Category: daune cominatorii Archives - avocat Alin Paidiu

12 November 2017

Rolul echitatii in evaluarea prejudiciului moral

by alin — Categories: civil, daune cominatorii, daune materiale, daune morale, obligatii — Tags: , , , , , , , Comments Off on Rolul echitatii in evaluarea prejudiciului moral

Echitatea este un criteriu fundamental consacrat de doctrina si jurisprudenta in cuantificarea despagubirilor acordate pentru prejudiciul moral. Fara indoiala ca stabilirea unor asemenea despagubiri implica si o doza de aproximare, dar instanta trebuie sa stabileasca un anumit echilibru intre prejudiciul moral suferit si despagubirile acordate, in masura sa permita celui prejudiciat anumite avantaje care sa atenueze suferintele morale, fara a se ajunge insa in situatia imbogatirii fara just temei.

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE ?I JUSTITIE
Sectia a II-a civila
(more…)


26 April 2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

by alin — Categories: daune cominatorii, daune materiale, daune morale, obligatii, pretentii — Tags: , , , , , , Comments Off on Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

Textul art. 1003 C.civ. (art. 1382 NCC) care instituie solidaritatea pasiva legala a celor care au cauzat, in comun, prin fapta lor ilicita un prejudiciu, este aplicabil si in cazul in care este angajata raspunderea pentru ruina edificiului detinut in coproprietate pe cote-parti. Inalta Curte a retinut ca, intrucat aceasta forma de raspundere atrage o solidaritate pasiva, reclamanta, in calitate de creditor, poate solicita, potrivit dispozitiilor art. 1042 din acelasi cod (1447 NCC), plata intregii datorii de la un singur debitor,  fara ca acesta sa poata, date fiind efectele solidaritatii pasive, sa solicite divizarea urmaririi intre codebitori. Pe cale de consecinta, actiunea in despagubiri formulata numai impotriva unuia dintre coproprietarii imobilului, iar nu si a celorlalti codebitori, nu ar putea fi respinsa ca inadmisibila.

   (more…)


19 February 2015

Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat

by alin — Categories: daune cominatorii, obligatii, partaj iesire din indiviziune — Tags: , , , , , Comments Off on Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat

Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat

Partajul terenului din comuna Corbeanca, — paratii il detin in proprietate devalmasa; obligarea paratului I. G la executarea in natura a obligatiei, respectiv la incheierea actului de vanzare–cumparare autentic asupra cotei–parti din teren, care ii va reveni in urma partajului si obligarea acestuia la plata de daune–interese compensatorii reprezentand beneficiul nerealizat. (more…)