Category: uzucapiune Archives - avocat Alin Paidiu

11 March 2017

Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului prin uzucapiune. Autoritatea de lucru judecat si puterea de lucru judecat

by alin — Categories: civil, drepturi reale, procedura civila, proprietate, uzucapiune — Tags: , , , , , Comments Off on Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului prin uzucapiune. Autoritatea de lucru judecat si puterea de lucru judecat

Autoritatea de lucru judecat este o parte a puterii de lucru judecat. Existenta unei hotarari judecatoresti poate fi invocata in cadrul unui alt proces, cu autoritate de lucru judecat, atunci cand se invoca exclusivitatea hotararii, sau cu putere de lucru judecat, cand se invoca obligativitatea sa, fara ca in cel de-al doilea proces sa fie aceleasi parti, sa se discute acelasi obiect si aceeasi cauza.  (more…)


15 January 2017

Vanzare cumparare. Drept de folosinta. Exercitarea in comun in proportie egala a dreptului de folosinta asupra terenului. Regula unanimitatii

by alin — Categories: civil, constructii, drepturi reale, proprietate, uzucapiune, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , , Comments Off on Vanzare cumparare. Drept de folosinta. Exercitarea in comun in proportie egala a dreptului de folosinta asupra terenului. Regula unanimitatii

Vanzare cumparare. Drept de folosinta. Exercitarea in comun in proportie egala a dreptului de folosinta asupra terenului. Regula unanimitatii Nu este admisibil ca ulterior cumpararii unui imobil in cunostinta de cauza cu privire la toate inconvenientele pe care acesta le are, invocarea regulii unanimitatii sa poata atrage masuri de schimbare a situatiei de fapt existenta la data cumpararii, pentru a aduce reclamantei un avantaj in folosinta bunului.

(more…)


6 March 2016

In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila si art. 56, art. 76 si art. 82 din Legea nr. 71/2011 stabileste ca procedura speciala reglementata de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila nu este aplicabila in privinta posesiilor incepute anterior intrarii in vigoare a Codului civil. RIL 19/2015

by alin — Categories: civil, proprietate, uzucapiune — Tags: , , , Comments Off on In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila si art. 56, art. 76 si art. 82 din Legea nr. 71/2011 stabileste ca procedura speciala reglementata de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila nu este aplicabila in privinta posesiilor incepute anterior intrarii in vigoare a Codului civil. RIL 19/2015

Inalta Curte de Casatie si Justitie

COMPLETUL COMPETENT SA JUDECE RECURSUL IN INTERESUL LEGII

 

Decizie nr. 19/2015  din 05/10/2015                        Dosar nr. 12/2015

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 07/01/2016 (more…)


18 February 2015

Uzucapiune de scurta durata.Apel. Invocarea incalcarii principiului tantum devolutum quantum judicatum. Conditii si efecte

by alin — Categories: civil, proprietate, uzucapiune — Tags: , , , Comments Off on Uzucapiune de scurta durata.Apel. Invocarea incalcarii principiului tantum devolutum quantum judicatum. Conditii si efecte

Potrivit art. 287 alin. (1) pct. 3 si alin. (2) C.proc.civ., cererea de apel trebuie sa cuprinda, intre alte mentiuni, motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul, sub sanctiunea decaderii, aceasta cerinta putand fi implinita pana cel mai tarziu la prima zi de infatisare.

Nu este incalcat principiul tantum devolutum quantum judicatum in cazul in care instanta de prim control judiciar s-a pronuntat si cu privire la o critica suplimentara adusa sentintei atacate, formulata de apelant prin concluziile scrise depuse la prima zi de infatisare, cand instanta a si ramas in pronuntare, intrucat aceasta s-a pronuntat in limitele criticilor din apel, formulate inauntrul termenului prevazut de art. 287 C. proc. civ. (more…)


23 March 2013

Uzucapiune. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii

by alin — Categories: civil, drepturi reale, uzucapiune — Tags: , Comments Off on Uzucapiune. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii

Uzucapiune. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii

TITLUL XII: Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii

Art. 1049: Domeniu de aplicare

Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile oricaror cereri de inscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare dobandite in temeiul uzucapiunii.

Art. 1050: Instanta competenta. Cuprinsul cererii

(1)Cererea de uzucapiune se depune la judecatoria in circumscriptia careia este situat imobilul.

(2)Reclamantul va arata in cererea de inscriere data de la care poseda imobilul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul daca imobilul posedat este sau nu inscris in cartea funciara, precum si numele ori denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia, daca il cunoaste.

(3)La cerere se vor anexa: (more…)