Category: CJUE Archives - avocat Alin Paidiu

29 October 2017

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

by alin — Categories: CJUE, comercial, deductibilitati, fiscal, societati comerciale, TVA — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al tva trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care isa furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul si taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru. (more…)


12 September 2015

Posibilitatea administratiei fiscale de a califica livrarile de bunuri imobile ca operatiuni impozabile in scopuri de TVA atunci cand sunt realizate de persoane fizice, in lipsa unor dispozitii clare in dreptul national privind calitatea de persoana impozabila a persoanei fizice si includerea acestor operatiuni in sfera celor taxabile

by alin — Categories: CJUE, fiscal, practica judiciara — Tags: , , , Comments Off on Posibilitatea administratiei fiscale de a califica livrarile de bunuri imobile ca operatiuni impozabile in scopuri de TVA atunci cand sunt realizate de persoane fizice, in lipsa unor dispozitii clare in dreptul national privind calitatea de persoana impozabila a persoanei fizice si includerea acestor operatiuni in sfera celor taxabile

Posibilitatea administratiei fiscale de a califica livrarile de bunuri imobile ca operatiuni impozabile in scopuri de TVA atunci cand sunt realizate de persoane fizice, in lipsa unor dispozitii clare in dreptul national privind calitatea de persoana impozabila a persoanei fizice si includerea acestor operatiuni in sfera celor taxabile

HOTARAREA CURTII (Camera a saptea)

9 iulie 2015(*)

„Trimitere preliminara – Taxa pe valoarea adaugata (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167, 168, 179 si 213 – Recalificare de catre administratia fiscala nationala a unei operatiuni drept activitate economica supusa TVA?ului – Principiul securitatii juridice – Principiul protectiei increderii legitime – Reglementare nationala care conditioneaza exercitarea dreptului de deducere de inregistrarea in scopuri de TVA a operatorului vizat si de depunerea unui decont de taxa”

In cauza C?183/14,

avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Cluj (Romania), prin decizia din 28 februarie 2014, primita de Curte la 11 aprilie 2014, in procedura (more…)


12 August 2015

Principiul efectului direct al dreptului european

by alin — Categories: CEDO, CJUE, proprietate — Tags: , , , , , , Comments Off on Principiul efectului direct al dreptului european

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca principiul efectului direct al dreptului european, alaturi de principiul suprematiei, consacrat de CJUE, permite persoanelor fizice sa invoce in mod direct dreptul european in fata instantelor, independent de existenta unor acte cu continut similar in dreptul national. Acest principiu nu priveste decat anumite acte europene si face obiectul mai multor conditii. Efectul direct al unui act poate sa priveasca numai relatiile intre o persoana fizica si un stat membru (efectul direct vertical) sau sa fie extins la relatiile intre toate persoanele fizice (efectul direct orizontal). In virtutea acestui principiu, persoanele fizice pot sa invoce in mod direct normele europene in fata instantelor nationale si europene, fara ca statul membru sa reia, in mod necesar, norma europeana in cauza in sistemul sau juridic intern. Prin urmare, efectul direct al dreptului comunitar poate fi invocat numai de particulari, iar nu de stat prin institu?iile sale. (more…)


24 October 2014

Articolul 267 TFUE, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale potrivit careia instantele ordinare de apel sau de ultim grad de jurisdictie sunt tinute, sa sesizeze, in cursul procedurii, Curtea Constitutionala cu o cerere de anulare generala a legii, in loc sa se limiteze sa ii inlature aplicarea in speta

by alin — Categories: CJUE — Tags: , , Comments Off on Articolul 267 TFUE, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale potrivit careia instantele ordinare de apel sau de ultim grad de jurisdictie sunt tinute, sa sesizeze, in cursul procedurii, Curtea Constitutionala cu o cerere de anulare generala a legii, in loc sa se limiteze sa ii inlature aplicarea in speta

HOTARAREA CURTII (Camera a cincea)

11 septembrie 2014(*)

„Articolul 267 TFUE – Constitutie nationala – Procedura incidentala obligatorie de control al constitutionalitatii – Examinarea conformitatii unei legi nationale atat cu dreptul Uniunii, cat si cu Constitutia nationala – Competenta judiciara si executarea hotararilor in materie civila si comerciala – Lipsa domiciliului sau a unei resedinte cunoscute a paratului pe teritoriul unui stat membru – Prorogare de competenta in cazul infatisarii paratului – Curatorul paratului absent” (more…)


18 November 2013

Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

by alin — Categories: CJUE, obligatii, practica judiciara, turism — Tags: , , , , , Comments Off on Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

HOTARAREA CURTII (Camera a opta)

14 noiembrie 2013(*)

„Competenta judiciara in materie civila si comerciala – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Articolul 16 alineatul (1) – Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru – Prestator de servicii utilizat de agentia de turism stabilit in statul membru in care se afla domiciliul consumatorului – Dreptul consumatorului de a formula o actiune impotriva ambelor intreprinderi la instanta de la locul domiciliului sau” (more…)