale revizuentului de catre instanta nationala. (more…)